národy

štítky

41 knih


Lidi aneb Většina národů má za to, že je úplně jiná než většina národů 85% Lidi aneb Většina národů má za to, že je úplně jiná než většina národů 2001, Milena Holcová

Kapitoly: Chlapi a panáci, frajeři a suchaři, trapáci a borci, lovci a sběrači, kapradě a samci. Jedinou účinnou zbraní proti administrativě je prý dobrá administrativa. Hledala jsem jí po celém světě ? Vy jezdíte a... více


Obnova národů: Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569–1999 91% Obnova národů: Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569–1999 2018, Timothy Snyder

Kniha je jedinečnou a přesvědčivou studií historického vývoje etnických národů založeného na jazyce a identitě. Týká se čtyř východoevropských zemí. Timothy Snyder tvrdí, že „Tématy této knihy jsou transformace národních... více


V národním zájmu 71% V národním zájmu 1999, Miroslav Hroch

Podtitul: Požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století ve srovnávací perspektivě Kniha našeho předního historika srovnává požadavky, cíle a úspěchy evropských národních hnutí devatenáctého století... více
Nová Evropa 69% Nová Evropa 1994, Tomáš Garrigue Masaryk

Na přelomu věků, kdy Evropa směřuje k nové jednotě, dostane čtenář knihu pozoruhodně aktuální, obohacenou předmluvou Jaroslava Šabaty. více


Jací jsou? – Japonci 80% Jací jsou? – Japonci 2019, Sahoko Kaji

Zábavný průvodce japonskou povahou. Poznejte povahu Japonců opravdu do hloubky. Seznamte se s jejich mentalitou neotřelou formou, vážně i humorně, s nadsázkou i pochopením. V knize se dočtete o jejich zvyklostech, zásadá... více


Bohatství a bída národů 93% Bohatství a bída národů 2004, David S. Landes

Nová historická studie Davida Landese o vzniku nynějšího rozložení bohatství a bídy mezi národy světa je obrázkem obrovského záběru a brilantního proniknutí do podstaty věci. Smysl pro historickou nutnost neodvádí pozorn... více


Národy nejsou dílem náhody 74% Národy nejsou dílem náhody 2009, Miroslav Hroch

Kniha je syntetickým výkladem národotvorných procesů v Evropě 19. století. Snaží se zachovat rovnováhu mezi využíváním empirických poznatků a výsledky teoretických analýz moderních společenských věd. Odmítá jednostranné ... více


Nic než šaty 72% Nic než šaty 2011, Linda Grant

Rodiče ze mě vychovávali myš. Z vděčnosti k Anglii, která jim poskytla útočiště, se rozhodli být myšmi. Tento stav myšovství, ochotu mlčet (ať už ve vztahu k ostatním vyvrhelům nebo mezi sebou), vést poklidný a skromný ž... více


Rasismus, jeho základy a vývoj 80% Rasismus, jeho základy a vývoj 1995, Václav Černý

Převážná část Černého studie z roku 1939 je věnována Arthuru Gobineauovi (1816–1882), který ovlivnil pozdější evropský rasismus svými názory na čistotu rasy a na dominantní úlohu árijské rasy ve vývoji lidstva. Tařka min... více


S horským kolem na dno Afriky 82% S horským kolem na dno Afriky 2003, Petr Jahoda

Cesta na kole rovníkovou severní Keňou, kamením a pískem, při teplotách přes 50°C. Kromě fotografií divokých zvířat jsou v knize dokumentovány a popsány čtyři kmeny přírodních národů (El Molo, Rendile, Samburu a Turkana)... více


Jací jsou? – Skotové 66% Jací jsou? – Skotové 2019, David Ross

Zábavný průvodce povahou Skotů poutavou formou popisuje jejich životní styl. Dozvíte se, jací Skotové jsou, jak se baví, jak funguje skotská rodina, škola i společnost. Skotové jsou velmi svérázný národ plný protikladů: ... více


Pohledy na národ a nacionalismus 63% Pohledy na národ a nacionalismus 2004, * antologie

Problém národa a nacionalismu, jemuž je věnována tato čítanka, zaměstnával celé generace historiků, sociologů, filozofů, politologů, etnologů, antropologů, literárních vědců i lingvistů od poloviny 19. století. Výběr aut... více


Stát a národ v evropských dějinách 87% Stát a národ v evropských dějinách 2003, Hagen Schulze

Obsažný esej německého historika nás provází ve třech velkých kapitolách evropskými dějinami a ankonec nastiňuje i budoucí roli států a národů v období rodící se evropské integrace a nezadržitelné renesance nacionalismu.... více


Národy – rasy – kultury 68% Národy – rasy – kultury 1978, Nikolaj Nikolajevič Čeboksarov

Sovětští autoři podávají přehled nynějšího antropologického a etnického složení lidstva a vykládají, jak se dnešní stav vyvinul a jaký vztah je mezi kategoriemi „národ“, „rasa“ a „kultura“ a přibližují problémy spojené s... více


Jací jsou? – Izraelci 84% Jací jsou? – Izraelci 2019, Aviv Ben Zeev

Nový zábavný průvodce povahou Izraelců vám nabídne fakta i zajímavosti o jejich každodenním životě, abyste s nimi snadněji navázali kontakt. Dozvíte se, jací Izraelci jsou, jak se baví, jak funguje izraelská rodina a spo... více


Jací jsou? – Španělé 96% Jací jsou? – Španělé 2020, Drew Launay

Zábavný průvodce národní povahou Kdokoli se pokouší pochopit Španěly, musí si nejprve uvědomit, že za důležité považují jedině sumu příjemnosti. Co není příjemné, zůstane bez povšimnutí. Čas ve své podstatě je pro Šp... více


Národy a nacionalismus od roku 1780 88% Národy a nacionalismus od roku 1780 2000, Eric Hobsbawm

Čtivá a velmi fundovaně napsaná studie předního britského historika Erica Hobsbawma, u nás známého knihou Věk extrémů: krátké dějiny 20. století. Autor v ní přináší komplexní a poučný pohled na vývoj fenoménu nacionalis... více


Jací jsou? – Kanaďané 84% Jací jsou? – Kanaďané 2020, Vaughn Roste

Zábavný průvodce národní povahou Kanaďané jsou značně nesourodá skupina. Co však všechny spojuje, jsou vrstvy oblečení, které chrání extrémním chladem, dále popularita typicky kanadského piva a kanadské žitné whisky ... více


Jací jsou? – Albánci 65% Jací jsou? – Albánci 2020, Alan Andoni

Zábavný průvodce národní povahou Albánci se řadí k nejpohostinnějším národům v Evropě. Zvyk velí, že hosté jsou pod ochranou hostitele, od něhož se očekává, že se bude k hostům chovat královsky a ochrání je za všech ... více


Jací jsou? – Irové 80% Jací jsou? – Irové 2020, Frank McNally

Zábavný průvodce národní povahou. Lidé často mají všechny Iry za ohnivé pihovaté zrzouny, kteří začnou rvačku kvůli sebemenšímu pocitu znevážení (například když je někdo nazve Brity). Pihy by docela seděly, ale typi... více


Jací jsou? – Číňané 80% Jací jsou? – Číňané 2020, Zhu Song

Zábavný průvodce národní povahou Číňané nemají potřebu xenofobie, protože nemají důvod k závisti. Ne každému se poštěstí narodit se do nejstarší nepřerušeně existující civilizace na Zemi. Za poklidnou fasádou se však... více


Jací jsou? – Švédové 85% Jací jsou? – Švédové 2020, Peter Berlin

Švédové jsou podnikaví, spravedliví a objektivní lidé, kteří trpí mírným velikášstvím. V žádné jiné zemi nenajdete téměř nic, s čím by Švédové sami sebe a svoji zemi nesrovnávali a nevycházeli z toho jako ti lepší. To pl... více


Blahobyt národů 80% Blahobyt národů 1928, Adam Smith

Historicky významné dílo, poprvé vydané r. 1776, představuje první pokus o ucelený výklad zákonitostí, jimiž se řídí tvorba a rozdělování bohatství. Skládá se z 5 knih. První dvě obsahují základy politické ekonomie, třet... více


Pôvod Židov, Arabov a Európanov: Genealógia DNA 0% Pôvod Židov, Arabov a Európanov: Genealógia DNA 2021, Anatolij Kľosov (p)

Po pôvode Slovanov prichádza na rad história ďalších národov. Tentokrát sa pozrel A. Kljosov netradičným pohľadom z hľadiska genealógie DNA na pôvod Židov, Arabov. Ako aj starých Árijov – priamych predkov takmer polovice... více


Planeta Země 100% Planeta Země 2004, Otto Zwettler

Svět, v němž žijeme kombinuje ve fascinujících fotografiích, přehledných mapách a fundovaných textech obecné vědění o životě na ,,Modré planetě,,. Podrobně a srozumitelně ukazuje jednotlivé kontinenty, divy světa, zvířat... více


Jací jsou? - Rakušané 40% Jací jsou? - Rakušané 2022, Louis James

Zábavný průvodce národní povahou Poznejte povahu Rakušanů opravdu do hloubky. Seznamte se s jejich mentalitou neotřelou formou, vážně i humorně, s nadsázkou a pochopením. Přečtěte si o jejich zvyklostech, zásadác... více


Přehled národů Afriky 0% Přehled národů Afriky 1963, Josef Wolf

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Národové zemí uherských 0% Národové zemí uherských 1894, Jaroslav Vlach

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Jací jsou? – Brazilci % Jací jsou? – Brazilci 2022, Paulo Barauna

Brazilci jsou vyrovnanější, když se řídí tím, co jim říká jejich srdce, než když se podřizují pravidlům a předpisům. Lid snadno přechází od slz radosti k slzám smutku a naopak. Potlačování skutečných pocitů a sebekontrol... více


Etnografie Afriky 0% Etnografie Afriky 1968, Josef Wolf

Úvod do studia kultury a společnosti. více


Jací jsou? – Australané % Jací jsou? – Australané 2022, Mike Taylor

Vzhledem k prostředí, v němž Australané žijí, by bylo velkou chybou od nich očekávat „normální“ chování. Zdaleka nejvíce je ovlivňuje drsná příroda. Austrálie je nejplacatější a nejsušší zemí naší planety. Stromy zde nej... více


Cudzie etniká na stredovekom Slovensku 0% Cudzie etniká na stredovekom Slovensku 2006, Miloš Marek

Územie dnešného Slovenska tvorilo v dejinách "nárazníkovú zónu" medzi východom a západom, severom a juhom, kde sa prelínali rozmanité kultúrne vplyvy. Obsiahla monografia mladého historika sa usiluje verne zmapovať výsky... více


Slovenská politika v strednej Európe 1890-1901 0% Slovenská politika v strednej Európe 1890-1901 1971, Milan Krajčovič

Táto publikácia s podtitulom "Spolupráca Slovákov, Rumunov a Srbov" sleduje integračné snahy v národných hnutiach strednej a juhovýchodnej Európy z platformy slovenskej otázky prelomového obdobia posledného decénia grand... více


Rakouští Slované a Maďaři % Rakouští Slované a Maďaři 1906, František Ladislav Rieger

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Národní filosofie československá. I., Národní povaha 0% Národní filosofie československá. I., Národní povaha 1932, Emanuel Chalupný

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Úděl, úkol, národ: Pokusy o etické pojetí národa v českém myšlení 19. století 0% Úděl, úkol, národ: Pokusy o etické pojetí národa v českém myšlení 19. století 2018, Martin Profant

Monografie se zabývá různými vymezeními národa v českém prostředí v období od konce napoleonských válek do roku 1895. Vybírá je a interpretuje je z perspektivy etického národa, který představuje vědomě přijatý úkol překo... více


Národnosti Uhorska 0% Národnosti Uhorska 2011, Miloš Marek

1. Všeobecný úvod. Základné pojmy 2. Uhorská legislatíva upravujúca život národností a domáce národnostné pomery 3. Slovania–Sloveni (Slovieni)–Slováci 4. Postavenie a vývoj slovenskej národnosti v Uhorskom krá... více


Jací jsou? – Belgičané % Jací jsou? – Belgičané 2022, Antony Mason

Brusel jako hlavní město pomáhá Belgičanům zviditelnit se. Díky postavení neoficiálního „hlavního města Evropy“ lidé na celém světě konečně vědí, kde jejich zemi hledat na mapě. To ještě neznamená, že mají představu, jak... více


Dějinný úděl národů 0% Dějinný úděl národů 1997, Franjo Tuđman

Výbor z textů chorvatského prezidenta, týkajících se dějin národů a nacionalismu. více


Národní filosofie československá. Díl druhý, Náš národní úkol % Národní filosofie československá. Díl druhý, Náš národní úkol 1938, Emanuel Chalupný

Popis knihy není zatím k dispozici. více