Řád německých rytířů

štítek, 12 knih


KřižáciKřižáci1977, H. Sienkiewicz

Historický dvoudílný román z polských středověkých dějin počátku 15. století. Dějovou osnovu románu tvoří barvitý milostný příběh udatného bojovníka Zbyška z Bohdance. Zbyšek se svým strýcem Matějem se účastní bojů proti... více


Křižáci 2. dílKřižáci 2. díl2001, H. Sienkiewicz

Romanticky zabarvený děj i postavy předvádějí reálná fakta boje Poláků a jejich spojenců (Litevci, Češi, …) proti územní expanzi řádu Německých rytířů. Román přesvědčivě zachycuje proradnost, krutost a rozpínavost křižák... více


Grunwald/Tannenberg 1410 -  osudná porážka Řádu německých rytířůGrunwald/Tannenberg 1410 - osudná porážka Řádu německých rytířů2008, S. Turnbull

Osudná porážka Řádu německých rytířů. Kniha velice živě a plasticky popisuje události, jež vedly k jednomu z největších válečných střetnutí ve středověké Evropě, k bitvě mezi vesnicemi Grunwald a Tannenberg, kterou zde ... víceVelká válka s křižáky 1409–1411: Světla a stíny grunvaldského vítězstvíVelká válka s křižáky 1409–1411: Světla a stíny grunvaldského vítězství2011, R. Fukala

Bitva svedená 15. července 1410 u Grunvaldu byla jednou z největších rytířských střetnutí evropského středověku. Proběhla během války mezi polsko-litevskou unií, v jejímž čele stál král Vladislav II. Jagiello, a řádem ně... více


Řád německých rytířů 1190-1561Řád německých rytířů 1190-15612009, D. Nicolle

Kniha, bohatá na detailní ilustrace a fotografie, představuje ucelený pohled na rytířský i řeholní řád Německých rytířů. více


Hrady Řádu německých rytířůHrady Řádu německých rytířů2008, S. Turnbull

Cihlové hrady v Prusku 1230 – 1466. Do dějin se Řád německých rytířů zapsal nesmazatelným dojmem a s pozůstatky jejich působení se setkáváme dodnes. Patří k nim především mohutné hrady, které lze spatřit na území Polska... více


Řád německých rytířůŘád německých rytířů2009, H. Bogdan

Obsáhlý výklad dějin řádu německých rytířů - od počátků ve Svaté zemi na konci 12. století po současnost. Bratři špitálu Panny Marie Němců v Jeruzalémě, proměna církevního řádu na řád vojenský, činnost řádu v Palestin... více


Němečtí rytířiNěmečtí rytíři1998, P. Adam

Podtitul: Malý úvod do historie Německého řádu. Stručná historie řádu Německých rytířů. více


Teutonští rytíři I.Teutonští rytíři I.2012, F. Kuník

Původní česko-německá publikace Teutonští rytíři přináší čtenářům doposud málo známá fakta z historie jednoho z nejvýznamnějších církevních a rytířských řádů. Dějiny tohoto řádu jsou vzrušující nejen tím, že jeho členové... více


Teutonští rytíři II.: Od Malborku po Grunwald 1309 - 1410Teutonští rytíři II.: Od Malborku po Grunwald 1309 - 14102010, F. Kuník

Už celých 600 let uplynulo od chvíle, kdy se na pláních u Grunwaldu (Tannenbergu) střetly v gigantické bitvě síly teutonských rytířů a polsko-litevské koalice. V jednom z největších a nejkrvavějších střetnutí středověku ... více


Řád německých rytířů a jeho působení v Čechách, na Moravě a ve SlezskuŘád německých rytířů a jeho působení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku2005, P. Adam

Dějiny Řádu bratří Německého domu bl. Panny Marie v letech 1190–2003 s důrazem na jeho působení v českých zemích. více


Hrady Řádu německých rytířů 2Hrady Řádu německých rytířů 22010, S. Turnbull

Podtitul: Kamenné hrady v Lotyšsku a Estonsku 1185–1560 Součástí Řádu německých rytířů byla také severní větev, působící na území, které soudobí kronikáři nazývali Livonskem. V podstatě odpovídalo dnešnímu území Lotyš... více


Doporučené štítky

křesťanské rytířské řády Litva řeholní život polské dějiny 15. století historie války hrady a zámky Pobaltí, Baltské státy Prusko