disidenti

štítek, 37 knih


Dálkový výslechDálkový výslech1990, V. Havel

Rozhovor Václava Havla s Karlem Hvížďalou. Kniha, která měla české veřejnosti představit Václava Havla, člověka, o kterém do listopadu 1989 lidé mohli slýchat jen z rádia Svobodná Evropa či Hlasu Ameriky případně o něm č... více


Smolná knihaSmolná kniha2009, L. Procházková

Pokračování románu Oční kapky je působivým vyprávěním o krizi partnerského vztahu a životě disidentů. více


Démon súhlasuDémon súhlasu1963, D. Tatarka

Satirický pamflet, v ktorom autor odkrýva deformácie, chyby a omyly kultu osobnosti a kritizuje sluhov vtedajšieho režimu. více



ProtestProtest1979, V. Havel

Jednoaktová hra Václava Havla, za niž dostal prestižní francouzské ocenění. Setkáváme se zde opět s Vaňkem a Staňkem. Velice výmluvná povaha dvou rozdílných lidí. Jeden disident a druhý "rádobydisident".... více


FízlFízl2007, P. Placák

Rozsáhlý knižní esej Petra Placáka je věnovan době komunistického režimu založeného na plošném fízlování. Vychází z dobových úředních materiálů Státní bezpečnosti, které konfrontuje se svými vzpomínkami, poznámkami a tex... více


Než se setmíNež se setmí1994, R. Arenas

Slavný kubánský spisovatel a disident, později emigrant, který ukončil svou životní i uměleckou dráhu roku 1990 sebevraždou, zakusil na rodném "ostrově svobody" hned dvojí persekuci: jako zastánce názorů nepopl... více


Žij jako všichniŽij jako všichni1990, A. Marčenko

Marčenko v knize Žij jako všichni popisuje období 70. a 80. let., dobu poté, co byl propuštěn z prvního věznění. Autor se věnuje vylíčení práce na své knize Mé výpovědi, jedné z prvních zpráv o poststalinských koncentrač... více


Jsme jako oniJsme jako oni2019, M. Šimečka

V čem jsou liberálové stejní jako fašisti? Jaké to je, když vás vaše společnost nenávidí? Nad tématy naší současnosti a minulosti se setkávají dvě generace novinářů s odlišnou zkušeností. Československý intelektuál, jeho... více


OsmašedesátýOsmašedesátý1990, P. Pithart

Kritická studie o reformistech Pražského jara je originální filozofickou a historickou sondou do dějin Československa 20. století. více


Bytová revolta: Jak ženy dělaly disentBytová revolta: Jak ženy dělaly disent2017, M. Linková

Kniha Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent představuje dvacet jedna žen, které se nebály postavit normalizační moci v 70. a 80. letech. Svým zapojením do boje proti totalitě chtěly spoluvytvářet lepší podmínky pro živo... více


Trkalo se tele s dubem – Autobiografie 1Trkalo se tele s dubem – Autobiografie 12001, A. I. Solženicyn

Úsloví v podtitulu knihy trefně přibližuje autorův osud jako boj jedince proti zakořeněnému systému – stromu, který svou korunou zastiňuje vše v okolí. Právě tak by se dalo nadneseně přiblížit Solženicynovo osudové potýk... více


Požár v bazaruPožár v bazaru1990, J. Hutka

Kniha obsahuje tři díla. Požár v bazaru - fejetony z let 1977-1989, povídku Noční vlak a Katalog fosil z roku 1989. více


Ne, nestěžuji siNe, nestěžuji si2008, F. Janouch

Kniha s podtitulem Malá normalizační mozaika je výmluvným připomenutím absurdní i tragické „normalizace“, která před čtyřiceti lety následovala vstup „bratrských“ vojsk Varšavské smlouvy na území Československa. Kniha lí... více


Olga HavlováOlga Havlová2016, M. Bohatová

Olga Havlová (11. 7. 1933 - 27. 1. 1996) se nezapomenutelně vryla do našich srdcí. Nejen jako manželka Václava Havla, ale především jako silná a statečná žena, která se nebála vzdorovat osudu a pomáhat druhým. Dvě neslu... více


Hrdinům se neděkujeHrdinům se neděkuje2006, V. Podracký

Osobní příběh Vladimíra Hučína je rozdělen na tři díly. První díl popisuje dobu komunistického režimu a osudy V. Hučína a dalších postav v této době. Druhý popisuje období působení V. Hučína v Bezpečnostní informační slu... více


1

Doporučené štítky

20. století partnerské vztahy disent vzpomínky kubánská literatura dějepis Rusko Německá demokratická republika novináři Maďarsko