Václav Havel, 1936–2011

štítky

62 knih


HavelHavel2014, Michael Žantovský

Václav Havel pohledem Michaela Žantovského: už tím je řečeno vše, co nová havlovská biografie přináší. Oba muži spolu dlouhá léta úzce spolupracovali, pojilo je blízké přátelství – a politický (a do značné míry i kulturn... více


Deset let s Václavem HavlemDeset let s Václavem Havlem2021, Ladislav Špaček

Kniha Deset let s Václavem Havlem přináší unikátní výpověď o tom, jak se autor s Václavem Havlem seznámil, o začátcích spolupráce v komůrce Havlova bytu u Vltavy, až po triumfální zahraniční cesty plné úsměvných i dobrod... více


Moc bezmocnýchMoc bezmocných1990, Václav Havel

Esej, věnovaný „památce Jana Patočky“, na začátku popisuje nový jev „disidentství“ a charakterizuje jej jako politické působení skupin, které se v „post-totalitních režimech“ snaží politicky působit, aniž by se chtěly př... více
Dálkový výslechDálkový výslech1990, Václav Havel

Rozhovor Václava Havla s Karlem Hvížďalou. Kniha, která měla české veřejnosti představit Václava Havla, člověka, o kterém do listopadu 1989 lidé mohli slýchat jen z rádia Svobodná Evropa či Hlasu Ameriky případně o něm č... více


AntikódyAntikódy2013, Václav Havel

Sbírka básní Václava Havla doplněná o nově nalezené kryptogramy. více


AsanaceAsanace1990, Václav Havel

Hra Asanace je doplněna fotografickou přílohou, sledující Václava Havla od 17.listopadu 1989 do jeho jmenování prezidentem. více


Dopisy OlzeDopisy Olze1990, Václav Havel

(červen 1979 - září 1982) / Václav Havel: z aut. dopisů, odesílaných v letech 1979-1982 z vyšetřovací vazby a věznic. více


Prosím, stručněProsím, stručně2006, Václav Havel

Rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, dokumenty. Jak podtitul napovídá, jde o literární koláž, ve které se střídají tři žánry: rozhovor, původní výňatky z instrukcí nejbližším spolupracovníkům na Hradě a deníkové zápis... více


Disident Václav HavelDisident Václav Havel2009, Daniel Kaiser

Kniha Disident. Václav Havel (1936–1989) novináře Daniela Kaisera je pokusem o co nejkomplexnější politický životopis českého prezidenta, dramatika a disidenta, ohraničený výše uvedenými letopočty. Václav Havel se v tomt... více


Analýza 17. listopadu 1989 + 10 bonusových textůAnalýza 17. listopadu 1989 + 10 bonusových textů2014, Miroslav Dolejší

Letošní 25. výročí takzvané „Sametové revoluce“ je ideálním okamžikem, kdy z této události definitivně strhnout bahno mýtů, legend a báchorek, z něhož porevoluční garnitura uplácala golema „jediné a nedotknutelné pravdy“... více


Člověk HavelČlověk Havel2011, Petr Čermák

Václav Havel - bezpochyby mimořádný lidský fenomén a neobyčejně odvážný muž s neuvěřitelným myšlenkovým obsahem i odkazem. Vždyť změnil Česko a napomohl proměně střední a východní Evropy. Nejdříve literát a významný dram... více


Václav Havel - Duchovní portrét v rámu české kultury 20. stoletíVáclav Havel - Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století2011, Martin C. Putna

„Knihu Martina Putny „Václav Havel. Duchovní portrét v rámu české kultury“ považuji za mimořádně významnou práci o mimořádně důležité osobnosti českých dějin. Toto není běžný životopis, faktický popis událostí. Putna roz... více


Prezident Václav HavelPrezident Václav Havel2014, Daniel Kaiser

Druhý díl politického životopisu Václava Havla mapuje třináctileté působení někdejšího disidenta na Pražském hradě. Významná část textu se věnuje líčení událostí let 1990 až 1992, kdy si Češi a Slováci za Havlova přispěn... více


Václav Havel - životopisVáclav Havel - životopis1991, Eda Kriseová

Eda Kriseová vypráví o životě Václava Havla tak přirozeně a přístupně, jako se v ustáleném kruhu známých mluví o dobrých přátelích. Výrazné epizody přibližují čtenářům Havlovy osudy a zároveň zdroje, za kterých rostl jeh... více


HryHry2017, Václav Havel

Reprezentativní soubor her Václava Havla (1936–2011) zastupuje v České knižnici nejen disidentskou tvorbu coby platformu pro vytyčování závažných společenských a politických otázek současnosti i budoucnosti. Zvolená konc... více


1