Václav Havel, 1936–2011

štítky

66 knih


Havel 90% Havel 2014, Michael Žantovský

Václav Havel pohledem Michaela Žantovského: už tím je řečeno vše, co nová havlovská biografie přináší. Oba muži spolu dlouhá léta úzce spolupracovali, pojilo je blízké přátelství – a politický (a do značné míry i kulturn... více


Deset let s Václavem Havlem 92% Deset let s Václavem Havlem 2021, Ladislav Špaček

Kniha Deset let s Václavem Havlem přináší unikátní výpověď o tom, jak se autor s Václavem Havlem seznámil, o začátcích spolupráce v komůrce Havlova bytu u Vltavy, až po triumfální zahraniční cesty plné úsměvných i dobrod... více


Moc bezmocných 84% Moc bezmocných 1990, Václav Havel

Esej, věnovaný „památce Jana Patočky“, na začátku popisuje nový jev „disidentství“ a charakterizuje jej jako politické působení skupin, které se v „post-totalitních režimech“ snaží politicky působit, aniž by se chtěly př... více
Dálkový výslech 82% Dálkový výslech 1990, Václav Havel

Rozhovor Václava Havla s Karlem Hvížďalou. Kniha, která měla české veřejnosti představit Václava Havla, člověka, o kterém do listopadu 1989 lidé mohli slýchat jen z rádia Svobodná Evropa či Hlasu Ameriky případně o něm č... více


Asanace 75% Asanace 1990, Václav Havel

Hra Asanace je doplněna fotografickou přílohou, sledující Václava Havla od 17.listopadu 1989 do jeho jmenování prezidentem. více


Antikódy 86% Antikódy 2013, Václav Havel

Sbírka básní Václava Havla doplněná o nově nalezené kryptogramy. více


Dopisy Olze 74% Dopisy Olze 1990, Václav Havel

Vězeňská korespondence bývalého předního českého disidenta s manželkou Olgou, v období mezi červnem 1979 a zářím 1982, doplněná o obrazovou přílohu. více


Prosím stručně 89% Prosím stručně 2006, Václav Havel

Rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, dokumenty. Jak podtitul napovídá, jde o literární koláž, ve které se střídají tři žánry: rozhovor, původní výňatky z instrukcí nejbližším spolupracovníkům na Hradě a deníkové zápis... více


Hry (1963–1988) 85% Hry (1963–1988) 1992, Václav Havel

Kniha obsahuje hry z let 1963–1988: Zahradní slavnost, Vyrozumění, Ztížená možnost soustředění, Žebrácká opera, Audience, Vernisáž, Horský hotel, Protest, Chyba, Largo desolato, Pokoušení, Asanace, Zítra to spustíme. více


Disident Václav Havel 85% Disident Václav Havel 2009, Daniel Kaiser

Kniha Disident. Václav Havel (1936–1989) novináře Daniela Kaisera je pokusem o co nejkomplexnější politický životopis českého prezidenta, dramatika a disidenta, ohraničený výše uvedenými letopočty. Václav Havel se v tomt... více


Analýza 17. listopadu 1989 + 10 bonusových textů 82% Analýza 17. listopadu 1989 + 10 bonusových textů 2014, Miroslav Dolejší

Letošní 25. výročí takzvané „Sametové revoluce“ je ideálním okamžikem, kdy z této události definitivně strhnout bahno mýtů, legend a báchorek, z něhož porevoluční garnitura uplácala golema „jediné a nedotknutelné pravdy“... více


Prezident Václav Havel 85% Prezident Václav Havel 2014, Daniel Kaiser

Druhý díl politického životopisu Václava Havla mapuje třináctileté působení někdejšího disidenta na Pražském hradě. Významná část textu se věnuje líčení událostí let 1990 až 1992, kdy si Češi a Slováci za Havlova přispěn... více


Člověk Havel 57% Člověk Havel 2011, Petr Čermák

Václav Havel - bezpochyby mimořádný lidský fenomén a neobyčejně odvážný muž s neuvěřitelným myšlenkovým obsahem i odkazem. Vždyť změnil Česko a napomohl proměně střední a východní Evropy. Nejdříve literát a významný dram... více


Hry 84% Hry 2017, Václav Havel

Reprezentativní soubor her Václava Havla (1936–2011) zastupuje v České knižnici nejen disidentskou tvorbu coby platformu pro vytyčování závažných společenských a politických otázek současnosti i budoucnosti. Zvolená konc... více


Václav Havel - Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století 79% Václav Havel - Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století 2011, Martin C. Putna

„Knihu Martina Putny „Václav Havel. Duchovní portrét v rámu české kultury“ považuji za mimořádně významnou práci o mimořádně důležité osobnosti českých dějin. Toto není běžný životopis, faktický popis událostí. Putna roz... více


Václav Havel - životopis 61% Václav Havel - životopis 1991, Eda Kriseová

Eda Kriseová vypráví o životě Václava Havla tak přirozeně a přístupně, jako se v ustáleném kruhu známých mluví o dobrých přátelích. Výrazné epizody přibližují čtenářům Havlovy osudy a zároveň zdroje, za kterých rostl jeh... více


Náš Václav Havel 27 rozhovorů o kamarádovi, prezidentovi, disidentovi a šéfovi 88% Náš Václav Havel 27 rozhovorů o kamarádovi, prezidentovi, disidentovi a šéfovi 2016, Jan Pergler

Schwarzenberg, Kubišová, Horáček, Duka, Pánek a mnoho dalších… Na tři desítky osobností vzpomínají ve velmi otevřených a obsáhlých rozhovorech na prezidenta, kamaráda, disidenta i šéfa. Proč měli Václava Havla rádi a co ... více


Václav Havel. Politická tragédie v šesti dějstvích 65% Václav Havel. Politická tragédie v šesti dějstvích 1999, John Keane

Na základě systematického studia a pečlivého pozorování připravil renomovaný britský novinář a profesor politických věd knihu, ve které se pokouší zachytit všechna významná životní údobí Václava Havla včetně rodinného zá... více


Hrdinové 63% Hrdinové 2014, Marek Pečenka

Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na přelomu let 1988 a 1989. Richard dokončuje studium, píše diplomovou práci, shání zápočty i zkoušky a snaží se získat přízeň studentky anglistiky Lucie. Vše se zk... více


Havloidi 40% Havloidi 2016, Radek Velička

Těžký život v zemi ovládané sektou. více


Podivná doba 83% Podivná doba 2019, Václav Havel

Poprvé se setkali v roce 1978 na tajné schůzce na vrcholcích Krkonoš jako nepřátelé komunistického režimu. Necelých dvanáct let nato se dramatik Václav Havel stal československým a později českým prezidentem a novinář Ad... více


Zápisky obviněného 75% Zápisky obviněného 2016, Václav Havel

Diář Václava Havla 1977. Anna Freimanová, Václav Havel, Martin Palouš, Paul Wilson, Michael Žantovský a David Dušek (ed.) O existenci útržkovitých deníkových záznamů, přibližujících nejbolestivější setkání Václava Hav... více


Václav Havel - Necenzurovaný životopis 52% Václav Havel - Necenzurovaný životopis 2003, Jan Bauer

Necenzurovaný životopis rekapituluje osobní směřování českého disidenta a polistopadového prezidenta až do katastrofálních povodní roku 2002. Shrnutí dětství, dospívání, literární tvorby, disidentských aktivit i působen... více


Václav Havel - Tomki Němec: Fotografie 91% Václav Havel - Tomki Němec: Fotografie 2016, Tomki Němec

Václav Havel – Tomki Němec, Fotografie. Více informací a vyobrazení najdete na: http://knihahavel.cz. V roce 1989 mi bylo 26 let. Po pádu Berlínské zdi, symbolu světa rozděleného na Východ a Západ, dorazila revoluční v... více


Hodný, zlý a ošklivý? Havel, Klaus a Zeman: Paralelní životopisy 83% Hodný, zlý a ošklivý? Havel, Klaus a Zeman: Paralelní životopisy 2022, Lubomír Kopeček

Václav Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman. Trojice, která významně ovlivnila vývoj v naší zemi. Při pohledu na dějiny uplynulých desetiletí nevidíme nikoho, kdo by se jim vyrovnal hloubkou stopy, již po sobě zanechali. Zd... více


Václav Havel - Vzpomínková kniha 37% Václav Havel - Vzpomínková kniha 2011, Michaela Košťálová

Vzpomínková kniha zachycuje životní dráhu Václava Havla od dětských let až po nejvyšší ústavní funkci prezidenta republiky krátkými výstižnými texty a velkým obrazovým doprovodem. Publikace obsahuje téměř všechny nejdůle... více


Václav Havel: Někam jsem to ukryl 75% Václav Havel: Někam jsem to ukryl 2021, Václav Havel

Na podzim roku 1977, po dramatických událostech „roku Charty“, sepsal Václav Havel reportáž líčící první hodiny Prohlášení Charty 77, následné vyšetřování, čtyřměsíční vyšetřovací vazbu, kterou na něj uvalil komunistický... více


Václav Havel - Život jako absurdní drama 78% Václav Havel - Život jako absurdní drama 2011, Marie Formáčková

Tato kniha se snaží ukázat Václava Havla především jako člověka. Snaží se postihnout to, co dělal, jak žil, s kým se stýkal a jakými cestami šel. Není to vyčerpávající portrét, protože jeho život byl natolik bohatý a nap... více


Analýza 17. listopadu 1989 84% Analýza 17. listopadu 1989 1990, Miroslav Dolejší

Letošní 25. výročí takzvané „Sametové revoluce“ je ideálním okamžikem, kdy z této události definitivně strhnout bahno mýtů, legend a báchorek, z něhož porevoluční garnitura uplácala golema „jediné a nedotknutelné pravdy“... více


Chtěli jsme víc než supermarkety 53% Chtěli jsme víc než supermarkety 2014, Václav Klaus

Kniha k 25. výročí pádu komunismu Motiv této knihy je spojen s 25. výročím 17. listopadu 1989. Její název není náhodný a není žádnou nadsázkou. Ano, strašně moc jsme si přáli konec komunistické nesvobody a i když js... více


Olga Havlová 73% Olga Havlová 2016, Milena Bohatová

Olga Havlová (11. 7. 1933 - 27. 1. 1996) se nezapomenutelně vryla do našich srdcí. Nejen jako manželka Václava Havla, ale především jako silná a statečná žena, která se nebála vzdorovat osudu a pomáhat druhým. Dvě neslu... více


Havel: Pomsta bezmocných 98% Havel: Pomsta bezmocných 2021, Aleksander Kaczorowski

Zcela nový pohled na život a tvorbu Václava Havla od uznávaného polského bohemisty Dramatik s talentem od Boha, brilantní politik, věrný kamarád a charismatický muž s velkými ambicemi. Kolem Václava Havla se v České rep... více


O spisovatelích 90% O spisovatelích 2010, Arnošt Lustig

Kniha Arnošta Lustiga O Spisovatelích navazuje na edici Arnošt Lustig O…. "Spisovatel musí stát pevně na zemi a současně se vznášet do oblak" - jak sám autor říká. Arnošt Lustig poutavě vypráví nejen o setkáních se svými... více


Vzpoury — Havel, Landovský, Suchý 71% Vzpoury — Havel, Landovský, Suchý 2010, Václav Havel

Tři rozhovory s osobnostmi, které výrazně ovlivnily české nekamenné divadlo v době jeho největšího rozmachu koncem padesátých a v průběhu celých šedesátých let minulého století. Václav Havel, Pavel Landovský a Jiří Suchý... více


Korespondence 1978–2001: Václav Havel / František Janouch 69% Korespondence 1978–2001: Václav Havel / František Janouch 2007, Václav Havel

Vzájemná korespondence Václava Havla a Františka Janoucha představuje dosud ojedinělý pramen k poznání tuzemské protikomunistické opozice let 1977–1989. V tomto období se formovala okolo Václava Havla a dalších představi... více


Václav Havel - Portrét kreslený zvenčí 53% Václav Havel - Portrét kreslený zvenčí 2007, Oleksij Zaryckyj

Zaryckyj nabízí ovšem pohled člověka, který má osobní zkušenost specifického druhu – byl totiž do svých dvaatřiceti občanem Sovětského svazu a žil v drsné totalitě. Pomáhá mu to mimo jiné i v analýze Havlových her, kde o... více


Právě proto, že jsem 92% Právě proto, že jsem 2017, Jan Lukeš

Rozhovor s Ivanem M. Havlem. Podobní, a přece tak jiní. Ivan M. Havel, mladší bratr bývalého prezidenta Václava Havla, jako by v něčem byl skoro jeho dvojčetem, v jiném úplným protikladem. Potomek slavné podnikatelské ro... více


Rozhovor v Praze 88% Rozhovor v Praze 1990, Ivan Klíma

Rozhovor Ivana Klímy s americkým spisovatelem Philipem Rothem o české disidentské a emigrantské literatuře, o jejím poslání a lidech, kteří ji tvořili. Rozhovor původně vyšel v The New York Review 12. 4. 1990, česky p... více


Amnestie - Sloboda ako hrubá čiara za minulosťou 76% Amnestie - Sloboda ako hrubá čiara za minulosťou 2019, kolektiv autorů

Rozhodnutie prezidenta Václava Havla z 1. januára 1990 o amnestii pre viac než 21 000 odsúdených v československých väzniciach bolo veľkým revolučným predelom – symbolickým krokom k rozchodu s praktikami komunistického s... více


Prezident v Bratislave 50% Prezident v Bratislave 1990, Václav Havel

V publikácii nájde čitateľ texty Václava Havla: Otvorený list G.Husákovi, O zmysle Charty 77, Politika a svedomie, Slovo o slove, ´Daj to sem!´ (K sedemdesiatinám D. Tatarku), Novoročný prejav. více