výbor z díla

štítek, 278 knih


Nevesta hôľ a iné prózyNevesta hôľ a iné prózy2007, F. Švantner

Výber z tvorby najvýznamnejšieho spisovateľa zo skupiny tzv. naturistov zahŕňa väčšinu próz z prvej knihy "Malka" (1942), román "Nevesta hôľ" (1946) a zbierku noviel "Dáma" (1966). Medzi aut... více


V těle světaV těle světa2007, A. Sánchez Robayna

Výbor z básnické tvorby předního španělského básníka Andrése Sácheze Robayny pořídil přední český překladatel ze španělštiny Petr Zavadil. Intenzivní, místy až tělesná poezie světla a stínu. Vrcholem výboru je bezesporu ... více


LyrikaLyrika1964, S. A. Jesenin

Výbor z poezie S.Jesenina vychází z přesvědčení, že vrchol jeho díla je ve "zralé zpovědní lyrice" a obsahuje proto především lyrické cykly z posledních přibližně pěti let básníkova života. Edice Klub přátel ... více


VíceméněVíceméně1987, G. Eich

Z německých originálů ze sebraných spisů Gesammelte Werke (1973). více


Pojď se mnou do nociPojď se mnou do noci1982, V. Holan

Výbor z Holanovy epické tvorby se snaží zachytit všechny motivické okruhy i vývojové etapy, kterými básníkova epika prošla. Z období okupace je do první části knihy zařazena Terezka Planetová a Cesta mraku předjímajíc... více


Vlčí stínVlčí stín2008, V. Popa

Výbor Vlčí stín je průřezem celé jeho básnické tvorby, zahrnující osm sbírek: Kůra, Upíří pole, Vedlejší nebe, Vzpřímená země, Vlčí sůl, Dům uprostřed cesty, Živé maso a Řez. Při výběru byl kladen důraz zejména na Popovu... více


Vrať mi moje hadříkyVrať mi moje hadříky1964, V. Popa

Vybrané básně ze dvou až dosud vyšlých knih veršů V. Popy (nar. 1922), jenž je uznáván za nejčelnějšího a nejosobitějšího představitele modernismu v soudobé srbské literatuře. více


Zpívající labutěZpívající labutě1971, I. Slavík

„Devadesátá léta mají . . . jeden dosud málo známý, ne-li zcela skrytý rys. Je to veliké množství oněch poetae minores, zapomenutých nebo nerozpoznaných malých básníků, autorů někdy unius operis, jedné, zato však příznač... více


Výbor z díla II.Výbor z díla II.1951, M. J. Lermontov

Obsahuje: Kněžna Ligovská - Hrdina naší doby - Maškaráda. více


Výbor z filozofických spisůVýbor z filozofických spisů1992, F. Schiller

Výbor ze Schillerových estetických prací, ve kterých – ovlivněn Kantovou filozofií – se zabývá úvahami o vztahu umění a svobody individua i národa a zdůrazňuje zušlechťující vliv umění a krásy na cestu člověka ke svobodě... více


Rozevřená fugaRozevřená fuga2004, F. Wurm

Franz Wurm patří k poslední generaci německy píšících autorů, jejichž kořeny jsou neoddělitelně spojeny s českou kulturou i s atmosférou a mytologií Prahy. Exil prožil ve Velké Británii, po válce se usadil ve Švýcarsku a... více


Chuť skutečnaChuť skutečna1997, P. Reverdy

Výbor z poezie francouzského básníka (1889–1960). více


Zborcené plochyZborcené plochy1996, S. Dvorský

Soubor básní surrealistického básníka z období více než třiceti let poprvé přináší v knižní podobě jeho legendární Koleje z let šedesátých, ale i básně z let osmdesátých. Vychází s obsáhlým doslovem Petra Krále. V... více


Ruská TristiaRuská Tristia1997, O. E. Mandelštam

Výbor z poezie jednoho z nejosobitějších ruských básníků meziválečné epochy představí autora v chronologickém průřezu jeho sbírkami i verši do knih nezařazenými. více


Černé umění očima básníkůČerné umění očima básníků1968, *. antologie

Výbor z básní vztahujících se tematicky ke knihám, knihařství a tiskařství, onomu „černému umění“, byl vydán při příležitosti polygrafických jubilejí v letech 1968 a 1969. Sestavil a k tisku připravil Alois Caletka.... více


1 2 3 4 5 6 >