interpretace literárního díla

štítky

20 knih


Šest procházek literárními lesy 88% Šest procházek literárními lesy 1997, Umberto Eco

Přednášky na Harvardově univerzitě. Souborné vydání autorových přednášek zkoumajících vazbu autor, dílo, čtenář. Na konkrétních textových ukázkách poukazuje Eco čtivým a srozumitelným způsobem na množinu významů a ... více


Jak číst romány jako profesor 72% Jak číst romány jako profesor 2014, Thomas C. Foster

O čem všem musí autor rozhodnout, než začne psát román? A co vlastně dělá román románem? Na tyto a mnohé další otázky ve své knize Jak číst romány jako profesor odpovídá literární teoretik Thomas C. Foster. Zkoumá žán... více


Sloužím Tajnému ohni: Duchovní zdroje literární tvorby J. R. R. Tolkiena 94% Sloužím Tajnému ohni: Duchovní zdroje literární tvorby J. R. R. Tolkiena 2020, Pavel Hošek

Tato kniha je věnována osobnosti a dílu britského spisovatele J. R. R. Tolkiena. Autor vychází z nástinu jeho pohnuté životní pouti a seznamuje čtenáře s klíčovými vlivy a okolnostmi, které Tolkienovo dílo utvářely. Podr... více
Jak číst literaturu jako profesor 80% Jak číst literaturu jako profesor 2016, Thomas C. Foster

Revidované a aktualizované vydání klasického Fosterova průvodce. Ačkoli si spoustu knih můžeme užít čistě jako příběh, často v nich najdeme i hlubší literární významy. Kniha Jak číst literaturu jako profesor nám pomůž... více


Meze interpretace 83% Meze interpretace 2004, Umberto Eco

Soubor patnácti prací známého multioborového vědce, vzniklých v 60.–80. letech 20. století. Po úvodních textech, v nichž Eco shrnuje a hodnotí interpretační přístupy od Aristotela až po Derridu, přechází k formulaci svýc... více


Lector in fabula 91% Lector in fabula 2010, Umberto Eco

Podtitul: role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech. Kniha Umberta Eca (1932) Lector in fabula vyšla poprvé italsky v roce 1979. Pochází z Ecova vědecky nejproduktivnějšího období, kdy rozvíjí ... více


Od stromu k labyrintu. Historické studie o znaku a interpretace 93% Od stromu k labyrintu. Historické studie o znaku a interpretace 2012, Umberto Eco

V této knize předkládá Umberto Eco své studie o historii znakových teorií. Popisuje dva modely encyklopedického poznání, z nichž jeden vychází z ideje stromu (systematického větvení pojmů) a druhý z ideje labyrintu. V da... více


Předmluvy s předmluvou předmluv / Devět dantovských esejí / Osobní knihovna 92% Předmluvy s předmluvou předmluv / Devět dantovských esejí / Osobní knihovna 2013, Jorge Luis Borges

Borges se cítil především čtenářem. Za největší událost svého života považoval setkání s otcovou knihovnou, k řadě autorů a děl se stále znovu vracel. Pátý svazek jeho spisů obsahuje texty vztahující se pouze k literatuř... více


Z Homérova světa a díla 95% Z Homérova světa a díla 2019, Wolfgang Schadewaldt

Kniha je souborem statí, pojednání a přednášek vydaných při různých příležitostech od poloviny třicátých, ale hlavně během čtyřicátých let, poslední příspěvky jsou z konce let padesátých. O jejím významu svědčí už jen ta... více


Za poetikou Milana Kundery 80% Za poetikou Milana Kundery 2022, Jakub Češka

Od básnických počátků k poslednímu románu Slavnost bezvýznamnosti. První komplexní pojednání tvůrčích postupů celého díla Milana Kundery. Při interpretaci díla Milana Kundery bývá zvykem omezovat se pouze na románovou... více


Poetika, interpretace, styl 60% Poetika, interpretace, styl 2008, Emil Staiger

Kniha vychází k příležitosti 100. výročí Staigerova narození, představuje reprezentativní průřez jeho celoživotním dílem. Kromě nejproslulejší Staigerovy knihy, Základních pojmů poetiky (Grundbegriffe der Poetik, 1946), ... více


Česká literatura ve francouzských překladech (1989-2020) 80% Česká literatura ve francouzských překladech (1989-2020) 2021, Tomáš Kubíček

Publikace obsahuje původní odbornou studii Čeští spisovatelé ve francouzských překladech z let 1989-2020: Zvadlá mučenka? známého francouzského bohemisty Xaviera Galmiche a bibliografický soupis překladů české literatury... více


Způsoby četby 80% Způsoby četby 2002, Martin Pokorný

Soubor dosud nepublikovaných esejů Martina Pokorného doplňují články otištěné v letech 1997-1998 v Literárních novinách. V centru autorova zájmu je angloamerická modernistická literatura; kromě ní se věnuje i řadě dalšíc... více


Poezie a mladí čtenáři: Výzkum recepce konkrétních básní 100% Poezie a mladí čtenáři: Výzkum recepce konkrétních básní 2012, Igor Fic

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ako sa vám páči Shakespeare? 80% Ako sa vám páči Shakespeare? 2007, Anton Vydra

William Shakespeare neprestajne púta pozornosť literátov, umelcov, filozofov i bežných čitateľov. Vieme dnes povedať, ako vôbec vnímal hry, ktoré písal? Možno je dôležitejšie počuť, ako iní čítajú jeho dielo, čo zaujímav... více


Záhřmotí: Hlásková instrumentace v poezii Vladimíra Holana % Záhřmotí: Hlásková instrumentace v poezii Vladimíra Holana 2021, Lukáš Neumann

Záměrem práce je poukázat na umělecky příznakové užití hláskové instrumentace v poezii Vladimíra Holana v období vymezeném juvenilními básněmi sbírky Blouznivý vějíř (1926) a sbírkou Na postupu (1943–48), kde autor opouš... více


Interpretácia umeleckého textu % Interpretácia umeleckého textu 2009, René Bílik

S cieľom obrátiť pozornosť naspäť k textu ako tematizácii ľudského životného sveta, ako k obrazu tohto sveta, sme pripravili vysokoškolskú učebnicu, ktorá sa usiluje reflektovať zakladajúce funkcie jazyka a zakladajúce p... více


Kniha proměn: Výklady k Ovidiovi 0% Kniha proměn: Výklady k Ovidiovi 2023, Michael Von Albrecht

Jen velice málo klasických textů se těší trvalému vlivu a zájmu od chvíle svého vzniku až po současnost. Ovidiovy Proměny do této nečetné skupinky patří: zásadní dílo římské antiky hojně podněcovalo imaginaci ve středově... více


Gregor z Nazianzu. Listy vo veršoch 0% Gregor z Nazianzu. Listy vo veršoch 2012, Erika Brodňanská

Monografia zameraná na básnickú tvorbu Gregora z Nazianzu. Obsahuje informácie o živote, básnickej tvorbe a preklady + komentáre Gregorových básní. více


Dotyky s básnikom Dantem 0% Dotyky s básnikom Dantem 2014, Július Pašteka

V knihe sú zhrnuté už raz publikované, ale i nepublikované literárne príspevky na tému Dante a jeho dielo od literárneho vedca Júliusa Pašteku. Danteho v svojich prácach osvetľujú ako autora Božskej komédie z rôznych str... více