literární věda

štítky

129 knih


Česká literatura od počátků k dnešku 93% Česká literatura od počátků k dnešku 1998, Jiří Holý

Přehledný výklad české literatury v podání současných autorit literární vědy. více


Marsyas čili Na okraj literatury 88% Marsyas čili Na okraj literatury 1948, Karel Čapek

Soubor studií a causerií o slovesném umění, které vznikalo na periférii vysoké umělecké literatury a většinou v lidové anonymitě. Kniha se zabývá v přitažlivém, typicky čapkovskěm vypravěčském stylu anekdotou, lidovým hu... více


Úvod do studia literární vědy 74% Úvod do studia literární vědy 2000, Eduard Petrů

Kniha je určena nejen vysokoškolským studentům filologických oborů, ale díky svému pojetí i širšímu okruhu zájemců o tuto problematiku. Podává výklad o podstatě krásné literatury, dějinách, metodologii, literárnímu proce... více
Malý labyrint literatury 94% Malý labyrint literatury 2001, Dušan Karpatský

Připadáte si občas bezradní, potřebujete - li rychlou a obsažnou informaci o umění zvaném literatura? Pak se nebojte sáhnout po této encyklopedické příručce, která vám bude věrně sloužit nejen při studiu. více


Ilustrado 75% Ilustrado 2011, Miguel Syjuco

Jednoho dne je z řeky Hudson vytaženo potlučené tělo Crispina Salvadora, kontroverzní celebrity filipínské literatury. Zároveň se ztratil i jediný rukopis jeho poslední knihy, která měla odkrýt korupci filipínských vládn... více


ABC četby 89% ABC četby 2004, Ezra Pound

Abeceda základních myšlenek a postřehů o smyslu jazyka, poezie a literatury psaná jako příručka pro adepty oboru čtenářství a studenty se spisovatelskými ambicemi. Americký básník Ezra Pound zasvěcuje své studenty do ... více


Holanovské nápovědy 96% Holanovské nápovědy 2004, Jiří Opelík

Esej na vysoké odborné úrovni a současně přístupným jazykem představuje zcela nový pohled na básnické dílo klasika české poezie Vladimíra Holana. Odmítá pověry o Holanově hermetičnosti nebo nesrozumitelnosti, podává výkl... více


Červená knihovna 93% Červená knihovna 1996, Dagmar Mocná

Autorka rekapituluje literární vývoj české konzumní četby pro ženy a dívky. Výklad postupuje chronologicky (konec 19. století), text je bohatě prokládán ukázkami. Jsou formulovány základní atributy „ženské“ četby, aut... více


Úzkost z ovlivnění 83% Úzkost z ovlivnění 2015, Harold Bloom

Harold Bloom (*1930) si sérií knih ze 70. let, z nichž nejvýznamnější je právě Úzkost z ovlivnění, vydobyl pozici nejvýraznějšího amerického kritika své generace, dosáhl nejvyšších akademických pozic a trvale se zapsal d... více


Monomýtus: Syntetické pojednání o teorii mýtu 87% Monomýtus: Syntetické pojednání o teorii mýtu 2022, Jan Kozák

Monomýtus označuje hrdinský cyklus cesty do jiného světa a návratu zpět. Kniha ukazuje, jak významnou roli tento vzorec v mytologii hraje a jak úzce souvisí s obětí, s iniciací a s mýty o stvoření světa. Vedle toho se kn... více


Izanagiovský motiv v románech Haruki Murakamiho 100% Izanagiovský motiv v románech Haruki Murakamiho 2019, Tomáš Jurkovič

O japonském spisovateli Haruki Murakamim se občas soudí, že se beze zbytku zhlédl v západní literatuře a následně píše „nejaponské“ texty. Pokud ovšem podrobíme rozboru příběhy, které se odehrávají v jeho literárních díl... více


Grafy, mapy, stromy 64% Grafy, mapy, stromy 2014, Franco Moretti

Abstraktní modely literární historie. Tato kniha si klade za cíl přiblížit literární historii ostatním humanitním vědám pomocí nástrojů vyvinutých původně pro jiné oblasti výzkumu: kvantitativních grafů, zeměpisných map... více


Boj s démonem 80% Boj s démonem 2011, Stefan Zweig

V díle jsou představeny tři heroické postavy: Johann Christian Friedrich Hölderlin (1770–1843), jeden z umělecky nejvýznamnějších německých básníků, Bernd Wilhelm Heinrich von Kleist (1777–1811), významný básník a dramat... více


Román jako dialog 96% Román jako dialog 1980, Michail Michajlovič Bachtin

Literárně-teoretická studie věnovaná problematice románu, jeho folklórnímu původu a vývoji jednotlivých románových žánrů. Kniha shrnuje studie z půlstoletí autorovy tvůrčí aktivity, představující ucelený pohled na danou ... více


Heterocosmica II. Fikční světy postmoderní české prózy 76% Heterocosmica II. Fikční světy postmoderní české prózy 2014, Lubomír Doležel

Heterocosmica II je samostatná kniha, ale je vnitřně spjatá s publikací Heterocosmica, jejíž český překlad vydalo Nakladatelství Karolinum v roce 2003. Znamená završení mého úsilí, jemuž jsem se věnoval od svého návratu ... více


Proust a znaky 96% Proust a znaky 2016, Gilles Deleuze

Kniha Proust a znaky dobře ilustruje Deleuzovu definici filosofie jako tvoření pojmů. Deleuze v ní vytváří pojmy filosofické a současně proustovské. Pracuje s nimi v systému, který je blízký Proustovu Hledání, objevně po... více


Panství ideologie a moc literatury - Studie, kritiky, portréty (1991–2008) 95% Panství ideologie a moc literatury - Studie, kritiky, portréty (1991–2008) 2009, Jiří Brabec

Literární historik, vysokoškolský pedagog, kritik a editor Jiří Brabec (1929) je bezesporu výrazná autorita oboru, přesto nebyly jeho texty roztroušené po časopisech a sbornících knižně dosud zveřejněny. Příčinu lze snad... více


Dialogy s poezií 95% Dialogy s poezií 1985, Zdeněk Pešat

Soubor literárně hist. studií je věnován dílu nejvýzn. básnických osobností do 1. pol. 20. století. více


Vladimir Nabokov – „Americká“ témata 85% Vladimir Nabokov – „Americká“ témata 2004, Michal Sýkora

Kniha se zabývá druhou polovinou Nabokovovy tvorby, tedy obdobím, kdy pobýval v USA a ve Švýcarsku. Michal Sýkora volně navazuje na sou předchozí práci nazvanou Vladimir Nabokov – Od Mášenky k Daru, v níž zpracoval Nabok... více


Původ a podstata romantismu 90% Původ a podstata romantismu 1966, Ernst Fischer

Široce založená studie rozebírá náboženské, citové a myšlenkové aspekty a historické podmínky, ze kterých vznikl, vyrůstal a v době rozkvětu měšťanské společnosti vrcholil romantismus. Rozborem filosofických a uměleckých... více