tlumočení, překládání

štítky

79 knih


Pustá země 81% Pustá země 1996, Thomas Stearns Eliot

Chronologicky řazené překlady Eliotovy slavné básně v češtině a slovenštině se studií Martina Hilského. Obsahuje: Hra v šach, Smrt utopením (A. Vaněček) – Pustá země (J. Kolář, J. Kotalík) – Pustá země (J. Hauková, J.... více


Francouzská poezie nové doby 84% Francouzská poezie nové doby 1968, Karel Čapek

Výběr z překladů francouzské poezie oprostil autor ode všech zastaralých a násilných obratů. více


Umění překladu 87% Umění překladu 1983, Jiří Levý

Druhé, doplněné vydání světoznámé knihy o translatologii. více
Slovo za slovem - S překladateli o překládání 96% Slovo za slovem - S překladateli o překládání 2012, Stanislav Rubáš

Kniha rozhovorů s dvaceti sedmi představiteli nejstarší generace (data narození v období 1920–1935) našich překladatelů (mezi jinými Josef Čermák, Josef Forbelský, Ludvík Kundera, Vladimír Mikeš, Antonín Přidal či Josef ... více


Francouzská poesie a jiné překlady 91% Francouzská poesie a jiné překlady 1957, Karel Čapek

Předmluva: Vítězslav Nezval: Průvodce mladých básníků. - Stať: Jiří Levý: Čapkovy překlady ve vývoji českého překladatelství a českého verše. - Antologie moderní francouzské lyriky od Baudelaira po Apollinaira, Vildraca,... více


Slyšte můj hlas 89% Slyšte můj hlas 2014, David Vaughan

Mladý Angličan, který díky rodinnému prostředí mluví česky, přijíždí na jaře 1938 do Prahy jako tlumočník. Přitahuje ho rozhlas jako nejmodernější sdělovací prostředek a brzy tu nachází přátele v nejmladší generaci redak... více


Služebníci slova 98% Služebníci slova 2008, Petruška Šustrová

Rozhovory známé publicistky Petrušky Šustrové se čtyřiceti českými překladateli. Své zkušenosti z oboru a názory na českou i zahraniční literaturu v knize svěřují takové osobnosti jako Alena Bláhová, Václav A. Černý, Jar... více


Pozvání k překladatelské praxi 96% Pozvání k překladatelské praxi 2013, Olga Krijtová

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání vážně nevážné knihy určené především studentům překladatelství a začínajícím adeptům tohoto řemesla, ale i všem zájemcům o překládání. Autorky, obě zkušené překladatelky z nizoz... více


Titulkujeme profesionálně 80% Titulkujeme profesionálně 2012, Miroslav Pošta

Kniha Titulkujeme profesionálně je první publikací o titulkování filmů a dalších audiovizuálních děl psanou česky. Zamýšlí se nad nejdůležitějšími aspekty titulkářské práce a nabízí mnoho praktických tipů a doporučení. J... více


Klejme píseň dokola (výběr z textů) 80% Klejme píseň dokola (výběr z textů) 1988, Georges Brassens

Překlady padesáti písňových textů Georgese Brassense. Jiří Dědeček, který texty přeložil, říká, že kladl jsem důraz na věrnost originálu a současně na zpívatelnost překladů. více


Cestou 100% Cestou 1962, Vladimír Holan

Výbor z překladů jednoho z našich velkých současných básníků zahrnuje ve třech oddílech nejlepší ukázky Holanova překladatelského díla více


Překlad a překládání 90% Překlad a překládání 2010, Dagmar Knittlová

Publikace představuje novou verzi již osvědčeného učebního textu, který poskytuje studentům magisterských i doktorských filologických programů zevrubný úvod k teorii i praxi překladu. Nově byly doplněny kapitoly věnující... více


Když Klepiš potkal Klepiš 80% Když Klepiš potkal Klepiš 2011, Robert Novotný

Autorský výběr pravidelných novinových sloupků Roberta Novotného (* 1964), známého překladatele ze severských jazyků a němčiny, přehledně a vtipně popisuje a ve výstižné zkratce shrnuje denní lapálie, s kterými se při sv... více


Titulkujeme: audiovizuální překlad v otázkách a odpovědích 93% Titulkujeme: audiovizuální překlad v otázkách a odpovědích 2019, Miroslav Pošta

Kniha Titulkujeme: Audiovizuální překlad v otázkách a odpovědích je určena pro všechny zájemce o audiovizuální překlad, tedy o dabing, voiceover a především titulkování. více


Básně a překlady 87% Básně a překlady 1948, Karel Jaromír Erben

Sbírka veršovaných prací Erbenových, jejímž těžištěm je nesmrtelná Kytice; k ní přistupují ostatní básně, písně, zlomky, paralipomena a básnické překlady jmenovitě z poesie slovanské, aj. Také koledy maloruské. Erben ro... více


Česká bible v dějinách národního písemnictví 93% Česká bible v dějinách národního písemnictví 1997, Vladimír Kyas

Kniha je naším prvním podrobným a soustavným zpracováním dějin českého biblického překladu v souvislostech literárního vývoje. více


České theorie překladu 80% České theorie překladu 1957, Jiří Levý

V první části obsáhlého díla zabývá se autor vývojem překladatelských teorií a metod od počátku našeho písemnictví až do nedávné doby: stará doba, obrozenecká doba, poobrozenecká doba (do období mezi válkami). V druhé čá... více


Otázky literárního překladu 80% Otázky literárního překladu 1986, Jiří Pechar

Překlad je fenoménem, který je nutno sledovat z několika hledisek. Jde-li o překlad literární, jedno z těchto hledisek je dáno nepochybně faktem, že takový překlad se má vřadit do kontextu určité literatury, že může podn... více


Audiatur et altera pars 90% Audiatur et altera pars 1928, Jakub Deml

Demlovy překlady ze Studia a Meditací. Název znamená „Vyslechněme i druhou stranu“. více


Úvod do teorie tlumočení 90% Úvod do teorie tlumočení 2008, Ivana Čeňková

Tato odborná publikace je určena zejména tlumočníkům, studentům a pedagogům, ale i všem ostatním zájemcům, kteří se chtějí dozvědět nejen základní informace o jednotlivých druzích tlumočení, ale i o historii, teorii a pr... více