sémiotika

štítky

38 knih


Sedmá funkce jazykaSedmá funkce jazyka2017, Laurent Binet

Je 25. února 1980 a v jedné pařížské ulici srazila dodávka chodce. Šlo by zřejmě o tragickou, leč ničím výjimečnou událost, nebýt toho, že oním chodcem byl světoznámý francouzský sémiolog Roland Barthes a že se právě vra... více


MytologieMytologie2018, Roland Barthes

Mytologie jsou jedním z nejvýznamnějších Barthesových děl. Úvodní část tvoří řada krátkých a snad až překvapivě zábavných, ovšem mimořádně dobře propracovaných úvah o některých dobových aspektech konzumní společnosti (wr... více


Hledání dokonalého jazyka v evropské kultuřeHledání dokonalého jazyka v evropské kultuře2001, Umberto Eco

Římská říše představuje poslední pokus o sjednocení velké části světa, a ta jak po stránce správně organizační, kulturní tak také jazykové. Latina se stala komunikační osou celé říše. Postupně se z ní stával jazyk vzděla... více
Světlá komoraSvětlá komora2005, Roland Barthes

Poslední kniha nejznámějšího francouzského sémiotika Rolanda Barthese (1915–1980) je pozoruhodný text o fotografii, v němž překračuje sémiotická východiska svých starších textů a fenomén fotografie se mu stává podnětem n... více


Říše znakůŘíše znaků2013, Roland Barthes

Eseje o Japonsku od jednoho z nejdůležitělších myslitelů minulého století. Proč Japonsko? Protože je to země rukopisu: ze všech zemí, které Roland Barthes (1915–1980) mohl poznat, právě v Japonsku narazil na práci se zna... více


Teorie sémiotikyTeorie sémiotiky2009, Umberto Eco

Publikace Teorie sémiotiky představuje základní odbornou literaturu ve svém oboru. Eco toto dílo napsal přímo v angličtině a následně přeložil do mateřské italštiny pod názvem Trattato di semiotica generale. Eco vidí sém... více


O zrcadlech a jiné esejeO zrcadlech a jiné eseje2002, Umberto Eco

Znak, reprezentace, iluze, obraz. Soubor 24 prací spjatých tématem, které naznačuje podtitul díla: znak, reprezentace, iluze, obraz. Eseje jsou psány čtivým jazykem přístupným široké veřejnosti a vznikaly „náhodně“, pod... více


Mysl a smyslMysl a smysl2000, Umberto Eco

Sémiotický pohled na svět. Kniha textů italského spisovatele, literárního kritika, sémiotika, držitele ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Uspořádal Jiří Fiala, z angličtiny a francouzštiny přeložil Jiří Fia... více


Kant a ptakopyskKant a ptakopysk2011, Umberto Eco

Ecův Kant a ptakopysk z r. 1997 je návratem k některým základním otázkám, které autor formuloval ve své Teorii sémiotiky. Těmito otázkami jsou především vztah percepce a sémiózy, problematika reference, vztah mezi jazyke... více


Od stromu k labyrintu. Historické studie o znaku a interpretaceOd stromu k labyrintu. Historické studie o znaku a interpretace2012, Umberto Eco

V této knize předkládá Umberto Eco své studie o historii znakových teorií. Popisuje dva modely encyklopedického poznání, z nichž jeden vychází z ideje stromu (systematického větvení pojmů) a druhý z ideje labyrintu. V da... více


Fragmenty milostného diskurzuFragmenty milostného diskurzu2008, Roland Barthes

Kniha francouzského literárního kritika, teoretika a esejisty, jednoho z nejzajímavějších představitelů francouzského strukturalismu druhé poloviny dvacátého století, vzešla z cyklu autorových seminářů vedených na École ... více


Pragmatika lidské komunikacePragmatika lidské komunikace2011, Paul Watzlawick

Jedna z nejcitovanějších monografií o lidské komunikaci na světě, kterou se etablovala tzv. komunikační psychoterapie psychologů a psychiatrů z Palo Alta. Klíčovými body knihy jsou radikální pohled na vznik schizofrenií,... více


Rozkoš z textuRozkoš z textu2008, Roland Barthes

Uměnovědný esej, který je výrazem hédonistické estetiky, je věnován především vizuálnímu umění a recepci literárního díla. Manifest myšlení, pokud manifest může být slovem, které dokážeme ubránit před nejpřísnějšími měří... více


SémiotikaSémiotika2004, Jiří Černý

Publikace vymezuje podstatu sémiotiky jako vědu o znakových systémech a přibližuje fungování těchto systémů. Autoři objasňují pojmy, vymezují předmět zkoumání a shrnují vývoj i metody studia. Základní informace o podsta... více


Křesťanská vzdělanostKřesťanská vzdělanost2004, Aurelius Augustinus

Ústředním tématem Augustinova díla je biblická exegeze a její vztah k pohanské učenosti, která se rozvíjí vedle výkladu teorie znaku a metody homiletiky, kazatelského umění. V teorii znaku navazuje Augustin na platonismu... více


1