sémiotika

štítky

40 knih


Sedmá funkce jazyka 80% Sedmá funkce jazyka 2017, Laurent Binet

Je 25. února 1980 a v jedné pařížské ulici srazila dodávka chodce. Šlo by zřejmě o tragickou, leč ničím výjimečnou událost, nebýt toho, že oním chodcem byl světoznámý francouzský sémiolog Roland Barthes a že se právě vra... více


Mytologie 79% Mytologie 2018, Roland Barthes

Mytologie jsou jedním z nejvýznamnějších Barthesových děl. Úvodní část tvoří řada krátkých a snad až překvapivě zábavných, ovšem mimořádně dobře propracovaných úvah o některých dobových aspektech konzumní společnosti (wr... více


Hledání dokonalého jazyka v evropské kultuře 89% Hledání dokonalého jazyka v evropské kultuře 2001, Umberto Eco

Římská říše představuje poslední pokus o sjednocení velké části světa, a ta jak po stránce správně organizační, kulturní tak také jazykové. Latina se stala komunikační osou celé říše. Postupně se z ní stával jazyk vzděla... více
Světlá komora 87% Světlá komora 2005, Roland Barthes

Poslední kniha nejznámějšího francouzského sémiotika Rolanda Barthese (1915–1980) je pozoruhodný text o fotografii, v němž překračuje sémiotická východiska svých starších textů a fenomén fotografie se mu stává podnětem n... více


Říše znaků 86% Říše znaků 2013, Roland Barthes

Eseje o Japonsku od jednoho z nejdůležitělších myslitelů minulého století. Proč Japonsko? Protože je to země rukopisu: ze všech zemí, které Roland Barthes (1915–1980) mohl poznat, právě v Japonsku narazil na práci se zna... více


Teorie sémiotiky 83% Teorie sémiotiky 2009, Umberto Eco

Publikace Teorie sémiotiky představuje základní odbornou literaturu ve svém oboru. Eco toto dílo napsal přímo v angličtině a následně přeložil do mateřské italštiny pod názvem Trattato di semiotica generale. Eco vidí sém... více


O zrcadlech a jiné eseje 82% O zrcadlech a jiné eseje 2002, Umberto Eco

Znak, reprezentace, iluze, obraz. Soubor 24 prací spjatých tématem, které naznačuje podtitul díla: znak, reprezentace, iluze, obraz. Eseje jsou psány čtivým jazykem přístupným široké veřejnosti a vznikaly „náhodně“, pod... více


Mysl a smysl 85% Mysl a smysl 2000, Umberto Eco

Sémiotický pohled na svět. Kniha textů italského spisovatele, literárního kritika, sémiotika, držitele ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Uspořádal Jiří Fiala, z angličtiny a francouzštiny přeložil Jiří Fia... více


Kant a ptakopysk 83% Kant a ptakopysk 2011, Umberto Eco

Ecův Kant a ptakopysk z r. 1997 je návratem k některým základním otázkám, které autor formuloval ve své Teorii sémiotiky. Těmito otázkami jsou především vztah percepce a sémiózy, problematika reference, vztah mezi jazyke... více


Fragmenty milostného diskurzu 87% Fragmenty milostného diskurzu 2008, Roland Barthes

Kniha francouzského literárního kritika, teoretika a esejisty, jednoho z nejzajímavějších představitelů francouzského strukturalismu druhé poloviny dvacátého století, vzešla z cyklu autorových seminářů vedených na École ... více


Od stromu k labyrintu. Historické studie o znaku a interpretace 93% Od stromu k labyrintu. Historické studie o znaku a interpretace 2012, Umberto Eco

V této knize předkládá Umberto Eco své studie o historii znakových teorií. Popisuje dva modely encyklopedického poznání, z nichž jeden vychází z ideje stromu (systematického větvení pojmů) a druhý z ideje labyrintu. V da... více


Pragmatika lidské komunikace 92% Pragmatika lidské komunikace 2011, Paul Watzlawick

Jedna z nejcitovanějších monografií o lidské komunikaci na světě, kterou se etablovala tzv. komunikační psychoterapie psychologů a psychiatrů z Palo Alta. Klíčovými body knihy jsou radikální pohled na vznik schizofrenií,... více


Rozkoš z textu 87% Rozkoš z textu 2008, Roland Barthes

Uměnovědný esej, který je výrazem hédonistické estetiky, je věnován především vizuálnímu umění a recepci literárního díla. Manifest myšlení, pokud manifest může být slovem, které dokážeme ubránit před nejpřísnějšími měří... více


Sémiotika 77% Sémiotika 2004, Jiří Černý

Publikace vymezuje podstatu sémiotiky jako vědu o znakových systémech a přibližuje fungování těchto systémů. Autoři objasňují pojmy, vymezují předmět zkoumání a shrnují vývoj i metody studia. Základní informace o podsta... více


Křesťanská vzdělanost 77% Křesťanská vzdělanost 2004, Aurelius Augustinus

Ústředním tématem Augustinova díla je biblická exegeze a její vztah k pohanské učenosti, která se rozvíjí vedle výkladu teorie znaku a metody homiletiky, kazatelského umění. V teorii znaku navazuje Augustin na platonismu... více


Nulový stupeň rukopisu / Základy sémiologie 95% Nulový stupeň rukopisu / Základy sémiologie 1967, Roland Barthes

Kniha obsahuje dvě teoretická díla z tzv. raného období francouzského sémiotika Rolanda Barthese: Nulový stupeň rukopisu (1953) a Základy sémiologie (1965). více


Kritika a pravda 80% Kritika a pravda 1997, Roland Barthes

Souborné vydání základních prací filozofa, filologa a lingvisty zasvěcených strukturální analýze literárního díla: Nulový stupeň rukopisu (1953) — Základy sémiologie (1965) — Kritika a pravda (1966). více


Kritické eseje 90% Kritické eseje 2000, Petr Fidelius (p)

Výbor z kritických článků a studií publikovaných v Kritickém sborníku. Tématicky značně diferencované příspěvky (např. Lis, underground, Peroutka, Bělohradský) spojuje úsilí kriticky analyzovat jazyk konkrétních textů. J... více


O učiteľovi 53% O učiteľovi 1995, Aurelius Augustinus

Dialóg otca Augustína so svojím dospievajúcim synom Adeodatom. Témou rozhovoru je rola slov ako znakov v reči a otázka ako prebieha učenie. Na tomto pozadí dospejú učiteľ a jeho študent k pozoruhodnému rozpoznaniu. Kam s... více


Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu 70% Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu 1997, Paul Ricoeur

Štyri eseje, tvoriace túto knihu, vznikli rozšírením prednášok, ktoré som mal na Texas Christian University v dňoch 27. až 30. novembra 1973 pri príležitosti jej storočného jubilea. Možno ich čítať ako samostatné eseje, ... více