naratologie

štítky

38 knih


Příběh a diskurs 78% Příběh a diskurs 2008, Seymour Chatman

Narativní struktura v literatuře a filmu. Kniha Příběh a diskurs vyšla poprvé v roce 1978. Autor se v ní pokusil zmapovat a s přihlédnutím k americké tradici (Wayne Booth, Dorrit Cohnová aj.) tvůrčím způsobem rozvinout ... více


Heterocosmica: Fikce a možné světy 85% Heterocosmica: Fikce a možné světy 2003, Lubomír Doležel

V Kanadě žijící významný český bohemista profesor Lubomír Doležel čtenáře podrobně seznamuje s významnou literárně-teoretickou školou – teorií fikčních světů umění, jejímž je spoluzakladatelem. Na rozdíl od klasického vý... více


James Bond a major Zeman - ideologizující vzorce vyprávění 80% James Bond a major Zeman - ideologizující vzorce vyprávění 2007, Jiří Koten

Sborník studií zabývajících se dvěma fenomény mediálních ideologizovaných hrdinů. Kosmopolitní hrdina James Bond a kádrově dokonalý major Zeman - kultovní postavy hrdinů v boji se zlem, každá z jiného prostředí, s jinak ... více
Lector in fabula 91% Lector in fabula 2010, Umberto Eco

Podtitul: role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech. Kniha Umberta Eca (1932) Lector in fabula vyšla poprvé italsky v roce 1979. Pochází z Ecova vědecky nejproduktivnějšího období, kdy rozvíjí ... více


Naratologie: Strukturální analýza vyprávění 85% Naratologie: Strukturální analýza vyprávění 2013, Tomáš Kubíček

Odborná publikace Naratologie přináší souvislý pohled na základní naratologické kategorie, jak se utvářely od druhé poloviny dvacátého století. Z podtitulu Strukturální analýza vyprávění je zřejmé, že autorům jde o no... více


Vypravěč 66% Vypravěč 2007, Tomáš Kubíček

Kategorie narativní analýzy. V českém prostředí, které naratologii jako teorii nejen literárních, ale i filmových, komiksových, reklamních či dějepisných vyprávění teprve přichází na chuť, se tato kniha stává zakládajíc... více


Poetika vyprávění 80% Poetika vyprávění 2001, Shlomith Rimmon-Kenan

Kniha představuje souhrnný pohled na naratologické teorie dvacátého století do začátku osmdesátých let. Zaměřuje se zejména na teorii ruského formalismu, francouzského strukturalismu, anglo-americké nové kritiky, tel-avi... více


Literární postava. Vývoj a aspekty naratologických zkoumání 58% Literární postava. Vývoj a aspekty naratologických zkoumání 2008, Bohumil Fořt

Kniha předkládá exkurz do historie a současnosti teoretického výzkumu literární postavy, jedné z kategorií, která je součástí teoretického zkoumání vyprávění od jeho počátků až do současnosti. Výběrově se věnuje systémov... více


Komplexní televize: Poetika současného televizního vyprávění 71% Komplexní televize: Poetika současného televizního vyprávění 2019, Jason Mittell

V devadesátých letech se v americké televizní produkci začala objevovat řada seriálů vymezujících se proti dekády zavedeným pravidlům přehlednosti a srozumitelnosti. Riskantnější seriálové projekty jako Městečko Twin Pea... více


Fikce a vyprávění 77% Fikce a vyprávění 2007, Gérard Genette

V této studii se Genette ptá, jak se utváří sama literárnost –⁠ tedy ona specifická vlastnost narativního textu, která přetváří jazykový projev v umělecké dílo. Jakou transformací se vlastně běžný jazyk stává jazykem umě... více


Kouzlo vyprávění 77% Kouzlo vyprávění 2013, Pavel Hošek

Proměňující moc příběhu a „křest fantazie“ v pojetí C. S. Lewise Hlavním tématem této práce je proměňující působení příběhů (tedy slovesných útvarů narativní povahy) na mysl posluchačů a čtenářů – a to především, ač ... více


Vyprávět příběh 68% Vyprávět příběh 2001, Tomáš Kubíček

Naratologické kapitoly k románům Milana Kundery. Tomáš Kubíček se ve své knize jako první u nás věnuje i Kunderovým románům (Pomalost, Totožnost a Nevědomí), jež česky dosud nevyšly. Oproti dříve vydaným monografiím, kt... více


Heterocosmica II. Fikční světy postmoderní české prózy 76% Heterocosmica II. Fikční světy postmoderní české prózy 2014, Lubomír Doležel

Heterocosmica II je samostatná kniha, ale je vnitřně spjatá s publikací Heterocosmica, jejíž český překlad vydalo Nakladatelství Karolinum v roce 2003. Znamená završení mého úsilí, jemuž jsem se věnoval od svého návratu ... více


Jak se fikce dělá slovy 76% Jak se fikce dělá slovy 2013, Jiří Koten

Kniha Jak se fikce dělá slovy poskytuje souhrnný pohled na pragmatické teorie literární fikcionality. V jednotlivých kapitolách, které se vždy pokoušejí o revizi dosažených závěrů, se snaží odpovědět na otázky, jaké zámě... více


Vančurův vypravěč 92% Vančurův vypravěč 2006, Jan Mukařovský

Studie Vančurův vypravěč je pravděpodobně poslední dosud nevydanou prací Jana Mukařovského. Vznikla ve druhé polovině 40. let a patrně se měla stát základem jedné z kapitol monografie o Vladislavu Vančurovi, autorovi, ke... více


Úvod do sémantiky fikčních světů 70% Úvod do sémantiky fikčních světů 2005, Bohumil Fořt

Úvod do sémantiky fikčních světů vychází z jednoho z vlivných směrů moderního literárněteoretického zkoumání, který od poloviny osmdesátých let minulého století do současnosti prošel bouřlivým vývojem. Kniha na jedné str... více


Narativní transformace 100% Narativní transformace 2004, Wolf Schmid

Předmětem autorova výzkumu v první části studie je souběžné porovnávání a analýza jednotlivých modelů z hlediska podrobného členění rovin a pojetí literárních textů, esteticky indiferentních i relevantních. Druhá část st... více


Od příběhu k románu (k poetice výpravné prózy) 60% Od příběhu k románu (k poetice výpravné prózy) 1989, Jiří Pechar

Jak napovídá název studie - Od příběhu k románu - i její podtitul K poetice výpravné prózy, uvažuje v ní Jiří Pechar především o teoretických otázkách vyprávění. S problematikou prózy a románu se autor hlouběji vyrovnáva... více


Povaha vyprávění 80% Povaha vyprávění 2002, Robert Scholes

Kniha dvou významných amerických literárních teoretiků se snaží podrobným studiem dějin literatury a srovnáváním podoby a způsobů užití nejrůznějších vyprávěcích prostředků dobrat podstaty narativní literatury a jejího v... více


Možné světy v teorii literatury 93% Možné světy v teorii literatury 2006, Ruth Ronen

Jeden ze základních textů z oblasti fikčních světů. Autorka nabízí kritické srovnání toho, jak se teorie možných světů využívá v logice a v literární teorii. Na základě tohoto srovnání analyzuje, jaké možnosti daný konce... více