naratologie

štítky

35 knih

Příběh a diskursPříběh a diskurs2008, Seymour Chatman

Narativní struktura v literatuře a filmu. Kniha Příběh a diskurs vyšla poprvé v roce 1978. Autor se v ní pokusil zmapovat a s přihlédnutím k americké tradici (Wayne Booth, Dorrit Cohnová aj.) tvůrčím způsobem rozvinout ... více


Heterocosmica: Fikce a možné světyHeterocosmica: Fikce a možné světy2003, Lubomír Doležel

V Kanadě žijící významný český bohemista profesor Lubomír Doležel čtenáře podrobně seznamuje s významnou literárně-teoretickou školou – teorií fikčních světů umění, jejímž je spoluzakladatelem. Na rozdíl od klasického vý... více


Lector in fabulaLector in fabula2010, Umberto Eco

Podtitul: role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech. Kniha Umberta Eca (1932) Lector in fabula vyšla poprvé italsky v roce 1979. Pochází z Ecova vědecky nejproduktivnějšího období, kdy rozvíjí ... více
Poetika vyprávěníPoetika vyprávění2001, Shlomith Rimmon-Kenan

Kniha představuje souhrnný pohled na naratologické teorie dvacátého století do začátku osmdesátých let. Zaměřuje se zejména na teorii ruského formalismu, francouzského strukturalismu, anglo-americké nové kritiky, tel-avi... více


VypravěčVypravěč2007, Tomáš Kubíček

Kategorie narativní analýzy. V českém prostředí, které naratologii jako teorii nejen literárních, ale i filmových, komiksových, reklamních či dějepisných vyprávění teprve přichází na chuť, se tato kniha stává zakládajíc... více


Naratologie: Strukturální analýza vyprávěníNaratologie: Strukturální analýza vyprávění2013, Tomáš Kubíček

Odborná publikace Naratologie přináší souvislý pohled na základní naratologické kategorie, jak se utvářely od druhé poloviny dvacátého století. Z podtitulu Strukturální analýza vyprávění je zřejmé, že autorům jde o no... více


Literární postava. Vývoj a aspekty naratologických zkoumáníLiterární postava. Vývoj a aspekty naratologických zkoumání2008, Bohumil Fořt

Kniha předkládá exkurz do historie a současnosti teoretického výzkumu literární postavy, jedné z kategorií, která je součástí teoretického zkoumání vyprávění od jeho počátků až do současnosti. Výběrově se věnuje systémov... více


Vančurův vypravěčVančurův vypravěč2006, Jan Mukařovský

Studie Vančurův vypravěč je pravděpodobně poslední dosud nevydanou prací Jana Mukařovského. Vznikla ve druhé polovině 40. let a patrně se měla stát základem jedné z kapitol monografie o Vladislavu Vančurovi, autorovi, ke... více


Heterocosmica II. Fikční světy postmoderní české prózyHeterocosmica II. Fikční světy postmoderní české prózy2014, Lubomír Doležel

Heterocosmica II je samostatná kniha, ale je vnitřně spjatá s publikací Heterocosmica, jejíž český překlad vydalo Nakladatelství Karolinum v roce 2003. Znamená završení mého úsilí, jemuž jsem se věnoval od svého návratu ... více


Vyprávět příběhVyprávět příběh2001, Tomáš Kubíček

Naratologické kapitoly k románům Milana Kundery. Tomáš Kubíček se ve své knize jako první u nás věnuje i Kunderovým románům (Pomalost, Totožnost a Nevědomí), jež česky dosud nevyšly. Oproti dříve vydaným monografiím, kt... více


Fikce a vyprávěníFikce a vyprávění2007, Gérard Genette

V této studii se Genette ptá, jak se utváří sama literárnost –⁠ tedy ona specifická vlastnost narativního textu, která přetváří jazykový projev v umělecké dílo. Jakou transformací se vlastně běžný jazyk stává jazykem umě... více


Kouzlo vyprávěníKouzlo vyprávění2013, Pavel Hošek

Proměňující moc příběhu a „křest fantazie“ v pojetí C. S. Lewise Hlavním tématem této práce je proměňující působení příběhů (tedy slovesných útvarů narativní povahy) na mysl posluchačů a čtenářů – a to především, ač ... více


Povaha vyprávěníPovaha vyprávění2002, Robert Scholes

Kniha dvou významných amerických literárních teoretiků se snaží podrobným studiem dějin literatury a srovnáváním podoby a způsobů užití nejrůznějších vyprávěcích prostředků dobrat podstaty narativní literatury a jejího v... více


Možné světy v teorii literaturyMožné světy v teorii literatury2006, Ruth Ronen

Jeden ze základních textů z oblasti fikčních světů. Autorka nabízí kritické srovnání toho, jak se teorie možných světů využívá v logice a v literární teorii. Na základě tohoto srovnání analyzuje, jaké možnosti daný konce... více


Narativní transformaceNarativní transformace2004, Wolf Schmid

Předmětem autorova výzkumu v první části studie je souběžné porovnávání a analýza jednotlivých modelů z hlediska podrobného členění rovin a pojetí literárních textů, esteticky indiferentních i relevantních. Druhá část st... více


1