literární teorie

štítky

54 knih

Krátký úvod do literární teorieKrátký úvod do literární teorie2002, Jonathan Culler

Jeden z nejoblíbenějších úvodů do literární teorie v anglofonní oblasti. Jonathan Culler (*1940) patří v současnosti k nejvýznamnějším americkým literárním teoretikům a vykladačům strukturalistické a poststruktura­listi... více


Mimesis: Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturáchMimesis: Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách1998, Erich Auerbach

Dnes již klasické dílo moderní literární vědy se zabývá způsoby interpretace lidských dějů v evropských literaturách. Autorovy teoretické vývody vyplývají přímo z mistrných literárních rozborů, v nichž Auerbach osvědčil ... více


Morfologie pohádky a jiné studieMorfologie pohádky a jiné studie2008, Vladimir Jakovlevič Propp

Výbor z díla V. J. Proppa přináší proslulou Morfologii pohádky a další významné studie ze sborníku Folklor a skutečnost, které zasazují jeho dílo do náležitého kontextu. Východiskem Proppových úvah bylo bohatství ruskýc... více
Teorie literaturyTeorie literatury1996, René Wellek

V základním díle literární teorie 20. století autoři definují základní pojmy a vztahy literatury k ostatním společenským disciplinám. TEORIE LITERATURY R. Wellka a A. Warrena je základním dílem literární vědy. Kn... více


Úvod do literární teorieÚvod do literární teorie2010, Terry Eagleton

Základy literární teorie. Eagletonova příručka je celosvětově nejpoužívanější a nejprodávanější úvod do literatury. Autor ji napsal nesmírně živým, svěžím stylem a složité problémy moderní literatury vysvětluje velice... více


Lexikon teorie literatury a kulturyLexikon teorie literatury a kultury2006, Ansgar Nünning

Lexikon je koncipován jako pracovní pomůcka, která umožňuje lépe se orientovat na poli pojmů a předmětů, na němž se dnes i odborníci orientují jen s obtížemi. Interdisciplinárně zaměřený lexikon podává kompaktní přehled ... více


Jak se dělá teorieJak se dělá teorie2009, Wolfgang Iser

Poslední dílo čelného představitele tzv. recepčních studií Wolfganga Isera (1926–2007) je daleko více než pouhou příručkou určenou studentům humanitních věd. Interdisciplinárně pojaté teoretické přístupy v něm nejsou pou... více


Základní pojmy poetikyZákladní pojmy poetiky1969, Emil Staiger

Autor knihy, švýcarský germanista, klasický filolog a literární teoretik, je jedním z těch, kteří obnovili a zproblematizovali metodologii literární vědy a položili řadu závažných otázek. Ve své stěžejní práci z roku 194... více


Romantismus a romantismyRomantismus a romantismy2005, Martin Procházka

Kniha se soustředí v jednotlivých kapitolách na světovou i českou literaturu z konce 18. století a celého 19. století. Jednotlivé kapitoly jsou rozděleny na základní atributy figurující v literatuře období romantismu. Př... více


České theorie překladuČeské theorie překladu1996, Jiří Levý

Vývoj překladatelských teorií a metod. Dějiny teoretického myšlení o překladu a jeho uměleckých prostředcích. Význam českého překladatelství pro dějiny české literatury. více


Úvod do literární vědyÚvod do literární vědy1999, Miltos Pechlivanos

Obsáhlé literárněvědní dílo, do kterého přispěli přední němečtí odborníci. více


Fikce a vyprávěníFikce a vyprávění2007, Gérard Genette

V této studii se Genette ptá, jak se utváří sama literárnost –⁠ tedy ona specifická vlastnost narativního textu, která přetváří jazykový projev v umělecké dílo. Jakou transformací se vlastně běžný jazyk stává jazykem umě... více


Teorie literaturyTeorie literatury2010, Zofia Mitosek

Kniha pojednává o základních konceptech literární teorie, a to v historické perspektivě a se zaměřením na klíčové směry a autory. Od Platóna a Aristotela jako tradičních počátků se dostáváme k osvícenství, Kantovi, Hegel... více


Literatura a sociálno. Bourdieu, Williams a jejich pokračovateléLiteratura a sociálno. Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé2019, Josef Šebek

Monografie se zaměřuje na dva současné směry sociálně kontextového studia literatury: teorii literárního pole Pierra Bourdieua a kulturní materialismus Raymonda Williamse a Alana Sinfielda. Českému čtenáři je představuje... více


Teorie lyrikyTeorie lyriky2020, Jonathan Culler

Jonathan Culler (* 1944) patří k nejvýznamnějším literárním teoretikům a jeho Krátký úvod do literární teorie (česky 2002, 2015) se těší trvalé oblibě v USA i u nás. Teorie lyriky si klade za cíl přistoupit k oblasti lyr... více


1