slovenští básníci

štítky

21 knih


Rozhovory so sebou a s tebou 100% Rozhovory so sebou a s tebou 1998, Milan Rúfus

Súbor rozhovorov spisovateľov a redaktorov s básnikom, esejistom Milanom Rúfusom z rokov 1965 - 1991. Autor sa v nich vyznáva nielen zo vzťahu k literatúre, k poézii, ale túto neoddeliteľnú zložku svojho bytia chápe v ši... více


Za hranice provincie - Ján Smrek a jeho E/elán 100% Za hranice provincie - Ján Smrek a jeho E/elán 2017, Monika Kapráliková

Autorka snáď po prvýkrát na jednom mieste sústredila všetky relevantné informácie o pôsobení Jána Smreka a zamerala sa na obdobie 20. - 40. rokov 20. storočia, keď vďaka pochopeniu mecenáša vznikol jedinečný časopis pre ... více


Láska a život - Výber z poézie intímnej a reflexívnej 100% Láska a život - Výber z poézie intímnej a reflexívnej 1955, Janko Jesenský

Láska a život : Výber z poézie intímnej a reflexívnej. Vydanie pripravil Michal Chorváth. více
Zem zvoní: vybrané verše 0% Zem zvoní: vybrané verše 1972, Ján Frátrik

Výbor z autorových básní. více


Človek, čas a tvorba 0% Človek, čas a tvorba 1968, Milan Rúfus

V knihe Človek, čas a tvorba reflektuje otázky poézie a jej vzťahu k pravde, domovine a dobe a vyznáva sa zo svojho vzťahu k ľudovej slovesnosti, k výtvarnému umeniu a jej tvorcom i k básnikom svojej mladosti. více


Herold svitajúcich časov Hviezdoslav 0% Herold svitajúcich časov Hviezdoslav 1988, Augustín Maťovčík

Kniha, ktorá podáva "dokumentárne verný obraz života a diele Pavla Országha, známeho pod básnickým menom Hviezdoslav." Text knihy dopĺňajú rôzne dobové fotografie a obrázky. více


Monológy na úvetrí 0% Monológy na úvetrí 1980, Ján Frátrik

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dejiny literatúry slovenskej 0% Dejiny literatúry slovenskej 1953, Jaroslav Vlček

Toto vydání je obnovené a doplněné vydání z roku 1890. podává přehled a popis od nejstarších dob až do konce 19. století. Přehled literárních památek, autorů, historických událostí a vliv na literaturu. více


Andrej Sládkovič 0% Andrej Sládkovič 1968, Cyril Kraus

Portrét osobnosti i doby velkého slovenského básníka minulého století z okruhu básnické školy štúrovské, doplněný výběrem nejcharakterističtějších a básnicky nejprůbojnějších veršů jeho tvorby, tj. především veršů reflex... více


Sneží na lásku 0% Sneží na lásku 1981, Ján Frátrik

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Básnik Janko Jesenský 0% Básnik Janko Jesenský 2006, Michal Gáfrik

Monografia je dôkladnou literárnoteoretickou analýzou básnického diela J.Jesenského, ktoré autor skúma v širokom dobovom kontexte domácej i v korelácii svetovej poézie a literarúry. více


Vzácna po dúhe 0% Vzácna po dúhe 1984, Ján Frátrik

Sbírka básní, jejichž motivem je partnerský vztah muže a ženy v různých obdobích života. více


Laco Novomeský: Kultúrny politik, politik v kultúre % Laco Novomeský: Kultúrny politik, politik v kultúre 2006, Miroslav Pekník

Mnohostranne orientovaná osobnosť Ladislava Novomeského, jeho európsky rozmer, aktuálny aj dnes v období európskej integrácie, nás viedli k tomu, aby sme využili historickú príležitosť, storočnice od narodenia tohto básn... více


Diaľky v nás 0% Diaľky v nás 1986, Ján Frátrik

Básnický cestopis - autorovo poetické vyznání obdivu ke kulisám světových metropolí v konfrontaci s láskou k rodnému kraji a městu. více


Na vlastný čas sa odvolaj % Na vlastný čas sa odvolaj 1970, kolektiv autorů

Kniha o živote a diele Andreja Sládkoviča. více


Svedectvo slova: vybrané básne 0% Svedectvo slova: vybrané básne 1986, Ján Frátrik

Výbor z autorových básní. více


Lyrické dielo 0% Lyrické dielo 1956, Ivan Krasko

Kniha obsahuje básnické zbierky významného slovenského básnika: Provotiny a iné básne, Nox et solitudo, Verše, ďalej preklady M.Eminescua, fejtón a lyrickú prózu - Svadba, Almužna, List mŕtvemu. Obsah: Slovo na cestu, P... více


Ján Buzássy 0% Ján Buzássy 2008, Ján Gavura

Monografia Jána Gavuru je venovaná básnickemu dielu Jána Buzássyho (1935). Autor sleduje Buzássyho tvorbu od jej počiatkov, predstavuje jeho najdôležitejšie básnické zbierky, ponúka interpretácie a analyzuje centrálne pr... více


So zdvihnutou básňou 0% So zdvihnutou básňou 1976, Ján Frátrik

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Hviezdoslav a rodná Orava % Hviezdoslav a rodná Orava 1999, Augustín Maťovčík

Mozaika faktov, dokladov, listov a spomienok, doplnených básnickými ukážkami, tvorí hlavný obsah tejto neveľkej knižočky o P. O. Hviezdoslavovi. Podáva obraz o básnikovom detstve a jeho rodine, záznamy o formovaní mladíc... více


Osudy Janka Kráľa % Osudy Janka Kráľa 1946, Rudo Brtáň

Popis knihy není zatím k dispozici. více