literární komparatistika

štítek, 22 knih


Úvod do komparatistikyÚvod do komparatistiky2007, A. Corbineau-Hoffmann

Angelika Corbineau-Hoffmannová (1949), profesorka srovnávací literatury na univerzitě v Lipsku, je uznávaná komparatistka, která zvláštně v posledních letech vydala četné a významné publikace. Úvod do komparatistiky (Ein... více


Národní literatura a komparatistikaNárodní literatura a komparatistika2009, D. Tureček

Antologie Národní literatura a komparatistika je soustředěna k problematice vzájemného poměru dvou základních modelů uspořádání literárního materiálu nové doby: národně filologického a komparatistického. Ambicí přitom ne... více


Romantismus a romantismyRomantismus a romantismy2005, M. Procházka

Kniha se soustředí v jednotlivých kapitolách na světovou i českou literaturu z konce 18. století a celého 19. století. Jednotlivé kapitoly jsou rozděleny na základní atributy figurující v literatuře období romantismu. Př... víceKoncepty literární vědyKoncepty literární vědy2005, R. Wellek

Publikace je výběrem studií ze dvou knih amerického literárního vědce Reného Welleka (Concepts of Critism, 1963; Discriminations: Further Concepts of Critism, 1971). Autor se v nich pokouší o syntetizující pohledy na pro... více


Kontext, překlad, hraniceKontext, překlad, hranice1996, V. Svatoň

Sborník obsahuje následující komparatistické studie: „Vícehlasé rozptýlení“ (Miroslav Petříček jr.); Komparace a literárnost (Zdeněk Hrbata); Pojem „světové literatury“ a tradice evropského myšlení (Vladimír Svatoň); Mil... více


Na cestě evropským literárním polem. Studie z komparatistikyNa cestě evropským literárním polem. Studie z komparatistiky2017, V. Svatoň

Vladimír Svatoň ve své knize uvažuje o komparatistice jako o myšlení, které chce zachytit kontury širších kontextů, než jaké nabízí literatura jednotlivých národů. Důležitý je pro něho pojem „předpokladové půdy“ jako pri... více


Doba a slovesnostDoba a slovesnost2007, J. Pistorius

Kniha Jiřího Pistoria Doba a slovesnost je rozsáhlým výborem z autorových studií a kritik. Jeho cizojazyčné texty jsou zde vůbec poprvé publikovány česky. J. Pistorius se ukazuje jako pozorný čtenář, který ke svým zjiště... více


Román v souvislostech času. Úvahy o srovnávací literární věděRomán v souvislostech času. Úvahy o srovnávací literární vědě2009, V. Svatoň

Autor, literární historik, rusista a komparatista, uvažuje o situaci srovnávacího studia literatury v době, kdy byly zpochybněny mnohé vžité představy, např. možnost zkoumání izolované národní literatury nebo lineárně pr... více


Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověkuStaročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku2013, S. Stanovská

Kniha "Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku“ je edicí všech dosud známých textů staročeské milostné lyriky od přelomu 13. a 14. století až do století patnáctého. Kniha vyšla nejprve německy ... více


Mezi okrajem a centremMezi okrajem a centrem1999, V. Svatoň

Sborník obsahuje následující komparatistické studie: I. část: Význam srovnávací poetiky. Na kraji obraznosti (Oldřich Král); Si licet comparare. Globální skutečnost, marginalita (Miroslav Petříček); Výchova, spása, inter... více


Verš a prózaVerš a próza2010, k. autorů

Sborník obsahuje následující komparatistické studie: Poezie v obklíčení prózy, próza podléhající verši. Puškinova ironie – Nabokovova utopie (Vladimír Svatoň); Směry Hérodotových Hledání (Martin Pokorný); Mezi, navzdory,... více


Kultura a místoKultura a místo2001, V. Svatoň

Sborník komparatistických studií zabývajících se vztahem kultury a místa uspořádali Vladimír Svatoň a Anna Housková. Autoři a studie: Martin C. Putna (O vývoji české komparatistiky; Šumavská literatura: řeky, cesty, ... více


Cesty. Pojem, metafora, žánrCesty. Pojem, metafora, žánr2004, k. autorů

Sborník, rozdělený do tří částí, obsahuje následující komparatistické studie: I. část: Cesty – metafory čínské imaginace (Oldřich Král); Cesty a příběhy kavalírů (Zdeněk Hrbata); Od pouti k nomádství? Imaginace, moc a dě... více


Různost rozhovorů. Poezie, filosofie, vědaRůznost rozhovorů. Poezie, filosofie, věda2006, k. autorů

Sborník obsahuje následující komparatistické studie: Rozhovory o božském a jejich zámlky. K specifičnosti textů uměleckých, filosofických a mytologických (Zdeněk Mathauser); Verš a filosofie. Ke vztahu poezie a diskursiv... více


„I do daleka vede cesta…“. Vybrané studie z literární komparatistiky a moderní německé literatury„I do daleka vede cesta…“. Vybrané studie z literární komparatistiky a moderní německé literatury2017, J. Čermák

Citátem z Franze Kafky je nazván svazek vybraných studií Josefa Čermáka, literárního historika a komparatisty, romanisty a germanisty, překladatele a editora, specialisty na dílo Franze Kafky. Tyto studie zachycují autor... více


1

Doporučené štítky

výbor z díla romantismus textová analýza literární věda milostná poezie česká literatura teorie románu poetika antologie sborníky