literární komparatistika

štítky

26 knih


Romantismus a romantismy 88% Romantismus a romantismy 2005, Martin Procházka

Kniha se soustředí v jednotlivých kapitolách na světovou i českou literaturu z konce 18. století a celého 19. století. Jednotlivé kapitoly jsou rozděleny na základní atributy figurující v literatuře období romantismu. Př... více


Úvod do komparatistiky 56% Úvod do komparatistiky 2007, Angelika Corbineau-Hoffmann

Angelika Corbineau-Hoffmannová (1949), profesorka srovnávací literatury na univerzitě v Lipsku, je uznávaná komparatistka, která zvláštně v posledních letech vydala četné a významné publikace. Úvod do komparatistiky (Ein... více


Mezi jednotou a růzností 87% Mezi jednotou a růzností 2008, Claudio Guillén

Kniha Mezi jednotou a růzností. Úvod do srovnávací literární vědy, jejíž první vydání Entre lo uno y lo diverso je z roku 1985, shrnuje Guillénovu rozsáhlou profesorskou a vědeckou práci; spojuje informaci o dějinách a p... více
Koncepty literární vědy 87% Koncepty literární vědy 2005, René Wellek

Publikace je výběrem studií ze dvou knih amerického literárního vědce Reného Welleka (Concepts of Critism, 1963; Discriminations: Further Concepts of Critism, 1971). Autor se v nich pokouší o syntetizující pohledy na pro... více


Národní literatura a komparatistika 73% Národní literatura a komparatistika 2009, Dalibor Tureček

Antologie Národní literatura a komparatistika je soustředěna k problematice vzájemného poměru dvou základních modelů uspořádání literárního materiálu nové doby: národně filologického a komparatistického. Ambicí přitom ne... více


Román v souvislostech času. Úvahy o srovnávací literární vědě 100% Román v souvislostech času. Úvahy o srovnávací literární vědě 2009, Vladimír Svatoň

Autor, literární historik, rusista a komparatista, uvažuje o situaci srovnávacího studia literatury v době, kdy byly zpochybněny mnohé vžité představy, např. možnost zkoumání izolované národní literatury nebo lineárně pr... více


Na cestě evropským literárním polem. Studie z komparatistiky 100% Na cestě evropským literárním polem. Studie z komparatistiky 2017, Vladimír Svatoň

Vladimír Svatoň ve své knize uvažuje o komparatistice jako o myšlení, které chce zachytit kontury širších kontextů, než jaké nabízí literatura jednotlivých národů. Důležitý je pro něho pojem „předpokladové půdy“ jako pri... více


Pokusy o renesanci Západu 100% Pokusy o renesanci Západu 2016, Vladimír Svatoň

Monografie nabízí mnohostranný pohled na literární situaci na přelomu 19. a 20. století v euroamerické oblasti, sleduje společné tendence celého kulturního regionu i národní různosti. Připravil ji mezioborový tým filolog... více


Doba a slovesnost 100% Doba a slovesnost 2007, Jiří Pistorius

Kniha Jiřího Pistoria Doba a slovesnost je rozsáhlým výborem z autorových studií a kritik. Jeho cizojazyčné texty jsou zde vůbec poprvé publikovány česky. J. Pistorius se ukazuje jako pozorný čtenář, který ke svým zjiště... více


Kontext, překlad, hranice 60% Kontext, překlad, hranice 1996, Vladimír Svatoň

Sborník obsahuje následující komparatistické studie: „Vícehlasé rozptýlení“ (Miroslav Petříček jr.); Komparace a literárnost (Zdeněk Hrbata); Pojem „světové literatury“ a tradice evropského myšlení (Vladimír Svatoň); Mil... více


Kultura a místo 0% Kultura a místo 2001, Vladimír Svatoň

Sborník komparatistických studií zabývajících se vztahem kultury a místa uspořádali Vladimír Svatoň a Anna Housková. Autoři a studie: Martin C. Putna (O vývoji české komparatistiky; Šumavská literatura: řeky, cesty, ... více


Jiný Conrad: Eseje o literární kultuře 0% Jiný Conrad: Eseje o literární kultuře 2016, Petr Poslední

V publikaci se zabýváme životem a dílem Josepha Conrada, anglického prozaika polského původu Na rozdíl od jiných monografií spatřujeme v jeho emigraci, kdy si za umělecký jazyk zvolil angličtinu, podnětný příklad překro... více


Cesty. Pojem, metafora, žánr 0% Cesty. Pojem, metafora, žánr 2004, kolektiv autorů

Sborník, rozdělený do tří částí, obsahuje následující komparatistické studie: I. část: Cesty – metafory čínské imaginace (Oldřich Král); Cesty a příběhy kavalírů (Zdeněk Hrbata); Od pouti k nomádství? Imaginace, moc a dě... více


Srovnávací poetika v multikulturním světě 0% Srovnávací poetika v multikulturním světě 2004, Vladimír Svatoň

Sborník vznikl jako součást výzkumného záměru – Srovnávací poetika v multikulturním světě. Jednotlivé studie se zabývají proměnami poetiky z hlediska teorie literatury a umění, metodologie dějin literatury, intertextuali... více


Různost rozhovorů. Poezie, filosofie, věda 0% Různost rozhovorů. Poezie, filosofie, věda 2006, kolektiv autorů

Sborník obsahuje následující komparatistické studie: Rozhovory o božském a jejich zámlky. K specifičnosti textů uměleckých, filosofických a mytologických (Zdeněk Mathauser); Verš a filosofie. Ke vztahu poezie a diskursiv... více


„I do daleka vede cesta…“. Vybrané studie z literární komparatistiky a moderní německé literatury 0% „I do daleka vede cesta…“. Vybrané studie z literární komparatistiky a moderní německé literatury 2017, Josef Čermák

Citátem z Franze Kafky je nazván svazek vybraných studií Josefa Čermáka, literárního historika a komparatisty, romanisty a germanisty, překladatele a editora, specialisty na dílo Franze Kafky. Tyto studie zachycují autor... více


Francouzské impulsy v české literatuře 19. století 0% Francouzské impulsy v české literatuře 19. století 2003, Felix Vodička

Výbor z raných prací literárního vědce a historika Felixe Vodičky. Obsahuje studie věnované francouzským literárním vlivům v české poezii 19. století. více


Konec a počátek. Literatura na přelomu dvou staletí 0% Konec a počátek. Literatura na přelomu dvou staletí 2012, Vladimír Svatoň

Autoři knihy vycházejí z předpokladu, že duchovní život na konci 19. století nastoluje principy, jež se rozvíjejí ve století dvacátém. Jeho tendence se projevují nejen v literatuře, ale i ve výtvarném umění, kritice, fil... více


Verš a próza 0% Verš a próza 2010, kolektiv autorů

Sborník obsahuje následující komparatistické studie: Poezie v obklíčení prózy, próza podléhající verši. Puškinova ironie – Nabokovova utopie (Vladimír Svatoň); Směry Hérodotových Hledání (Martin Pokorný); Mezi, navzdory,... více


Literární komparatistika 0% Literární komparatistika 1976, Josef Hrabák

Práce uvádí do srovnávacích dějin literatury a podává přehled historie i problematiky předmětu, přičemž se autor vyrovnává zejména s názory nemarxistických komparatistů. V jednotlivých kapitolách autor vysvětluje, které ... více