etymologie

štítky

30 knih


Konec světa se prý nekonal 82% Konec světa se prý nekonal 2018, Patrik Ouředník

„Jako ve všech svých knihách i v Konci světa rozehrává Ouředník rafinovanou partii se svými čtenáři, partii, která není zdaleka vyhraná předem, neboť sází na čtenářovu inteligenci a zároveň odhaluje neinteligentnost doby... více


Jak se bude vaše dítě jmenovat? 91% Jak se bude vaše dítě jmenovat? 1999, Miloslava Knappová

Kniha obsahuje všechna křestní jména, nejen česká, ale i cizí, která se u nás používají. 1400 jmen včetně cizojazyčných verzí. více


Český etymologický slovník 98% Český etymologický slovník 2012, Jiří Rejzek

Nový český etymologický slovník pro širší veřejnost se na rozdíl od svých předchůdců věnuje stejnou měrou slovům domácím i cizím a navíc zařazuje i některá dosud opomíjená slova nespisovná. Úsporným, ale hutným způsobem ... více
Osud podle jména 84% Osud podle jména 2005, Robert Altman

Kniha Roberta Altmana je první českou publikací zabývající se Nomenologií, prastarou disciplínou, která kdysi patřila k základnímu vědomí lidstva a která byla ve 20. století v řadě evropských zemí a v USA vzkříšena ze za... více


Zahrada ochočených slov 84% Zahrada ochočených slov 2007, Pavla Loucká

Knižní vydání jazykových koutků, publikovaných v letech 1996-2006 v časopisu Vesmír. Zákampí je zákoutí, přeneseně také jazykový koutek. V koutku si můžeme slova do jisté míry ochočit. Přicházejí sama od sebe. Za tuhýc... více


Stručný etymologický slovník slovenčiny 97% Stručný etymologický slovník slovenčiny 2015, Ľubor Králik

Stručný etymologický slovník slovenčiny prináša informácie o pôvode viac ako 10-tisíc výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka (slová zachované ešte z praslovanského obdobia, výrazy vzniknuté počas vývinu slove... více


Původ zeměpisných jmen 93% Původ zeměpisných jmen 1976, Luboš Kropáček

Příručka – dílo tří lingvistů různé specializace – obsahuje stručné etymologické výklady více než 1000 vlastních jmen světadílů, oblastí, států, zemí, ostrovů, hor, řek a především měst z celého světa. Heslový odstavec o... více


Etymológia záhadná aj zábavná: Pôvod slov od algoritmu po zavináč 93% Etymológia záhadná aj zábavná: Pôvod slov od algoritmu po zavináč 2022, Ivana Krekáňová

Slová a slovné spojenia časom menia význam spôsobmi, ktoré sú často zaujímavé, niekedy vtipné, či dokonca bizarné. Pátranie po pôvode slov vás môže zaviesť na mnohé nečakané miesta aj do rôznych zákutí dejín. Vedeli ste ... více


K pramenům slov: uvedení do etymologie 95% K pramenům slov: uvedení do etymologie 2006, Radoslav Večerka

Cílem knihy je poskytnout zájemcům o „život“ slov pomůcku k snadnějšímu chápání údajů v etymologických slovnících a slovnících vlastních jmen osobních a místních, které se těší širokému zájmu. Příručka podává dějiny etym... více


Slova a dějiny 90% Slova a dějiny 1980, Igor Němec

Popularizující výklad některých termínů ze slovní zásoby staré češtiny podaný v souvislosti s vývojem společnosti, umožňuje hlubší poznání historie materiální a duchovní kultury našeho národa. Pohled do vývoje českého ja... více


Lidová etymologie v češtině 95% Lidová etymologie v češtině 2009, Jiří Rejzek

Lidová etymologie v češtině se zabývá tématem, které je již půldruhého století předmětem vědeckého bádání, diskusí i polemik, v českém lingvistickém kontextu však bylo zkoumáno jen ve značně omezeném rozsahu. více


Dědictví řeči 100% Dědictví řeči 1986, Igor Němec

Autoři vycházejí z bohatství našeho jazyka, jak jej známe v dnešním stavu i jak je doložen staročeskými památkami a zachycen ve svých dávných počátcích etymologickým rozborem. Tento jazykový materiál umožňuje autorům osv... více


Neviditelní svědkové minulosti 100% Neviditelní svědkové minulosti 2006, Jaroslav David

Podtitul: Místní a pomístní jména na Vysočině. Kniha čtivou, popularizační formou seznamuje čtenáře s výkladem řady místních jmen (názvů osad a jejich částí) i pomístních jmen (názvů neosídlených objektů, tedy lesů, p... více


Staroslověnská čítanka 100% Staroslověnská čítanka 2002, Radoslav Večerka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Průvodce odbornými názvy rostlin - latinsko-český slovník 80% Průvodce odbornými názvy rostlin - latinsko-český slovník 2002, Miloslav Šmíd

Latinsko-český slovník je pro všechny, kteří se setkávají s vědeckými názvy rostlin a chtějí vědět, co jméno znamená, z čeho je odvozeno a jak je správně vyslovit. Při pojmenovávání rostlin se používá tzv. botanická lati... více


Etymologie ptačích jmen 100% Etymologie ptačích jmen 2011, Tomáš Krásenský

Etymologie ptačích jmen seznamuje čtenáře s původem názvů nejběžnějších zástupců ptačí říše. Uvádí nejen název český, ale i jeho latinskou podobu a také variace v několika světových jazycích.Text je doplněn o ilustrace,... více


Po stopách tatranských názvov 100% Po stopách tatranských názvov 2018, Anton Marec

Kde sa vzali názvy vrchov a dolín Tatier? Ani pôvod názvu Tatry stále nie je uspokojivo vysvetlený. Autor hľadá a nachádza korene miestnych názvov v slovnej zásobe dávnych nemeckých kolonistov a nabáda pozrieť sa na hist... více


Jací jsou, k čemu jsou předurčeni a kam míří nositelé jména Alexandr, Alexej a Alex 100% Jací jsou, k čemu jsou předurčeni a kam míří nositelé jména Alexandr, Alexej a Alex 2003, Robert Altman

K čemu jsou předurčeni nositelé tohoto jména? více


Etymologický slovník jazyka českého a slovenského 100% Etymologický slovník jazyka českého a slovenského 1957, Václav Machek

Pomůcka pro každého zájemce o etymologii jazyka českého a slovenského. Výklady o původu nejužívanějších i méně známých slov. více


Osobní jména v českých biblích 0% Osobní jména v českých biblích 2000, Karel Komárek

Karel Komárek (narozen 1963 v Přerově) studoval v letech 1982–1986 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako docent českého jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, jeho hlavní... více