etymologie

štítky

23 knih


Konec světa se prý nekonalKonec světa se prý nekonal2018, Patrik Ouředník

„Jako ve všech svých knihách i v Konci světa rozehrává Ouředník rafinovanou partii se svými čtenáři, partii, která není zdaleka vyhraná předem, neboť sází na čtenářovu inteligenci a zároveň odhaluje neinteligentnost doby... více


Jak se bude vaše dítě jmenovat?Jak se bude vaše dítě jmenovat?1999, Miloslava Knappová

Kniha obsahuje všechna křestní jména, nejen česká, ale i cizí, která se u nás používají. 1400 jmen včetně cizojazyčných verzí. více


Český etymologický slovníkČeský etymologický slovník2012, Jiří Rejzek

Nový český etymologický slovník pro širší veřejnost se na rozdíl od svých předchůdců věnuje stejnou měrou slovům domácím i cizím a navíc zařazuje i některá dosud opomíjená slova nespisovná. Úsporným, ale hutným způsobem ... více
Osud podle jménaOsud podle jména2005, Robert Altman

Kniha Roberta Altmana je první českou publikací zabývající se Nomenologií, prastarou disciplínou, která kdysi patřila k základnímu vědomí lidstva a která byla ve 20. století v řadě evropských zemí a v USA vzkříšena ze za... více


Stručný etymologický slovník slovenčinyStručný etymologický slovník slovenčiny2015, Ľubor Králik

Stručný etymologický slovník slovenčiny prináša informácie o pôvode viac ako 10-tisíc výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka (slová zachované ešte z praslovanského obdobia, výrazy vzniknuté počas vývinu slove... více


Dědictví řečiDědictví řeči1986, Igor Němec

Autoři vycházejí z bohatství našeho jazyka, jak jej známe v dnešním stavu i jak je doložen staročeskými památkami a zachycen ve svých dávných počátcích etymologickým rozborem. Tento jazykový materiál umožňuje autorům osv... více


K pramenům slov: uvedení do etymologieK pramenům slov: uvedení do etymologie2006, Radoslav Večerka

Cílem knihy je poskytnout zájemcům o „život“ slov pomůcku k snadnějšímu chápání údajů v etymologických slovnících a slovnících vlastních jmen osobních a místních, které se těší širokému zájmu. Příručka podává dějiny etym... více


Neviditelní svědkové minulostiNeviditelní svědkové minulosti2006, Jaroslav David

Podtitul: Místní a pomístní jména na Vysočině. Kniha čtivou, popularizační formou seznamuje čtenáře s výkladem řady místních jmen (názvů osad a jejich částí) i pomístních jmen (názvů neosídlených objektů, tedy lesů, p... více


Staroslověnská čítankaStaroslověnská čítanka2002, Radoslav Večerka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Průvodce odbornými názvy rostlin - latinsko-český slovníkPrůvodce odbornými názvy rostlin - latinsko-český slovník2002, Miloslav Šmíd

Latinsko-český slovník je pro všechny, kteří se setkávají s vědeckými názvy rostlin a chtějí vědět, co jméno znamená, z čeho je odvozeno a jak je správně vyslovit. Při pojmenovávání rostlin se používá tzv. botanická lati... více


Etymologie ptačích jmenEtymologie ptačích jmen2011, Tomáš Krásenský

Etymologie ptačích jmen seznamuje čtenáře s původem názvů nejběžnějších zástupců ptačí říše. Uvádí nejen název český, ale i jeho latinskou podobu a také variace v několika světových jazycích.Text je doplněn o ilustrace,... více


Po stopách tatranských názvovPo stopách tatranských názvov2018, Anton Marec

Kde sa vzali názvy vrchov a dolín Tatier? Ani pôvod názvu Tatry stále nie je uspokojivo vysvetlený. Autor hľadá a nachádza korene miestnych názvov v slovnej zásobe dávnych nemeckých kolonistov a nabáda pozrieť sa na hist... více


Jací jsou, k čemu jsou předurčeni a kam míří nositelé jména Alexandr, Alexej a AlexJací jsou, k čemu jsou předurčeni a kam míří nositelé jména Alexandr, Alexej a Alex2003, Robert Altman

K čemu jsou předurčeni nositelé tohoto jména? více


Osobní jména v českých biblíchOsobní jména v českých biblích2000, Karel Komárek

Karel Komárek (narozen 1963 v Přerově) studoval v letech 1982–1986 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako docent českého jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, jeho hlavní... více


Etymologický slovník jazyka českého a slovenskéhoEtymologický slovník jazyka českého a slovenského1957, Václav Machek

Pomůcka pro každého zájemce o etymologii jazyka českého a slovenského. Výklady o původu nejužívanějších i méně známých slov. více


1