toponomastika

štítky

9 knih


Zeměpisná jména ČeskoslovenskaZeměpisná jména Československa1982, Ivan Lutterer

Populárně koncipovaná toponomastická příručka podává informace o původu a významu důležitých, popř. zajímavých zeměpisných názvů na území naší vlasti. Sleduje jejich chronologii, typologii a rozšíření v souvislosti s výv... více


Původ zeměpisných jmenPůvod zeměpisných jmen1976, Luboš Kropáček

Příručka – dílo tří lingvistů různé specializace – obsahuje stručné etymologické výklady více než 1000 vlastních jmen světadílů, oblastí, států, zemí, ostrovů, hor, řek a především měst z celého světa. Heslový odstavec o... více


Neviditelní svědkové minulostiNeviditelní svědkové minulosti2006, Jaroslav David

Podtitul: Místní a pomístní jména na Vysočině. Kniha čtivou, popularizační formou seznamuje čtenáře s výkladem řady místních jmen (názvů osad a jejich částí) i pomístních jmen (názvů neosídlených objektů, tedy lesů, p... více
Tajemství názvů aneb Jak jistá místa ke svému jménu přišlaTajemství názvů aneb Jak jistá místa ke svému jménu přišla2005, Milan Myška

Málokdo z Ostravanů, hlavně však ti mladší, už dnes sotva rozumí tak trochu záhadným místním pojmenováním, jako např. Fifejdy, Mundloch. Salmovec, či ulice Na Desátém či Dědičná. Jak se na místopisnou mapu Ostravy dostal... více


Mezi Stalinovou třídou a Husákovým tichem: Kapitoly z pražské toponymieMezi Stalinovou třídou a Husákovým tichem: Kapitoly z pražské toponymie2021, Martina Ptáčníková

Monografie se zabývá toponymií hlavního města Prahy v období od konce druhé světové války do roku 1989. Na výzkum jmen pražských veřejných prostranství aplikuje mezioborový přístup, využívá rozmanité metody a přináší kom... více


Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova uliceSmrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice2011, Jaroslav David

Kapitoly z moderní české toponymie. Kniha se zabývá vývojem českých oikonym (místních jmen) v moderní době. Zaměřuje se na hlavní vývojové tendence místních jmen, názvotvorbu, motivaci a odraz politických a společensk... více


Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve SlezskuZeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku1997, Ivan Lutterer

Slovník vybraných zeměpisných jmen s výkladem jejich původu a historického vývoje. Podává obraz o zeměpisných jménech nově vzniklého Česka. Základním východiskem pro tuto knihu byl text knihy z r. 1982.... více


Názvy místNázvy míst2014, Jaroslav David

Kde se říká v Ostravě U hodin? Používají v Havířově spíše označení Namko, U Lenina, nebo náměstí Republiky? Zná více obyvatel Velkých Karlovic pojmenování Cindoléna, nebo Škaredica? A kde v Praze najdeme Husákovo ticho? ... více


Příručka slovanské toponomastikyPříručka slovanské toponomastiky1970, Vladimír Šmilauer

Popis knihy není zatím k dispozici. více