toponomastika

štítky

10 knih


Zeměpisná jména Československa 98% Zeměpisná jména Československa 1982, Ivan Lutterer

Populárně koncipovaná toponomastická příručka podává informace o původu a významu důležitých, popř. zajímavých zeměpisných názvů na území naší vlasti. Sleduje jejich chronologii, typologii a rozšíření v souvislosti s výv... více


Původ zeměpisných jmen 93% Původ zeměpisných jmen 1976, Luboš Kropáček

Příručka – dílo tří lingvistů různé specializace – obsahuje stručné etymologické výklady více než 1000 vlastních jmen světadílů, oblastí, států, zemí, ostrovů, hor, řek a především měst z celého světa. Heslový odstavec o... více


Mezi Stalinovou třídou a Husákovým tichem: Kapitoly z pražské toponymie 100% Mezi Stalinovou třídou a Husákovým tichem: Kapitoly z pražské toponymie 2021, Martina Ptáčníková

Monografie se zabývá toponymií hlavního města Prahy v období od konce druhé světové války do roku 1989. Na výzkum jmen pražských veřejných prostranství aplikuje mezioborový přístup, využívá rozmanité metody a přináší kom... více
Tajemství názvů aneb Jak jistá místa ke svému jménu přišla 80% Tajemství názvů aneb Jak jistá místa ke svému jménu přišla 2005, Milan Myška

Málokdo z Ostravanů, hlavně však ti mladší, už dnes sotva rozumí tak trochu záhadným místním pojmenováním, jako např. Fifejdy, Mundloch. Salmovec, či ulice Na Desátém či Dědičná. Jak se na místopisnou mapu Ostravy dostal... více


Neviditelní svědkové minulosti 100% Neviditelní svědkové minulosti 2006, Jaroslav David

Podtitul: Místní a pomístní jména na Vysočině. Kniha čtivou, popularizační formou seznamuje čtenáře s výkladem řady místních jmen (názvů osad a jejich částí) i pomístních jmen (názvů neosídlených objektů, tedy lesů, p... více


Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 100% Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1997, Ivan Lutterer

Slovník vybraných zeměpisných jmen s výkladem jejich původu a historického vývoje. Podává obraz o zeměpisných jménech nově vzniklého Česka. Základním východiskem pro tuto knihu byl text knihy z r. 1982. více


Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice 70% Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice 2011, Jaroslav David

Kapitoly z moderní české toponymie. Kniha se zabývá vývojem českých oikonym (místních jmen) v moderní době. Zaměřuje se na hlavní vývojové tendence místních jmen, názvotvorbu, motivaci a odraz politických a společensk... více


Názvy míst 80% Názvy míst 2014, Jaroslav David

Kde se říká v Ostravě U hodin? Používají v Havířově spíše označení Namko, U Lenina, nebo náměstí Republiky? Zná více obyvatel Velkých Karlovic pojmenování Cindoléna, nebo Škaredica? A kde v Praze najdeme Husákovo ticho? ... více


Slovanské (slovenské) názvy riek na Slovensku a ich prevzatie Maďarmi v 10.-12. storočí: príspevok k etnogenéze Slovákov 0% Slovanské (slovenské) názvy riek na Slovensku a ich prevzatie Maďarmi v 10.-12. storočí: príspevok k etnogenéze Slovákov 1990, Branislav Varsik

Uhorskí králi dávali v stredoveku svojm verným ľuďom za zásluhy majetky a v ich donačných listinách zväčšsa uvádzali aj opis hraníc majetku. V týchto opisoch hraníc majetkov sa uvádzali mnohé dôležité názvy susediacich m... více


Příručka slovanské toponomastiky 0% Příručka slovanské toponomastiky 1970, Vladimír Šmilauer

Popis knihy není zatím k dispozici. více