místní jména

štítky

11 knih


Zeměpisná jména ČeskoslovenskaZeměpisná jména Československa1982, Ivan Lutterer

Populárně koncipovaná toponomastická příručka podává informace o původu a významu důležitých, popř. zajímavých zeměpisných názvů na území naší vlasti. Sleduje jejich chronologii, typologii a rozšíření v souvislosti s výv... více


Naše místní jména a jak jich užívatNaše místní jména a jak jich užívat2007, Alena Polívková

Do Jinec, či do Jinců? Proč Kobyliští, ale Ašští? Bydlíme na Kladně, nebo v Kladně? Místní jména, tedy jména lidských sídlišť (zvláště obcí), jsou součástí slovní zásoby každého člověka již od raného dětství - objevují s... více


Neviditelní svědkové minulostiNeviditelní svědkové minulosti2006, Jaroslav David

Podtitul: Místní a pomístní jména na Vysočině. Kniha čtivou, popularizační formou seznamuje čtenáře s výkladem řady místních jmen (názvů osad a jejich částí) i pomístních jmen (názvů neosídlených objektů, tedy lesů, p... více
Tajemství názvů aneb Jak jistá místa ke svému jménu přišlaTajemství názvů aneb Jak jistá místa ke svému jménu přišla2005, Milan Myška

Málokdo z Ostravanů, hlavně však ti mladší, už dnes sotva rozumí tak trochu záhadným místním pojmenováním, jako např. Fifejdy, Mundloch. Salmovec, či ulice Na Desátém či Dědičná. Jak se na místopisnou mapu Ostravy dostal... více


Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikacePísecké ulice, náměstí, samoty a komunikace1998, Jiří Prášek

Topografie města Písku s uvedením současných, bývalých i zaniklých místních názvů, ulic, náměstí a samot. Doplněno podrobnou mapovou přílohou. více


Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova uliceSmrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice2011, Jaroslav David

Kapitoly z moderní české toponymie. Kniha se zabývá vývojem českých oikonym (místních jmen) v moderní době. Zaměřuje se na hlavní vývojové tendence místních jmen, názvotvorbu, motivaci a odraz politických a společensk... více


Ulice a uličky Nového Města pražského a VyšehraduUlice a uličky Nového Města pražského a Vyšehradu2007, Antonín Ederer

Historický vývoj a současnost pražských ulic na Novém Městě spolu s informacemi o významných objektech a osobnostech spojenými s těmito místy. více


Názvy místNázvy míst2014, Jaroslav David

Kde se říká v Ostravě U hodin? Používají v Havířově spíše označení Namko, U Lenina, nebo náměstí Republiky? Zná více obyvatel Velkých Karlovic pojmenování Cindoléna, nebo Škaredica? A kde v Praze najdeme Husákovo ticho? ... více


Ilustrovaná encyklopedie osobností v názvech pražských ulic a náměstíIlustrovaná encyklopedie osobností v názvech pražských ulic a náměstí2006, Pavel Augusta

Rozsáhlá kniha enycklopedického charakteru zahrnuje výčet nejen všech ulic, ale i nábřeží, mostů, parků a veřejných prostranství, v nichž se objevuje jméno významné osobnosti. Nabízí tak 1750 krátkých medailonků osobnost... více


Tajemství v názvech ukrytáTajemství v názvech ukrytá2013, Přemysl Mácha

Názvy míst v běžném životě bereme za zcela samozřejmé a málokdy se nad nimi pozastavíme. Jak důležité jsou, si však snadno uvědomíme, když si představíme alternativní scénář – prostor našeho domova BEZ jejich přítomnosti... více


Lány a okolí ve světle místních a pomístních jmenLány a okolí ve světle místních a pomístních jmen2006, Václav Vodvářka

Málokdo touží po tom, aby studoval dějiny, ale leckdo si rád o nich něco poslechne. Těžiště knihy spočívá v popularizaci vlastivědných a kulturněhistorických poznatků. Zde je soustředěno mnoho místních a pomístních jmen ... více