zaniklá místa - štítek


Rybářská ulice. O ulici, která zmizela z mapy Písku

Rybářská ulice. O ulici, která zmizela z mapy Písku

2009, Z. Magerstein

Autor v knize zaznamenává vlastní vzpomínky na život v písecké Rybářské ulici. Zachycuje období od 30. do 60. let 20. století a popisuje různé osoby a události, které byly s touto ulicí spojené. Vyprávění končí demolicí ... více


Zaniklé obce Vojenského újezdu Libavá

Zaniklé obce Vojenského újezdu Libavá

2007, J. Glonek

Po úvodu obsahující genezi sídel a historický vývoj od roku 1848 a zejména pak po roce 1918 a po válce je pak popis hednotlivých obcí v abecedním pořádku. Tento popis sestává mimo českého a německého názvu z nadmořské vý... více


Zaniklé obce na Sokolovsku

Zaniklé obce na Sokolovsku

2005, R. Beranová Vaicová

Publikace Zaniklé obce na Sokolovsku se zabývá problematikou zániku lokalit v dané oblasti v období 2. světové války. Podle okolností zániku, které korespondují i se zeměpisným rozdělením oblasti, je kniha rozdělena do ... více


Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945

Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945

2005, J. Úlovec

Rozšířené a doplněné vydání knih "Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech" a "Zaniklé hrady, zámky a tvrze Moravy a Slezska " v jednom svazku. Doplněno o další lokality i o nový obrazový materiál. Velký formát knihy umožnil zá... více


Zaniklá města

Zaniklá města

1977, H. Schreiber

Knížka vypráví o kdysi slavných a bohatých městech různých dob a zemí světa, která byla zničena přírodními katastrofami, nepřátelskými vpády či změněnými ekonomickými podmínkami. Na základě prokázaných faktů rekonstruuje... více


Rybí krev

Rybí krev

2012, J. Hájíček

Románem Rybí krev pokračuje Jiří Hájíček ve své linii venkovských próz (povídkový soubor Dřevěný nůž, romány Zloději zelených koní a Selský baroko) a zavádí nás tentokrát na jihočeský venkov přelomu osmdesátých a devades... více


Lidé od vody

Lidé od vody

2014, J. Fröhlich

Plavecké historky z Vltavy a Otavy Čtenáři se v knize seznámí s historií voroplavby v Čechách od jejích počátků. Faktické údaje doplňuje autentické vyprávění starých vorařů. Připravovaná kniha kromě voroplavby a život... více


Písek - zmizelé město 1939-1945

Písek - zmizelé město 1939-1945

2015, Z. Javůrek

Druhý díl série historických fotografií města Písek, který se tentokrát věnuje tématu osvobození města spojeneckými armádami. Dobové fotografie pocházejí z ateliérů různých píseckých autorů, jejich výběr provedl Zdeněk J... více


Zaniklé obce Doupovska od A do Ž

Zaniklé obce Doupovska od A do Ž

2005, Z. Binterová

Popis zaniklých obcí ve vojenském prostoru Doupov. U každé obce první písemná zmínka, zeměpisná poloha, pamětihodnosti a průmysl. Dále administrativní vývoj, popis osudů obce a tabulkově zpracovaný vývoj počtu obyvatel a... více


Putování za růží a lilií

Putování za růží a lilií

2007, F. Schusser

Místopis okolí Rožmberku nad Vltavou, Vyššího Brodu, Frymburku, Dolního Dvořiště a Přídolí. Včetně několika desítek zaniklých obcí. Obsahuje černobílé mapy a fotografie v textu a barevnou přílohu.... více


Mstěnice 2: Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Dům a dvůr ve středověké vesnici

Mstěnice 2: Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Dům a dvůr ve středověké vesnici

1997, V. Nekuda

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Mstěnice 3: Zaniklá středověká tvrz u Hrotovic. Raně středověké sídliště

Mstěnice 3: Zaniklá středověká tvrz u Hrotovic. Raně středověké sídliště

2000, V. Nekuda

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Zaniklé obce Chomutovska a Kadaňska od A do Z

Zaniklé obce Chomutovska a Kadaňska od A do Z

2006, Z. Binterová

Popis zaniklých obcí jednak v prostoru hnědouhelných dolů a jednak pohraničí. U každé obce první písemná zmínka, zeměpisná poloha, pamětihodnosti a průmysl. Dále administrativní vývoj, popis osudů obce a tabulkově zpraco... více


Mstěnice 1: Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Hrádek, tvrz, dvůr, předsunutá opevnění

Mstěnice 1: Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Hrádek, tvrz, dvůr, předsunutá opevnění

1985, V. Nekuda

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Zaniklé pražské vojenské hřbitovy

Zaniklé pražské vojenské hřbitovy

2008, L. Michálek

Kniha o zaniklých pražských vojenských hřbitovech. Vášeň fotografovat vojenské hroby 19. století, kterou oba autoři sdíleli a které se soustředěně věnovali, manželé náhodou objevili na dovolené v Českém ráji v roce 1973... více


1 2 >