slovenština

štítek, 66 knih


Pravidlá slovenského pravopisuPravidlá slovenského pravopisu2000, k. autorů

PRAVIDLÁ SLOVENSKÉHO PRAVOPISU sú základnou pravopisnou príručkou každodennej potreby, objasňujúcou pravopisnú sústavu spisovnej slovenčiny. Uvádzajú sa v nej všetky pravopisné pravidlá, podľa ktorých sa má postupovať pr... více


Bodaj bi!Bodaj bi!2014, T. Ulej

Nech knihu otvoríte kdekoľvek, vyvalí sa na vás instantná múdrosť a vtip. Bodaj bi! je oslavou slov(enčiny) a skrytých významov, ktoré sa ukrývajú v našom jazyku. Ideálny darček pre všetkých, ktorí, slovami Tomáša Uleja,... více


ØstrovØstrov2019, P. Balko

Čo majú spoločné záhadné úmrtia spisovateľov, cintorín písacích strojov, ukradnuté rukopisy a tajomný symbol Ø? Tichomír Baza pátra po otcovi - spisovateľ zmizol a stopa vedie z tajomnej Cerovej vrchoviny cez Bratislavu... víceKrátky slovník slovenského jazykaKrátky slovník slovenského jazyka1989, J. Kačala

Vedecký redaktor: PhDr. Ján Kačala, DrSc., člen korešpondent SAV více


Stručný etymologický slovník slovenčinyStručný etymologický slovník slovenčiny2015, Ľ. Králik

Stručný etymologický slovník slovenčiny prináša informácie o pôvode viac ako 10-tisíc výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka (slová zachované ešte z praslovanského obdobia, výrazy vzniknuté počas vývinu slove... více


Slovensko-český slovníkSlovensko-český slovník1987, Ž. Gašparíková

První nedifernční slovník slovensko - český. Vydání třetí. více


Obrátený slovník cudzích slovObrátený slovník cudzích slov2007, P. Oravec

Slovníky cudzích slov uvádzajú k cudzím slovám slovenské ekvivalenty s cieľom nielen objasniť význam cudzieho slova. V súčasnom období sa uplatňuje nový prístup – nezáleží ani tak na pôvode slova, ale skôr na jeho užito... více


Slovník súčasného slovenského jazyka (A - G)Slovník súčasného slovenského jazyka (A - G)2006, k. autorů

V prvom zväzku (A - G) viaczväzkového slovníka na 1134 stranách nájdete informácie o 30 293 heslových slovách: * výklad významu * gramatickú charakteristiku * normatívne a štylistické hodnotenie * synonymá a antony... více


Malý frazeologický slovníkMalý frazeologický slovník1989, E. Smiešková

Obsahuje výber slovenských frazeologických jednotiek usporiadaných podľa istých slovníkových zásad. Piate vydanie. více


Divadlo Stoka: Eo ipso, Komora, KolapsDivadlo Stoka: Eo ipso, Komora, Kolaps1997, I. Hrubaničová

Divadlo Stoka bolo bratislavské experimentálne divadlo. Všetky inscenácie divadla vytvorili kolektívne členovia súboru. Jako autorka knihy je zde uvedena Inge Hrubaničová (v souladu s tím, jak byla tato kniha prezentovan... více


Slovensko-český a česko-slovenský slovník rozdílných výrazůSlovensko-český a česko-slovenský slovník rozdílných výrazů1989, J. Nečas

Oboustranný slovník souhrnně obsahuje cca 20 tisíc hesel. Druhé přepracované vydání. Edice Střední slovníky oboustranné. více


Stručný slovník ekonomických termínovStručný slovník ekonomických termínov2008, A. Jeníková

Slovensko-anglický a anglicko-slovenský slovník ekonomických termínov obsahuje základnú všeobecnú ekonomickú terminológiu, slovné spojenia a mnohé názvy medzinárodných ekonomických organizácií v každom východiskovom jazy... více


Česko-slovenský a slovensko-český slovníkČesko-slovenský a slovensko-český slovník2008, Š. Greňa

Novovydaný a dlhoočakávaný slovník, isto zaplní "dieru" ktorá vznikla dlhoročnou absenciou takejto publikácie. Viacerí, najmä tí skôr narodení, si azda položia otázku, NAČO a KOMU poslúži česko-slovenský a slo... více


Pravidlá slovenskej výslovnostiPravidlá slovenskej výslovnosti1988, Á. Kráľ

Praktická jazyková príručka a obsiahly slovník správnej výslovnosti. Denná pomôcka najmä verejne činných osôb, moderátorov, rozhlasových redaktorov, ale i všetkých laických používateľov spisovnej slovenčiny.... více


Dejiny spisovnej slovenčinyDejiny spisovnej slovenčiny1948, E. Pauliny

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1

Doporučené štítky

slovníky terminologické slovníky pracovní sešity jazykové hříčky jazykové učebnice dějiny jazyka Slované, slovanství zeměpis polština divadelní hry