Ľudovít Štúr, 1815-1856

štítky

63 knih


Jar Adely Ostrolúckej 79% Jar Adely Ostrolúckej 1984, Ľudo Zúbek

V rade životopisných románov vzdal spisovateľ Ľudo Zúbek (1907—1969) svojou Jarou Adely Oslrolúckej hold Ľudovítovi Štúrovi, vedúcej osobnosti nášho romantického a národnobuditeľského hnutia. Nie po prvý raz, ale najpren... více


Ľudovít Štúr : Rozpomienky 90% Ľudovít Štúr : Rozpomienky 2016, Jozef Miloslav Hurban

Jozef Miroslav Hurban bol asi najpovolanejší na napísanie Štúrovho životopisu. Bol jeho priateľ a v mnohých veciach najbližší spolupracovník a disponoval aj odbornými schopnosťami. Dlhé roky zbieral a spracovával materiá... více


Ľudovit Štúr. Zrod moderného slovenského národa v 19. storočí 95% Ľudovit Štúr. Zrod moderného slovenského národa v 19. storočí 2015, József Demmel

"Domnievam sa, že Štúrov život a činnosť sú výnimočné a jedinečné nielen v slovenských, ale aj uhorských dejinách 19. storočia, navyše práve jemu najviac ,prospeje‘, ak spochybníme a spresníme zjednodušenia, falošné a sp... více
Život a dielo Ľudovíta Štúra 73% Život a dielo Ľudovíta Štúra 1988, Ján Hučko

Kniha, v ktorej historik Ján Hučko populárnou formou podáva výsledky svojho viacročného vedeckého bádania o živote a diele Ľudovíta Štúra. více


Ľudovít Štúr - Stručná biografia 80% Ľudovít Štúr - Stručná biografia 1976, Ján Juríček

Stručná biografia Ľ. Štúra - rodina a škola, štúdium v Bratislave , stretnutie s Heglovou dialektikou, boj o novú spisovnú slovenčinu..... více


Štúr a Hurban 100% Štúr a Hurban 2017, Pavol Parenička

Kniha esejí Štúr a Hurban, myšlienka a čin približuje, osvetľuje, mapuje a komentovane porovnáva životné osudy, osobnostné profily, svetonázorové postoje, politické, náboženské, filozofické, historické, literárne a este... více


Ľudovít Štúr život a pamätné miesta 90% Ľudovít Štúr život a pamätné miesta 2014, Beáta Mihalkovičová

Prvou publikáciou edície Osobnosti Slovenska je kniha Ľudovít Štúr – život a pamätné miesta. Venuje sa jednej z najvýznamnejších osobností histórie a kultúry Slovenska a pripomína udalosti a miesta, ktoré v jeho živote z... více


Rodokmeň a osudy rodiny Štúrovcov 80% Rodokmeň a osudy rodiny Štúrovcov 1988, Pavel Horváth

Autor skúma rodokmeň tejto rodiny až do druhej polovice 16. storočia, skúma prostredie, z ktorého rodina Štúrovcov vyšla a v ktorom sa formovala, skúma vplyv a spoločenské pôsobenie jej jednotlivých členov a ich názory a... více


Filozofia Štúrovcov I. - Štúrova filozofia 100% Filozofia Štúrovcov I. - Štúrova filozofia 1926, Samuel Štefan Osuský

Je dielo imponujúce materiálovou dôkladnosťou a pozitívnym národným a spoločenským étosom. Poukazuje sa v ňom aj na filozofické zdroje, ktoré prispeli k vzniku rozličných modalít slovenského národného idealizmu (od real... více


Ľudovít Štúr (1815-1856) reformátor Slovenskej spoločnosti, Katalóg výstavy 60% Ľudovít Štúr (1815-1856) reformátor Slovenskej spoločnosti, Katalóg výstavy 2015, Pavol Komora

Katalóg výstavy "Ľudovít Štúr (1815-1856) reformátor Slovenskej spoločnosti", usporiadanej v rámci podujatí Roka Ľudovíta Štúra 2015. více


Štúrovci a Hegel 100% Štúrovci a Hegel 1996, Rudolf Dupkala

K problematike slovenského hegelianizmu a antihegelianizmu Z obsahu: Štúrovský variant hegelianizmu 1, Hegelianizmus Ľ. Štúra 2, Ohlas Hegelovej filozofie v názoroch J. M. Hurbana 3, Hegelovské motívy v tvorbe A. ... více


Obnova národa duchom Štúra 60% Obnova národa duchom Štúra 1990, Štefan Polakovič

Z obsahu: 1, Slovo na čase 2, Štúrovo učenie o národe 3, Memorandum o "slovenskej otázke" 4, Čo sa uskutočnilo z Memoranda? 5, Slovenská otázka dnes 6, Štúr, vždy aktuálny učiteľ národa 7, Humanistické národovectvo v duc... více


Ľudovít Štúr. Životný príbeh 80% Ľudovít Štúr. Životný príbeh 2019, Ľuboš Jurík

Po úspešných a oceňovaných biografických románoch o Clementisovi a Dubčekovi sprítomňuje skúsený a uznávaný spisovateľ osudy jedného z najväčších Slovákov našej histórie. Odkrýva azda všetky vrstvy Štúrovej osobnosti a p... více


Neznámy Ľudovít Štúr: Maďarské štúdie o najväčšom Slovákovi 100% Neznámy Ľudovít Štúr: Maďarské štúdie o najväčšom Slovákovi 2016, József Demmel

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ľudovít Štúr: pedagóg a tvorca koncepcie vzdelávania 100% Ľudovít Štúr: pedagóg a tvorca koncepcie vzdelávania 2016, Ľubica Predanocyová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Názory Ľudovíta Štúra na štát a právo 80% Názory Ľudovíta Štúra na štát a právo 2005, Jaroslav Chovanec

V predkladanej monografii autori prinášajú obraz politického a štátoprávneho, resp. právneho myslenia Ľudovíta Štúra, ale aj jeho konkrétneho konania v tejto oblasti. Ľudovít Štúr okrem toho, že bol mysliteľom v oblasti ... více


Ľudovít Štúr a štúrovci zvolenského a krupinského regiónu 100% Ľudovít Štúr a štúrovci zvolenského a krupinského regiónu 2015, Elena Matisková

Publikácia predstavuje život a dielo Ľudovíta Štúra, udalosti v regióne s ním spojené, spolupracovníkov, zástancov jeho myšlienok, podporovateľov spisovnej slovenčiny a účastníkov Slovenského povstania v rokoch 1848-1849... více


Ľudovít Štúr - Kalendárium života a diela: 1815-1856 100% Ľudovít Štúr - Kalendárium života a diela: 1815-1856 2014, Augustín Maťovčík

Životný príbeh Ľudovíta Štúra je zrkadlom osudu vlastného národa, ktorý sa na oblohe európskych dejín vo zvrchovanom čase etabloval ako samostatný národný fenomén. V tomto historickom procese sa osobnosť Ľudovíta Štúra z... více


Ľudovít Štúr ako vychovávateľ a bojovník za slovenskú školu 0% Ľudovít Štúr ako vychovávateľ a bojovník za slovenskú školu 1957, Ľudovít Bakoš

Z obsahu: I. Hospodárske a politické pomery na Slovensku v prvej polovici 19. storočia II. Obraz školstva a ľudovej vzdelanosti na Slovensku III. Ideové formovanie Štúrovej osobnosti IV. Štúrovo pôsobenie na lýceu, ... více


Revolučné pokolenie 0% Revolučné pokolenie 1926, Karol Goláň

Príspevky k dejinám slovenského povstania v r. 1848 - 1849 v podbradlanskom kraji Revolučné pokolenie je esejisticky a populárne poňatá historická štúdia, v ktorej dominujúco vystupuje osobnosť Ľudovíta Štúra. A to ni... více


Knížka o životě Ľudovíta Štúra 0% Knížka o životě Ľudovíta Štúra 2005, Zdenka Sojková

Životopis jedné z nejvýznamnějších postav slovenského národního obrození zasazený do kontextu dějin 19. století. více


Ľudovít Štúr - Európan, národovec a reformátor 0% Ľudovít Štúr - Európan, národovec a reformátor 2017, Svetozár Krno

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ľudovít Štúr 0% Ľudovít Štúr 1986, Vladimír Forst

Ľudovít Štúr, plným jménem Ludevít Velislav Štúr, (29. října 1815 Uhrovec – 12. ledna 1856 Modra) byl nejvýznamnější představitel slovenského národního života v polovině 19. století. Byl poslancem uherského sněmu za měst... více


Štúrova filozofia života: Kapitola z dejín slovenskej filozofie 0% Štúrova filozofia života: Kapitola z dejín slovenskej filozofie 1941, Dimitrij Ivanovič Čiževskij

Autor si kladie za úlohu vysvetliť a oboznámiť čitateľa s iným uhlom pohľadu na život a filozofiu Ľudovíta Štúra, ako tomu bolo doteraz. Vymedzuje základné pojmy Štúrovho života a neskôr v samostatnej kapitole pojednáva ... více


Ľudovít Štúr 0% Ľudovít Štúr 1952, Jan Linhart

V 1. části osvětluje studie hospodářsko-politický vývoj v Uhrách a na Slovensku v 18. a na poč. 19. stol. Pak črtá hl. životní osudy Štúrovy, jeho studie, činnost kulturní, společenskou a politickou, jeho úsilí jako posl... více


Súčasníci o Ľudovítovi Štúrovi: Rozpomienky, zprávy a svedectvá 0% Súčasníci o Ľudovítovi Štúrovi: Rozpomienky, zprávy a svedectvá 1955, kolektiv autorů

Zborník 45 príspevkov pochádzajúcich od 31 autorov, súčasníkov Ľudovíta Štúra. Témou a spoločným menovateľom všetkých príspevkov je život a dielo Ľudovíta Štúra, pričom nejde natoľko o Štúrov literárny odkaz, ako o jeho ... více


Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v historických a súčasných interpretáciách 0% Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v historických a súčasných interpretáciách 2017, Slavomír Ondrejovič

Publikácia je na rozdiel od mnohých podobných pripravovaných publikácií, ktoré vznikli v roku 200.výročia narodenia kľúčovej postavy slovenskej kultúry, Ľ. Štúra, zameraná predovšetkým na jazykovedné a kodifikačné dielo ... více


Otec a syn národa: Vzťah Jána Hollého a Ľudovíta Štúra 0% Otec a syn národa: Vzťah Jána Hollého a Ľudovíta Štúra 2015, Eva Fordinálová

V knihe autorka poukazuje na vplyv diela Jána Hollého na štúrovskú generáciu. více


Ľudovít Štúr ako novinár 0% Ľudovít Štúr ako novinár 2015, Fraňo Ruttkay

Hoci začiatkom štyridsiatych rokov 19. storočia tvorili Slováci 14,5 % z celkového počtu obyvateľov Uhorska, vlastné politické periodikum nemali. Prvé Slovenskje národňje novini vyšli až v roku 1846 a o ich vznik sa prič... více


Ľudovít Štúr v súradniciach minulosti a súčasnosti 0% Ľudovít Štúr v súradniciach minulosti a súčasnosti 1997, Imrich Sedlák

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v dňoch 10.-11. januára 1996 v Modre-Harmónii v rámci celonárodných podujatí Roka Ľudovíta Štúra více


Slnečné ráno 0% Slnečné ráno 1941, Andrej Ľudovít Katina

Historický román o Ľudovítovi Štúrovi, v ktorom autor opísal epizódy z kandidatúry Štúra za poslanca do uhorského snemu. více


Ľudovít Štúr a moderné Slovensko % Ľudovít Štúr a moderné Slovensko 2015, Dušan Škvarna

Táto publikácia v skrátenej a mierne obmenenej podobe predstavuje textovú časť stálej expozície Slovenského národného múzea-Múzea Ľudovíta Štúra. Publikácia približuje nielen Štúra ako sociálneho reformátora významného ... více


Ľudovít Štúr a reč slovenská 0% Ľudovít Štúr a reč slovenská 2007, Slavomír Ondrejovič

Publikácia vydaná pri príležitosti jazykovednej konferencie (13.6-14.6. 2006) venovanej Ľudovítovi Štúrovi pri príležitosti 160 výročia vydania jeho kodifikovaných diel. více


Prešporskí kompáni 0% Prešporskí kompáni 1958, Elena Chmelová

Príbehy z rokov meruôsmych, zachytávajúcich pôsobenie Ľudovíta Štúra medzi bratislavskou mládežou. více


Skvitne ešte život 0% Skvitne ešte život 2005, Zdenka Sojková

Pred vyše 160 rokmi sa v Štúrovej bratislavskej izbietke zišla hŕstka dvadsaťročných mládencov a dohodli sa, že odteraz povýšia slovenčinu na spisovný jazyk. Po nešťastnom konci revolúcie 1848-1849 všetko nasvedčovalo t... více


Téma Štúr: Problémy a návraty 0% Téma Štúr: Problémy a návraty 2006, Zdenka Sojková

Z obsahu: 1, Štúrovská tradice v prvotinách Pavla Országha-Hviezdoslava 2, Vztah českých současníků k odkazu Ľudovíta Štúra 3, Štúrovský problém studenta Jaroslava Vlčka 4, Literární historik Jaroslav Vlček o nedocen... více


Hradecké dni Ľudovíta Štúra 0% Hradecké dni Ľudovíta Štúra 1996, František Soukup

Štúdia poukazujúca na osudnú epizódu zo života Ľudovíta Štúra - jeho pošmyknutie sa na schodoch a následné zoznámenie sa s Marínou. Toto zoznámenie autor rámcuje dobovými udalosťami, čitateľa zoznamuje s poprednými osobn... více


Devín, milý Devín 0% Devín, milý Devín 2008, Vladimír Matula

Významný slovenský historik a slávista jedinečným spôsobom zhodnotil doteraz nepublikované pramene o devínskej národnej slávnosti 24.apríla 1936, ktorá v nmohom predznamenala ďalšie pôsobenie a rozvoj štúrovského hnutia. více


Ľudovít Štúr 1856-1956 0% Ľudovít Štúr 1856-1956 1956, Karol Goláň

Štúrov život a dielo více


Ľudovít Štúr a štúrovci 0% Ľudovít Štúr a štúrovci 2015, kolektiv autorů

Zborník z odbornej konferencie. více