štúrovci

štítky

70 knih


Štúrovci: Najkrajšie básne, prózy a článkyŠtúrovci: Najkrajšie básne, prózy a články2015, Jozef Čertík

Ľudovít Štúr dal meno jednej generácii bojovníkov za práva Slovákov. Publikácia Štúrovci zavedie čitateľa do obdobia pre slovenský národ obzvlášť ťažkého, často plného beznádeje a skepsy, do rakúsko-uhorskej monarchie. Ľ... více


Pavel Dobšinský - život s rozprávkouPavel Dobšinský - život s rozprávkou2015, Ondrej Sliacky

V knihe Pavel Dobšinský – život s rozprávkou jej autor Ondrej Sliacky pútavou a rozprávkovo-fiktívnou formou približuje Pavla Dobšinského nielen ako kňaza, pedagóga, prekladateľa, redaktora, editora, publicistu, etnológa... více


Štúr a HurbanŠtúr a Hurban2017, Pavol Parenička

Kniha esejí Štúr a Hurban, myšlienka a čin približuje, osvetľuje, mapuje a komentovane porovnáva životné osudy, osobnostné profily, svetonázorové postoje, politické, náboženské, filozofické, historické, literárne a este... více
Štúrovci, ako ste ich nepoznaliŠtúrovci, ako ste ich nepoznali2012, Martin Kováč

Kniha je pohľadom pod pokrievku Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Uhorsku v šesťdesiatych rokoch 19.storočia. Snaží sa čitateľa oboznámiť so zápasmi v jej vnútri, ktoré vyvolalo vydanie Protestantského patentu ... více


Štúrovci a HegelŠtúrovci a Hegel1996, Rudolf Dupkala

K problematike slovenského hegelianizmu a antihegelianizmu Z obsahu: Štúrovský variant hegelianizmu 1, Hegelianizmus Ľ. Štúra 2, Ohlas Hegelovej filozofie v názoroch J. M. Hurbana 3, Hegelovské motívy v tvorbe A. ... více


Púť po otčinePúť po otčine1981, Pavol Dobšinský

Výber z dosiaľ nepublikovaných rukopisných cestopisov nadšených mladých štúrovcov, ktorí putovali po Slovensku a horlivo hľadali pamiatky zašlej slávy Slovákov. Púť po otčine roku 1846 /Pavol Dobšinský/, Turec, Tisovec, ... více


Príbeh slovenskej hymny a jej autoraPríbeh slovenskej hymny a jej autora2016, Peter Huba

Osudy piesne Nad Tatrou sa blýska sú podobne pohnuté ako osudy Slovenska od čias štúrovcov. Jej prvý dochovaný zápis pochádza z roku 1844. Kto je vlastne jej autorom? A ako sa stala slovenskou hymnou? Oravský historik Pe... více


Syn svetaSyn sveta1989, Pavol Vongrej

Esejistická monografia, ktorá vám predstaví "básnika-búrliváka" Janka Kráľa (1822-1876). Objavíte v nej príbehy o básnikovom obdivuhodnom diele, o revolučných rokoch 1848-1849, o jeho uväznení a umlčaní poézie ... více


Ľudovít Štúr a štúrovci zvolenského a krupinského regiónuĽudovít Štúr a štúrovci zvolenského a krupinského regiónu2015, Elena Matisková

Publikácia predstavuje život a dielo Ľudovíta Štúra, udalosti v regióne s ním spojené, spolupracovníkov, zástancov jeho myšlienok, podporovateľov spisovnej slovenčiny a účastníkov Slovenského povstania v rokoch 1848-1849... více


Zobrané spory J. M. HurbanaZobrané spory J. M. Hurbana1974, Vladimír Mináč

Studie o Josefu Miloslavu Hurbanovi a slovenském národním hnutí v 19. stol. více


Cestopisné denníky štúrovcovCestopisné denníky štúrovcov2015, Rastislav Molda

Trinásť cestopisov jedenástich štúrovcov (J. M. Hurban, Ľ. Štúr, S. Tomášik, G. K. Zechenter, Š. Homola, J. Tombor, G. Fejérpataky-Belopotocký, B.Nosák, A. Hlovík, S. Ferenčík, J. Kutlík) nadväzuje na publikáciu Z cestov... více


Z cestovných denníkov štúrovcovZ cestovných denníkov štúrovcov2010, Michal Eliáš

Popri iných zásluhách štúrovcov sa akosi zabúda na to, že títo mladíci boli aj priekopníkmi slovenskej turistiky a cestopisnej literatúry. Na lýceu v Bratislave založili Cestovatelský spolok. Cestovanie /či už na voze, n... více


Štúrovci a slovenská škola v prvej polovici 19. storočiaŠtúrovci a slovenská škola v prvej polovici 19. storočia1960, Ľudovít Bakoš

Články, dokumenty a state, vybrané pre túto publikáciu z bohatšieho knižného, časopického a archívneho materiálu, umožňujú utvoriť si konkrétny obraz o školských pomeroch na Slovensku v 30-tych a 40-tych rokoch 19. storo... více


Kam zrak nedosiahneKam zrak nedosiahne2009, Jozef Hvišč

Autor je známy historik, literárny vedec, prekladateľ, editor a spoluautor monografických publikácií, zborníkov a antológií. Jeho najnovšie dielo Kam zrak nedosiahne je svojráznym umeleckým pokusom sprítomniť Kalinčiakov... více


Devín, milý DevínDevín, milý Devín2008, Vladimír Matula

Významný slovenský historik a slávista jedinečným spôsobom zhodnotil doteraz nepublikované pramene o devínskej národnej slávnosti 24.apríla 1936, ktorá v nmohom predznamenala ďalšie pôsobenie a rozvoj štúrovského hnutia.... více


1