štúrovci

štítky

66 knih


Štúrovci: Najkrajšie básne, prózy a článkyŠtúrovci: Najkrajšie básne, prózy a články2015, Jozef Čertík

Ľudovít Štúr dal meno jednej generácii bojovníkov za práva Slovákov. Publikácia Štúrovci zavedie čitateľa do obdobia pre slovenský národ obzvlášť ťažkého, často plného beznádeje a skepsy, do rakúsko-uhorskej monarchie. Ľ... více


Pavel Dobšinský- život s rozprávkouPavel Dobšinský- život s rozprávkou2016, Ondrej Sliacky

V knihe Pavel Dobšinský – život s rozprávkou jej autor Ondrej Sliacky pútavou a rozprávkovo-fiktívnou formou približuje Pavla Dobšinského nielen ako kňaza, pedagóga, prekladateľa, redaktora, editora, publicistu, etnológa... více


Štúrovci, ako ste ich nepoznaliŠtúrovci, ako ste ich nepoznali2012, Martin Kováč

Kniha je pohľadom pod pokrievku Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Uhorsku v šesťdesiatych rokoch 19.storočia. Snaží sa čitateľa oboznámiť so zápasmi v jej vnútri, ktoré vyvolalo vydanie Protestantského patentu ... více
Púť po otčinePúť po otčine1981, Pavol Dobšinský

Výber z dosiaľ nepublikovaných rukopisných cestopisov nadšených mladých štúrovcov, ktorí putovali po Slovensku a horlivo hľadali pamiatky zašlej slávy Slovákov. Púť po otčine roku 1846 /Pavol Dobšinský/, Turec, Tisovec, ... více


Príbeh slovenskej hymny a jej autoraPríbeh slovenskej hymny a jej autora2016, Peter Huba

Osudy piesne Nad Tatrou sa blýska sú podobne pohnuté ako osudy Slovenska od čias štúrovcov. Jej prvý dochovaný zápis pochádza z roku 1844. Kto je vlastne jej autorom? A ako sa stala slovenskou hymnou? Oravský historik Pe... více


Syn svetaSyn sveta1989, Pavol Vongrej

Esejistická monografia, ktorá vám predstaví "básnika-búrliváka" Janka Kráľa (1822-1876). Objavíte v nej príbehy o básnikovom obdivuhodnom diele, o revolučných rokoch 1848-1849, o jeho uväznení a umlčaní poézie ... více


Ľudovít Štúr a štúrovci zvolenského a krupinského regiónuĽudovít Štúr a štúrovci zvolenského a krupinského regiónu2015, Elena Matisková

Publikácia predstavuje život a dielo Ľudovíta Štúra, udalosti v regióne s ním spojené, spolupracovníkov, zástancov jeho myšlienok, podporovateľov spisovnej slovenčiny a účastníkov Slovenského povstania v rokoch 1848-1849... více


Štúr a HurbanŠtúr a Hurban2017, Pavol Parenička

Kniha esejí Štúr a Hurban, myšlienka a čin približuje, osvetľuje, mapuje a komentovane porovnáva životné osudy, osobnostné profily, svetonázorové postoje, politické, náboženské, filozofické, historické, literárne a este... více


Cestopisné denníky štúrovcovCestopisné denníky štúrovcov2015, Rastislav Molda

Trinásť cestopisov jedenástich štúrovcov (J. M. Hurban, Ľ. Štúr, S. Tomášik, G. K. Zechenter, Š. Homola, J. Tombor, G. Fejérpataky-Belopotocký, B.Nosák, A. Hlovík, S. Ferenčík, J. Kutlík) nadväzuje na publikáciu Z cestov... více


Z cestovných denníkov štúrovcovZ cestovných denníkov štúrovcov2010, Michal Eliáš

Popri iných zásluhách štúrovcov sa akosi zabúda na to, že títo mladíci boli aj priekopníkmi slovenskej turistiky a cestopisnej literatúry. Na lýceu v Bratislave založili Cestovatelský spolok. Cestovanie /či už na voze, n... více


Štúrovci a slovenská škola v prvej polovici 19. storočiaŠtúrovci a slovenská škola v prvej polovici 19. storočia1960, Ľudovít Bakoš

Články, dokumenty a state, vybrané pre túto publikáciu z bohatšieho knižného, časopického a archívneho materiálu, umožňujú utvoriť si konkrétny obraz o školských pomeroch na Slovensku v 30-tych a 40-tych rokoch 19. storo... více


Kam zrak nedosiahneKam zrak nedosiahne2009, Jozef Hvišč

Autor je známy historik, literárny vedec, prekladateľ, editor a spoluautor monografických publikácií, zborníkov a antológií. Jeho najnovšie dielo Kam zrak nedosiahne je svojráznym umeleckým pokusom sprítomniť Kalinčiakov... více


Devín, milý DevínDevín, milý Devín2008, Vladimír Matula

Významný slovenský historik a slávista jedinečným spôsobom zhodnotil doteraz nepublikované pramene o devínskej národnej slávnosti 24.apríla 1936, ktorá v nmohom predznamenala ďalšie pôsobenie a rozvoj štúrovského hnutia.... více


Michal Miloslav HodžaMichal Miloslav Hodža1948, Karol Rosenbaum

Životopis jedného z hlavných predstaviteľov štúrovcov více


Viliam Pauliny-Tóth, slovenský poslanec v r. 1869-72Viliam Pauliny-Tóth, slovenský poslanec v r. 1869-721942, František Bokes

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1