štúrovci

štítky

75 knih


Štúrovci: Najkrajšie básne, prózy a články 87% Štúrovci: Najkrajšie básne, prózy a články 2015, Jozef Čertík

Ľudovít Štúr dal meno jednej generácii bojovníkov za práva Slovákov. Publikácia Štúrovci zavedie čitateľa do obdobia pre slovenský národ obzvlášť ťažkého, často plného beznádeje a skepsy, do rakúsko-uhorskej monarchie. Ľ... více


Štúr a Hurban 100% Štúr a Hurban 2017, Pavol Parenička

Kniha esejí Štúr a Hurban, myšlienka a čin približuje, osvetľuje, mapuje a komentovane porovnáva životné osudy, osobnostné profily, svetonázorové postoje, politické, náboženské, filozofické, historické, literárne a este... více


Pavel Dobšinský - život s rozprávkou 80% Pavel Dobšinský - život s rozprávkou 2015, Ondrej Sliacky

V knihe Pavel Dobšinský – život s rozprávkou jej autor Ondrej Sliacky pútavou a rozprávkovo-fiktívnou formou približuje Pavla Dobšinského nielen ako kňaza, pedagóga, prekladateľa, redaktora, editora, publicistu, etnológa... více
Púť po otčine 100% Púť po otčine 1981, Pavol Dobšinský

Výber z dosiaľ nepublikovaných rukopisných cestopisov nadšených mladých štúrovcov, ktorí putovali po Slovensku a horlivo hľadali pamiatky zašlej slávy Slovákov. Púť po otčine roku 1846 /Pavol Dobšinský/, Turec, Tisovec, ... více


Príbeh slovenskej hymny a jej autora 80% Príbeh slovenskej hymny a jej autora 2016, Peter Huba

Osudy piesne Nad Tatrou sa blýska sú podobne pohnuté ako osudy Slovenska od čias štúrovcov. Jej prvý dochovaný zápis pochádza z roku 1844. Kto je vlastne jej autorom? A ako sa stala slovenskou hymnou? Oravský historik Pe... více


Štúrovci, ako ste ich nepoznali 80% Štúrovci, ako ste ich nepoznali 2012, Martin Kováč

Kniha je pohľadom pod pokrievku Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Uhorsku v šesťdesiatych rokoch 19.storočia. Snaží sa čitateľa oboznámiť so zápasmi v jej vnútri, ktoré vyvolalo vydanie Protestantského patentu ... více


Zobrané spory J. M. Hurbana 100% Zobrané spory J. M. Hurbana 1974, Vladimír Mináč

Studie o Josefu Miloslavu Hurbanovi a slovenském národním hnutí v 19. stol. více


Syn sveta 100% Syn sveta 1989, Pavol Vongrej

Esejistická monografia, ktorá vám predstaví "básnika-búrliváka" Janka Kráľa (1822-1876). Objavíte v nej príbehy o básnikovom obdivuhodnom diele, o revolučných rokoch 1848-1849, o jeho uväznení a umlčaní poézie a mnoho in... více


Štúrovci a Hegel 100% Štúrovci a Hegel 1996, Rudolf Dupkala

K problematike slovenského hegelianizmu a antihegelianizmu Z obsahu: Štúrovský variant hegelianizmu 1, Hegelianizmus Ľ. Štúra 2, Ohlas Hegelovej filozofie v názoroch J. M. Hurbana 3, Hegelovské motívy v tvorbe A. ... více


Ľudovít Štúr a štúrovci zvolenského a krupinského regiónu 100% Ľudovít Štúr a štúrovci zvolenského a krupinského regiónu 2015, Elena Matisková

Publikácia predstavuje život a dielo Ľudovíta Štúra, udalosti v regióne s ním spojené, spolupracovníkov, zástancov jeho myšlienok, podporovateľov spisovnej slovenčiny a účastníkov Slovenského povstania v rokoch 1848-1849... více


Nad Tatrou sa blýska: Štúrovské hnutie národného zjednotenia 0% Nad Tatrou sa blýska: Štúrovské hnutie národného zjednotenia 1994, Vladimír Matula

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Pavol Dobšinsky: Portrét života a diela 0% Pavol Dobšinsky: Portrét života a diela 1959, Andrej Melicherčík

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Štúrovci a ústna slovesnosť 0% Štúrovci a ústna slovesnosť 1943, Rudolf Mrlian

Autor v knihe najskôr objasňuje literatúru a národopis a potom sa presúva na samotnú hlavnú otázku svojej práce - folklór v literatúre štúrovcov. více


Ľudovít Štúr, štúrovci a slovenský osud (1815 - 2015 0% Ľudovít Štúr, štúrovci a slovenský osud (1815 - 2015 2015, Jozef Markuš

Dvesto rokov od narodenia Ľudovíta Štúra, to je aj dvesto rokov našej novej doby, dvesto rokov slovenských dejín, doteraz najrušnejších z hľadiska postavenia slovenského národa vo svete a osobitne v strednej Európe. Dves... více


Vyhnanec: Prípad Michal M. Hodža 0% Vyhnanec: Prípad Michal M. Hodža 2000, Pavol Vongrej

Biografickým, živým esejistickým jazykom napísaná monografia o jednom z najvýznamnejších predstaviteľov moderného slovenského národa zo štúrovskej trojice. Autor v deviatich kapitolách podáva nepatetickě obraz o tragick... více


Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci 0% Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci 2016, Peter Zajac

Zborník obsahuje 21 štúdií z oblasti literárnej vedy, histórie, jazyka, filozofie a dejín umenia, ktoré sa zaoberajú nielen osobnosťou a dielom Ľudovíta Štúra, ale najmä rozličnými podobami utvárania generácie národného ... více


Štúrovci 0% Štúrovci 1948, Alexander Matuška

Nemusíme si hľadať predkov, máme ich predovšetkým v štúrovcoch, ktorých vystúpenie značí zárodok našej národnej kryštalizácie. Treba len aby sme ich vo svojich mysliach dosadili na miesto, ktoré im patrí... více


Dr. Jozef M. Hurban – Jeho život a dielo (1817-1888) 0% Dr. Jozef M. Hurban – Jeho život a dielo (1817-1888) 1925, Július Bodnár

Životopis jednej z najvýznamnejších osobností slovenského národného života a to nielen politického, ale aj literárneho, kultúrneho a novinárskeho. více


Andrej Sládkovič a jeho doba 0% Andrej Sládkovič a jeho doba 1928, Flora Kleinschnitzová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


August Horislav Škultéty 0% August Horislav Škultéty 2010, Štefan Turay

Život a dielo Augusta Horislav Škultétyho je zhrnutím poznatkov získaných zo štúdia bohatého fondu rukopisných dokumentov a písomných pamiatok vo vzťahu k A. H. Škultétymu. Svoje poznatky o tomto neprávom obchádzanom vel... více