slovenské dějiny

štítek, 173 knih


Legendy stredovekého Slovenska (Ideály stredovekého človeka očami cirkevných spisovateľov)Legendy stredovekého Slovenska (Ideály stredovekého človeka očami cirkevných spisovateľov)1997, R. Marsina

Originálne stredoveké texty životov svätého Štefana, Imricha, Svorada, Benedikta, Ladislava, svätej Alžbety, Margity a ďalších (po prvý raz v slovenčine) v bohato ilustrovanej knihe poskytujú jedinečný obraz myslenia a v... více


Dejiny Uhorska a SlováciDejiny Uhorska a Slováci2012, I. Mrva

Vydavateľstvo Perfekt si dovoľuje čitateľskej verejnosti predstaviť prvé slovenské dejiny Uhorska, ktorého súčasťou boli aj Slováci. I keď sa o to pokúsili v minulosti viacerí autori, vždy išlo iba o zlomok z tohto obdob... více


Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. - Turci v Uhorsku II.Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. - Turci v Uhorsku II.2006, P. Dvořák

Edícia Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, ktorú zostavujú poprední slovenskí historici, je najvýznamnejším projektom vydávania pramenného materiálu zo slovenských dejín. Pre veľký rozsah materiálu je siedmy zväzok r... více


Osudy tatranských osádOsudy tatranských osád1982, I. Bohuš

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Od ohnísk a kolíb po tatranské osadyOd ohnísk a kolíb po tatranské osady2004, I. Bohuš

Autor publikácie priblíži čitateľovi udalosti, ktoré motivovali ľudí spočiatku k "stavbe" záveterných stienok z kamenia okolo ohnísk, prístreškov z čečín, neskôr kolíb a pevných zrubov, ktoré v nejednom prípade... více


Za fasádou jednotyZa fasádou jednoty2014, M. Štefek

KSČ a SED po roce 1985 Martin Štefek ve své komparativní studii dává nahlédnout za fasádu zdánlivé jednoty vedení Komunistické strany Československa (KSČ) a Jednotné socialistické strany Německa (SED) po roce 1985. ... více


Slovensko: PrírodaSlovensko: Príroda1972, k. autorů

Druhý zväzok vlastivedného diela Slovensko zhŕňa všetky základné poznatky o prírodnom prostredí Slovenska. Začína sa geológiou — históriou vzniku zemskej kôry, vymedzením a vývinom Západných Karpát, členením a charakteri... více


Žilina - príbehy jedného mestaŽilina - príbehy jedného mesta2014, k. autorů

Kniha bola vydaná k 700. výročiu prvej písomnej zmienky o Žiline ako o meste. Je reprezentatívnou publikáciou o historických aj súčasných podobách mesta. Okrem úvodnej časti o vzniku mesta a záverečnej časti o jeho budúc... více


Banderovci na Slovensku (1945 – 1947)Banderovci na Slovensku (1945 – 1947)2007, M. Šmigeľ

Banderovci – pojem, ktorý v prvých rokoch po 2. svetovej vojne vyvolával na Slovensku dojem ohrozenia a strachu, zdanie bánd prepadávajúcich a rabujúcich slovenské obce a obyvateľstvo, vraždiacich komunistov a židovské o... více


Hospodárska politika Slovenského štátuHospodárska politika Slovenského štátu2010, P. Mičko

Kapitoly z hospodárskych dejín Slovenska v rokoch 1938 - 1945. Úvodná kapitola vykresľuje pomerne málo známe postavenie slovenského hospodárstva v období existencie druhej Č-SR. Druhá – najrozsiahlejšia kapitola mapuj... více


Tragédia v Černovej a slovenská spoločnosťTragédia v Černovej a slovenská spoločnosť1997, R. Holec

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Jánošík - pravdivá história karpatského zbojníkaJánošík - pravdivá história karpatského zbojníka2009, S. A. Sroka

Kniha, ktorú práve držíte v rukách, prináša zaujímavý pohľad spoza poľskej hranice na jednu z veľkých postáv slovenskej histórie – zbojníka Juraja Jánošíka. Kým mnohí Poliaci ho dodnes vnímajú predovšetkým ako legendárnu... více


Rabovali Turci : Výber z kroník a listov zo 16. a 17. storočiaRabovali Turci : Výber z kroník a listov zo 16. a 17. storočia1972, k. autorů

Výber z kroník a listov zo 16. a 17. storočia. V publikácii sú zaznamenané mnohé a výrečné svedectvá o tom, ako žil a trpel ľud na území dnešného Slovenska v nešťastných vojnových časoch 16. a 17. storočia. Životné o... více


Filozofia Štúrovcov I. - Štúrova filozofiaFilozofia Štúrovcov I. - Štúrova filozofia1926, S. Š. Osuský

Je dielo imponujúce materiálovou dôkladnosťou a pozitívnym národným a spoločenským étosom. Poukazuje sa v ňom aj na filozofické zdroje, ktoré prispeli k vzniku rozličných modalít slovenského národného idealizmu (od real... více


Slovensko - kolónia či protežant?Slovensko - kolónia či protežant?2014, M. Fabricius

Vznikom Československa sa utvorili nové podmienky pre vývoj hospodárstva. Slovensko, dovtedy neoddeliteľná súčasť uhorského hospodárstva, muselo prekonať transformačný proces súvisiaci so začlenením svojho hospodárskeho ... více


1 2 3 4 5 6 >