folklór

štítky

78 knih

Černá sanitka a jiné děsivé příběhyČerná sanitka a jiné děsivé příběhy2006, Petr Janeček

povídky, příběhy, dobrodružství Bojíte se o své ratolesti, protože v okolí vašeho bydliště byla spatřena černá sanitka, jejíž posádka unáší malé děti, aby je rozřezala a rozprodala na orgány? Dřív než se v kině, nebo... více


KalevalaKalevala2014, Elias Lönnrot

Kalevala (1849), nejzralejší plod finského národního obrození a sběratelského i básnického úsilí filologa a folkloristy Eliase Lönnrota, náleží k základním textům světové epiky a nabízí fascinující vhled do světa archaic... více


ŠeptuchyŠeptuchy2019, Alena Sabuchová

Región Podlasia je dodnes opradený legendami a hmlami, v ktorých žijú na prvý pohľad zvláštni ľudia – majú svoju vieru, biedu aj šeptuchy – ženy, ktoré vedia liečiť. Krajiny dospievania a ich obyvatelia nás zväčša urč... více
Bájesloví slovanskéBájesloví slovanské2019, Jan Hanuš Máchal

Nové vydání významné práce českého slavisty Jana Hanuše Máchala vás opět vtáhne do slovanského folkloru. Seznamte se blíže s démony žijícími v našich lesích a poznejte Bohy, které měli v úctě naši praotcové. Velká část k... více


Chudá přadlenaChudá přadlena1953, Jarmila Glazarová

Je to pásmo příběhů, v nichž vystupují různí hrdinové. Líčen je tu život Valacha od dětských radovánek přes jinošství, svatbu, drobné starosti až po smrt a pohřeb. Krása a prostota života se v knize střídá s mnoha nebezp... více


Vikingské legendy a příběhyVikingské legendy a příběhy2002, Edorta Gonzáles

Soubor vyprávění, která vycházejí z tradice severských národů. Autor je čerpal ze starších sbírek legend a tradičních příběhů severských sběratelů 18. a 19. století a ze sbírek, které se nacházejí ve folklorních archivec... více


Rok na vsi aneb Kalendářové vyprávění Dorotky a Jakuba z 19. století : Pranostiky, recepty, návody, lidová slovesnostRok na vsi aneb Kalendářové vyprávění Dorotky a Jakuba z 19. století : Pranostiky, recepty, návody, lidová slovesnost2011, Kamila Skopová

Autorka volně navazuje na své předešlé publikace s národopisnou tematikou, respektive její nenásilnou popularizaci. Tentokrát stylizuje knihu do podoby starobylých kalendářů, které bývaly oblíbenou četbou ve venkovských ... více


Písně a baladyPísně a balady1959, Robert Burns

Zvučné a zpěvné verše, milostné písně, přírodní lyrika a staré balady skotského lidového básníka, který se stal „pěvcem národní hrdosti svého lidu". Vychází po více než 60 letech v Sládkově překladu a nezměněném výb... více


Slovensko vo fotografii Karola PlickuSlovensko vo fotografii Karola Plicku1950, Karel Plicka

Fotopublikace - 224 fotografií, úvodní slovo Laco Novomeský. 3. vydání. více


Ako sme kedysi žiliAko sme kedysi žili2018, Zora Mintalová Zubercová

Obrazy každodenného života našich predkov. Kniha o živote našich starých a prastarých rodičov nadväzuje na publikáciu Tradície na Slovensku (2015). Pútavé rozprávanie v slede ročných období opisuje život v južných oblas... více


Pověry a obyčeje v Čechách a na MoravěPověry a obyčeje v Čechách a na Moravě2010, Josef Virgil Grohmann

Sbírka českých lidových pověr, zvyků a obyčejů německy píšícího mytologa Josefa Virgila Grohmanna (1831-1919) patří mezi nejvýznamnější domácí práce svého druhu. Toto v mnoha ohledech zakladatelské dílo domácí srovnávací... více


Ropuchy a prašivkyRopuchy a prašivky2004, Adrian Morgan

Etapy vývoje, folklór a kulturní zvláštnosti. Kniha se zabývá toxiny a dalšími obsahovými látkami v houbách, rostlinách a živočišných tělech, a to nejen z hlediska přírodovědného, ale i kulturně historického a folklorníh... více


Folklor atomového věkuFolklor atomového věku2011, Petr Janeček

Kolektivní monografie se zabývá problematikou kolektivně vytvářených a sdílených a neformálně šířených prvků expresivní kultury v české společnosti druhé poloviny 20. století a současnosti na příkladu čtyř sociálně a kul... více


Katalog českých démonologických pověstíKatalog českých démonologických pověstí2014, Jan Luffer

Základní příručkové dílo, první svého druhu v českém prostředí, je určené pro folkloristy, literární vědce a všechny vážné zájemce o české lidové pověsti. Práce podává detailní přehled fondu našich démonologických pověs... více


Slovenské pohádky a pověsti I. (33 pohádek)Slovenské pohádky a pověsti I. (33 pohádek)1952, Božena Němcová

33 pohádek a pověstí, kde se prolíná český a slovenský text. K vydání připravil František Váhala za odborné jazykové spolupráce Bohuslava Havránka a Jozefa Štolce. více


1