folklór

štítek, 69 knih


Černá sanitka a jiné děsivé příběhyČerná sanitka a jiné děsivé příběhy2006, P. Janeček

povídky, příběhy, dobrodružství Bojíte se o své ratolesti, protože v okolí vašeho bydliště byla spatřena černá sanitka, jejíž posádka unáší malé děti, aby je rozřezala a rozprodala na orgány? Dřív než se v kině, nebo... více


KalevalaKalevala2014, E. Lönnrot

Kalevala (1849), nejzralejší plod finského národního obrození a sběratelského i básnického úsilí filologa a folkloristy Eliase Lönnrota, náleží k základním textům světové epiky a nabízí fascinující vhled do světa archaic... více


Bájesloví slovanskéBájesloví slovanské2019, J. H. Máchal

Nové vydání významné práce českého slavisty Jana Hanuše Máchala vás opět vtáhne do slovanského folkloru. Seznamte se blíže s démony žijícími v našich lesích a poznejte Bohy, které měli v úctě naši praotcové. Velká část k... víceChudá přadlenaChudá přadlena1953, J. Glazarová

Je to pásmo příběhů, v nichž vystupují různí hrdinové. Líčen je tu život Valacha od dětských radovánek přes jinošství, svatbu, drobné starosti až po smrt a pohřeb. Krása a prostota života se v knize střídá s mnoha nebezp... více


Vikingské legendy a příběhyVikingské legendy a příběhy2002, E. Gonzáles

Soubor vyprávění, která vycházejí z tradice severských národů. Autor je čerpal ze starších sbírek legend a tradičních příběhů severských sběratelů 18. a 19. století a ze sbírek, které se nacházejí ve folklorních archivec... více


Rok na vsi aneb Kalendářové vyprávění Dorotky a Jakuba z 19. století : Pranostiky, recepty, návody, lidová slovesnostRok na vsi aneb Kalendářové vyprávění Dorotky a Jakuba z 19. století : Pranostiky, recepty, návody, lidová slovesnost2011, K. Skopová

Autorka volně navazuje na své předešlé publikace s národopisnou tematikou, respektive její nenásilnou popularizaci. Tentokrát stylizuje knihu do podoby starobylých kalendářů, které bývaly oblíbenou četbou ve venkovských ... více


Písně a baladyPísně a balady1959, R. Burns

Zvučné a zpěvné verše, milostné písně, přírodní lyrika a staré balady skotského lidového básníka, který se stal „pěvcem národní hrdosti svého lidu". Vychází po více než 60 letech v Sládkově překladu a nezměněném výb... více


Slovensko vo fotografii Karola PlickuSlovensko vo fotografii Karola Plicku1950, K. Plicka

Fotopublikace - 224 fotografií, úvodní slovo Laco Novomeský. 3. vydání. více


Ako sme kedysi žiliAko sme kedysi žili2018, Z. Mintalová Zubercová

Obrazy každodenného života našich predkov. Kniha o živote našich starých a prastarých rodičov nadväzuje na publikáciu Tradície na Slovensku (2015). Pútavé rozprávanie v slede ročných období opisuje život v južných oblas... více


Pověry a obyčeje v Čechách a na MoravěPověry a obyčeje v Čechách a na Moravě2010, J. V. Grohmann

Sbírka českých lidových pověr, zvyků a obyčejů německy píšícího mytologa Josefa Virgila Grohmanna (1831-1919) patří mezi nejvýznamnější domácí práce svého druhu. Toto v mnoha ohledech zakladatelské dílo domácí srovnávací... více


Ropuchy a prašivkyRopuchy a prašivky2004, A. Morgan

Etapy vývoje, folklór a kulturní zvláštnsti Kniha se zabývá toxiny a dalšími obsahovými látkami v houbách, rostlinách a živočišných tělech, a to nejen z hlediska přírodovědného, ale i kulturně historického a folklorního.... více


Folklor atomového věkuFolklor atomového věku2011, P. Janeček

Kolektivní monografie se zabývá problematikou kolektivně vytvářených a sdílených a neformálně šířených prvků expresivní kultury v české společnosti druhé poloviny 20. století a současnosti na příkladu čtyř sociálně a kul... více


Katalog českých démonologických pověstíKatalog českých démonologických pověstí2014, J. Luffer

Základní příručkové dílo, první svého druhu v českém prostředí, je určené pro folkloristy, literární vědce a všechny vážné zájemce o české lidové pověsti. Práce podává detailní přehled fondu našich démonologických pověs... více


Slovenské pohádky a pověsti I.Slovenské pohádky a pověsti I.1952, B. Němcová

33 pohádek a pověstí, kde se prolíná český a slovenský text. K vydání připravil František Váhala za odborné jazykové spolupráce Bohuslava Havránka a Jozefa Štolce. více


Eseje I.Eseje I.1995, W. B. Yeats

První díl reprintu Yeatsových esejí. Co jest „lidová poezie"? – Deklamace s průvodem psaltéria – Magie – Nejšťastnější z básníků – Filosofie Shelleyových básní – V Stratfordě nad Avonem – William Blake a obrazotv... více


1

Doporučené štítky

pohádky bohové jedy Velké Bílovice Horňácko Podkrkonoší William Blake, 1757-1827 démoni Fanoš Mikulecký, 1912-1970 démonologie