lidové zvyky

štítky

32 knih


Babička 72% Babička 1862, Božena Němcová

Božena Němcová: Babička - obrazy z venkovského života. Druhé vydání. více


Drobky v peřinách 79% Drobky v peřinách 2021, Marie Maderová

Autorky knihy přibližují život našich předků a zároveň s lehkostí a vtipem sobě vlastním nabádají k osvojení dávných zvyků a rituálů, které mohou vést k vědomějšímu a spokojenějšímu životu, životu v souladu s přírodou. T... více


České zvyky a obyčeje 93% České zvyky a obyčeje 2004, Alena Vondrušková

Bohatě ilustrovaná publikace přináší ucelený přehled našich svátků, zvyků a obyčejů. Ke každému ze svátků a zvyků, k těm známým i těm, na které se už pozapomnělo, najdete v naší malé encyklopedii komentář, ilustraci, inf... více
Lidové tradice 93% Lidové tradice 2008, Dagmar Šottnerová

V první části knihy jsou podrobné informace o českých tradicích, které souvisejí s křesťanskými svátky, světci a koloběhem v přírodě. Jsou zde zvyky, zvyklosti, pranostiky, legendy o svatých. Ve druhé části je mnoho lido... více


Český lidový a církevní rok 94% Český lidový a církevní rok 2015, Alena Vondrušková

Nová encyklopedie přináší přehled českých a moravských tradičních svátků, svázaných buď liturgickým kalendářem (např. Velikonoce a Vánoce), anebo s důležitými mezníky hospodářského a společenského života našich předků (n... více


Lidové zvyky 89% Lidové zvyky 2004, Jiřina Langhammerová

Publikace Jiřiny Langhammerové, vynikající znalkyně českého folklóru a zvykosloví, shrnuje základní poznatky o lidových zvycích na území České republiky, vázané na průběh jednoho roku. Živým a nanejvýš znalým způsobem, p... více


Lidé z Baffinova ostrova 88% Lidé z Baffinova ostrova 1989, Nelly Rasmussenová

Autorka knihy od malička hltala cestopisy polárníků a vždycky se toužila se podívat "na sever". Kniha je popisem jejího pobytu na několika místech Baffinova ostrova, ve městečkách nebo spíše osadách Pang, Frobisher Bay, ... více


Zmizelé Orlické hory 88% Zmizelé Orlické hory 2020, Jiří Mach

Vydejte se na cestu po zmizelých Orlických horách a jejich podhůří. Je krásná, plná zajímavostí a dobrodružství poznání. Kniha přináší příběhy z dávno minulých časů, zejména co zajímavého v tomto krásném kraji bylo a... více


Slovenský rok v ľudových zvykoch, obradoch a sviatkoch 87% Slovenský rok v ľudových zvykoch, obradoch a sviatkoch 2012, Katarína Nádaská

Prečo dievčatá na sviatok Lucie búchali varechami na kurín? Prečo gazda na jar vkladal do prvej brázdy škrupinky z vajca? Prečo sa na svätého Jána nemalo vynášať z domu mlieko? Komu z rodiny patrilo stehno z martinskej p... více


Velikonoce v české lidové kultuře 80% Velikonoce v české lidové kultuře 2001, Věra Frolcová

Původ Velikonoc, křesťanské velikonoční obřady, lidové zvyky a obyčeje, reprodukce dosud nepublikovaných maleb na skle z moravských muzeí. Dílo významné brněnské etnografky poprvé v naší literatuře podává zevrubný přehle... více


Čtvero ročních dob v lidové tradici 80% Čtvero ročních dob v lidové tradici 2008, Jiřina Langhammerová

Tato publikace přibližuje čtenářům čtyři roční období - jaro, léto, podzim a zimu s jejich zvláštnostmi ve vztahu k zděděným hodnotám a s důrazem na mimořádnou schopnost našich předků čerpat životní návyky a zkušenosti ... více


České tradice v proměnách času 93% České tradice v proměnách času 2017, Jiřina Langhammerová

Kniha s unikátními doprovodnými fotografiemi přibližuje významné hodnoty českého lidového umění a tradic z pohledu běhu času. Sleduje dvě základní linie, průběh lidského života a kalendářního roku. Zároveň odkrývá roz... více


Doudlebsko od jara do zimy - Lidové zvyky, slavnosti a zábavy z jihu Čech 100% Doudlebsko od jara do zimy - Lidové zvyky, slavnosti a zábavy z jihu Čech 2019, Jan Šimánek

Kniha Doudlebsko od jara do zimy mapuje lidové zvyky, slavnosti a zábavy v národopisné oblasti Doudlebska během kalendářního roku. Autor při jejím psaní vycházel především ze svého bohatého archivu nahrávek vyprávění pam... více


Vánoce našich babiček 80% Vánoce našich babiček 2021, Alena Scheinostová

Jak postupně odcházejí naše babičky a dědečkové, spolu s nimi nenápadně a nenávratně mizí staletí udržované obyčeje, tradice i nenapodobitelné sváteční pokrmy. V této knize vám představíme sváteční dny konce roku, ve kte... více


Slovenské obyčaje, povery a čary 90% Slovenské obyčaje, povery a čary 1993, Pavol Dobšinský

Sborník slovenských národních piesni, povestí, prísloví, porekadiel, hádok, hier, obyčajov a povier. více


Strašidla a čarování v Krkonoších 90% Strašidla a čarování v Krkonoších 2014, Josef Stránský

Tato knížka vznikla úpravou části rukopisu Lidová mluva na Jilemnicku. Autor v ní uvádí vyprávění o strašidlech, lidových zvycích a pověrách, jež byla zapsána počátkem dvacátých let minulého století při výzkumu nářečí ce... více


Fenomény lidových tradic 100% Fenomény lidových tradic 2021, Jiřina Langhammerová

Publikace s etnologickou tematikou s výrazným zaměřením na obrazovou část přibližuje i nezasvěceným čtenářům problematiku lidových tradic. Vybrali jsme dva základní okruhy českých tradic: lidový oděv a kroj a tradiční ob... více


Vianoce na Slovensku - ... od Ondreja do Troch kráľov 100% Vianoce na Slovensku - ... od Ondreja do Troch kráľov 2009, Zuzana Drugová

Pokoj, láska, porozumenie, modlitba i spomienky na tradície a to, čo z nich pretrvalo do súčasnosti. Spoznávanie vlastných koreňov cez zvyky, vinše a koledy predvianočného i vianočného obdobia. více


Rok na Hané 60% Rok na Hané 1906, Jan Vyhlídal

Folkloristická publikace popisující lidové zvyky a tradice, básně a koledy či písničky spojené s jednotlivými svátky v průběhu celého roku na moravské Hané. více


Obchůzky s Jidáši v rámci velikonočního hrkání a klapání na Bučovicku 100% Obchůzky s Jidáši v rámci velikonočního hrkání a klapání na Bučovicku 2020, Markéta Palowská

Publikace poutavě popisuje velikonoční zvyk zapsaný na Seznam nemateriálních statků Jihomoravského kraje i České republiky. Poutavě popsaná chlapecká obchůzka s proradným Jidášem udržovaná především v obcích na Bučovicku... více