etnologie

štítky

58 knih


Mýtus o věčném návratu 89% Mýtus o věčném návratu 1993, Mircea Eliade

V této knize si Eliade klade otázky po smyslu historické existence člověka. Jak sám uvádí v předmluvě, vhodným podtitulem knihy by mohl být „Úvod do filosofie dějin“. Není to však spekulativní analýza pojmu dějin, ale zk... více


Rasa a dějiny 76% Rasa a dějiny 1999, Claude Lévi-Strauss

Kniha významného francouzského antropologa, která ani půl století od svého vzniku (vznikla na popud organizace UNESCO) neztratila nic na své aktuálnosti. Autor čtivou formou vyvrací rasové předsudky všeho druhu. Posuzuje... více


Dějiny lidí 91% Dějiny lidí 2022, Martin Rychlík

Všichni lidé všech dob si dávají jména, mají vymezenou rodinu a příbuzné, dávají si dary, zdobí svá těla, pečují o vlasy, počítají, užívají gest, zhotovují nástroje, dělí si mezi sebou práci, znají zákony, truchlí či něj... více
Do jižních moří 73% Do jižních moří 1973, Robert Louis Stevenson

Autor strávil konec svého života v Tichomoří na souostroví Samoa.Nemocný tuberkulózou doufal že pobytem v jižních moří posílí své chatrné zdraví.Krása zdejší přírody ho natolik zaujala,že se stala nejen rámcem jeho p... více


Antropologie současných světů 83% Antropologie současných světů 1999, Marc Augé

Francouzský etnolog Marc Augé má rozsáhlou zkušenost z výzkumů v Africe i v Evropě. Svou knihou Antropologie současných světů potvrzuje tendenci současné etnologie hledat předmět bádání v moderním světě a zároveň vytváří... více


Stíny mezi stromy 80% Stíny mezi stromy 2015, Jan Pohunek

Podtitul: "Extravilán v současných pověstech." Setkání s neznámem, záhady, tajemná opuštěná místa, duchové či toky energií – kniha mapuje moderní legendy a pověsti, kolující o místech v krajině za hranicemi lidských síd... více


Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře 90% Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře 2016, Eva Večerková

Publikace podává ucelený etnologický a kulturně historický pohled na lidové obyčeje a slavnosti v českých zemích, vázané na roční období a data v kalendáři. Výroční obyčeje jsou mnohovrstevnaté kulturní jevy dlouhého trv... více


Základy antropologie a etnologie 70% Základy antropologie a etnologie 2001, Jean Copans

Francouzská koncepce vymezení společenskovědních oborů kulturní a sociální antropologie a etnologie. Francouzský profesor sociologie a antropologie definuje zmíněné obory jako sociální vědy zkoumající člověka, lidské sp... více


Sedmnáct zlatých princezen 88% Sedmnáct zlatých princezen 1987, Odolen Klindera

Khmerské báje a pověsti. Kampučia (dnes Kambodža), malá země v jihovýchodní Asii, o jejíž současnosti často čítáme v novinách, je země s daleko bohatší historií a kulturou než možná leckdo tuší. Její dějiny sahají skoro... více


Folklor atomového věku 85% Folklor atomového věku 2011, Petr Janeček

Kolektivní monografie se zabývá problematikou kolektivně vytvářených a sdílených a neformálně šířených prvků expresivní kultury v české společnosti druhé poloviny 20. století a současnosti na příkladu čtyř sociálně a kul... více


Ako sme kedysi žili. Obrazový sprievodca životom našich predkov 100% Ako sme kedysi žili. Obrazový sprievodca životom našich predkov 2021, Zora Mintalová Zubercová

Nová kniha o živote našich predkov úspešnej spisovateľky a etnografky Zory Mintalovej Zubercovej. Vznikla v spolupráci s dizajnérom, fotografom a ilustrátorom Vladimírom Holinom, takže obrazová časť knihy je rovnako príť... více


Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí 70% Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí 2015, Andrea Preissová Krejčí

Monografie přináší závěry antropologického terénního výzkumu uskutečněného v letech 2013-2014 v oblasti ukrajinského Polesí a Zakarpatí s cílem zmapovat za využití narativních rozhovorů dodnes živé projevy magie a víry v... více


Hry a lidé 87% Hry a lidé 1998, Roger Caillois

Dílo „Hry a lidé: maska a závrať“ francouzského sociologa a antropologa navazuje na díla J. Huizingy (Homo ludens) a E. Finka (Oáza štěstí). Podává základní definici pojmu „hra“ a snaží se vysvětlit fenomén hry v jeho sé... více


Misionár v Japonsku 73% Misionár v Japonsku 1992, Pedro Arrupe

Katolicky misionar a lekar Pedro Arrupe rozprava o svojich zazitkoch v Japonsku, kde bol poslany tesne pred vypuknutim 2.svetovej vojny. Rozprava o svojich skusenostiach s novym jazykom, novymi ludmi a kulturou. Bol neda... více


Mýtus Věčného Žida 73% Mýtus Věčného Žida 2012, Jaroslav Vacek

Literarizace „Věčného Žida“ poetizovala jeho legendární stopy a proměnlivost jeho existence byla značná. Měl mnoho jmen i vlastností: „Věčný Žid“, „Toulavý Žid“, Ahasver, „Antichrist“, falešný Mesiáš, vagabund, outsider,... více


Dejiny ženy I. 93% Dejiny ženy I. 1970, Stanislav Kostka Neumann

Populárne sociologické, etnologické a kultúrno - historické kapitoly. 10 kapitol o prírodných ženách - od praveku k súčasnosti, od detstva po manželstvo, o sociál. postaveniu, o kráse a telesnej kultúre prírodnej ženy (a... více


Tradičná svadba u Slovanov 100% Tradičná svadba u Slovanov 1976, Ján Komorovský

Už je tomu vari 65 rokov odvtedy, čo významný slavista-archeológ a etnograf Lubor Niederle v svojom diele „Život starých Slovanů“ poukázal na naliehavú potrebu štúdie, korý by porovnala celý bohatý zachovaný svadobný rit... více


Dze bulo, tam bulo 100% Dze bulo, tam bulo 2019, Ján Lazorík

Dze bulo, tam bulo je detská ilustrovaná kniha s rozprávkami v šarištine. Nie sú to však len také hocijaké rozprávky. tieto tradičné ľudové rosprafki zaznamenal ešte v minulom storočí významný východoslovenský etnológ Já... více


Pygmejové 70% Pygmejové 2015, Linda Hroníková

„Nejmenší lidé planety“, středoafričtí pygmejové, jsou mimořádně zajímavým etnikem. Kolektiv antropologů se nejprve zaměřuje na záhadu jejich evolučního původu a otázky spojené s jejich fyzickým vzhledem. Poté přibližuje... více


Každodenní život vesničanů středního Slovenska v 60. až 80. letech 20. století 50% Každodenní život vesničanů středního Slovenska v 60. až 80. letech 20. století 2004, Josef Kandert

Dílo z oboru sociální antropologie je hloubkovou analýzou podoby, fungování a reprodukce sociálních sítí v konkrétním lokálním společenství středoevropského prostoru. Završuje autorovu dvacetiletou výzkumnou práci na stř... více


Čtvero sluncí 90% Čtvero sluncí 2000, Jacques Soustelle

Mexické vzpomínky a úvahy jednoho etnologa. Čtyři slunce jsou symbolem aztéckého kalendáře. Známý francouzský etnograf, jenž zasvětil svůj život především studiu mexických kultur, tak nazval knihu, která je jakýmsi souh... více


Pračlovek a neskorá kultúra - Filozofické skúmania a vyhlásenia 80% Pračlovek a neskorá kultúra - Filozofické skúmania a vyhlásenia 2019, Arnold Gehlen

Predkladaná kniha patrí k základným dielam zaoberajúcim sa filozofiou inštitúcií; má najmä sociologický a antropologický charakter. Skladá sa z troch častí: Prvá je venovaná problému inštitúcií ako takému a zohľadňuje as... více


Smrt u lidu Sara 100% Smrt u lidu Sara 2003, Robert Jaulin

Etnologická studie o kultuře čadského etnika Sara, jejíž součástí je i podrobný popis afrického iniciačního rituálu. Práce francouzského etnologa se snaží seznámit západní svět s tradiční africkou kulturou. Před antropo... více


Gorali (Veľká kniha o Goraloch Oravy, Liptova a Kysúc) 80% Gorali (Veľká kniha o Goraloch Oravy, Liptova a Kysúc) 2013, kolektiv autorů

Svojrázni obyvatelia hôr na slovenskom, poľskom a českom pomedzí majú tajuplný pôvod, osobité zvyky, vlastné nárečie a rázovitú, nezameniteľnú kultúru odvodenú od valaského folklóru. Odkiaľ prišli a čo nám priniesli? Aké... více


Fenomény lidových tradic 100% Fenomény lidových tradic 2021, Jiřina Langhammerová

Publikace s etnologickou tematikou s výrazným zaměřením na obrazovou část přibližuje i nezasvěceným čtenářům problematiku lidových tradic. Vybrali jsme dva základní okruhy českých tradic: lidový oděv a kroj a tradiční ob... více


Kultura. Biokulturologická perspektiva 80% Kultura. Biokulturologická perspektiva 2011, Martin Soukup

Kniha představuje první původní českou práci věnovanou pojmu kultura z hlediska biokulturologie. Autor staví na antropologickém a kulturologickém zacházení s pojmem kultura, které dává do souvislosti s historickým vývoje... více


Malý lexikón slovenskej ľudovej kultúry 100% Malý lexikón slovenskej ľudovej kultúry 2003, Kliment Ondrejka

Populárno-náučná publikácia, ktorá predstavuje všetko to najzaujímavejšie a najdôležitejšie z dedičstva našich predkov, akýsi prehľad o všetkom, čo súvisí s ľudovou kultúrou (obydlia, predmety, kroje, povery a zvyky, pot... více


Nadprirodzené skúsenosti a naratívna myseľ: sociálna nákazlivosť spomienok 80% Nadprirodzené skúsenosti a naratívna myseľ: sociálna nákazlivosť spomienok 2019, Vladimír Bahna

Kniha prináša nový pohľad na orálnu tradíciu a na to, akým spôsobom sa náboženské a nadprirodzené presvedčenia prenášajú v spoločnosti. Autor na základe vlastného terénneho výskumu v oblasti horných Kysúc, zameraného na ... více


Prolínání slovanských prostředí 80% Prolínání slovanských prostředí 2013, Marek Příhoda

Kniha navazuje na sérii publikačních výstupů úspěšného projektu "Konference mladých slavistů", řešeného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 31 dílčích studií tohoto svazku je rozděleno do pěti tematických ... více


Tibetské pohádky z oblasti Amdo 100% Tibetské pohádky z oblasti Amdo 2011, * antologie

Tibetské pohádky z oblasti Amdo jsou sbírkou 59 krátkých pohádek, jež sesbírali tibetští studenti v rodném Amdu provincie Čchingchaj na čínském Severozápadě, z nichž řada byla v Číně vydána v podobě tibetsko-anglické uče... více


Ornament-oděv-šperk 100% Ornament-oděv-šperk 2009, kolektiv autorů

Monografie je dalším z výsledků dílčího úkolu v rámci výzkumného záměru FF MU, který je zaměřen na porovnávání sociálních struktur mrtvé a živé kultury. Autory příspěvků k jednotlivým tématům jsou archeologové i etnologo... více


Lacandónci - Poslední praví Mayovia 80% Lacandónci - Poslední praví Mayovia 2001, Milan Kováč

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Poklady lidového umění 100% Poklady lidového umění 2019, Ludvík Baran

Výpravná a reprezentativní kniha Poklady lidového umění je výjimečným počinem, neboť podává ucelený obraz lidového umění českých, moravských a slezských oblastí. Cílem autorské dvojice - manželů Jitky Staňkové a Ludvíka ... více


Kanibalové & lovci hlav: Papuánci představ a skutečností 100% Kanibalové & lovci hlav: Papuánci představ a skutečností 2023, Martin Soukup

Kulturně a jazykově pestrý ostrov Nová Guinea dlouhodobě přitahuje pozornost a jitří lidskou představivost. Získal si nechvalnou pověst domova kanibalů a lovců hlav. Kniha z antropologického hlediska otevírá citlivá téma... více


Muzeum v srdci 100% Muzeum v srdci 2020, Petr Liďák

Jubilejní tisk k 95. výročí založení Valašského muzea v přírodě přibližuje vývoj a budování jedinečné paměťové instituce od roku 1955 po přelom století osobitým pohledem čtrnácti muzejních pracovníků – pamětníků. Jejich ... více


Masopustní tradice 0% Masopustní tradice 1979, Václav Frolec

Památce PhDr. Josefa Tomše, CSc. Soubor etnologických studií o masopustních zvycích a obřadech, jejich vývoji a mezietnických souvislostech v zemích bývalého východního bloku (Československo, Polsko, Maďarsko, Bulhar... více


O kultuře prvobytné společnosti 0% O kultuře prvobytné společnosti 1957, Otakar Nahodil

Všechny současné národy a národnosti světa žily ve vzdálené nebo i nedávné minulosti v prvobytně pospolném řádu. V důsledku nerovnoměrnosti historického vývoje společnosti se na některých místech zeměkoule dosud zachoval... více


Chán Geser, vládca desiatich svetových strán: Príbehy zo starého Tibetu, ako si ich rozprávali Mongoli 0% Chán Geser, vládca desiatich svetových strán: Príbehy zo starého Tibetu, ako si ich rozprávali Mongoli 1994, neznámý - neuveden

Hrdinský epos tibetských kočovníků a šamanů patří mezi nejdůležitější prameny poznání předbuddhistické kultury Tibetu a dalších zemí střední Asie. Jeho význam orientalisté srovnávají s Illiadou, Odysseou či Kalevalou. více


Kmenové australští a polynéští - Národopis (II. díl) 0% Kmenové australští a polynéští - Národopis (II. díl) 1888, Jaroslav Vlach

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti 0% Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti 2017, Miroslava Hlinčíková

Publikácia ponúka výber základných tém a prístupov aplikovanej antropológie. Autorky sa v jednotlivých kapitolách zaoberajú tým, ako rozlične možno antropologické a etnologické vedomosti, zručnosti a perspektívy aplikova... více