etnologie

štítky

56 knih


Mýtus o věčném návratuMýtus o věčném návratu1993, Mircea Eliade

V této knize si Eliade klade otázky po smyslu historické existence člověka. Jak sám uvádí v předmluvě, vhodným podtitulem knihy by mohl být „Úvod do filosofie dějin“. Není to však spekulativní analýza pojmu dějin, ale zk... více


Rasa a dějinyRasa a dějiny1999, Claude Lévi-Strauss

Kniha významného francouzského antropologa, která ani půl století od svého vzniku (vznikla na popud organizace UNESCO) neztratila nic na své aktuálnosti. Autor čtivou formou vyvrací rasové předsudky všeho druhu. Posuzuje... více


Do jižních moříDo jižních moří1973, Robert Louis Stevenson

Autor strávil konec svého života v Tichomoří na souostroví Samoa.Nemocný tuberkulózou doufal že pobytem v jižních moří posílí své chatrné zdraví.Krása zdejší přírody ho natolik zaujala,že se stala nejen rámcem jeho p... více
Antropologie současných světůAntropologie současných světů1999, Marc Augé

Francouzský etnolog Marc Augé má rozsáhlou zkušenost z výzkumů v Africe i v Evropě. Svou knihou Antropologie současných světů potvrzuje tendenci současné etnologie hledat předmět bádání v moderním světě a zároveň vytváří... více


Stíny mezi stromyStíny mezi stromy2015, Jan Pohunek

Podtitul: "Extravilán v současných pověstech." Setkání s neznámem, záhady, tajemná opuštěná místa, duchové či toky energií – kniha mapuje moderní legendy a pověsti, kolující o místech v krajině za hranicemi li... více


Sedmnáct zlatých princezen - Khmerské báje a pověstiSedmnáct zlatých princezen - Khmerské báje a pověsti1987, Odolen Klindera

Kampučia (dnes Kambodža), malá země v jihovýchodní Asii, o jejíž současnosti často čítáme v novinách, je země s daleko bohatší historií a kulturou než možná leckdo tuší. Její dějiny sahají skoro dva tisíce let do minulos... více


Základy antropologie a etnologieZáklady antropologie a etnologie2001, Jean Copans

Francouzská koncepce vymezení společenskovědních oborů kulturní a sociální antropologie a etnologie. Francouzský profesor sociologie a antropologie definuje zmíněné obory jako sociální vědy zkoumající člověka, lidské sp... více


Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuřeObyčeje a slavnosti v české lidové kultuře2016, Eva Večerková

Publikace podává ucelený etnologický a kulturně historický pohled na lidové obyčeje a slavnosti v českých zemích, vázané na roční období a data v kalendáři. Výroční obyčeje jsou mnohovrstevnaté kulturní jevy dlouhého trv... více


Folklor atomového věkuFolklor atomového věku2011, Petr Janeček

Kolektivní monografie se zabývá problematikou kolektivně vytvářených a sdílených a neformálně šířených prvků expresivní kultury v české společnosti druhé poloviny 20. století a současnosti na příkladu čtyř sociálně a kul... více


Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a ZakarpatíMýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí2015, Andrea Preissová Krejčí

Monografie přináší závěry antropologického terénního výzkumu uskutečněného v letech 2013-2014 v oblasti ukrajinského Polesí a Zakarpatí s cílem zmapovat za využití narativních rozhovorů dodnes živé projevy magie a víry v... více


Hry a lidéHry a lidé1998, Roger Caillois

Dílo „Hry a lidé: maska a závrať“ francouzského sociologa a antropologa navazuje na díla J. Huizingy (Homo ludens) a E. Finka (Oáza štěstí). Podává základní definici pojmu „hra“ a snaží se vysvětlit fenomén hry v jeho sé... více


Mýtus Věčného ŽidaMýtus Věčného Žida2012, Jaroslav Vacek

Literarizace „Věčného Žida“ poetizovala jeho legendární stopy a proměnlivost jeho existence byla značná. Měl mnoho jmen i vlastností: „Věčný Žid“, „Toulavý Žid“, Ahasver, „Antichrist“, falešný Mesiáš, vagabund, outsider,... více


Dejiny ženy I.Dejiny ženy I.1970, Stanislav Kostka Neumann

Populárne sociologické, etnologické a kultúrno - historické kapitoly. 10 kapitol o prírodných ženách - od praveku k súčasnosti, od detstva po manželstvo, o sociál. postaveniu, o kráse a telesnej kultúre prírodnej ženy (a... více


Misionár v JaponskuMisionár v Japonsku1992, Pedro Arrupe

Katolicky misionar a lekar Pedro Arrupe rozprava o svojich zazitkoch v Japonsku, kde bol poslany tesne pred vypuknutim 2.svetovej vojny. Rozprava o svojich skusenostiach s novym jazykom, novymi ludmi a kulturou. Bol neda... více


Každodenní život vesničanů středního Slovenska v 60. až 80. letech 20. stoletíKaždodenní život vesničanů středního Slovenska v 60. až 80. letech 20. století2004, Josef Kandert

Dílo z oboru sociální antropologie je hloubkovou analýzou podoby, fungování a reprodukce sociálních sítí v konkrétním lokálním společenství středoevropského prostoru. Završuje autorovu dvacetiletou výzkumnou práci na stř... více


1