archaická filozofie

štítek, 10 knih


Délský potápěč k Hérakleitově ŘečiDélský potápěč k Hérakleitově Řeči2006, Z. Kratochvíl

Obsáhlý výklad všech zachovaných zlomků díla Hérakleita z Efesu chce ukázat, že tento myslitel není „Temný“, ale že „ve svém spise se vyjadřuje jasně a srozumitelně, ... stručnost a pádnost výkladu je totiž neporovnateln... více


Mezi mořem a nebemMezi mořem a nebem2011, Z. Kratochvíl

Podtitul: Odkaz iónské archaické vnímavosti Obrat k archaické moudrosti nemá být jenom pokusem o sestup k velice starým a rafinovaně „primitivním“ způsobům vnímání i poznávání. Spíš chce otevřít jakousi stereoskopii r... více


PresokraticiPresokratici1997, E. Hussey

Přehled filosofie před Sokratem kombinující filosofickou reflexi s filologickou přesností. více


Filosofie mezi mýtem a vědou. Od Homéra po DescartaFilosofie mezi mýtem a vědou. Od Homéra po Descarta2009, Z. Kratochvíl

Dějiny filosofie od archaického Řecka do konce evropské renesance sledované v kontextu dějin vědy, náboženství a kultury jako celku. Na rozdíl od jiných dějin filosofie je zde kladem důraz na dobový rámec výkladu filosof... více


Empedokles z AkragantuEmpedokles z Akragantu1947, R. Rolland

Esej o řeckém filosofovi. více


Mistři pravdy v archaickém ŘeckuMistři pravdy v archaickém Řecku2000, M. Detienne

Britský klasický filolog ve svém slavném díle sleduje rozmanité aspekty řeckého sklonu k iracionalitě od Homéra až po 3. stol. po Kr. a nabízí netradiční pohled na kulturu spojovanou s vítězstvím rozumu. Žák a blízký sp... více


Evoluce před DarwinemEvoluce před Darwinem2012, R. Kočandrle

Při jakémkoli uvažování o evoluční teorii se každému ihned vybaví jméno Charlese Darwina, méně je však známo, že nebyl bez předchůdců. Autoři této knihy studují starší předlohy moderní teorie evoluce a ukazují, že její n... více


Empedoklés I / StudieEmpedoklés I / Studie2001, T. Vítek

Jako většina z předsókratovských nauk, věnuje se i filosofie Empedoklova kosmická. Věnuje se zjednodušeně řečeno jeho hierarchii, původu světa, bohům a člověku jako jednotce uzavřené v rámci tohoto celku. Tato obsáhlá st... více


Empedoklés II / ZlomkyEmpedoklés II / Zlomky2006, T. Vítek

Po teoretické studii, v níž se autor zaměřil na výklad života a díla předsokratovského filosofa Empedoklea (Praha 2002), přináší druhý svazek edici všech řeckých zlomků a svědectví, kterou provází paralelní český překlad... více


Empedoklés III / KomentářEmpedoklés III / Komentář2006, T. Vítek

Závěrečný díl rozsáhlého empedokleovského opusu nabízí detailní komentáře textů vydaných v předcházejícím druhém svazku. Autor se snažil podchytit všechny sporné a nejasné prvky, přehledně představit jejich možná řešení ... více