lidová kultura

štítky

228 knih


Zakázané pohádky 68% Zakázané pohádky 2000, Alexander Nikolajevič Afanasjev

Nebývalý a pro mnohé čtenáře jistě šokující výbor ruských pohádek, příběhů a zkazek, jež sebral významný ruský literát A. N. Afanasjev. Příběhy vycházejí z pramenů ruské lidové tradice a vskutku nejsou určeny dětem. Také... více


Tradiční český rok 95% Tradiční český rok 2018, Josef Lada

Rádi byste dětem vyprávěli o českých tradicích? V této knize vám přiblížíme nejen ty nejznámější svátky, zvyky a obyčeje, ale také zde najdete známá lidová říkadla, pořekadla, písničky, pranostiky i vánoční a velikonoční... více


Čerti, bosorky a iné strašidlá 92% Čerti, bosorky a iné strašidlá 2015, Katarína Nádaská

Slovenské poverové bytosti. Chcete sa dozvedieť, čo v mysliach ľudí na konci devätnásteho storočia spájalo hada s lasicou, kde na Slovensku mali svoj domov šarkany, obri a lesné žienky, čo znamenala ohnivá reťaz nad k... více
Lidová kultura v raně novověké Evropě 93% Lidová kultura v raně novověké Evropě 2005, Peter Burke

V jedné ze svých nejslavnějších prací se anglický historik Peter Burke pokouší představit lidovou kulturu raně novověké Evropy jako celek. Z hlediska zeměpisného zahrnuje celou Evropu, od Irska po Ural, od Norska po Sicí... více


Narození a smrt v české lidové kultuře 87% Narození a smrt v české lidové kultuře 2004, Alexandra Navrátilová

Lidové zvyky a obyčeje při zlomových okamžicích lidské existence Po vydání úspěšných děl V. Frolce a kol. Vánoce v české kultuře a V. Frolcové Velikonoce v české lidové kultuře pokračuje nakladatelství Vyšehrad dále v e... více


České zvyky a obyčeje 93% České zvyky a obyčeje 2004, Alena Vondrušková

Bohatě ilustrovaná publikace přináší ucelený přehled našich svátků, zvyků a obyčejů. Ke každému ze svátků a zvyků, k těm známým i těm, na které se už pozapomnělo, najdete v naší malé encyklopedii komentář, ilustraci, inf... více


Lidové tradice 93% Lidové tradice 2008, Dagmar Šottnerová

V první části knihy jsou podrobné informace o českých tradicích, které souvisejí s křesťanskými svátky, světci a koloběhem v přírodě. Jsou zde zvyky, zvyklosti, pranostiky, legendy o svatých. Ve druhé části je mnoho lido... více


Namlouvání, láska a svatba v české lidové kultuře 84% Namlouvání, láska a svatba v české lidové kultuře 2012, Alexandra Navrátilová

Zabývá se milostnými vztahy zachovanými v paměti kultury tradičního, převážně vesnického prostředí. Na základě širokého pramenného materiálu z 19. a počátku 20. věku z území Čech, Moravy a Slezska dokládá, jak tyto vztah... více


Ruské mýty 74% Ruské mýty 2006, Elizabeth Warner

Báje a mýty, které vznikaly na území Ruska, kdy do Kyjevské Rusi začalo pronikat křesťanství a smíchalo se s pohanskými bohy. více


Lexikón symbolov 88% Lexikón symbolov 1992, Hans Biedermann

Prvé dielo tohto druhu u nás. Magický a neznámy svet symbolov. Vyše 500 základných hesiel, viac než 1500 odkazových hesiel a takmer 600 pôvodných dobových ilustrácií. Symboly Európy, Ázie, Afriky a Nového sveta od pra... více


Lidová strava na Valašsku 100% Lidová strava na Valašsku 2018, Jaroslav Štika

Souhrnná publikace v úvodu seznamuje s osídlením a zúrodněním Valašska a jeho zemědělskou produkcí, zabývá se též vývojem lidové stravy, představuje všední i sváteční jídelníček Valachů a popisuje, jak se lidé museli str... více


Tradície na Slovensku 80% Tradície na Slovensku 2015, Zora Mintalová Zubercová

Kniha Tradície na Slovensku je zaujímavým čítaním pre celú rodinu o pôvode, vývoji a význame našich bohatých tradícií. V prvej časti ponúka pútavé informácie o rodinnom zvykosloví, o narodení dieťaťa, svadbe i o úmrtí, o... více


Lidové zvyky 89% Lidové zvyky 2004, Jiřina Langhammerová

Publikace Jiřiny Langhammerové, vynikající znalkyně českého folklóru a zvykosloví, shrnuje základní poznatky o lidových zvycích na území České republiky, vázané na průběh jednoho roku. Živým a nanejvýš znalým způsobem, p... více


Lidová architektura v Československu 96% Lidová architektura v Československu 1980, Václav Mencl

Obsáhlá práce o lidové architektuře je zpracována z uměleckohistorického hlediska. Vytyčuje hlavní oblasti lidové architektury, podává charakteristiku slohových typů, snaží se určit jejich vzájemné vztahy i vztahy k osta... více


Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Lidová kultura 95% Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Lidová kultura 2014, Eduard Maur

Svazek je pokračováním tematické řady, která navázala na patnáct dílů Velkých dějin zemí Koruny české. Tým vědeckých pracovníků Etnologického ústavu AV ČR v něm pojednává téma lidové kultury v českých zemích od raného st... více


Čary a veštby - Mágia v ľudovej kultúre Slovenska 65% Čary a veštby - Mágia v ľudovej kultúre Slovenska 2014, Katarína Nádaská

Čary a veštby. Mágia v ľudovej kultúre Slovenska opäť začiera do nevyčerpateľnej studnice našej tradičnej kultúry, pričom svojsky nadväzuje na tematiku prvého diela - Slovenský rok. Čary a veštby spolu s magickými pro... více


Lidová architektura 89% Lidová architektura 1983, Václav Frolec

Slovníková encyklopedie, která podává vyčerpávající a systematicky utříděný přehled o našem lidovém stavitelství. více


Litevské pohádky 91% Litevské pohádky 2010, neznámý - neuveden

Z folklorních sbírek vybrala, přeložila a převyprávěla Věra Kociánová. Litevské pohádky sbírali a literárně upravovali především muži. Ve srovnání s našimi jsou mnohem věcnější, litevská děvčátka si jistě nedělají iluze... více


Ako sme kedysi žili 94% Ako sme kedysi žili 2018, Zora Mintalová Zubercová

Obrazy každodenného života našich predkov. Kniha o živote našich starých a prastarých rodičov nadväzuje na publikáciu Tradície na Slovensku (2015). Pútavé rozprávanie v slede ročných období opisuje život v južných oblas... více


Etnografický slovník I. 46% Etnografický slovník I. 1987, Vlastimil Vondruška

Spolu s V. Kopřivovou a T. Grulichem. Průkopnické dílo, které se jako první pokouší systemizovat názvosloví jedné z oblastí tradiční lidové hmotné kultury. Na základě koncepce této publikace vznikaly později slovníky dal... více


Slovenský rok v ľudových zvykoch, obradoch a sviatkoch 87% Slovenský rok v ľudových zvykoch, obradoch a sviatkoch 2012, Katarína Nádaská

Prečo dievčatá na sviatok Lucie búchali varechami na kurín? Prečo gazda na jar vkladal do prvej brázdy škrupinky z vajca? Prečo sa na svätého Jána nemalo vynášať z domu mlieko? Komu z rodiny patrilo stehno z martinskej p... více


Nebe peklo svět 87% Nebe peklo svět 1996, Aron Jakovlevič Gurevič

Kniha se věnuje mj. tématům: Lidová kultura a středolatinská literatura od Caesaria z Arles po Caesaria z Heisterbachu, Rolníci a světci, Lidová kultura v zrcadle zpovědních knih, "božská komedie" před Dantem atd. Základ... více


Chonrad Stoeckhlin a „noční houf“ : Příběh z raného novověku 87% Chonrad Stoeckhlin a „noční houf“ : Příběh z raného novověku 2018, Wolfgang Behringer

V knize Chonrad Stoeckhlin a noční houf autor líčí příběh dvou pastýřů z konce 18. století, kteří si navzájem slíbili, že pokud jeden z nich zemře, přijde druhého navštívit a bude mu podrobně vyprávět o posmrtném životě.... více


Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře 90% Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře 2016, Eva Večerková

Publikace podává ucelený etnologický a kulturně historický pohled na lidové obyčeje a slavnosti v českých zemích, vázané na roční období a data v kalendáři. Výroční obyčeje jsou mnohovrstevnaté kulturní jevy dlouhého trv... více


Průvodce lidovými názvy rostlin 87% Průvodce lidovými názvy rostlin 2007, Ida Rystonová

Publikace „Průvodce lidovými názvy rostlin i jiných léčivých přírodnin a jejich produktů“ je nejen podrobným soupisem lidových názvů rostlin z celého světa, ale i nebylinných léčivých prostředků, tak jak je znali naši př... více


Velikonoce v české lidové kultuře 80% Velikonoce v české lidové kultuře 2001, Věra Frolcová

Původ Velikonoc, křesťanské velikonoční obřady, lidové zvyky a obyčeje, reprodukce dosud nepublikovaných maleb na skle z moravských muzeí. Dílo významné brněnské etnografky poprvé v naší literatuře podává zevrubný přehle... více


Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury 96% Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury 2010, Eva Večerková

Kapitoly v knize postupují tematicky a podávají výpověď z pramenů a hledisek oboru etnologie. Hodnotí reflexe křesťanského kultu a vklad tradic lidové kultury vánočním svátkům, zařazeným v kalendáři nejen do období pohan... více


České lidové pověry 84% České lidové pověry 1959, Antonín Robek

Bohatý etnografický materiál, marxisticky interpretovaný a historicky zdůvodněný, je uspořádán v celky, které se zabývají pověrami v zemědělství, v otázkách života a smrti, v názorech o přírodě, lidskémštěstí,práci,spole... více


Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí 70% Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí 2015, Andrea Preissová Krejčí

Monografie přináší závěry antropologického terénního výzkumu uskutečněného v letech 2013-2014 v oblasti ukrajinského Polesí a Zakarpatí s cílem zmapovat za využití narativních rozhovorů dodnes živé projevy magie a víry v... více


Slovenské pohádky a pověsti I. (33 pohádek) 90% Slovenské pohádky a pověsti I. (33 pohádek) 1952, Božena Němcová

33 pohádek a pověstí, kde se prolíná český a slovenský text. K vydání připravil František Váhala za odborné jazykové spolupráce Bohuslava Havránka a Jozefa Štolce. více


Slovenská ľudová výšivka 100% Slovenská ľudová výšivka 1985, Anna Chlupová

Publikácia uvádza slovenskú ľudovú výšivku spracovanú komplexne z regionálneho hľadiska, jednotlivé vyšívacie techniky a vzory sú uvedené z historického aj výtvarného hľadiska slovom aj obrazom. více


Magie a náboženství 80% Magie a náboženství 1997, Jan Rychlík

Sborník příspěvků z konference karpatologické komise pro lidové obyčeje MKKK konané na Velehradě v roce 1997. více


Od baroka k romantismu : Ke zrození novodobé české kultury 75% Od baroka k romantismu : Ke zrození novodobé české kultury 1987, Josef Hanzal

Studie Josefa Hanzala zkoumá sledovaná období z hlediska kulturních dějin. Zabývá se rozumem a citem v sochařství, malířství, literatuře a hudbě, dále barokním historismem, náboženstvím, světovostí a vlastenectvím i lido... více


České tradice v proměnách času 93% České tradice v proměnách času 2017, Jiřina Langhammerová

Kniha s unikátními doprovodnými fotografiemi přibližuje významné hodnoty českého lidového umění a tradic z pohledu běhu času. Sleduje dvě základní linie, průběh lidského života a kalendářního roku. Zároveň odkrývá roz... více


Výroční obyčeje a lidové umění 93% Výroční obyčeje a lidové umění 2010, Antonín Václavík

Kniha zakladatele čs. národopisu Antonína Václavíka VÝROČNÍ OBYČEJE A LIDOVÉ UMĚNÍ byla vydána až po autorově smrti (1959) a zúročuje nejen zkušenosti z jeho dlouholeté práce v terénu, důkladnou znalost českého a slovens... více


Tradice lidové tvorby 53% Tradice lidové tvorby 1988, Vlastimil Vondruška

Výpravná publikace o lidové hmotné kultuře v Čechách a na Moravě (spoluautorka Alena Vondrušková) shrnuje textem i bohatým obrazovým materiálem přehled lidové architektury, lidové umělecké výroby, typy tradičního oděvu i... více


Slovenské obyčaje, povery a čary 90% Slovenské obyčaje, povery a čary 1993, Pavol Dobšinský

Sborník slovenských národních piesni, povestí, prísloví, porekadiel, hádok, hier, obyčajov a povier. více


Strašidla a čarování v Krkonoších 90% Strašidla a čarování v Krkonoších 2014, Josef Stránský

Tato knížka vznikla úpravou části rukopisu Lidová mluva na Jilemnicku. Autor v ní uvádí vyprávění o strašidlech, lidových zvycích a pověrách, jež byla zapsána počátkem dvacátých let minulého století při výzkumu nářečí ce... více


Vánoce našich babiček 80% Vánoce našich babiček 2021, Alena Scheinostová

Jak postupně odcházejí naše babičky a dědečkové, spolu s nimi nenápadně a nenávratně mizí staletí udržované obyčeje, tradice i nenapodobitelné sváteční pokrmy. V této knize vám představíme sváteční dny konce roku, ve kte... více


Etnografický atlas Slovenska 100% Etnografický atlas Slovenska 1990, kolektiv autorů

Mapové znázornenie vývinu vybraných javov ľudovej kultúry obsahuje 521 máp a 33 grafov, ktoré sú doplnené schematickými kresbami a rôznymi vysvetľujúcimi ukážkami. Zaoberá sa všetkými časťami etnografického výskumu ... více