slovenská literatura

štítek, 288 knih


Hľadanie strateného autora

Hľadanie strateného autora

1991, D. Mitana

Hľadanie strateného autora je autorovou výpoveďou o jeho nazeraní na svet, na jeho možný vývoj i na princípy vlastnej tvorivej činnosti. Podtitul: Rozhovory s Luciferom. více


Majstri. Muškát. Vilma

Majstri. Muškát. Vilma

1981, V. Šikula

Tri romány románovej trilógie súhrnne nazvanej Majstri. více


Židia a ich kritické zobrazenie v staršej slovenskej literatúre

Židia a ich kritické zobrazenie v staršej slovenskej literatúre

2016, M. Štítovský

V staršej slovenskej literatúre a publicistike z prelomov 19. a 20. storočia sa možno často stretnúť s vyobrazením žida ako úžerníka, šíriteľa alkoholizmu, či vládcu peňazí a tlače, či ako utlačovateľa slovenského národa... více


Staniša

Staniša

2006, K. Royová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Útechy / maximy / telegramy

Útechy / maximy / telegramy

1987, K. Peteraj

Peterajova poézia v edícii Erb. více


Dúchanie do pahrieb

Dúchanie do pahrieb

1972, V. Mináč

Známy román významného slovenského spisovateľa Vladimíra Mináča. V knihe autor skúma osudovú nevyhnutnosť a tragické stránky národného pohybu Slovákov v rokoch 1848 - 1849. Nemožno beztrestne vymazať ani jeden deň zo živ... více


Jedinečná svätá

Jedinečná svätá

1992, P. Taussig

Humorné a satirické poviedky vydané na Slovensku po prvýkrát od autorovho exilu. Doslov Kornel Földvári. více


Básne

Básne

1978, M. Rúfus

Výber z poézie najvýznamnejšieho slovenského básnika - zbierky Chlapec maľuje dúhu, Až dozrieme, V zemi nikoho, Zvony I - II, Kolíska, Stôl chudobných, Z knihy rozprávok, Rozhovory. Doslov Stanislav Šmatlák. ... více


Erotikon

Erotikon

1981, V. Mihálik

Ľúbostná poézia zaujíma v tvorbe národného umelca Vojtecha Mihálika významné miesto. Nie je to miesto odpočinku od väčších tém, jemu je ona sama jednou z tém najdôležitejších. Hovorí nám vážne veci o človeku, našom súčas... více


Poptexty

Poptexty

1988, K. Peteraj

Peterajove básnické texty preslávené skupinou Prúdy a Paľom Hammelom (napr. Koče plné ruží), skupinou Modus a Marikou Gombitovou (napr. Vyznanie), ako aj malé literárne útvary - slogany, vyznania a zamyslenia - okrem i... více


Dielo

Dielo

1980, I. Krasko

Prvotiny a iné básne - Nox et solitudo - Verše - Próza - Preklady /Mihai Eminescu/ - Dve štúdie více


Poézia

Poézia

1975, J. Botto

Piesne a povesti - Spevy - Snenie více


Túlavý psík

Túlavý psík

1987, B. Filan

Texty piesní pre Paľa Hammela a skupinu Elán. Cykly Túlavý psík, Nie sme zlí, Čistiareň citov. Doslov Július Kinček. Vydanie prvé. více


Iskra v studenej pahrebe

Iskra v studenej pahrebe

2012, I. Kadlečík

„Zneje to čudne ako každý paradox, ale normalizácia ma vlastne oslobodila a priviedla k sebe samému. Pochopil som, že nemusím byť konformný, devótny voči nadriadeným, opatrný, spoliehať sa na vrchnosť, ale bezohľadne si ... více


Pastierska kapsička

Pastierska kapsička

1990, V. Šikula

Cieľom autora je vytvoriť mnohorozmerný obraz citovo i fantazijne bohatého človeka. Postavy, figúrky aj osobnosti dedinského alebo malomestského prostredia sa striedajú v reťazcoch scén, pozorovaní, výjavov z každodennéh... více


1 2 3 4 5 6 >