vývoj jazyka

štítky

16 knih


Zrození češtiny: Jazyková situace a jazykový vývoj v českých zemích mezi 6. a 11. stoletím 74% Zrození češtiny: Jazyková situace a jazykový vývoj v českých zemích mezi 6. a 11. stoletím 2021, Jiří Rejzek

Kniha prezentuje jazykovědné poznatky z prehistorie češtiny na pozadí historických i archeologických zjištění a propojuje takto období praslovanské s obdobím, kdy vzniká čeština jako samostatný jazyk. Věnuje se jednot... více


Rétorika v evropské kultuře i ve světě 80% Rétorika v evropské kultuře i ve světě 2011, Jiří Kraus

Kniha Rétorika v evropské kultuře i ve světě vymezuje postavení rétoriky v systému kultury a vzdělanosti od starověku po dnešek. Zkoumá pokles jejího významu v období racionalismu a osvícenství, uvádí příčiny, v jejichž ... více


Staroruská čítanka 100% Staroruská čítanka 1989, Světla Mathauserová

Komentované texty ke studiu dějin starší ruské literatury a vývoje ruského jazyka. Obsahuje český a ruský text. více
Spisovná slovenčina v 20. storočí 90% Spisovná slovenčina v 20. storočí 2010, Ján Kačala

Popredný slovenský jazykovedec prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. v predslove publikácie Spisovná slovenčina v 20. storočí upozorňuje, že „dvadsiate storočie vo vývine spisovnej slovenčiny si zasluhuje odbornú jazykovednú poz... více


Vývoj českého jazyka a dialektologie 100% Vývoj českého jazyka a dialektologie 1971, František Cuřín

Učebnice pro studium učitelství na vysokých školách. více


Irština ve slovanské střední Evropě v raném středověku 100% Irština ve slovanské střední Evropě v raném středověku 2023, Bohumil Vykypěl

V této knize autor zkoumá možné stopy vlivu irštiny a iroskotské misie na slovanštinu v raněstředověké střední Evropě. Uvažuje o tom, co povaha těchto stop vypovídá o činnosti této misie, a klade si také otázku o ideo... více


Dejiny spisovnej slovenčiny 0% Dejiny spisovnej slovenčiny 2006, Rudolf Krajčovič

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Staroslověnské dědictví ve staré češtině 0% Staroslověnské dědictví ve staré češtině 2021, Vít Boček

Tato kniha zkoumá rozsah, význam a povahu vlivu staroslověnštiny na starou češtinu. Ke svému cíli spěje z jedné strany rozborem staročeské slovní zásoby a gramatiky z hlediska možných stop staroslověnštiny, z druhé stran... více


Vybrané kapitoly z dejín spisovnej slovenčiny od 15. storočia % Vybrané kapitoly z dejín spisovnej slovenčiny od 15. storočia 2016, Alexandra Chomová

Výber kapitol z dejín spisovnej slovenčiny si za východisko volí 15. storočie, pretože sa v mnohých ohľadoch považuje vo vzťahu k nášmu jazyku (ale aj slovenskej národnosti) za zlomové. Okrem hospodárskeho rastu miest za... více


Jazyková politika v Koreji 0% Jazyková politika v Koreji 2000, Vladimír Pucek

Jazyková publikace určená zájemcům o korejský jazyk. více


Vývoj předmětového genitivu v češtině 0% Vývoj předmětového genitivu v češtině 1958, Karel Hausenblas

Autor objasňuje některé základní syntaktické pojmy, vztahující se k slovesným vazbám a sleduje pak vývoj jednotlivých druhů adverbiálního genitivu předmětového (genitivu záporového, partitivního a genitivu vlastní sloves... více


Dynamika kulturní češtiny 16.-18. století 0% Dynamika kulturní češtiny 16.-18. století 2022, Marta Šimečková

Monografie se věnuje čtyřem pravopisně-hláskoslovným jevům, konkrétně protetickému v- (např. vokno), úžení é í (dobrý mlíko), diftongizaci ý ej (bílej mlejn) a náslovné diftongizaci ú ou (oumysl), a to v tištěných lit... více


Vývoj českého souvětí 0% Vývoj českého souvětí 1960, Jaroslav Bauer

Autor použil rozboru velikého počtu staročeských památek k popsání a výkladu celého souvětného systému, všech typů souvětí a spojovacích prostředků od nejstarších dob k dnešnímu stavu. Spojil diachronický pohled s vystiž... více


Vznik a začiatky spisovnej slovenčiny 0% Vznik a začiatky spisovnej slovenčiny 1974, Nikolaj Andrejevič Kondrašov

Autor uvádza svoju prácu obsiahlym teoretickým úvodom o podstate spisovného jazyka, pričom všeobecné tézy ilustruje na dejinách spisovnej slovenčiny. Konfrontuje ich s dejinami iných spisovných jazykov... více


Vývoj slovanských a germánských nominálních paradigmat % Vývoj slovanských a germánských nominálních paradigmat 2015, Jana Vlčková-Mejvaldová

Práce zabývá vývojem nominální deklinace ve slovanských a germánských jazycích, s užším zaměřením na substantiva. První části pojednává o některých obecných aspektech popisu deklinačních systémů. Druhá část textu j... více


Pohľady do vývinu slovenského jazyka a ľudovej kultúry % Pohľady do vývinu slovenského jazyka a ľudovej kultúry 2008, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více