vývoj jazyka

štítky

11 knih


Zrození češtiny: Jazyková situace a jazykový vývoj v českých zemích mezi 6. a 11. stoletímZrození češtiny: Jazyková situace a jazykový vývoj v českých zemích mezi 6. a 11. stoletím2021, Jiří Rejzek

Kniha prezentuje jazykovědné poznatky z prehistorie češtiny na pozadí historických i archeologických zjištění a propojuje takto období praslovanské s obdobím, kdy vzniká čeština jako samostatný jazyk. Věnuje se jednot... více


Rétorika v evropské kultuře i ve světěRétorika v evropské kultuře i ve světě2011, Jiří Kraus

Kniha Rétorika v evropské kultuře i ve světě vymezuje postavení rétoriky v systému kultury a vzdělanosti od starověku po dnešek. Zkoumá pokles jejího významu v období racionalismu a osvícenství, uvádí příčiny, v jejichž ... více


Staroruská čítankaStaroruská čítanka1989, Světla Mathauserová

Komentované texty ke studiu dějin starší ruské literatury a vývoje ruského jazyka. Obsahuje český a ruský text. více
Vývoj českého jazyka a dialektologieVývoj českého jazyka a dialektologie1971, František Cuřín

Učebnice pro studium učitelství na vysokých školách. více


Jazyková politika v KorejiJazyková politika v Koreji2000, Vladimír Pucek

Jazyková publikace určená zájemcům o korejský jazyk. více


Vývoj předmětového genitivu v češtiněVývoj předmětového genitivu v češtině1958, Karel Hausenblas

Autor objasňuje některé základní syntaktické pojmy, vztahující se k slovesným vazbám a sleduje pak vývoj jednotlivých druhů adverbiálního genitivu předmětového (genitivu záporového, partitivního a genitivu vlastní sloves... více


Vývoj českého souvětíVývoj českého souvětí1960, Jaroslav Bauer

Autor použil rozboru velikého počtu staročeských památek k popsání a výkladu celého souvětného systému, všech typů souvětí a spojovacích prostředků od nejstarších dob k dnešnímu stavu. Spojil diachronický pohled s vystiž... více


Vznik a začiatky spisovnej slovenčinyVznik a začiatky spisovnej slovenčiny1974, Nikolaj Andrejevič Kondrašov

Autor uvádza svoju prácu obsiahlym teoretickým úvodom o podstate spisovného jazyka, pričom všeobecné tézy ilustruje na dejinách spisovnej slovenčiny. Konfrontuje ich s dejinami iných spisovných jazykov... více


Staroslověnské dědictví ve staré češtiněStaroslověnské dědictví ve staré češtině2021, Vít Boček

Tato kniha zkoumá rozsah, význam a povahu vlivu staroslověnštiny na starou češtinu. Ke svému cíli spěje z jedné strany rozborem staročeské slovní zásoby a gramatiky z hlediska možných stop staroslověnštiny, z druhé stran... více


Vybrané kapitoly z dejín spisovnej slovenčiny od 15. storočiaVybrané kapitoly z dejín spisovnej slovenčiny od 15. storočia2016, Alexandra Chomová

Výber kapitol z dejín spisovnej slovenčiny si za východisko volí 15. storočie, pretože sa v mnohých ohľadoch považuje vo vzťahu k nášmu jazyku (ale aj slovenskej národnosti) za zlomové. Okrem hospodárskeho rastu miest za... více


Dynamika kulturní češtiny 16.-18. stoletíDynamika kulturní češtiny 16.-18. století2022, Marta Šimečková

Monografie se věnuje čtyřem pravopisně-hláskoslovným jevům, konkrétně protetickému v- (např. vokno), úžení é í (dobrý mlíko), diftongizaci ý ej (bílej mlejn) a náslovné diftongizaci ú ou (oumysl), a to v tištěných lit... více