staroslověnština

štítky

12 knih


Slyšte slovo a zpívejte píseň: život svatých Cyrila a Metoděje a příběh VelehraduSlyšte slovo a zpívejte píseň: život svatých Cyrila a Metoděje a příběh Velehradu2012, Petr Piťha

Poutavé vyprávění o životě svatých Cyrila a Metoděje napsal autor pro moravské a české děti a mládež. Tak jako příchodu soluňských bratří předcházela touha poučit se a poznat křesťanské učení, tak i vzniku této knihy pře... více


Staroslověnština v kontextu slovanských jazykůStaroslověnština v kontextu slovanských jazyků2006, Radoslav Večerka

Učebnice je určena zájemcům o jazykovědnou slavistiku vůbec, především však univerzitním studentům češtiny i jiných slovanských jazyků. Obsahuje uvedení do slovanské jazykovědy a do staroslověnštiny.... více


Pravda o VelestúrePravda o Velestúre2016, Ján Ducár

To je najpodrobnejšia kniha o problematike Velestúru, ktorá dosiaľ vyšla. Aká je pravda o najzáhadnejšom nápise na Slovensku? Prečo ho niektorí naši historici spochybňujú? Ako a prečo to všetko bolo? Kto nám chce odoprie... více
Staroslověnská čítankaStaroslověnská čítanka2002, Radoslav Večerka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Staroslověnská modlitba proti ďáblu : nejstarší doklad exorcismu ve velkomoravském písemnictvíStaroslověnská modlitba proti ďáblu : nejstarší doklad exorcismu ve velkomoravském písemnictví2015, Václav Konzal

Monografické zpracování je věnováno jednomu z nejstarších dokladů paraliturgické a exorcizační literatury ve slovanském prostředí – staroslověnské Modlitbě proti ďáblu. Obsahem je revidovaná a doplněná rozsáhlá analytick... více


Obrazové písmo Slovienov: Staroslovienska bukvicaObrazové písmo Slovienov: Staroslovienska bukvica2017, Vladimír Laubert

Kniha Staroslovienska bukvica je svojím obsahom unikátna. Stáročia nikto nepopiera, že Slovieni aj na našom území mali svoj pôvodný písomný systém, ale vždy bol odvodzovaný od cudzincov. Teraz prichádza možnosť pochopiť,... více


Indexy k staroslověnskému slovníkuIndexy k staroslověnskému slovníku2003, Zdenka Ribarová

Indexy jsou koncipovány jako nedílná součást připravovaného vydání Staroslověnského slovníku podle památek 10.–11. století. Obsahují index základních podob heslových slov, nová slova hesláře, indexy homonym, reflexiv, vl... více


Starosloviensky jazyk 2Starosloviensky jazyk 21987, Ján Stanislav

Morfológia a morfonológia, Skloňovanie, Časovanie, Slovesné tvary podľa tried, Neohybné slová, Príklonky alebo nesamostatné častice, Predpony a predložky, Spojky. více


Klasická staroslověnština (učebnice s čítankou)Klasická staroslověnština (učebnice s čítankou)2017, Josef Bartoň

Publikace je zamýšlena jako jednoduché základní uvedení do staroslověnského jazyka, určené promárně pro studenty teologie a jiné zájemce neslavisty. Cvičný materiál je založen především na biblických textech. Připojená č... více


Úvod do staroslovienčiny a cirkevnej slovančinyÚvod do staroslovienčiny a cirkevnej slovančiny1994, Mikuláš Štec

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Svätoplukovo kniežatstvo a stará slovenčinaSvätoplukovo kniežatstvo a stará slovenčina2013, Martin Pukanec

Táto monografia je viac-menej uceleným súborom mojich už publikovaných i ešte nepublikovaných štúdií, ktoré sa venujú otázkam týkajúcim sa pôvodu slovenčiny. Nazdal som sa, že už je naozaj potrebné dať týmto občas nesúro... více


Staroslověnské dědictví ve staré češtiněStaroslověnské dědictví ve staré češtině2021, Vít Boček

Tato kniha zkoumá rozsah, význam a povahu vlivu staroslověnštiny na starou češtinu. Ke svému cíli spěje z jedné strany rozborem staročeské slovní zásoby a gramatiky z hlediska možných stop staroslověnštiny, z druhé stran... více