Slované, slovanství

štítek, 124 knih


Bohové dávných Slovanů

Bohové dávných Slovanů

2002, M. Pitro

Autoři se ve své knize zaměřili na úsek ze slovanské mytologie, konkrétně na uctívání kultu jednotlivých božstev u všech tří slovanských větví (západní, východní, jižní), přičemž některá z nich svou působností přesahoval... více


Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech

Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech

2017, J. Dynda

Kniha přináší výbor latinských středověkých textů informujících o náboženství pohanských Slovanů z doby od 5. do 15. století. texty jsou vždy otištěny v originálu a moderním českém překladu, doprovází je medailonek autor... více


Odkryté dejiny (Dávnoveké Slovensko)

Odkryté dejiny (Dávnoveké Slovensko)

1975, P. Dvořák

Z cyklu novinových článkov, písaných do Nového slova o výsledkoch archeologických výskumov veľkomoravskej Nitry, vznikla po doplnení a prepracovaní rozsiahla publikácia, ketrá textom i obrazom dokumentuje najstaršie nále... více


Bohové a bohyně v nás

Bohové a bohyně v nás

2016, Z. Řezáčová Lukášková

Slovanští bohové ožívají v nás a pro nás. Vraťme se do doby, kdy lidé k neznámým věcem přistupovali s bázní, kdy příroda byla plná tajemství a svět lidí se prolínal se světem bohů. Návrat ke starým pravdám totiž může b... více


Pravda o Velestúre

Pravda o Velestúre

2016, J. Ducár

To je najpodrobnejšia kniha o problematike Velestúru, ktorá dosiaľ vyšla. Aká je pravda o najzáhadnejšom nápise na Slovensku? Prečo ho niektorí naši historici spochybňujú? Ako a prečo to všetko bolo? Kto nám chce odoprie... více


Svatí Cyril a Metoděj mezi námi

Svatí Cyril a Metoděj mezi námi

2011, T. Špidlík

Vybrané otázky cyrilometodějské tradice. Bibliografie 1990-2011. Má Cyril a Metoděj co říci dnešnímu člověku? Neprovokuje nás slovo apoštol Slovanů? Z jakých důvodů vyslovujeme jejich jména s neklidem? A jak vůbec obs... více


Arabské správy o Slovanoch: 9.-12. storočie

Arabské správy o Slovanoch: 9.-12. storočie

1999, J. Paulíny

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky (1887-1961)

Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky (1887-1961)

2014, L. Babka

Česko-anglická publikace představuje dokumentárně velmi cenný výběr fotografií z rozsáhlé sbírky čítající téměř 4 400 obrazových materiálů, kterou v průběhu první třetiny 20. století vytvořil český ministerský úředník, p... více


Dějiny východních Slovanů I. (Do doby Petra Velikého)

Dějiny východních Slovanů I. (Do doby Petra Velikého)

1947, J. Macůrek

V naší historické literatuře se obzvlášť dnes stále citelněji objevuje potřeba díla, které by pojednávalo o východním Slovanstvu jako celku. Synthesa historického vývoje východních Slovanů u nás dosud podána nebyla. Tím ... více


Březno : vesnice prvních Slovanů v severozápadních Čechách

Březno : vesnice prvních Slovanů v severozápadních Čechách

1975, I. Pleinerová

Autorka zpracovává výsledky rozsáhlého archeologického výzkumu časně slovanského osídlení v blízkosti vesnice Březno u Loun. Po charakteristice krajinného prostředí v 6. a 7. století seznamuje s postupem výzkumných prací... více


Počátky křesťanství u východních Slovanů

Počátky křesťanství u východních Slovanů

1997, J. B. Lášek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Tradičná svadba u Slovanov

Tradičná svadba u Slovanov

1976, J. Komorovský

Z obsahu: 1, Predmanželský život mládeže 2, Formy uzavretia manželstva 3, Prípravy na svadbu 4, Svadba více


Nákres slovanského bájesloví

Nákres slovanského bájesloví

1891, J. H. Máchal

Vskutku unikátní práce tehdejší doby s bohatým obsahem démonologickým a bájeslovným. Dovolím si charakterizovati knihu tuto, jejímž úkolem je poukázati na možné bájeslovné představy národů slovanských a pomoci tak záje... více


Slovanské nebe

Slovanské nebe

1970, J. Toman

Autor vybral látku k tomuto románu z českého bájesloví a humorně přepracoval pověst o praotci Čechovi a o osídlení podřipské kotliny. Původním záměrem autorovým bylo vytvořit komedii na podkladě slovanské mytologie; div... více


Mudrosloví národu slovanského ve příslovích

Mudrosloví národu slovanského ve příslovích

2000, F. L. Čelakovský

Jedno ze stěžejních děl českého národního obrození vychází v tomto uspořádání po více než šedesáti letech. 15 000 přísloví z jazyků nejen slovanských, ale i světových je seřazeno do tematických celků. Neznámé, archaické ... více


1 2 3 4 5 6 >