Slované, slovanství

štítky

262 knih


Staré pověsti české 75% Staré pověsti české 2010, Alois Jirásek

Staré pověsti české vycházejí ve dvojím vydání, jak s původním Jiráskovým textem a Trnkovými ilustracemi a tak s obrázky z Trnkova stejnojmenného filmu s krátkými slovesnými pasážemi. Staré pověsti české, inspirované ... více


Hlava světa 93% Hlava světa 2019, Rebecca Gablé

Branibor v roce 929 Při krvavém útoku německého vojska pod velením krále Jindřicha I. je zajat slovanský knížecí syn Tugumír. Spolu se sestrou Drahomírou jsou odvlečeni do Magdeburgu, kde se Tugumír brzy proslaví jako lé... více


Slávy dcera 50% Slávy dcera 1948, Ján Kollár

Sbírka sonetů, v níž se vzájemně prostupují dva ideály - láska k ženě a láska k národu. Autor podřídil svůj osobní prožitek nadosobním vlasteneckým a humanistickým hodnotám. V alegorickém obraze slovanské mytologie vyzve... více
Křest sv. Vladimíra / Epigramy 88% Křest sv. Vladimíra / Epigramy 1958, Karel Havlíček Borovský

Car Vladimír si chce podrobit i boha Peruna. Perun ale jeho rozkazy neuposlechne a tak je usmýkán koňmi a utopen v Dněpru. Lidé si zvykli bez boha, ale to se nelíbí carovi a vypisuje konkurz na nového boha. Konkurence je... více


Ospalá slovanská díra 74% Ospalá slovanská díra 2019, Petr Jaroněk

Zlín ve 13. století. Místo, kde se sváří staré síly s novými. Veterán Henslin se po deseti letech v cizině ve službách svého pána vrací do rodného Zlína. Jenže za tu dobu se město značně proměnilo: proudí sem noví obyvat... více


Staré pověsti české 83% Staré pověsti české 2009, Jana Eislerová

Staré české pověsti pro malé čtenáře! Známé příběhy O Praotci Čechovi, Dívčí válce, Horymírovi a Šemíkovi či o Daliborovi, jsou převyprávěné tak, aby jim malé děti porozuměly a zaujala je historie českého národa. Příběhy... více


Mazaní Slované 72% Mazaní Slované 2000, Malgorzata Fabianowska

S velkou dávkou humoru pojaté dějiny Slovanů. Dozvíte se vše o kultuře Slovanů. O tom jak žili, jak myslili, čemu věřili, jak léčili své nemocné a mnoho dalších zajímavých věcí ze života Slovanů. více


Bohové starých Slovanů 73% Bohové starých Slovanů 2016, Peter Weleslaw Kuzmišín

První kniha, která představuje naše stará božstva a příběhy s nimi spojené. Svarog, Perún, Veles - kdo by neznal tyto staré slovanské božství? To jsem si myslel původně i já předtím, než jsem začal pracovat na této kniz... více


Svět slovanských bohů a démonů 90% Svět slovanských bohů a démonů 1990, Zdeněk Váňa

Kniha vychází ze současných poznatků různých vědních oborů - historie, archeologie, jazykovědy, etnografie a srovnávací mytologie. více


Tři bábiny kobyly 87% Tři bábiny kobyly 2017, Věra Mertlíková

Konstantinopol kolem roku 930. Jediné místo na světě, kde se ještě konají závody vozatajů. Tři přátelé na nebezpečné pouti za vítězným spřežením. Legenda o paní, která žije kdesi na severu a věrnou službu odmění nejrychl... více


Josefína a bytosti 78% Josefína a bytosti 2017, Lucie Kaletová

Když na vás začnou hovořit duše stromů, když vás smradlavý obr chce odnést na záhadné místo v lese a před tím ještě sní všechno jídlo z lednice – máte dvě možnosti. Myslet si, že jste se zbláznili, anebo přemýšlet, zda t... více


Slované 86% Slované 2000, Magdalena Beranová

Kniha poutavým a i laikům srozumitelným způsobem zachycuje dějiny Slovanů od jejich stále plně nevyjasněných počátků, přes výboje do celé východní, jihovýchodní i střední Evropy až po zrod, zánik i upevnění jednotlivých ... více


O snovačce a přemyslovi 74% O snovačce a přemyslovi 2015, Vilma Kadlečková

Co si počnou tři dcery Krokovy v moderním světě? Ve světě globalizace a mezinárodní integrace, kde o staré pověsti a svébytnost českého národa už nikdo nestojí? Věštkyně Libuše je šéfkou reklamní agentury Krok. Léčitelka... více


Běsi z temného hvozdu 73% Běsi z temného hvozdu 2020, Petr Jaroněk

Slunečního světla ubývá. Bohové opustili zemi a ztemnělou krajinou se plíží běsové. Vprostřed hvozdů se v osamocených chýších a osadách skrývají poslední lidé. Před spáry démonů je chrání chatrné hradby nebo bariéry z ko... více


Bájesloví slovanské 83% Bájesloví slovanské 1995, Jan Hanuš Máchal

Kniha o vzniku a podobě náboženských představ u pohanských Slovanů. – Podle pův. vydání v nakl. J. Otto v Praze r. 1907. Slovníček archaismů. více


Temné počátky českých dějin: Odkud k nám přišli a jak žili první Slované 74% Temné počátky českých dějin: Odkud k nám přišli a jak žili první Slované 2021, Jindřich Kačer

Co mají společného Sázava, koleda nebo vodník? Řada českých názvů, zvyků a mýtů je dědictvím po prvních Slovanech z 6. až 8. století, z období, které je kvůli nedostatku pramenů zahaleno do temnoty. Aktuální objevy nám v... více


Pověsti dávných časů 77% Pověsti dávných časů 1983, Alexej Pludek

Vyprávění, báje a ságy o bojích západních Slovanů před tisíci lety. více


Mýty a báje starých Slovanů 57% Mýty a báje starých Slovanů 2003, Irena Šindlářová

Kniha o staroslovanské mytologii se v prvé části zabývá bohy a božstvy a ve druhé slovanskými svátky, slavnostmi a obyčeji. (božstva, svatyně, bájesloví, tradice) více


Encyklopedie slovanských bohů a mýtů 86% Encyklopedie slovanských bohů a mýtů 2004, Naďa Profantová

Tato kniha Nadi a Martina Profantových je prvním moderním slovníkem o tomto tématu v české literatuře. Autoři po obsáhlé úvodní stati přibližují v abecedně řazených, esejisticky psaných heslech kosmogonii a mytologii sta... více


Mytologie Slovanů 93% Mytologie Slovanů 2020, Aleksander Gieysztor

Kniha představuje jedinečný pokus o rekonstrukci slovanské mytologie a slovanského náboženství. Giesztor v ní zkoumá panteon slovanských bohů, rituály spojené s jejich uctíváním, včetně střetávání se slovanských nábožens... více