světci

štítky

455 knih


Kristiánova legenda: Život a umučení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily 76% Kristiánova legenda: Život a umučení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily 1978, Kristián

Od 12. století se u nás rozvíjí latinská literatura, která má především církevní charakter. Vznikají hlavně legendy, kroniky a písně. Legenda je středověká epická skladba obsahující vypravování o životě světců a zázraky ... více


Vražda Václava knížete českého 91% Vražda Václava knížete českého 1979, Miroslav Ivanov

: k níž údajně došlo na dvoře bratra jeho Boleslava v pondělí po svátku svatého Kosmy a Damiána Druhé vydání knížky, v níž autor nekonvenčním způsobem rekonstruuje události kolem smrti knížete Václava, bylo obohaceno... více


Církevní rok a lidové obyčeje 78% Církevní rok a lidové obyčeje 1991, Vlastimil Vondruška

Podtitul: Kalendárium světců a světic, mučedníků a mučednic, pojednávající o víře českého lidu k nim, jakož i o liturgii katolické. Ilustrovaná publikace uvádí přehled katolické liturgie, kalendárium světců a v příloh... více
Tajemství 76% Tajemství 2021, Tereza Dobiášová

Co vedlo vzdělanou dívku plnou života, dceru českého krále Přemysla Otakara I., o jejíž ruku žádal sám císař, k rozhodnutí vzdát se světské moci, tělesné lásky a stát se jeptiškou? Příběh, který Tajemství vypráví, stojí ... více


Chromý Jelen 93% Chromý Jelen 2004, John Fire Lame Deer

Slavná kniha, která vznikla v první polovině sedmdesátých let jako zápis vyprávění siouxského medicinmana, je plná přirozené moudrosti i humoru. Chromý jelen, stařec, který má za sebou pestrý a bouřlivý světský život (pr... více


Jan Nepomucký – česká legenda 90% Jan Nepomucký – česká legenda 2013, Vít Vlnas

Jako náboženská, nacionální a politická ikona prošel Jan Nepomucký v průběhu šesti staletí mnohými proměnami a byl předmětem nesčetných sporů mezi zastánci a odpůrci kultu. Odkrývání historického pozadí tohoto vývoje - o... více


Smrt svatého Vojtěcha 77% Smrt svatého Vojtěcha 1993, Vladimír Körner

Další historický román Vladimíra Körnera z roku 1993 pojednává o životě a době svatého Vojtěcha, tedy o letech kolem roku 1000. Jedná se sice o vůbec nejstarší dobu, do které Körner své dílo zasadil, ale můžeme – podobně... více


Na ostrov smrti 91% Na ostrov smrti 1990, Wilhelm Hünermann

O ostrově malomocných a P. Damianu de Veuster. více


Don Bosco 92% Don Bosco 2004, Teresio Bosco

Světec 19. století Don Bosco byl Janem Pavlem II. prohlášen za otce a učitele mládeže celého světa. Byl pedagogem v terénu, zakladatelem večerní školy, dětských domovů, středisek mládeže, dělnických sdružení. Léčil boles... více


Farář arský 91% Farář arský 2007, Wilhelm Hünermann

Svatý farář arský, Jan Maria Vianney, se narodil 8. května 1786 v obci Dardilly u Loynu ve Francii a až do svých 19 let, v době zmatků a pronásledování za Francouzské revoluce, pracoval se svými rodiči v zemědělství. Kně... více


František z Assisi 89% František z Assisi 2017, Gilbert Keith Chesterton

Prorockou esej o svatém Františkovi napsal Chesterton roku 1923. Zdá se, že promlouvá k dnešnímu čtenáři a k mentalitě doby snad ještě aktuálněji než tenkrát. více


Stín Otce 89% Stín Otce 2013, Jan Dobraczyński

Příběh o Josefovi z Nazareta. V tomto románovém příběhu o svatém Josefovi z Nazaretu se autor ujímá nejen úžasného úkolu převyprávět život významného světce, nýbrž rekonstruuje i kulturní pozadí, ve kterém se světcův ... více


Svatá Jana 80% Svatá Jana 1924, George Bernard Shaw

Kronikářská hra o šesti obrazech s epilogem. více


Václav, kníže Čechů 79% Václav, kníže Čechů 2011, Petr Charvát

Václav I. - patron české země a symbol českého státu. Kdo byl kníže Václav, kterého ctíme jako světce? Jak vypadal jeho život veřejný i soukromý, co můžeme povědět o jeho hodnotovém žebříčku a vládní strategii? Na něk... více


Hořící oheň - Život svatého Pia X. 92% Hořící oheň - Život svatého Pia X. 2012, Wilhelm Hünermann

Kniha Hořící oheň, která vypráví o životě a pontifikátu Pia X., patří mezi nejlepší díla známého životopisce Wilhelma Hünermanna. Je plná života a humoru. Přídomek „hořící oheň“ je převzat z Malachiášova proroctví. Pův... více


Farář světa 90% Farář světa 2009, Wilhelm Hünermann

Románový životopis papeže Angela Roncalliho, který vstoupil do moderních církevních dějin jako Jan XXIII. Na Janu XXIII. není vůbec nic tajemného, nebyl ničím jiným než knězem zcela zakořeněným v Kristu, knězem, který d... více


Slyšte slovo a zpívejte píseň: život svatých Cyrila a Metoděje a příběh Velehradu 90% Slyšte slovo a zpívejte píseň: život svatých Cyrila a Metoděje a příběh Velehradu 2012, Petr Piťha

Poutavé vyprávění o životě svatých Cyrila a Metoděje napsal autor pro moravské a české děti a mládež. Tak jako příchodu soluňských bratří předcházela touha poučit se a poznat křesťanské učení, tak i vzniku této knihy pře... více


Beze zbraně 67% Beze zbraně 2019, Zofia Kossak-Szczucka

Ve svém románu Beze zbraně se autorka vrací k přelomu 12. a 13. století, kdy začínají bujet nové myšlenky a hereze a kdy vyvíjejí činnost různé náboženské sekty, jež se snaží rozbít samotné základy společenské struktury.... více


Svatý František z Assisi 85% Svatý František z Assisi 2004, Jacques Le Goff

Kniha jednoho z nejznámějších historiků středověkých dějin o jedné z nejznámějších historických postav středověku a františkánské spiritualitě. Jacques Le Goff zachycuje fascinující postavu svatého Františka v širokých s... více


Zdislava z Lemberka: Vnesla světlo do nejtemnějších míst 78% Zdislava z Lemberka: Vnesla světlo do nejtemnějších míst 2021, Hana Parkánová-Whitton

Krásná a urozená Zdislava nemá o nápadníky nouzi, ale hledá hluboký vztah založený na opravdové lásce. Její cestu zkříží Havel z Lemberka, který její city opětuje, ovšem jednoho dne bez vysvětlení zmizí. Zdrcená Zdislava... více


Touha po absolutnu - Svatí muži Indie 96% Touha po absolutnu - Svatí muži Indie 2016, Viliam Poltikovič

"Kniha je určena nejen zájemcům o Indii a východní kultury, ale i těm, kdo hledají duchovní poznání a smysl bytí i veškerého stvoření. Vždyť Indie prostřednictvím buddhismu a jógy ovlivnila nejen celou Asii, ale v několi... více


V škole Ducha Svätého 94% V škole Ducha Svätého 1996, Jacques Philippe

Biblia nám predstavuje Ducha Svätého ako Utešiteľa, ako silu zhora, čo prichádza na pomoc našej slabosti. Sme ľudia krehkí, vystavení mnohým bojom, ľahko poblúdime. Preto pomoc Ducha Svätého nie je luxus, ale má byť pods... více


Maxmilián Kolbe – Světec z Osvětimi 89% Maxmilián Kolbe – Světec z Osvětimi 2013, Elaine Murray Stone

Svatý Maxmilián Kolbe (1894–1941) byl katolický kněz a řeholník, zakladatel dvou klášterů a tiskáren v Polsku a Japonsku, misionář a nakonec i mučedník. V roce 1941 byl uvězněn v koncentračním táboře v Osvětimi. Když jin... více


Život sv. Antonína Poustevníka 95% Život sv. Antonína Poustevníka 2010, Athanasius

Život a působení našeho svatého otce Antonína, jak ho napsal a mnichům v cizině poslal náš svatý otec Atanáš, biskup alexandrijský. Svatý Atanáš, biskup alexandrijský, sepsal kolem r. 357 „Život božského Antonína jako... více


Středověké legendy o českých světcích 87% Středověké legendy o českých světcích 1998, Jaroslav Kolár

Aktualizované vydání úspěšného titulu České knižnice. Přináší české překlady nejstarších staroslověnských, latinských a staročeských legend, jejichž hrdiny jsou svatí Konstantin a Metoděj, Ludmila, Václav, Vojtěch, Proko... více


Tiché světlo 84% Tiché světlo 2015, Louis de Wohl

Autor má velký dar představovat světce jako lidi z masa a kostí, takže i velikán Tomáš Akvinský, nedostižný myslitel a mystik, se nám přiblíží jako člověk v procesu zrání, jako usilovný hledač pravdy. Navíc možná s překv... více


Pekařský učedník ze Znojma 88% Pekařský učedník ze Znojma 2008, Wilhelm Hünermann

Román o životě svatého Klementa Marie Hofbauera Životopisný román o svatém Klementu Marii Hofbauerovi, chudém chlapci z moravských Tasovic, který bývá nazýván také apoštolem Varšavy a který se stal duchovní oporou Víd... více


O pravé mariánské úctě 92% O pravé mariánské úctě 2011, Ludvík Maria Grignion de Montfort

Jeden z nejznámějších spisů o Panně Marii vůbec. Papeže Jana Pavla II. ovlivnila tato kniha už jako mladého kněze tak, že si za své biskupské i papežské heslo vybral Grignionovu krátkou zásvětnou modlitbu Totus tuus: „Js... více


Sága o svatém Olavu 88% Sága o svatém Olavu 1967, Snorri Sturluson

Sága básníka, vědce a politika starého Islandu (1178–1241), zachycující na pozadí života prvního norského světce složité dějiny Norska z doby téměř před tisícem let. Král Olav Haraldsson, první norský světec, je zde poja... více


Svatý Václav 79% Svatý Václav 2014, Vratislav Vaníček

Panovník a světec v raném středověku. Jaký byl Svatý Václav jako člověk a vladař a jaká byla jeho doba? Přední český historik představuje Václava jako charismatickou osobnost a silného panovníka s cílevědomou západoev... více


Život Dominika Savia 87% Život Dominika Savia 2005, Teresio Bosco

Poutavé vyprávění o životě mladého světce Dominika Savia. Původní text Dona Bosca jazykově přepracoval a nově nashromážděnými informacemi doplnil Teresio Bosco. Sv. Jan Bosco, který Dominika přijal ve své oratoři, ... více


Strážce ohně 97% Strážce ohně 2012, Oldřich Selucký

Dobrodružný příběh z doby Konstantina a Metoděje. Dobrodružný příběh chlapce Vojmíra se odehrává na pozadí válečných střetů Velkomoravské a Východofranské říše. Na pozvání knížete Rastislava přicházejí soluňští bratři... více


Nepokojný plamen 86% Nepokojný plamen 2014, Louis de Wohl

Podtitul: Život svatého Augustina. Román známého beletristy nám přibližuje život svatého Augustina (354–430), velkého učitele církve a jednoho z nejpozoruhodnějších mužů všech dob. Autor vypráví příběh Augustinova pře... více


Kytice z královské zahrady 82% Kytice z královské zahrady 2008, Ivan Renč

Podtitul: Příběhy svatých ochránců Čech a Moravy pro děti. / Příběhy katolických svatých upravené tak, aby je mohly číst děti mladšího školního věku. více


Moc a tajemství jezuitů 93% Moc a tajemství jezuitů 2006, René Fülöp-Miller

Podtitul: Kulturní a duchovní dějiny Tovaryšstva Ježíšova / Kniha je jednou z nejzákladnějších knih o působení náboženském řádu, který spoluvytvářel novodobou historii. Předkládá zde dějiny, které vrhají světlo na kořeny... více


Kvítky slavného pána svatého Františka a jeho bratří 88% Kvítky slavného pána svatého Františka a jeho bratří 1998, neznámý - neuveden

Biografie sv. Františka z Assisi (1182–1226), zakladatele františkánského řádu. Doslov napsal Jan Vladislav. 3. vydání. více


Církevní dějiny národa Anglů 88% Církevní dějiny národa Anglů 2008, Beda Ctihodný

Dějiny Anglů vylíčené osobitým stylem jednoho z největších učenců raného středověku a nejznámější dílo učence a mnicha Bedy Ctihodného (672/3–735) Historia ecclesiastica gentis Anglorum se již od raného středověku stalo ... více


Král a světec: Příběh Tomáše Becketa 73% Král a světec: Příběh Tomáše Becketa 1994, Conrad Ferdinand Meyer

Tragický příběh o osudu Tomáše Becketa, arcibiskupa canterburského, který se odehrává na pozadí vylíčení zápasu moci světské a duchovní. Zápas moci světské a duchovní, postavení svobodomyslného vzdělance uprostřed náz... více


Svatý Augustin 73% Svatý Augustin 1967, Milan Machovec

Aurelius Augustinus neboli svatý Augustin patří k jedněm z nejpozoruhod­nějších postav dějin lidstva. Na jedné straně byl a je uznáván katolickou církví jako jeden z největších světců a učitelů, na druhé straně se k němu... více


Ámos - Boží prorok 84% Ámos - Boží prorok 2014, Francine Rivers

Toto je čtvrtý z pěti románů o mužích víry, kteří sloužili ve stínu druhých. Jsou to historické postavy, které opravdu žily. Přestože tito muži žili ve starověku, jejich příběhy lze aplikovat na naše životy a problémy, j... více