světci

štítek, 366 knih


Příběhy pražských svatyníPříběhy pražských svatyní2009, P. Bedrníček

Obsáhlá publikace probírá v abecedním pořádku sakrální objekty na území hlavního města Prahy – pouze však objekty volně stojící, a to i zrušené, pokud je jejich původní účel dosud na první pohled zřetelný. U každého obje... více


Slovník křesťanských mystikůSlovník křesťanských mystiků2012, k. autorů

Slovník křesťanských mystiků je rozsáhlou a ucelenou encyklopedií osobností křesťanské spirituality a mystiky. Zachyceno je tu nejen zrození křesťanské mystiky v biblické a patristické epoše, středověké a raně novověké v... více


Ignác - starecIgnác - starec2005, T. Špidlík

Příklad duchovního otcovství. Odvážné propojení životního odkazu západního světce s interpretací křesťanské východní moudrosti chce poukázat na smiřitelnost těch největších kontrastů. Sám světec odkazuje na jednotícíh... více


Jiskry sv. IgnáceJiskry sv. Ignáce2005, G. Hevenesi

"Kniha vychází k jubilejnímu roku 2006, kdy si připomínáme 450 let od úmrtí sv. Ignáce z Loyoly (*1491 +1556) a 500 let od narození sv. F. Xaverského (*1506 +1552) a blahoslaveného Petra Fabera (*1506 +1546) a také ... více


Cyril a Metoděj – apoštolové SlovanůCyril a Metoděj – apoštolové Slovanů2013, M. Pavlík

Obnovené vydání knihy biskupa Gorazda II. Kromě zpracování životních osudů a díla svatých bratrů Cyrila a Metoděje se autor věnuje také vývoji jurisdikční otázky v křesťanské církvi od doby apoštolské do velkého rozkolu ... více


ModlitbaModlitba1996, A. M. d. Liguori

Alfonso Maria de Liguori patří mezi největší osobnosti osmnáctého století.. Pojednání o modlitbě, které se dostává čtenáři do rukou, může pomoci hlouběji se seznámit s jednou z velkých postav dějin katolické církve. Alfo... více


Apoštol národů svatý PavelApoštol národů svatý Pavel2008, T. Špidlík

Krátké meditace vydané u příležitosti roku Apoštola Pavla. více


Velké postavy středověké církveVelké postavy středověké církve2011, J. Ratzinger

V dalším svazku promluv Benedikta XVI. z generálních audiencí dostáváme do rukou portréty nejvýznamnějších postav středověké církve. V první části se papež zabývá zakladatelskými postavami západní a východní církve do do... více


Duchovní terapie a křesťanská tradiceDuchovní terapie a křesťanská tradice2000, A. Grün

Podtitul: Čtrnáct svatých pomocníků. Starobylá úcta ke čtrnácti svatým pomocníkům se šířila obzvláště v dobách, kdy lidstvo navštěvovala různá soužení. Byla pro ně formou terapie, posilovala jejich důvěru v Boha v čas... více


Naděje proti temnotámNaděje proti temnotám2004, R. Rohr

Dnešním neklidným světem se sv. Františkem. Americký kněz, teolog a spisovatel Richard Rohr OFM je prorok naší doby, který nás vyzývá k tomu, abychom změnili svoji cestu. V knize „Naděje proti temnotám“ nám nabízí, ab... více


Františkánské prameny IFrantiškánské prameny I1982, F. z Assisi

S osobností snad největšího mystika 13. století, sv. Františka z Assisi, kterého Pán vyznamenal svými stigmaty, se asi nelze seznámit lépe, než prostřednictvím toho, co on sám napsal či vyslovil. Nový český překlad všech... více


Svatí Cyril a MetodějSvatí Cyril a Metoděj1985, B. Zlámal

Z obsahu: Římská misie u předslovanských obyvatel. Církevní organizace východofranské říše. Byzantská misie na Moravě. Slovanská bohoslužba. Smrt sv. Cyrila v Římě. Slovanská metropole Velehrad. více


Život svatého Vojtěcha - Legenda Nascitur purpureus flosŽivot svatého Vojtěcha - Legenda Nascitur purpureus flos1996, B. z. Querfurtu

Latinsko-česky psaný životopis o svatém Vojtěchu (okolo 957–997), v zahraničí známém spíše pod biřmovacím jménem Adalbert, byl druhým pražským biskupem. Pocházel z rodu Slavníkovců. více


Serafim SarovskýSerafim Sarovský2011, I. Gorainoff

Serafim Sarovský (1759 – 1833) je jedním z nejoblíbenějších pravoslavných světců, jeho příběh a duchovní nauka dodnes inspirují křesťany po celém světě. Jako osmnáctiletý se rozhodl stát se mnichem a odešel do lesní pus... více


Informace o Otci PioviInformace o Otci PioviK. Wagner

Životopis a povídání o jednom z nejznámějším stigmatizovaném knězi kapucínského řádu. více


1 2 3 4 5 6 >