umělecká řemesla

štítky

112 knih


Řemesla našich předků 96% Řemesla našich předků 1987, Miroslav Janotka

Seznámení se světem rukodělné práce a vývojem starých řemesel. Kapitoly: Ze dřeva a ohně: Lidé od milířú, Kolomazníci a smolaři. Z kovu a ohně: Železo, Kováři a zámečníci, Podkováři, výrobci obuvi koňské, Klempíři... více


Košíkářství 93% Košíkářství 2005, Gabriela Marková

Košíkářství patří mezi jedno z nejstarších řemesel. Spektrum používaných materiálů se ale v posledních letech velice rozšířilo a pletení košíků je dnes spíše činností provozovanou pro zábavu. Ten, kdo by se rád pustil do... více


Mingei: Lidové umění a řemeslo v Japonsku 97% Mingei: Lidové umění a řemeslo v Japonsku 2006, Vlasta Winkelhöferová

Japonské lidové umění od Vlasty Winkelhöferové, naší přední japanoložky, se zabývá zrodem lidového umění, keramikou, lidovými hračkami, textilem, kovolitectvím, ručním papírem a vystřihovánkami, výrobky z laku, lidovou a... více
Dějiny českého výtvarného umění IV. 1+2 97% Dějiny českého výtvarného umění IV. 1+2 1998, kolektiv autorů

Dvousvazkové dílo zpracovává období 1890-1938 poprvé v ucelenosti všech uměleckých oborů. Malířství, sochařství, architektura, fotografie, scénografie a užitého umění. Sleduje nástup generace devadesátých let, která polo... více


Secese 88% Secese 2007, Gabriele Fahr-Becker

Nové zrevidované vydání luxusní publikace pro milovníky umění předkládá srozumitelný obraz secese, stylu z počátku tohoto století. Její autoři si dali za cíl vyhovět hlavně vizuálním nárokům čtenářů. Důraz proto kladou n... více


Výkladový slovník exotických materiálů používaných v uměleckém řemesle 92% Výkladový slovník exotických materiálů používaných v uměleckém řemesle 2012, Ondřej Slanina

Publikace je přehlednou příručkou mapující nejdůležitější exotické materiály používané v uměleckém řemesle, kdy každé heslo tvoří komplexní informační soubor o původu, povaze, výskytu a užití materiálu, často též s upozo... více


Světlo je i za oponou: skutečný příběh nevidomé sochařky Marianny Machalové-Jánošíkové 84% Světlo je i za oponou: skutečný příběh nevidomé sochařky Marianny Machalové-Jánošíkové 2019, Katarína Kopcsányi

Bylo mi sotva jedenáct a svět se mi najednou začal před očima ztrácet. Jako dítě jsem tomu vůbec nerozuměla, ale věřila jsem lékařce, že je to banální zánět očí. Tohoto přesvědčení jsem se držela, dokud mi to slábnoucí k... více


Keltské vzory 70% Keltské vzory 2016, Adam Tetlow

Jak nakreslit keltskou spirálu? Jaká jsou tajemství keltských ornamentálních meandrů? Co tyto tajuplné vzory vlastně znamenají? Výtvarník Adam Tetlow nás v této vytříbené knížečce plné krásných ukázek, diagramů a praktic... více


Dějiny užitého umění - vývoj užitého umění a stylistických prvků od renesance do postmoderní doby 100% Dějiny užitého umění - vývoj užitého umění a stylistických prvků od renesance do postmoderní doby 2004, Noël Riley

Tato kniha si stanovila cíl ukázat přehledným způsobem nejvýznamnější styly v dekorativních uměních za více než pětisetleté období v Evropě i Americe, a to od renesance do postmoderní doby. Hodnota celého projektu spočív... více


Dějiny užitého umění 93% Dějiny užitého umění 1983, Henry de Morant

Po všeobecném úvodu o významu užitého umění, které dalo nesčetným předmětů hodnotu krásou materiálu a charakteristickým ztvárněním, zpracoval autor časově, topograficky i tematicky vývoj výtvarné užité tvorby od primitiv... více


Po nitkách do minulosti. Stuhy tkané rokem 100% Po nitkách do minulosti. Stuhy tkané rokem 2017, kolektiv autorů

Vydejte se do dávných časů odhalit tajemství textilního řemesla pomocí unikátního průvodce světem pravěkého textilnictví. Kniha je strukturovaná cyklicky od zimy po podzim a provádí čtenáře postupy od zpracování přírodní... více


Drátování 100% Drátování 2008, Ľubomír Dunaj

Knížka pro zájemce o drátenictví a drátování. V úvodu autor seznamuje s historií drátenictví a jeho renesancí v současnosti. Dále uvádí přehled materiálů a pomůcek pro drátování a přehled drátenických technik. Podstatnou... více


Výtvarné hříčky 80% Výtvarné hříčky 2003, Libor Hofman

Nebaví vás věčně vysedávat před televizí? Je deštivé zimní nedělní odpoledne a vy nevíte, do čeho píchnout? Začtěte se do knížky Libora Hofmana, ze které na vás dýchne atmosféra autorova skautského mládí. Seznámíte se s ... více


Mistři uměleckých řemesel 100% Mistři uměleckých řemesel 2014, Karel Pokorný

Kováři, zámečníci, cínaři, platnéři a zvonaři s tvářemi umouněnými od „černého díla“, jejichž technologie a pracovní postupy jsou již zapomenuty, dokázali vytvářet fascinující artefakty. Svá vědění a um předávali jen svý... více


Škola moderného videnia. Bratislavská ŠUR 1928 - 1939 100% Škola moderného videnia. Bratislavská ŠUR 1928 - 1939 2013, Iva Mojžišová

Pozoruhodný príbeh bratislavskej Školy umeleckých remesiel, spracovaný ako záverečné dielo života a tvorby poprednej slovenskej kunsthistoričky Ivy Mojžišovej. více


Umělecké kovářství 90% Umělecké kovářství 2005, Šimon Vondruška

Kniha zaměřená na kovářskou uměleckou tvorbu, na ruční tváření kovů za tepla, a to s důrazem na její současnou podobu. více


Nejkrásnější poklady civilizace 80% Nejkrásnější poklady civilizace 1996, Nance Lui Fyson

Nejkrásnější poklady, vytvořené zručnými řemeslníky a umělci ze všech koutů svět, jsou fascinujícím svědectvím lidského umu a uměleckého vývoje od počátku civilizace. V této poutavé, bohatě fotografiemi doplněné publ... více


Dějiny nábytkového umění I. 90% Dějiny nábytkového umění I. 1995, Zdeněk Wirth

Encyklopedie nábytkového umění. První díl obsahuje kapitoly věnované starověku, středověku, pozdní gotice, renesanci a baroku (Itálie, Francie, Švýcarsko, Německo, Skandinávie, Belgie, Holandsko, Španělsko, Anglie, Sever... více


Hnutí uměleckých řemesel 80% Hnutí uměleckých řemesel 1997, Steven Adams

Zevrubný výklad historie převratného hnutí, které se od poloviny 19. století šířilo Anglií, Spojenými státy a Evropou. Je průvodce pro každého, kdo se zajímá o užité umění. více


Homo faber 100% Homo faber 1967, Josef Petráň

Podtitul: Pracovní motivy ve starých vyobrazeních. Na základě průzkumu ikonografických pramenů shromáždili autoři velké množství vyobrazení člověka zachyceného při činnosti, v pracovním procesu. Pracovní motivy se geo... více