oborová terminologie

štítky

40 knih


Slabikář návštěvníků památek 97% Slabikář návštěvníků památek 1980, Jaroslav Herout

Textová část slabikáře seznamuje s jednotlivými slohovými obdobími a ve slovníkové části vysvětluje odborné pojmy z dějin umění. Slovník návodným způsobem pomáhá při poznávání památek, pomáhá rozvíjet estetické cítění ... více


Život ve středověku – Průvodce základními pojmy 87% Život ve středověku – Průvodce základními pojmy 2014, Vlastimil Vondruška

Stručná populární encyklopedie, která vysvětluje základní pojmy politického, společenského, hospodářského, kulturního i rodinného života v českých zemích v období raného a vrcholného feudalismu. Autor v ní shromáždil výs... více


Slovník pojmů z dějin umění 93% Slovník pojmů z dějin umění 1991, Jiří Kropáček

Slovník pojmů z dějin umění (Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění). více
Pedagogický slovník 92% Pedagogický slovník 2013, Jan Průcha

7. aktualizované a rozšířené vydání. více


Lékařský slovník anglicko český česko anglický 96% Lékařský slovník anglicko český česko anglický 1991, Jarmila Paroubková

Slovník středního rozsahu je pomůckou pro lékaře, studenty medicíny a překladatele lékařských textů. více


Anglicko-český a česko-anglický elektrotechnický a elektronický slovník 90% Anglicko-český a česko-anglický elektrotechnický a elektronický slovník 1985, kolektiv autorů

Slovník zpracovává hesla z oboru telefonie, spojová technika, přenos vedením, telegrafní a dálnopisná technika, vysokofrekvenční nosná telefonie, videotelefonie, rozhlas po drátě, přenos dat, šíření rádiových vln prostor... více


Průvodce odbornými názvy rostlin - latinsko-český slovník 80% Průvodce odbornými názvy rostlin - latinsko-český slovník 2002, Miloslav Šmíd

Latinsko-český slovník je pro všechny, kteří se setkávají s vědeckými názvy rostlin a chtějí vědět, co jméno znamená, z čeho je odvozeno a jak je správně vyslovit. Při pojmenovávání rostlin se používá tzv. botanická lati... více


Malý slovník starého vojenského názvosloví 90% Malý slovník starého vojenského názvosloví 2008, Jan Vogeltanz

Výkladový slovník vychází z dobové encyklopedie z poloviny 18. století a seznamuje čtenáře s významem řady pojmů z oblasti vojenské historie, které byly ve své době běžně známy, ale dnes, zvláště po zrušení povinné vojen... více


Soustava a české názvosloví ptáků světa 20% Soustava a české názvosloví ptáků světa 2003, Karel Hudec

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Divadelní slovník 100% Divadelní slovník 2003, Patrice Pavis

Pavisův Divadelní slovník je mezinárodně uznávané dílo, přeložené do desítky jazyků. Vysvětluje a definuje základní pojmy estetiky a sémiologie dramatu a divadla na příkladech, čerpaných z historie i současnosti. Slovník... více


Základní terminologie molekulární genetiky 100% Základní terminologie molekulární genetiky 1990, Stanislav Rosypal

V průběhu posledních tří desetiletí se vytvořila molekulární genetika jako nová vědní disciplína s velkým bohatstvím nových pojmů. Vědečtí pracovníci různých národností publikují většinou své původní vědecké práce z obl... více


Německo-český, česko-německý lékařský slovník 0% Německo-český, česko-německý lékařský slovník 2002, Ivana Mokrošová

Prohlubující se pracovní styky, řada školicích míst na německých univerzitách a nemocnicích, změna klientely v lázních a příhraničních oblastech vyžadují dobrou znalost německé lékařské terminologie. Současně v odborném ... více


Fracouzština v podnikové a obchodní praxi 0% Fracouzština v podnikové a obchodní praxi 2005, Jana Kozmová

Nové vydání učebnice Francouzština v podnikové a obchodní praxi je určena především studentům bakalářského a magisterského studia všech fakult Vysoké školy ekonomické, zvláště pak je vhodná pro účastníky přípravných kurz... více


Vocabulary for Ceramic Industry and Non-Metallic Raw Materials % Vocabulary for Ceramic Industry and Non-Metallic Raw Materials 1982, Dobroslav Zeman

Czech-russian-french-spanish. Název dílu: Příruční slovník pro keramický průmysl a nemetalické suroviny, díl: Česko-rusko-francouzsko-španělský. více


Právnická francouzština pro ekonomy (Le français juridique pour les étudiants en économie) 0% Právnická francouzština pro ekonomy (Le français juridique pour les étudiants en économie) 2011, Jana Kozmová

Učebnice právnické francouzštiny pro bakalářské studium na VŠE v Praze. více


České a anglické názvy chorob a škůdců rostlin 0% České a anglické názvy chorob a škůdců rostlin 2012, Václav Kůdela

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Práce uměleckého zámečníka a kováře od století jedenáctého až na naší dobu 0% Práce uměleckého zámečníka a kováře od století jedenáctého až na naší dobu 1897, Ladislav Haněl

Práce shrnuje dobové poznatky o vývoji uměleckého kovářstv í a zámečnictví a obsahuje také základní přehled odborné terminologie. více


Slovník bankovních & finančních služeb. 4. díl 0% Slovník bankovních & finančních služeb. 4. díl 1992, Jerry M. Rosenberg

Slovník vysvětluje stovky anglických pojmů z oblasti bankovnictví a finančnictví. více


Slovník bankovních & finančních služeb. 1. díl 0% Slovník bankovních & finančních služeb. 1. díl 1992, Jerry M. Rosenberg

Slovník vysvětluje anglické pojmy z okruhu bankovních a finančních služeb a na ně navazujících oborů. více


Ruština pro mezinárodní vztahy 0% Ruština pro mezinárodní vztahy 2008, Bohuslava Golčáková

V publikaci je pozornost věnována jak tématům obecného zaměření (studium na vysoké škole, politika, státní zřízení, volby a předvolební kampaň), tak i tématům bezprostředně spojeným s Ruskou federací (geografie, národnos... více