oborová terminologie

štítky

30 knih


Slabikář návštěvníků památekSlabikář návštěvníků památek1980, Jaroslav Herout

Textová část slabikáře seznamuje s jednotlivými slohovými obdobími a ve slovníkové části vysvětluje odborné pojmy z dějin umění. Slovník návodným způsobem pomáhá při poznávání památek, pomáhá rozvíjet estetické cítění ... více


Život ve středověku – Průvodce základními pojmyŽivot ve středověku – Průvodce základními pojmy2014, Vlastimil Vondruška

Stručná populární encyklopedie, která vysvětluje základní pojmy politického, společenského, hospodářského, kulturního i rodinného života v českých zemích v období raného a vrcholného feudalismu. Autor v ní shromáždil výs... více


Slovník pojmů z dějin uměníSlovník pojmů z dějin umění1991, Jiří Kropáček

Slovník pojmů z dějin umění (Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění). více
Pedagogický slovníkPedagogický slovník2013, Jan Průcha

7. aktualizované a rozšířené vydání. více


Lékařský slovník anglicko český česko anglickýLékařský slovník anglicko český česko anglický1991, Jarmila Paroubková

Slovník středního rozsahu je pomůckou pro lékaře, studenty medicíny a překladatele lékařských textů. více


Průvodce odbornými názvy rostlin - latinsko-český slovníkPrůvodce odbornými názvy rostlin - latinsko-český slovník2002, Miloslav Šmíd

Latinsko-český slovník je pro všechny, kteří se setkávají s vědeckými názvy rostlin a chtějí vědět, co jméno znamená, z čeho je odvozeno a jak je správně vyslovit. Při pojmenovávání rostlin se používá tzv. botanická lati... více


Malý slovník starého vojenského názvoslovíMalý slovník starého vojenského názvosloví2008, Jan Vogeltanz

Výkladový slovník vychází z dobové encyklopedie z poloviny 18. století a seznamuje čtenáře s významem řady pojmů z oblasti vojenské historie, které byly ve své době běžně známy, ale dnes, zvláště po zrušení povinné vojen... více


Anglicko-český a česko-anglický elektrotechnický a elektronický slovníkAnglicko-český a česko-anglický elektrotechnický a elektronický slovník1985, kolektiv autorů

Slovník zpracovává hesla z oboru telefonie, spojová technika, přenos vedením, telegrafní a dálnopisná technika, vysokofrekvenční nosná telefonie, videotelefonie, rozhlas po drátě, přenos dat, šíření rádiových vln prostor... více


Základní terminologie molekulární genetikyZákladní terminologie molekulární genetiky1990, Stanislav Rosypal

V průběhu posledních tří desetiletí se vytvořila molekulární genetika jako nová vědní disciplína s velkým bohatstvím nových pojmů. Vědečtí pracovníci různých národností publikují většinou své původní vědecké práce z obl... více


Fracouzština v podnikové a obchodní praxiFracouzština v podnikové a obchodní praxi2005, Jana Kozmová

Nové vydání učebnice Francouzština v podnikové a obchodní praxi je určena především studentům bakalářského a magisterského studia všech fakult Vysoké školy ekonomické, zvláště pak je vhodná pro účastníky přípravných kurz... více


Právnická francouzština pro ekonomy (Le français juridique pour les étudiants en économie)Právnická francouzština pro ekonomy (Le français juridique pour les étudiants en économie)2011, Jana Kozmová

Učebnice právnické francouzštiny pro bakalářské studium na VŠE v Praze. více


Francouzština v cestovním ruchu (Le français pour lFrancouzština v cestovním ruchu (Le français pour l2009, Jana Kozmová

Učebnice francouzštiny pro inženýrské studium na VŠE v Praze. více


Obchodní francouzština (Le français commercial)Obchodní francouzština (Le français commercial)2006, Jana Kozmová

Učebnice francouzského obchodního jazyka obsahuje 2 audio CD s ukázkami obchodních dialogů. Učebnice je určena studentům obchodních škol, manažerům a obchodním referentům, kteří se potřebují zdokonalit ve francouzské ob... více


Latinsko-český slovník pro genealogyLatinsko-český slovník pro genealogy2013, Jan Mareš

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ekoturisma vortaroEkoturisma vortaro2011, Zdeněk Pluhař

Pětijazyčný slovníček kapesního formátu pro ekoturisty zpracovaný mezinárodním kolektivem odborníků pod vedením Zdeňka Pluhaře. Esperantem, česky, německy, anglicky a francouzsky. Číslovaná hesla a rejstříky umožní snadn... více


1