učebnice

štítky

639 knih


Dějiny zemí koruny české I. 88% Dějiny zemí koruny české I. 1995, Vratislav Vaníček

Od příchodu Slovanů do roku 1740. V první části přináší Dušan Třeštík obecné historické zamyšlení nad vznikem a vývojem českého státu, které je současně uvedením k tématu české státnosti vůbec. V části druhé pak Jarosla... více


Jak napsat diplomovou práci 85% Jak napsat diplomovou práci 1997, Umberto Eco

Autor v knize podává vyčerpávající, místy s humorným nadhledem napsaný rozbor problému, kterým se každoročně zabývají tisíce studentů a stovky učitelů všech druhů vysokých škol. Přeložil a předmluvu napsal Ivan Seidl. více


Dějiny zemí Koruny české II. 86% Dějiny zemí Koruny české II. 1992, Petr Čornej

1. vydání druhé části Dějin zemí Koruny české od kolektivu autorů zahrnuje období od nástupu osvícenství do roku 1989 a je obdobně jako 1. část doprovázena dobovými fotografiemi, mapami a reprodukcemi. ISBN 80-85192-28-... více
Biologie pro gymnázia 87% Biologie pro gymnázia 2005, Vladimír Zicháček

Aktualizované 8.vydání. Souhrnné ucelené vydání středoškol. učebnic: Biologie prokaryot, vyšších a nižších rostlin, hub, Biologie živočichů, Biologie člověka a úvod do obecné biologie, až Vybrané kapitoly z obecné biolog... více


Zásady ekonomie 92% Zásady ekonomie 2000, Gregory N. Mankiw

DOTISK ÚSPĚŠNÉHO TITULU! Uznávaná učebnice ekonomie obsahuje všechna témata nezbytná pro kompletní kurz ekonomie. Výklad zahrnuje jak vysvětlení výchozích pojmů a metodologie, tak otázky mikro i makroekonomie, fungování ... více


Filosofie 77% Filosofie 2002, Ivan Blecha

4. rozšířené a opravené vydání. Populární učební pomůcka pro studenty SŠ a VŠ uvádějící vývoj filosofie z hlediska tematického a historického. Vnější podoba textů je podřízena hledisku tematickému (filosofie bytí, pozná... více


Přehled biologie 88% Přehled biologie 1998, Stanislav Rosypal

Přehled základních poznatků ze středoškolské biologie. více


Školní atlas světa 93% Školní atlas světa 2016, kolektiv autorů

Nejprodávanější český školní atlas je univerzální pomůckou pro výuku, nejen zeměpisu, na všech stupních škol. Atlas je rozdělen do tematických kapitol, které jsou navíc barevně rozlišeny, díky čemuž je orientace v map... více


Psychopatologie pro pomáhající profese 91% Psychopatologie pro pomáhající profese 2004, Marie Vágnerová

Všem, kdo pracují s lidmi a chtějí lépe rozumět jejich psychickým problémům, je určen zevrubný, ale přehledný učební text představující neobvykle široký okruh otázek. Úvod seznamuje se základními pojmy psychopatologie, s... více


Dějiny výtvarného umění 85% Dějiny výtvarného umění 2008, Marie Černá

Umění je součástí kultury každého národa. Kultura - soubor duchovních a hmotných hodnot - je vlastně všechno, čím člověk v průběhu dějin obohatil stav daný přírodou; proto do ní patří nejen umění a vědy, ale také nábožen... více


Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy - Středověk a raný novověk 85% Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy - Středověk a raný novověk 2010, Petr Čornej

více


Zoologie obratlovců 96% Zoologie obratlovců 2007, Jiří Gaisler

Kniha poskytuje základní informace o přirozené monofyletické skupině živočichů – strunatcích (Chordata) –, jejichž nejvýznamnější součástí jsou obratlovci (Vertebrata), zahrnující savce včetně člověka. Uplatnění nových p... více


Biologie člověka pro gymnázia 91% Biologie člověka pro gymnázia 2015, Ivan Novotný

Koncepce učiva představuje lidský organismus jako funkční a fungující celek. více


Dějiny evropské civilizace I. 91% Dějiny evropské civilizace I. 2002, Kateřina Charvátová

Dvousvazková příručka, určená studentům středních škol a všem zájemcům o historii, navazuje na mimořádně úspěšnou učebnici Dějiny zemí Koruny české. Osvědčený autorský kolektiv v ní podává obsažnou a zasvěcenou výpověď o... více


Stručná mluvnice česká 90% Stručná mluvnice česká 1956, Alois Jedlička

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Somatologie 87% Somatologie 2000, Ivan Dylevský

Současná podoba učebnice je výsledkem kritického zhodnocení různých verzí původního textu, vycházejících v posledních deseti letech a určených především pro potřeby zdravotnického školství. Vzhledem k současnému a předpo... více


Dějiny výtvarné kultury 1 86% Dějiny výtvarné kultury 1 2002, Bohumír Mráz

Dějiny výtvarné kultury od pravěku po gotiku. Historické tabulky, terminologický slovníček, rejstřík. více


Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století 95% Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století 2001, Vladimír Prokop

Pro výuku literatury na středních školách. Kromě tradičních látek jsou ve skriptech podrobně zpracovány i literatury neevropské včetně základních informací o souvisejících filozofiích a náboženstvích (buddhismus, hindui... více


Mikroekonomie - základní kurs 83% Mikroekonomie - základní kurs 2002, Libuše Macáková

Skripta obsahují ucelený výklad základů mikroekonomie. více


Moderní ekonomie 93% Moderní ekonomie 2017, Hana Lipovská

Kniha je moderním průvodcem po světě vědy, která ovlivňuje náš každodenní život. Tato netradičně pojatá učebnice je plná zajímavých příkladů doprovázejících poutavý výklad, pracuje s ukázkami z denního tisku, obsahuje úk... více