učebnice

štítek, 461 knih


Dějiny zemí koruny české I.Dějiny zemí koruny české I.1995, V. Vaníček

Od příchodu Slovanů do roku 1740. V první části přináší Dušan Třeštík obecné historické zamyšlení nad vznikem a vývojem českého státu, které je současně uvedením k tématu české státnosti vůbec. V části druhé pak Jarosla... více


Jak napsat diplomovou práciJak napsat diplomovou práci1997, U. Eco

Autor v knize podává vyčerpávající, místy s humorným nadhledem napsaný rozbor problému, kterým se každoročně zabývají tisíce studentů a stovky učitelů všech druhů vysokých škol. Přeložil a předmluvu napsal Ivan Seidl.... více


Já, písnička (1)Já, písnička (1)1993, *. antologie

Zpěvník pro žáky základních škol I. díl pro 1. - 4. třídu. Zpěvník pro děti od 5 do 9 let obsahuje 150 hlavně lidových, ale i trampských písní a koled. Vhodné pro kytaristy (akordové hmaty i doporučené rytmy), klavíristy... více
Biologie pro gymnáziaBiologie pro gymnázia2005, V. Zicháček

Aktualizované 8.vydání. Souhrnné ucelené vydání středoškol. učebnic: Biologie prokaryot, vyšších a nižších rostlin, hub, Biologie živočichů, Biologie člověka a úvod do obecné biologie, až Vybrané kapitoly z obecné biolog... více


Dějiny zemí Koruny české II.Dějiny zemí Koruny české II.1992, P. Čornej

1. vydání druhé části Dějin zemí Koruny české od kolektivu autorů zahrnuje období od nástupu osvícenství do roku 1989 a je obdobně jako 1. část doprovázena dobovými fotografiemi, mapami a reprodukcemi. ISBN pro soubor I... více


FilosofieFilosofie2002, I. Blecha

4. rozšířené a opravené vydání. Populární učební pomůcka pro studenty SŠ a VŠ uvádějící vývoj filosofie z hlediska tematického a historického. Vnější podoba textů je podřízena hledisku tematickému (filosofie bytí, pozná... více


Přehled biologiePřehled biologie1998, S. Rosypal

Přehled základních poznatků ze středoškolské biologie. více


Psychopatologie pro pomáhající profesePsychopatologie pro pomáhající profese2004, M. Vágnerová

Všem, kdo pracují s lidmi a chtějí lépe rozumět jejich psychickým problémům, je určen zevrubný, ale přehledný učební text představující neobvykle široký okruh otázek. Úvod seznamuje se základními pojmy psychopatologie, s... více


Zoologie obratlovcůZoologie obratlovců2007, J. Gaisler

Kniha poskytuje základní informace o přirozené monofyletické skupině živočichů – strunatcích (Chordata) –, jejichž nejvýznamnější součástí jsou obratlovci (Vertebrata), zahrnující savce včetně člověka. Uplatnění nových p... více


Biologie člověka pro gymnáziaBiologie člověka pro gymnázia2015, I. Novotný

Koncepce učiva představuje lidský organismus jako funkční a fungující celek. více


Dějiny výtvarného uměníDějiny výtvarného umění2008, M. Černá

Umění je součástí kultury každého národa. Kultura - soubor duchovních a hmotných hodnot - je vlastně všechno, čím člověk v průběhu dějin obohatil stav daný přírodou; proto do ní patří nejen umění a vědy, ale také nábožen... více


Římské právoŘímské právo1995, J. Kincl

Dotisk nového, podstatně přepracovaného a doplněného vydání úspěšné učebnice římského práva z roku 1995. Úvodní část podává úplný výklad o dějinách římského státního zřízení a o pramenech práva. Následuje podrobný rzobor... více


SomatologieSomatologie2000, I. Dylevský

Současná podoba učebnice je výsledkem kritického zhodnocení různých verzí původního textu, vycházejících v posledních deseti letech a určených především pro potřeby zdravotnického školství. Vzhledem k současnému a předpo... více


Dějiny evropské civilizace I.Dějiny evropské civilizace I.2002, K. Charvátová

Dvousvazková příručka, určená studentům středních škol a všem zájemcům o historii, navazuje na mimořádně úspěšnou učebnici Dějiny zemí Koruny české. Osvědčený autorský kolektiv v ní podává obsažnou a zasvěcenou výpověď o... více


Dějiny výtvarné kultury 1Dějiny výtvarné kultury 12002, B. Mráz

Dějiny výtvarné kultury od pravěku po gotiku. Historické tabulky, terminologický slovníček, rejstřík. více


1 ...

Doporučené štítky

základní škola dobrodružství výuka čtení fyzikální chemie ochrana průmyslového vlastnictví experimentální psychologie kardiologie zeměpis kutilství architektura