ekologie rostlin

štítky

12 knih


Flóra - Fascinující svět rostlin 73% Flóra - Fascinující svět rostlin 2020, Jamie Ambrose

Kniha vám objasní vše od kořínků po špičky listů, od nepatrných mechů, jemných kapradin, zářivých květů až po statné palmy. Nádherné fotografie, přehledné kresby a stručná jasná vysvětlení na každé dvoustránce – průběh f... více


Rostliny Karpat 100% Rostliny Karpat 2019, Jaroslav Košťál

Populárně-naučná kniha Rostliny Karpat přibližuje nesmírně bohatý a atraktivní svět karpatských rostlin. Je v ní představen výběr 150 botanicky významnějších a pozoruhodnějších rostlin, které reprezentují především karpa... více


Rostliny na poli a v lese 100% Rostliny na poli a v lese 2018, Václav Větvička

Publikace volně navazuje na již vydanou knihu Rostliny na louce a u vody. Kniha si klade za úkol seznámit čtenáře s rostlinami, s nimiž se setkáváme denně v přírodě. Volně navazuje na knihu Rostliny na louce a u vody, al... více
Procházka lesem 90% Procházka lesem 2021, neznámý - neuveden

K prozkoumání konečky prstů. Publikace s odklápěcími okénky seznamuje se zvířaty a rostlinami, které se vyskytují v lese. Kartonové listy s odklápěcími okénky a hmatovými prvky. více


Stromy 100% Stromy 2009, Phillip Clarke

S touto malou bohatě ilustrovanou knížkou může dětský čtenář jít do lesa nebo do parku a poznávat listnaté i jehličnaté stromy nebo se může stát lesním detektivem a podle stop pátrat, kdo žije v okolí lesních velikánů. K... více


Rostliny v geologickém výzkumu 100% Rostliny v geologickém výzkumu 1959, Ladislav Sýkora

Fytoindikace a obecné metody jejího využití v půdoznaleckém a geologickém výzkumu v podmínkách českých zemí, hlavně v oblasti hercynské, výklad o určování různých druhů půd s výčtem určujících botanických skupin, praktic... více


Síla rostlin 0% Síla rostlin 1993, Lionel Bender

Království rostlin - jeho tajemství a záhady. více


Ekologická a environmentální výchova  Příručka učitele 0% Ekologická a environmentální výchova Příručka učitele 2014, kolektiv autorů

Součástí kompletu Ekologická a environmentální výchova je příručka, která pomáhá učiteli konkretizovat vědomosti a dovednosti, postoje a hodnoty, jež si mají žáci prostřednictvím jednotlivých témat osvojit. více


Ekologická a environmentální výchova -  Učebnice 0% Ekologická a environmentální výchova - Učebnice 2013, Kateřina Jančaříková

Pracovní učebnice přináší systematický přístup výuce EEV a dává jednotný rámec a smysluplný přístup pokud jde o výběr témat, metody a formy výuky. Pojetí vychází z doporučených očekávaných výstupů (DOV) k tematickým okru... více


Ekologická a environmentální výchova 0% Ekologická a environmentální výchova 2006, Tomáš Matějček

Příručka zaměřená k podpoře průřezového tématu Environmentální výchova podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií. Tento učební text využijí také další organizace, které s... více


Fytoindikace sesuvných území v ČSSR 0% Fytoindikace sesuvných území v ČSSR 1961, Ladislav Sýkora

Fytoindikační metody pro zjišťování svážných terénů a určení podmínek a způsobů vegetační prevence, sanace a konsolidace mělkých sesuvů. více


Nezdolné rostliny 0% Nezdolné rostliny 2010, Celia Coyne

Kniha Nezdolné rostliny přináší pozoruhodné informace o rostlinách, jejich stavbě i o jejich často neuvěřitelných schopnostech, díky nimž se jim daří přežívat a kolonizovat i velmi nehostinná místa. Málokdy si možná uvěd... více