příroda - štítek


Tábornická encyklopedie

Tábornická encyklopedie

1985, M. Vosátka

Encyklopedie pro všechny, kdo se pohybují v přírodě a mají k ní kladný vztah. více


160

160

2016, T. Kucharská

„Doufáte a věříte. Vše vidíte v jasných barvách jako skutečnost. Nepochybujete o tom. Víte, že samotná cesta je cíl. Že už tohle všechno stálo za to. Nutnost překonat se. Znovu vstát, znovu začít, zatnout zuby, doufat a ... více


Klíč ke květeně České republiky

Klíč ke květeně České republiky

2002, K. Kubát

Nová příručka k určování rostlin zahrnuje všechny planě rostoucí druhy cévnatých rostlin ČR; z pěstovaných pak většinu dřevin a ekonomicky významné a základní okrasné byliny. Kromě morfologických znaků nutných k identifi... více


Ohrožená příroda

Ohrožená příroda

1985, J. Dorst

Významný francouzský zoolog shrnuje ve své knize výsledky dlouholetého studia věnovaného příčinám mizení a vymírání rostlinných a živočišných druhů v souvislostí s civilizační a kolonizační činností člověka.... více


Stromy a keře

Stromy a keře

2005, V. Větvička

Obsáhlá publikace známého botanika a ředitele pražské botanické zahrady Václava Větvičky seznamuje vyčerpávajícím způsobem se stromy a keři, které nás obklopují i za kterými se musíme vydat do přírody.... více


Příroda – Velký obrazový průvodce

Příroda – Velký obrazový průvodce

2011, . kolektiv autorů

Mimořádná encyklopedická publikace obsahuje více než 5 000 ilustrací všeho, co se na zemi vyskytuje: od mikrobů po největší savce, od nerostů a minerálů po mohutné sekvoje, od nejdrobnějšího hmyzu po impozantní dravce a ... více


Stromy - Velký obrazový průvodce

Stromy - Velký obrazový průvodce

2010, A. N. Rodd

Stromy jsou nedílnou součástí přírodního prostředí a mají mimořádnou hodnotu jako klíčové prvky mnoha ekosystémů a přírodního prostředí po celé zeměkouli. Tento obsažný průvodce zkoumá stromy ze všech úhlů, včetně jejich... více


100 největších divů přírody

100 největších divů přírody

2002, I. Cranfield

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Naše pralesy

Naše pralesy

1953, R. Janda

Nádherná obrazová publikace, zachycující dokonalými záběry neznámou krásu našich pralesů na Šumavě, v Jeseníkách, Beskydech, Karpatech, Tatrách a Slovenském Krušnohoří. 2., doplněné vydání. více


Přírodní divy světa

Přírodní divy světa

1982, P. J. Banyard

Zajímavá kniha s množstvím obrazového materiálu popisuje přístupnou formou přírodní jevy celého světa. více


Deštný les

Deštný les

2007, T. Marent

Tropické deštné lesy se počtem a rozmanitostí zastoupených živočišných a rostlinných druhů vymykají všem ostatním planetárním přírodním systémům. Po šestnáct let cestoval fotograf Thomas Marent po pěti kontinentech, aby ... více


Planeta Země

Planeta Země

2007, A. Fothergill

- jak jste ji ještě neviděli. Žijeme na planetě, kterou nikdy nedokážeme dostatečně ocenit. Každý z nás je schopen zahlédnout nebo zažít jen zlomek její nádhery a složitosti. Tým autorů této knihy a stejnojmenného tele... více


Encyklopedie jehličnatých stromů a keřů

Encyklopedie jehličnatých stromů a keřů

2008, K. Hieke

V poslední době se setkáváme se stále větším zájmem o dřeviny, tedy stromy a keře. Tento zájem je patrný zejména u okrasných rodů a druhů, kde úzce souvisí se snahou o dokonalejší a také pestřejší uspořádání veřejných i ... více


Květena České republiky 1

Květena České republiky 1

1997, B. Slavík

Osmisvazková moderní, kriticky pojatá květena shrnuje současné poznatky o druhové skladbě vegetace cévnatých rostlin (kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných). Obsahuje všechny domácí druhy cévnatých rostlin dále dr... více


Květena České republiky 2

Květena České republiky 2

1990, B. Slavík

Květena ČR je v české literatuře svým celkovým pojetím a hloubkou zpracování nejpodrobnější flórou našeho státního území. Jako jedna ze základních flór středoevropského prostoru je důležitým zdrojem informací i pro botan... více


1 2 3 4 5 6 7 >