příroda

štítek, 490 knih


Tábornická encyklopedie

Tábornická encyklopedie

1985, M. Vosátka

Encyklopedie pro všechny, kdo se pohybují v přírodě a mají k ní kladný vztah. více


160

160

2016, T. Kucharská

„Doufáte a věříte. Vše vidíte v jasných barvách jako skutečnost. Nepochybujete o tom. Víte, že samotná cesta je cíl. Že už tohle všechno stálo za to. Nutnost překonat se. Znovu vstát, znovu začít, zatnout zuby, doufat a ... více


Stromy a keře

Stromy a keře

2005, V. Větvička

Obsáhlá publikace známého botanika a ředitele pražské botanické zahrady Václava Větvičky seznamuje vyčerpávajícím způsobem se stromy a keři, které nás obklopují i za kterými se musíme vydat do přírody.... více


Klíč ke květeně České republiky

Klíč ke květeně České republiky

2002, K. Kubát

Nová příručka k určování rostlin zahrnuje všechny planě rostoucí druhy cévnatých rostlin ČR; z pěstovaných pak většinu dřevin a ekonomicky významné a základní okrasné byliny. Kromě morfologických znaků nutných k identifi... více


Ohrožená příroda

Ohrožená příroda

1985, J. Dorst

Významný francouzský zoolog shrnuje ve své knize výsledky dlouholetého studia věnovaného příčinám mizení a vymírání rostlinných a živočišných druhů v souvislostí s civilizační a kolonizační činností člověka.... více


Stromy - Velký obrazový průvodce

Stromy - Velký obrazový průvodce

2010, A. N. Rodd

Stromy jsou nedílnou součástí přírodního prostředí a mají mimořádnou hodnotu jako klíčové prvky mnoha ekosystémů a přírodního prostředí po celé zeměkouli. Tento obsažný průvodce zkoumá stromy ze všech úhlů, včetně jejich... více


100 největších divů přírody

100 největších divů přírody

2002, I. Cranfield

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Cestou necestou českou krajinou

Cestou necestou českou krajinou

2014, V. Větvička

Cestovat se dá prstem po mapě, v myšlenkách, ale i letadlem, vlakem či autem. Cestovat se dá odněkud někam, tam a zase zpátky, dá se bloudit v kruzích. Možná máte zkušenost, že nejlepší je cestovat pěšky, třeba i cestou ... více


Příroda - Moje první knížka

Příroda - Moje první knížka

1992, A. Wilkes

Jednoduché návody pro začínající přírodovědce, doprovázené sérií názorných fotografií. více


Květena České republiky 1

Květena České republiky 1

1997, B. Slavík

Osmisvazková moderní, kriticky pojatá květena shrnuje současné poznatky o druhové skladbě vegetace cévnatých rostlin (kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných). Obsahuje všechny domácí druhy cévnatých rostlin dále dr... více


Květena České republiky 2

Květena České republiky 2

1990, B. Slavík

Květena ČR je v české literatuře svým celkovým pojetím a hloubkou zpracování nejpodrobnější flórou našeho státního území. Jako jedna ze základních flór středoevropského prostoru je důležitým zdrojem informací i pro botan... více


Květena České republiky 3

Květena České republiky 3

1992, B. Slavík

Květena ČR je v české literatuře svým celkovým pojetím a hloubkou zpracování nejpodrobnější flórou našeho státního území. Jako jedna ze základních flór středoevropského prostoru je důležitým zdrojem informací i pro botan... více


Květena České republiky 4

Květena České republiky 4

1995, B. Slavík

Čtvrtý díl obsahuje tři čeledi - růžovité (Rosaceae), sapanovité (Caesalpiniaceae) a bobovité (Fabaceae). Podrobně jsou zpracovány i taxonomicky obtížné rody, jako ostružiník (Rubus), kontryhel (Alchemilla), mochna (Pote... více


Květena České republiky 5

Květena České republiky 5

1997, B. Slavík

Květena ČR je v české literatuře svým celkovým pojetím a hloubkou zpracování nejpodrobnější flórou našeho státního území. Jako jedna ze základních flór středoevropského prostoru je důležitým zdrojem informací i pro botan... více


Květena České republiky 6

Květena České republiky 6

2000, B. Slavík

Květena ČR je v české literatuře svým celkovým pojetím a hloubkou zpracování nejpodrobnější flórou našeho státního území. Jako jedna ze základních flór středoevropského prostoru je důležitým zdrojem informací i pro botan... více


1 2 3 4 5 6 >