Karpaty

štítek, 6 knih


Prázdniny v pralesích

Prázdniny v pralesích

1977, J. Komárek

Vyprávění o dobrodružství mladých chlapců v karpatských pralesích, kde i autor jako mladý student prožil se svými kamarády kouzelné prázdniny v hlubokých lesích a na vysoko položených pastvinách východních Karpat.... více


Karpatské hry

Karpatské hry

1992, M. Nevrlý

Karpatské hry jsou ze všech knih Miloslava Nevrlého nejoblíbenější. Putování divokými rumunskými horami si poutníci ozvláštňují hrami, které mohou hrát sami se sebou. Hra na poutníka s lehkým srdcem, Hra na zelenou propa... více


Pěšky napříč Evropou

Pěšky napříč Evropou

2006, N. Crane

Sám – i když se teprve nedávno oženil – a s odhodláním zdolat cestu jen po svých se Nicholas Crane pouští do neobyčejného dobrodružství: sedmnáct měsíců dlouhou pouť přes pásma hor, která se táhnou Evropou od španělského... více


Od priesmyku Predeal po Kurovské sedlo: Boje vo Východných Karpatoch v roku 1944

Od priesmyku Predeal po Kurovské sedlo: Boje vo Východných Karpatoch v roku 1944

2011, . kolektiv autorů

Autori sa zaoberajú bojmi, ktoré sa odohrali v priebehu roku 1944 vo Východných Karpatoch, a to z viacerých aspektov a uhlov pohľadu. Vychádzajú z najnovších poznatkov publikovaných v prácach domácich i zahraničných hist... více


Můstek mezi nebem a zemí

Můstek mezi nebem a zemí

2014, L. Jančiková

Kouzelné dětství v Karpatech provázelo mladého horala do daleké Prahy, kam ho zavedla touha po vzdělání. Druhá světová válka na Podkarpatsku ho o starý domov připravily, ale ani v novém ho neopouštěly vzpomínky. Rodná mí... více


Rostliny Karpat

Rostliny Karpat

2018, J. Košťál

Kniha přibližuje nesmírně bohatý a atraktivní svět karpatské flóry. Představuje výběr 150 botanicky významných a pozoruhodných rostlin, které reprezentují zejména karpatské endemity a fytogeograficky zajímavé taxony... více