angličtina

štítek, 300 knih


Anglicko-český a česko-anglický slovník

Anglicko-český a česko-anglický slovník

1994, I. Poldauf

9. vydání slovníku více


Velký anglicko-český slovník I. A-M

Velký anglicko-český slovník I. A-M

1997, B. Hodek

Třetí, přepracované vydáno tohoto nejrozsáhlejšího díla české anglistiky je určeno jak běžnému českému čtenáři anglicky psaného periodického tisku, krásné proózy, poezie, dramatu a populárně vědecké literatury, tak i odb... více


Anglicko-český výkladový slovník

Anglicko-český výkladový slovník

1998, J. M. Sinclair

Jediný slovník svého druhu na českém trhu - výklad anglických slov je poskytován bilinguálně. Na základě slovníkové předlohy nakladatelství Cobuild vzikla moderní verze výkladového slovníku vhodná zejména pro pokročil... více


Anglicko-český slovník frázových sloves

Anglicko-český slovník frázových sloves

2002, L. Vodička

Slovník obsahuje více než 12 000 hesel, vedle samotných frázových sloves i 24 000 ustálených slovních spojení - idiomů. Nové vydání v tvrdé vazbě a v přehledné grafické úpravě by mělo pomoci studentům i učitelům při zv... více


Jindřich Štyrský

Jindřich Štyrský

2007, K. Srp

Monografie přibližuje rozsáhlou výtvarnou tvorbu Jindřicha Štyrského, výrazné postavy české i evropské meziválečné avantgardy. Vydáno při příležitosti retrospektivní výstavy umělce v Galerii hlavního města Prahy v roce 2... více


Pohádky do křupava propečené / Story Bakery

Pohádky do křupava propečené / Story Bakery

2014, Z. Boďová

31 pohádkových příběhů, o pekaři a pekařce, kteří pečou chleba a koláče pro prapodivné návštevníky. Nevěřili byste, kdo všechno se zatoulá do malé pekárny na náměstí: skřítkové, víly, permoníci, čarodějnice Serafína, čar... více


Romeo a Julie a dalších 19 Shakespearových her

Romeo a Julie a dalších 19 Shakespearových her

2015, W. Shakespeare

Anglická spisovatelka a básnířka Edith Nesbitová převyprávěla, s občasnými doslovnými citacemi, dvacet Shakespearových her tak, aby byly srozumitelné pro anglické děti. Doufáme, že stejně dobře budou srozumitelné i p... více


Stručná mluvnice angličtiny

Stručná mluvnice angličtiny

2006, L. Bubeníková

Příručka je vypracována na základě srovnávání angličtiny s češtinou. Text opraveného vydání odpovídá současným poznatkům o anglické mluvnické skladbě, byly upřesněny některé formulace a nahrazeny nebo upraveny některé př... více


Password - Anglický výkladový slovník s českými ekvivalenty

Password - Anglický výkladový slovník s českými ekvivalenty

1997, L. Kernerman

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Moje první slova Česky - Anglicky

Moje první slova Česky - Anglicky

2004, . kolektiv autorů

Ilustrované leporelo učící děti anglicky,doplněno zásady anglické výslovnossti. formát 252x186x18mm více


Anglicko-český slovník  - s dodatky

Anglicko-český slovník - s dodatky

1970, I. Poldauf

Čvrté vydání je rozšířeno o výrazy poválečné, odborné, vžité slangové a o materiál frazeologický. Kladem slovníku je užitečný Průvodce k anglo-americkému životu s tabulkami měr, vah, chemických prvků, památných dnů, svět... více


Zmaturuj z anglického jazyka 1

Zmaturuj z anglického jazyka 1

2007, J. Belán

Praktický pomocník pre každého študenta, ktorý chce úspešne zmaturovať z angličtiny a uspieť na prijímacích skúškach na vysokú školu. Publikácia predkladá ucelený súhrn stredoškolského učiva gramatiky anglického jazyka. ... více


2000 najpoužívanejších anglických slov + MP3

2000 najpoužívanejších anglických slov + MP3

2006, *. antologie

Príručka je určená pre tých, ktorí sa učia po anglicky. Či už ide o začiatočníkov alebo i stredne pokročilých. Umožní vám zopakovať si najfrekventovanejších 2000 slov. Ak ich ovládate, môžete po anglicky už veľmi efektív... více


Anglicko-český slovník s počitatelností a frázovými slovesy

Anglicko-český slovník s počitatelností a frázovými slovesy

2002, R. Obrtelová

Mimořádný jazykový slovník obsahuje přehled mluvnice, frazeologii, tématické obrazové přílohy a reálie anglicky mluvících zemí. Zcela nový anglicko-český slovník středního rozsahu. Obsahuje britskou i americkou slovní z... více


Mluvnice Angličtiny

Mluvnice Angličtiny

1996, Z. Strnadová

Mluvnice angličtiny je systematicky zpracovaná, prakticky zaměřená příručka vhodná pro všechny studující angličtiny. Autorka v ní důsledne používá vybranou jazykovou terminologii, se kterou je český uživatel dobře obezná... více


1 2 3 4 5 6 >