učebnice středních škol a gymnázií

štítky

152 knih

Biologie pro gymnáziaBiologie pro gymnázia2005, Vladimír Zicháček

Aktualizované 8.vydání. Souhrnné ucelené vydání středoškol. učebnic: Biologie prokaryot, vyšších a nižších rostlin, hub, Biologie živočichů, Biologie člověka a úvod do obecné biologie, až Vybrané kapitoly z obecné biolog... více


FilosofieFilosofie2002, Ivan Blecha

4. rozšířené a opravené vydání. Populární učební pomůcka pro studenty SŠ a VŠ uvádějící vývoj filosofie z hlediska tematického a historického. Vnější podoba textů je podřízena hledisku tematickému (filosofie bytí, pozná... více


Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy - Středověk a raný novověkDějepis 2 pro gymnázia a střední školy - Středověk a raný novověk2004, Petr Čornej

Raný středověk Vrcholný středověk Pozdní středověk Počátky novověku Třicetiletá válka Utváření novodobé společnosti více
Dějepis pro gymnázia a střední školy 1 - Pravěk a starověkDějepis pro gymnázia a střední školy 1 - Pravěk a starověk2016, Veronika Válková

Tato publikace je první částí čtyřdílné řady učebnic dějepisu pe o čtyřletá gymnáia. Je zpracována podle platných osnov a plně vyhovuje Katalogu požadavků ke společné části maturitní zkoušky z dějepisu. Připravuje tak st... více


Dějiny výtvarné kultury 1Dějiny výtvarné kultury 11986, Bohumír Mráz

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Přehled středoškolské chemiePřehled středoškolské chemie1996, Jiří Vacík

Univerzální, osvědčená příručka pro všechny typy škol nechemického zaměření. K přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na VŠ. více


Dějiny literatury od starověku do počátku 19. stoletíDějiny literatury od starověku do počátku 19. století2001, Vladimír Prokop

Pro výuku literatury na středních školách. Kromě tradičních látek jsou ve skriptech podrobně zpracovány i literatury neevropské včetně základních informací o souvisejících filozofiích a náboženstvích (buddhismus, hindui... více


Dějepis pro střední odborné školy - České a světové dějinyDějepis pro střední odborné školy - České a světové dějiny2002, Petr Čornej

Tato učebnice je určena pro výuku dějepisu na všech typech středních odborných škol, které mají v učebním plánu vyučovací předmět dějepis. Zachycuje světové a české dějiny od nejstarších dob do současnosti ve vzájemných ... více


Dějepis pro gymnázia a střední školy 4 - Nejnovější dějinyDějepis pro gymnázia a střední školy 4 - Nejnovější dějiny2005, Jan Kuklík

Tato publikace je závěrečnou částí čtyřdílné řady učebnic dějepisu pro čtyřletá gymnázia. Je zpracována podle platných osnov a plně vyhovuje Katalogu požadavků ke společné části maturitní zkoušky z dějepisu. Připravuje t... více


Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče)Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče)2000, Vladimír Prokop

Přehled všech směrů a tendencí ve světové a české literatuře tohoto období. Medailony všech velkých osobností, zajímavosti, interpretace a ukázky. Graficky přehledné, lze se snadno učit. více


Přehled světové literatury 20. stoletíPřehled světové literatury 20. století1997, Vladimír Prokop

Moderní umělecké směry (kubismus, futurismus, expresionismus, dadaismus, surrealismus), počátky moderní prózy 20. století. Existencialismus, neorealismus, beatnici, nový román, absurdní literatura, magický realismus, po... více


Přehled české literatury 20. stoletíPřehled české literatury 20. století1998, Vladimír Prokop

Přehled všech výrazných tendencí v české literatuře 20. století. Podrobnější medailony všech velkých osobností české literatury (autoři nejsou násilně kouskováni dle politických údobí). U důležitých literárních děl str... více


Vybrané kapitoly z psychologieVybrané kapitoly z psychologie1995, Marie Vacínová

Učebnice psychologie zejména pro gymnázia a střední školy s pedagogickým zaměřením. více


Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismusFyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus1998, Oldřich Lepil

Učebnice je součástí ucelené řady tematicky zaměřených učebnic fyziky. Svým pojetím,způsobem výkladu učiva a použitou terminologií navazuje na předcházející učebnice: Mechanika, Molekulová fyzika a termika, Mechanické km... více


Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy - Pravěk a starověkDějepis 1 pro gymnázia a střední školy - Pravěk a starověk2010, Petr Čornej

Pravěk a starověk Publikace je prvním dílem čtyřdílné řady učebnic pro čtyřletá gymnázia. Je zpracována podle osnov pro čtyřletá gymnázia. Uplatní se ale i na dalších typech škol, neboť v učebnicích je graficky odlišen ... více


1 ...