hláskování, fonetika

štítky

23 knih


Příruční mluvnice češtinyPříruční mluvnice češtiny2012, Marek Nekula

Moderní mluvnice současného českého jazyka je svým zpracováním určena učitelům, studentům všech typů škol, redaktorům, autorům a vůbec všem uživatelům správné a kultivované češtiny. Umožňuje nabýt jistoty o správných ... více


Fonetika a fonologie češtinyFonetika a fonologie češtiny1994, Zdena Palková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemistyÚvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty2008, Marie Krčmová

Učební text Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty podává poučení o zvukové stavbě češtiny tak, aby na jedné straně v přiměřeném rozsahu reflektoval nejnovější poznatky fonetických věd (tj. fonetiky, fonologie a morf... více
Kultura mluveného slovaKultura mluveného slova2000, Radovan Lukavský

Cyklus přednášek, původně určených studentům režie na pražské FAMU. Přílohou knihy je 1 CD. více


Fonetika francouzštinyFonetika francouzštiny2008, Marie Dohalská

Třetí, doplněné vydání vysokoškolské učebnice určené pro filology, překladatele, tlumočníky i učitele, kteří se chtějí zdokonalit ve francouzské výslovnosti. Součástí knihy je audio CD s nahrávkou vybraných cvičení. U... více


Fonetika současné angličtinyFonetika současné angličtiny1998, Alena Skaličková

Kniha pojednává o struktuře anglické fonetické stavby hlásek , uvádí několik vhodných příkladů výslovnosti a cvicdení na zdokonalen výslovnosti angličtiny. Kniha je vhodná pro studenty anglistiky a především ke zkoušce z... více


Slovenská fonológiaSlovenská fonológia1979, Eugen Pauliny

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Praktická fonetika ruského jazyka pro budoucí učitelePraktická fonetika ruského jazyka pro budoucí učitele2015, Jakub Konečný

Pomůcka pro studium a výuku ruského jazyka... více


Znělostní kontrast nejen v češtiněZnělostní kontrast nejen v češtině2011, Radek Skarnitzl

Tato kniha se zabývá jevem, který je označován jako znělost a který od sebe odlišuje dvojice hlásek jako [p]-[b] či [s]-[z]. Z pohledu na tabulku konsonantů IPA by se mohlo zdát, že znělostní kontrast je triviální záleži... více


Fonetika a fonologie českého jazykaFonetika a fonologie českého jazyka1984, Marie Krčmová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Uvedení do fonetiky češtiny na obecně fonetickém základěUvedení do fonetiky češtiny na obecně fonetickém základě1962, Bohuslav Hála

Ucelené pojednání o fonetice češtiny z pera odborníka. více


Prozodická gramatika čínštinyProzodická gramatika čínštiny2014, David Uher

Prozodická gramatika čínštiny shrnuje badatelskou činnost prof. O. Švarného především v oblasti fonologického systému a její aplikaci na korpus vět moderní hovorové čínštiny. Současně je teoretickým úvodem Učebního slovn... více


Dynamika fonologického systému současné spisovné češtinyDynamika fonologického systému současné spisovné češtiny1968, Josef Vachek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Praktická fonetika vietnamštinyPraktická fonetika vietnamštiny2008, Binh Slavická

Publikace je koncipována jako učební text pro začínající studenty oboru vietnamistika, ale zároveň dobře poslouží každému, kdo se blíže zabývá vietnamským jazykem. Učebnice má dvě vzájemně se doplňující a rozsahem dobře ... více


Fonetika a fonologie současné španělštinyFonetika a fonologie současné španělštiny2009, Petr Čermák

Cílem učebního textu, určeného studentům španělské filologie, je seznámit se základy fonetiky a fonologie španělštiny. Pozornost je věnována i vztahu mezi mluvenou a psanou podobou současné španělštiny. Obsah: grafický z... více


1