hláskování, fonetika

štítky

25 knih


Auris 86% Auris 2022, Vincent Kliesch

Thriller podle námětu Sebastiana Fitzeka. Je mladá. Věří v pravdu. Osudová chyba? Sebemenší odchylka ve zvuku hlasu stačí k rozlišení pravdy od lži Rychlý a neobvyklý, takový je napínavý thriller zrozený ze spolup... více


Příruční mluvnice češtiny 91% Příruční mluvnice češtiny 2012, Marek Nekula

Moderní mluvnice současného českého jazyka je svým zpracováním určena učitelům, studentům všech typů škol, redaktorům, autorům a vůbec všem uživatelům správné a kultivované češtiny. Umožňuje nabýt jistoty o správných ... více


Fonetika a fonologie češtiny 93% Fonetika a fonologie češtiny 1994, Zdena Palková

Popis knihy není zatím k dispozici. více
Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty 86% Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty 2008, Marie Krčmová

Učební text Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty podává poučení o zvukové stavbě češtiny tak, aby na jedné straně v přiměřeném rozsahu reflektoval nejnovější poznatky fonetických věd (tj. fonetiky, fonologie a morf... více


Fonetika francouzštiny 88% Fonetika francouzštiny 2008, Marie Dohalská

Třetí, doplněné vydání vysokoškolské učebnice určené pro filology, překladatele, tlumočníky i učitele, kteří se chtějí zdokonalit ve francouzské výslovnosti. Součástí knihy je audio CD s nahrávkou vybraných cvičení. U... více


Kultura mluveného slova 92% Kultura mluveného slova 2000, Radovan Lukavský

Cyklus přednášek, původně určených studentům režie na pražské FAMU. Přílohou knihy je 1 CD. více


Praktická fonetika ruského jazyka pro budoucí učitele 100% Praktická fonetika ruského jazyka pro budoucí učitele 2015, Jakub Konečný

Pomůcka pro studium a výuku ruského jazyka... více


Fonetika současné angličtiny 80% Fonetika současné angličtiny 1998, Alena Skaličková

Kniha pojednává o struktuře anglické fonetické stavby hlásek , uvádí několik vhodných příkladů výslovnosti a cvicdení na zdokonalen výslovnosti angličtiny. Kniha je vhodná pro studenty anglistiky a především ke zkoušce z... více


Fonetika italštiny 100% Fonetika italštiny 2018, Jan Radimský

Publikace si klade za cíl zaplnit mezeru v nabídce učebnic zabývajících se zvukovou podobou italštiny. Záměrem autora je poskytnout komplexní popis současné standardní a neutrální italské výslovnosti s přihlédnutím k hla... více


Proč to nemusíš slyšet 80% Proč to nemusíš slyšet 2022, Romana Smělíková

Kniha o tom, jak čeština zní a jak se vyslovuje, pro všechny, které to zajímá, pro ty, kdo pracují s nerodilými mluvčími, však především. více


Slovenská fonológia 40% Slovenská fonológia 1979, Eugen Pauliny

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Uvedení do fonetiky češtiny na obecně fonetickém základě 0% Uvedení do fonetiky češtiny na obecně fonetickém základě 1962, Bohuslav Hála

Ucelené pojednání o fonetice češtiny z pera odborníka. více


Cvičebnice výslovnosti češtiny nejen pro školní výuku 0% Cvičebnice výslovnosti češtiny nejen pro školní výuku 2018, Jana Vlčková-Mejvaldová

Cílem publikace je poskytnout podporu pro výuku zvukové stránky jazyka a ke kultivaci mluveného projevu. Cvičebnice obsahuje stručné teoretické výklady, upozorňuje na problémová místa české výslovnosti a na příkladech uk... více


Logopedie hrou % Logopedie hrou 2020, Šárka Smitková

Návody k vyvozování hlásek, procvičování, zábavné úkoly, grafomotorika. více


Znělostní kontrast nejen v češtině 0% Znělostní kontrast nejen v češtině 2011, Radek Skarnitzl

Tato kniha se zabývá jevem, který je označován jako znělost a který od sebe odlišuje dvojice hlásek jako [p]-[b] či [s]-[z]. Z pohledu na tabulku konsonantů IPA by se mohlo zdát, že znělostní kontrast je triviální záleži... více


Úvod do jazykové kultury a fonetika češtiny - praktikum 0% Úvod do jazykové kultury a fonetika češtiny - praktikum 2012, Karla Ondrášková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Fonetika a fonologie současné španělštiny 0% Fonetika a fonologie současné španělštiny 2009, Petr Čermák

Cílem učebního textu, určeného studentům španělské filologie, je seznámit se základy fonetiky a fonologie španělštiny. Pozornost je věnována i vztahu mezi mluvenou a psanou podobou současné španělštiny. Obsah: grafický z... více


Fonogramy: Vztah výslovnosti fonetika k výslovnosti fonogramu 0% Fonogramy: Vztah výslovnosti fonetika k výslovnosti fonogramu 2014, Kateřina Szokalová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Fonetika a fonologie českého jazyka 0% Fonetika a fonologie českého jazyka 1984, Marie Krčmová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Základy obecné a španělské fonetiky a fonologie 0% Základy obecné a španělské fonetiky a fonologie 2008, Lubomír Bartoš

Zcela přepracovaná verze podobné učební pomůcky, která vyšla v roce 1999 a která je již dnes rozebrána (Bartoš, L. Úvod do fonetiky, fonologie a pravopisu španělštiny. Ostrava: FF OU, 108 stran). Vysokoškolský učební tex... více