slovníky

štítky

407 knih


Bohovia a hrdinovia antických bájí 94% Bohovia a hrdinovia antických bájí 1980, Vojtech Zamarovský

Encyklopédia antickej mytológie pre mladých čitateľov. Vyše 8000 hesiel a 2000 postáv, spracované podľa dobových antických prameňov počnúc Homérom a Hésiodom až po Vergília a Ovídia. Druhé doplnené vydanie. více


Malá filosofie člověka / Slovník filosofických pojmů 83% Malá filosofie člověka / Slovník filosofických pojmů 2010, Jan Sokol

Kniha má svůj základ v přednáškách o úvodu do filosofie, které autor pronesl na Pedagogické fakultě a Filosofické fakultě UK. Může ale posloužit i jako první uvedení do pestrého světa filosofické problematiky studentům, ... více


Profesor a šílenec 85% Profesor a šílenec 2019, Simon Winchester

Vypráví skutečný příběh profesora Jamese Murraye, který se v roce 1857 pustil do jednoho z nejambicióznějších projektů v historii – kompilaci Oxfordského slovníku angličtiny. Přitom si začal dopisovat s americkým chirurg... více
Lexikon magie 91% Lexikon magie 1993, Milan Nakonečný

Důkladně zpracovaný slovník, kdy v jednotlivých abecedně řazených heslech jsou probrány pojmy západního esoterismu okultistického druhu a mystiky. Pojem magie, jak je použit v názvu lexikonu, je zde chápán v širším vý... více


Moudrost věků - lexikon latinských výroků, přísloví a rčení 93% Moudrost věků - lexikon latinských výroků, přísloví a rčení 1998, Eva Kuťáková

Široký výběr několika tisíc latinských starověkých, biblických i středověkých okřídlených rčení, citátů a dalších užitečných obratů, z nichž se velká část vztahuje k důvěrně známým, běžným tématům, situacím a zkušenostem... více


Příruční mluvnice češtiny 90% Příruční mluvnice češtiny 2012, Marek Nekula

Moderní mluvnice současného českého jazyka je svým zpracováním určena učitelům, studentům všech typů škol, redaktorům, autorům a vůbec všem uživatelům správné a kultivované češtiny. Umožňuje nabýt jistoty o správných ... více


Slovník cizích slov 98% Slovník cizích slov 1986, Lumír Klimeš

Třetí, upravené vydání. Edice Odborné slovníky. více


Ďáblův slovník 75% Ďáblův slovník 2010, Ambrose Bierce

Divoká satira, absolutní ironie, totální pesimismus, brutální nihilismus, bytostná skepse, čistá misantropie a morbidita produkující humor i hrůzu zároveň – i takto lze charakterizovat Ďáblův slovník, jenž se poprvé kniž... více


Větší poetický slovník 92% Větší poetický slovník 1968, Josef Brukner

Slovníkově pojatá poetika, která chce být méně příručkou a více antologií z české i světové poezie. Kniha, která má podobu terminologického slovníku, avšak slovníkové roztřídění básnických prostředků a forem, provázené n... více


Anglicko-český, česko-anglický studijní slovník 93% Anglicko-český, česko-anglický studijní slovník 1999, Miroslav Řešetka

Anglicko-český, česko-anglický studijní slovník. 3. doplněné vydání. více


Slovník biblické ikonografie 91% Slovník biblické ikonografie 2006, Jan Royt

S náměty Starého a Nového zákona se setkáváme ve všech sférách lidské kultury. Jejich význam dnes širší veřejnosti mnohdy uniká. Slovník biblické ikonografie si klade za cíl napomoci k identifikaci a porozumění především... více


Anglicko-český a česko-anglický slovník 100% Anglicko-český a česko-anglický slovník 1994, Ivan Poldauf

9. vydání slovníku více


Plzeňsko-český slovník: Pročpa tudlecto řikáme? 94% Plzeňsko-český slovník: Pročpa tudlecto řikáme? 2017, Jan Hajšman

Plzeňsko-český slovník obsahuje stovky výrazů, které se používají v Plzni a blízkém okolí. Vysvětluje, odkud slova pocházejí a uvádí příklady jejich používaní. Kniha je doplněna také místopisným slovníkem, který se zabýv... více


Německo-český, česko-německý studijní slovník 95% Německo-český, česko-německý studijní slovník 2002, kolektiv autorů

Německo-český, česko-německý studijní slovník s novým německým pravopisem. Obsahuje také: - studijní poznámky ke správnému použití a vztahům mezi slovy - samostatný slovník zemí a obyvatel v příloze - paralelní uvádě... více


Kapesní anglicko - český, česko - anglický slovník 82% Kapesní anglicko - český, česko - anglický slovník 1990, kolektiv autorů

Do slovníku jsou zařazeny běžně používané fráze, přepočty měr a vah,používaných v anglosaských zemích a základní gramatika více


Praktický slovník medicíny 100% Praktický slovník medicíny 2000, Martin Vokurka

6.rozšířené vydání- Obsahuje více než 11 000 hesel s velkým počtem příkladů, některá hesla jsou doplněna ilustracemi. Slovník zachycuje aktuální českou lékařskou terminologii ne pouze ve formě vyučované na lékařských fa... více


Slovník stratených slov 77% Slovník stratených slov 2022, Pip Williams

Esme sa narodila do sveta slov. Svoje detstvo trávi v Skriptóriu, záhradnom domčeku v Oxforde, kde jej otec a tím zanietených lexikografov zbierajú slová pre prvý Oxfordský slovník anglického jazyka. Počas dospievania s... více


Pedagogický slovník 92% Pedagogický slovník 1998, Jan Průcha

Slovník pedagogických pojmů. 2. rozšířené a přepracované vydání více


Velký slovník floskulí 84% Velký slovník floskulí 2009, Vladimír Just

Všichni je dobře známe – poletují kolem nás, valí se na nás, často je sami použijeme, ani nevíme jak: časované bomby, třešničky na dortu, drtivé většiny, mantinely, prizmata, pohody, tahy na branku, úlety, vlajkové lodi,... více


Slovník floskulí 2 78% Slovník floskulí 2 2005, Vladimír Just

Další várka slovního smogu: paslova, pavazby, pamyšlenky., Academia, Praha 2005 více


Slovník latinských citátů - 4328 citátů s českým překladem a výkladem 91% Slovník latinských citátů - 4328 citátů s českým překladem a výkladem 2010, Josef Čermák

Kniha obsahuje v češtině nejširší dosud publikovaný výběr latinských citátů, rčení a pořekadel, a to v původní latinské podobě i v českém překladu. Více než 4300 záznamů latinské vzdělanosti je kromě abecedního řazení mo... více


Velký anglicko-český slovník I. A-M 100% Velký anglicko-český slovník I. A-M 1997, Břetislav Hodek

Třetí, přepracované vydáno tohoto nejrozsáhlejšího díla české anglistiky je určeno jak běžnému českému čtenáři anglicky psaného periodického tisku, krásné proózy, poezie, dramatu a populárně vědecké literatury, tak i odb... více


Pravidlá slovenského pravopisu 83% Pravidlá slovenského pravopisu 1957, kolektiv autorů

s pravopisným a gramatickým slovníkom. - Zrevidované vydanie více


Tezaurus jazyka českého 100% Tezaurus jazyka českého 2007, Aleš Klégr

Tematický tezaurus je zvláštní druh slovníku, který řadí slovní jednotky nikoli abecedně, ale podle významu. Podobá se slovníku synonym, jeho záběr je však mnohem širší. Podává souhrnný popis slovní zásoby jazyka prostře... více


Slovník filozofických pojmů současnosti 88% Slovník filozofických pojmů současnosti 2011, Jiří Olšovský

Třetí, rozšířené a aktualizované vydání slovníku odráží základní posuny v současném myšlení; současnost je zde míněna ve smyslu důležitosti veškerého dosavadního podstatného filozofického myšlení pro dnešek. Přístupnou f... více


Nový biblický slovník 88% Nový biblický slovník 1996, kolektiv autorů

NBS obsahuje: * abecedně seřazené biblické pojmy, na jejichž sestavení se podílel tým více než 150 odborníků z předních světových universit a seminářů; * rozsah jednotlivých hesel se pohybuje od stručných místopisných ... více


Nový akademický slovník cizích slov 100% Nový akademický slovník cizích slov 2007, Jiří Kraus

Slovník obsahuje více než 100 000 významů dnes užívaných slov, slovních spojení, zkratek a značek cizího původu. Přináší komplexní poučení o pravopisu, výslovnosti, původu, slovnědruhové a tvaroslovné charakteristice, o ... více


Japonsko-český slovník 100% Japonsko-český slovník 2005, Ivan Krouský

Druhé, upravené a rozšířené vydání slovníku z roku 1993. Jediný rozsáhlý a aktuální překladový slovník pro japonštinu. Přináší více než 86.000 japonských výrazů a 115.000 českých ekvivalentů, všeobecnou slovní zásobu jap... více


Anglicko-český a česko-anglický kapesní slovník 91% Anglicko-český a česko-anglický kapesní slovník 1982, Karel Hais

Překladový slovník více


Slovník cudzích slov A/Z 97% Slovník cudzích slov A/Z 1983, Mária Ivanová-Šalingová

Druhé, revidované vydanie. více


Rusko-český, česko-ruský kapesní slovník 89% Rusko-český, česko-ruský kapesní slovník 1986, Jelizaveta Dvořáková

Určen českému uživateli, má pomoci při četbě jednoduchých textů a umožnit jednoduchou konverzaci, obsahuje azbuku a základy mluvnice. 5. vydání. . více


Slovník náboženství 66% Slovník náboženství 2001, Mircea Eliade

Základní příručka světových náboženství z pera dvou předních světových odborníků v oblasti dějin náboženství. Jednotlivá hesla jsou rozdělena podle zeměpisných oblastí a dále pak chronologicky. Četné odkazy na dílčí jevy... více


Výkladový slovník biblických jmen 100% Výkladový slovník biblických jmen 2003, Jan Heller

Kniha shrnuje a završuje výsledky autorova mnohaletého, ba celoživotního bádání na poli biblické onomatologie. Správné porozumění významu biblických jmen skýtá hlubší vhled do textu a tím může podnětně ovlivnit jeho inte... více


Etnografický slovník I. 46% Etnografický slovník I. 1987, Vlastimil Vondruška

Spolu s V. Kopřivovou a T. Grulichem. Průkopnické dílo, které se jako první pokouší systemizovat názvosloví jedné z oblastí tradiční lidové hmotné kultury. Na základě koncepce této publikace vznikaly později slovníky dal... více


Němčina pro samouky 83% Němčina pro samouky 1968, Štěpán Zapletal

Tato učebnice Vás seznámí ve 34 lekcích bez pomoci učitele se základy německého jazyka a umožní vám dohovořit se v nejběžnějších situacích každodenního života. Učebnici doplňuje mluvnický přehled, abecední německo-český ... více


Slovník řecko-římské mytologie a kultury 97% Slovník řecko-římské mytologie a kultury 1993, kolektiv autorů

Každé heslo této encyklopedie nabídne: - představení mytologické osoby, místa, důležitého pojmu nebo tématu, mýtus, který se k tomu pojí a jeho význam, -odkazy na konkrétní umělecká díla, především literární, ale také ... více


Velký anglicko-český slovník I. A-G 100% Velký anglicko-český slovník I. A-G 1984, Břetislav Hodek

1. vydání největšího anglicko-českého slovníku . Obsahuje více než 100 000 hesel obecného i odborného jazyka (přibližně 280 000 anglických slov) a na 450 000 českých ekvivalentů. Přehledná koncepce jeho zpracování, kdy k... více


Velký anglicko-český slovník II. H-R 100% Velký anglicko-český slovník II. H-R 1985, Břetislav Hodek

Po více než sedmdesáti letech od vydání Jungova Anglicko-českého slovníku (1911) dostává česká veřejnost opět velký a podrobný slovník angličtiny, který jak šíří, tak i hloubkou zpracování odpovídá současným požadavkům n... více


Křesťanství od A do Z 93% Křesťanství od A do Z 1998, Piero Petrosillo

Přehledná encyklopedie pro všechny zájemce o vědní obory spojené s náboženstvím jako jsou např. teologie, spiritualita, církevní dějiny, sakrální umění. Kniha přináší informace i z dosud encyklopedicky nezpracovaných obl... více


Velký anglicko-český slovník III. S-Z 100% Velký anglicko-český slovník III. S-Z 1985, Břetislav Hodek

Po více než sedmdesáti letech od vydání Jungova Anglicko-českého slovníku (1911) dostává česká veřejnost opět velký a podrobný slovník angličtiny, který jak šíří, tak i hloubkou zpracování odpovídá současným požadavkům n... více