slovotvorba

štítky

3 knih

Příruční mluvnice češtinyPříruční mluvnice češtiny2012, Marek Nekula

Moderní mluvnice současného českého jazyka je svým zpracováním určena učitelům, studentům všech typů škol, redaktorům, autorům a vůbec všem uživatelům správné a kultivované češtiny. Umožňuje nabýt jistoty o správných ... více


Slovo a jeho konverzeSlovo a jeho konverze2009, Božena Bednaříková

Práce pojednává o konverzi jako o morfologickém onomaziologickém procesu, vysvětluje její vztah ke slovnědruhové transpozici a k tzv. PS transferu. Vycházejíc ze slova jako ústřední jednotky morfologie a ze syntagmatické... více


Cvičení z nauky o slovní zásobě a tvoření slov : pro studující učitelství 1. stupně základní školyCvičení z nauky o slovní zásobě a tvoření slov : pro studující učitelství 1. stupně základní školy2004, Ivana Kolářová

Učebnice pro studenty pedagogických fakult vysokých škol více