česká poezie

štítky

1 172 knih


Kytice 87% Kytice 2010, Karel Jaromír Erben

Sbírka baladických básní K. J. Erbena právem patří mezi klasická díla české literatury. Nejznámější a nejoblíbenější soubor básní začal autor psát již jako student. Jeho balady jsou inspirované slovanskými i jinými pověs... více


Máj 72% Máj 2003, Karel Hynek Mácha

Vrcholná skladba obrozenské literatury a českého básnictví vůbec je rozčleněna do čtyř oddílů, mezi nimiž se objevují dvě intermezza. Mácha vybavil svůj příběh romantickým dějem, v němž je hlavní hrdina vyhnán z domova, ... více


Maminka 86% Maminka 1990, Jaroslav Seifert

Nositel Nobelovy ceny za literaturu napsal svou sbírku zpěvné intimní lyriky už jako zralý, zkušený a známý básník v roce 1954. Půvabné vzpomínky na dětský svět a na maminku, která dokázala udělat domov krásným, oslovily... více




Tyrolské elegie 73% Tyrolské elegie 1893, Karel Havlíček Borovský

Báseň Karla Havlíčka Borovského, která vznikla v době jeho zatčení a odvozu do Brixenu. Jedná se o ostrou, útočnou satiru na rakouskou vládu a státní policii. Rukopis byl dokončen roku 1852. více


Slezské písně 69% Slezské písně 1951, Petr Bezruč (p)

Jedná se o básně velmi často s národní a sociální tematikou, jsou zde však např. i básně milostné. Původně vydáno pod názvem Slezské číslo, teprve po rozšíření získalo svůj známý název Slezské písně. Pomník Maryčky Magd... více


Máj / Kytice 86% Máj / Kytice 2012, Karel Jaromír Erben

Svazek obsahuje dvě základní básnická díla české literatury, báseň "Máj" Karla Hynka Máchy a sbírku básní "Kytice" Karla Jaromíra Erbena. Karel Hynek Mácha - MÁJ Karel Jaromír Erben - KYTICE - Kytice; Poklad; Svate... více


Balady a romance 71% Balady a romance 2009, Jan Neruda

Sbírka Balady a romance z roku 1883 je dílem představujícím Nerudův příklon k lidové poezii. Název nastiňuje žánrové ladění sbírky, avšak Neruda zvolil netradiční pohled a obvyklá schémata útvarů balady a romance často n... více


Smuténka 87% Smuténka 2010, Jan Skácel

Český básník Jan Skácel s bytostným vztahem k Moravě je autorem dvaceti básnických sbírek, dvou děl prozaických a rozmanité tvorby pro děti. Od roku 1969 nesměl publikovat, takže se jeho tvorba objevovala v samizdatu a v... více


Magorovy labutí písně 82% Magorovy labutí písně 1986, Ivan Martin Jirous

Vrchol Jirousovy básnické tvorby; autentické zážitky - vznikala ve valdickém věznění a byla z něj propašována do exilu, psaná často ironizující epigramatickou formou; protože ve vězení nemohl psát, musel si celou sbírku ... více


Básně sebrané 94% Básně sebrané 2010, J. H. Krchovský (p)

Souborné vydání všech dosavadních sbírek nejčtenějšího českého básníka současnosti. Básně J. H. Krchovského, jednoho z nejvýraznějších tvůrců vzešlých z pražského undergroundu, se staly kultovními a některé doslova zlid... více


Písně kosmické 79% Písně kosmické 1959, Jan Neruda

V této básnické sbírce z roku 1878 Neruda opět objevuje smysl svého života, snaží se být optimistou, reaguje na rozvoj vědy a techniky. Oslavuje kosmická tělesa a lidskou touhu po poznání. Objevuje se tu materialistické ... více


Jako cool v plotě 90% Jako cool v plotě 2006, Karel Plíhal

Autorova „druhá prvotina“. Výběr básniček a říkanek, které jsou neodmyslitelnou součástí koncertů Karla Plíhala. více


Básně 92% Básně 1998, J. H. Krchovský (p)

Souborné vydání tří básnických sbírek (Noci, po nichž nepřichází ráno, Leda s labutí a Dodatky) jednoho z nejvýraznějších tvůrců vzešlých z pražského undergroundu. více


Maryčka Magdonova 81% Maryčka Magdonova 1988, Petr Bezruč (p)

Maryčka je sirotek (otec byl opilec, který se zabil při návratu z hospody). Maryčka se stará o mladší sourozence. Jednou ji při krádeži dříví chytí Hochfelder, který ji udá. Když ji odvádí strážník do „Frydku“, spáchá se... více


Na vlnách TSF 74% Na vlnách TSF 1925, Jaroslav Seifert

Bibliofilské vydání legendární poetistické sbírky, vycházející souběžně česky a anglicky (v jedinečném přetlumočení Dany Loewy, které jí v roce 1992 přineslo první cenu v překladatelské soutěži pro studenty vypsané Ameri... více


Slávy dcera 50% Slávy dcera 1868, Ján Kollár

Lyricko-epická báseň v pěti zpěvích. více


Měsíce 70% Měsíce 1976, Karel Toman (p)

Erbovní verše české poezie, v nichž básník tlumočí kolektivní sílu v trvalost národa a domova, provázejí kresby ze skicáře výtvarníka, jenž ze vzpomínek na rodné Valašsko vytvořil protějšek máchovské notě veršů. Doslov:... více


Zpěvy páteční 62% Zpěvy páteční 1974, Jan Neruda

Reprezentativní tisk přináší sbírku veršů z Nerudovy pozůstalosti, uspořádanou a vydanou původně péčí Jaroslava Vrchlického. Básník v nich srovnává utrpení národa s utrpením Kristovým na kříži a vyjadřuje odhodlání a vír... více


Magor dětem 82% Magor dětem 1991, Ivan Martin Jirous

Texty, které vznikaly během autorova věznění souběžně s jeho sbírkou Labutí píseň. Jsou určeny jeho dvěma dcerám a také jim je postupně odesílal. Připojen je také text Když uléhají beránky. více


Hodina mezi psem a vlkem 88% Hodina mezi psem a vlkem 2012, Jan Skácel

Moravský básník Jan Skácel se svým dílem zapsal do srdcí čtenářů. Básnická sbírka Hodina mezi psem a vlkem pochází z tvorby 60. let, stejně jako Smuténka či Metličky. Po vydání těchto děl byl básník zahnán do politickéh... více