Magnesia Litera

štítek, 165 knih


Velké dějiny zemí Koruny české VI.Velké dějiny zemí Koruny české VI.2007, P. Čornej

Svazek autorsky navazuje na předchozí díl a zachycuje období mezi lety 1437 a 1526. V první části líčí důsledky husitské revoluce a v širokých evropských souvislostech přibližuje dramatické pokračování husitského zápasu,... více


Velké dějiny zemí Koruny české V.Velké dějiny zemí Koruny české V.2000, P. Čornej

Kniha navazuje na předchozí díl z cyklu Velké dějiny zemí Koruny české. Jako taková mapuje události odehrávající se na území českého státu v letech 1402 až 1437, tedy v době od počátků působení mistra Jana Husa až po pos... více


Velké dějiny zemí Koruny české X. 1740-1792.Velké dějiny zemí Koruny české X. 1740-1792.2001, P. Bělina

Desátý díl (1740-1792). Autorský tým složený z významných českých historiků předkládá čtenářské veřejnosti nové obšírné zpracování našich dějin, jejichž úplné vypsání českému národu stále chybí. Monumentální, vůbec prvn... více


PernambucoPernambuco2018, I. Wernisch

Pernambuco zní jako zaklínadlo. Země z dávné dětské četby, daleká a znepokojivá. Když se to slovo rozkmitá, zaslechneme třeba Nabucco, trabuko… V kouři doutníku se zjevují siluety z vybledlých fotografií, probleskují pří... více


Velké dějiny zemí Koruny české IX.Velké dějiny zemí Koruny české IX.2011, J. Mikulec

Kniha navazuje na předchozí díl série Velké dějiny zemí Koruny české. Díl devátý se zabývá událostmi na území českého království v letech 1683 až 1740, tedy v době vrcholného baroka, kdy jsou české země ovládány Habsburk... více


Lexikon české literatury. Díl 1, A–GLexikon české literatury. Díl 1, A–G2002, k. autorů

A–G Osobnosti, díla, instituce První díl velkoryse pojatého encyklopedického díla, který obsáhne českou literaturu od nejstarších dob do roku 1945. Z celkového počtu asi 3500 hesel zaujímají větší část jména autorů proz... více


Básníci soumrakuBásníci soumraku2001, *. antologie

Italská poezie pozdní secese ve výboru, překladu a s komentářem Jiřího Pelána. Obsahuje básně těchto autorů: Guido Gozzano; Sergio Corazzini; Corrado Govoni; Aldo Palazzeschi, Mario Moretti více


Velké dějiny zemí Koruny české VIII.Velké dějiny zemí Koruny české VIII.2008, J. Mikulec

V předkládaném svazku se autorský tým zabývá důležitým obdobím českých i středoevropských dějin, vymezeným počátkem druhého stavovského povstání a třicetileté války v roce 1618 a končícím porážkou Turků před hradbami Víd... více


Velké dějiny zemí Koruny české XI.bVelké dějiny zemí Koruny české XI.b2014, M. Hlavačka

Jedenáctý díl, který je rozvržen do dvou svazků, zaplňuje poslední mezeru v chronologické řadě Velkých dějin zemí Koruny české a je vymezen jednak počátkem válek s revoluční a napoleonskou Francií, jednak definitivním na... více


Velké dějiny zemí Koruny české XII.bVelké dějiny zemí Koruny české XII.b2013, P. Bělina

Období let 1890 - 1918 patří v mnoha ohledech k nejzajímavějším a zároveň nejméně prozkoumaným i obecně známým v dějinách českých zemí. Jejich společnost, ekonomika, věda a kultura prožívaly jeden ze svých nepopiratelnýc... více


Velké dějiny zemí Koruny české XI.aVelké dějiny zemí Koruny české XI.a2013, M. Hlavačka

Jedenáctý díl zaplňuje poslední mezeru v chronologické řadě Velkých dějin a je vymezen jednak počátkem válek s revoluční a napoleonskou Francií, jednak definitivním nastolením konstituční monarchie v rámci habsburské mon... více


Velké dějiny zemí Koruny české XII.aVelké dějiny zemí Koruny české XII.a2012, P. Bělina

První svazek XII. dílu počíná na přelomu let 1859–1860, kdy v důsledku vojenské porážky habsburské monarchie v Itálii dochází k obnovení ústavního vývoje a končí rokem 1890, kdy se přijetím punktačních článků radikalizov... více


Opozice ’68. Sociální demokracie, KAN a K 231 v období pražského jara.Opozice ’68. Sociální demokracie, KAN a K 231 v období pražského jara.2009, J. Hoppe

Jiří Hoppe se ve své práci o pražském jaru 1968 zaměřil na tři významné společensko- politické aktivity občanů, které směřovaly proti mocenskému monopolu komunistické strany a k obnově pluralitní demokracie. Šlo jednak o... více


Příběhy z dlouhého stoletíPříběhy z dlouhého století2002, P. Zatloukal

Příběhy o architektuře let 1750 - 1918 na Moravě a ve Slezsku. Knihy byla oceněna jako absolutně nejlepší titul vydaný v roce 2002 cenou Magnesia Litera. více


Cesty na Sibiř - 2. dílCesty na Sibiř - 2. díl2008, M. Ryšavý

Druhá kniha vyprávění o cestě za šamanskými tradicemi popisuje další autorovu pracovní návštěvu v Jakutsku po roce 2002 a sugestivně popisuje jeho dlouhodobý pobyt mezi kočovníky, s nimiž pracoval a kteří mu dovolili nah... více


1 2 3 4 5 6 >