čeština

štítek, 422 knih


Chrám i tvrzChrám i tvrz2010, P. Eisner

Julie Kolocová: „BOŽE VELKÝ, BOŽE mocný, jenž jsi stvořil češtinu, dej a učiň, aby byla jako holubička v rozsedlinách skalních, v skrýši příkré… jako provázek z hedvábí červeného dvakrát barveného rtové její, a řeč její ... více


Šmírbuch jazyka českéhoŠmírbuch jazyka českého2005, P. Ouředník

Slovník nekonvenční češtiny 1945–1989. Třetí, rozšířené vydání jedinečného díla v historii české lexikografie: přes šestnáct tisíc výrazů z oblasti argotu, slangu a „nekonvenční češtiny“ z let 1945 až 1989.... více


Hacknutá češtinaHacknutá čeština2018, M. Kavka

Také často slýcháváte nářky a stesky nad úpadkem češtiny? Všechno je to jinak. Čeština nechřadne, ale naopak vzkvétá, a obohacuje se přitom jak prvky domácími, tak přejatými. Důkazem je on-line slovník Čeština 2.0, do kt... více
Moje první čítankaMoje první čítanka1996, J. Žáček

Čítanka obsahuje pokračování příběhů malého Toma, s nímž se děti seznámily ve Slabikáři, dále pohádky (i dramatizaci), básně, hádanky a lidová říkadla z Čech a Moravy. Závěr knihy je věnován nácviku čtení některých slov ... více


Příruční mluvnice češtinyPříruční mluvnice češtiny1970, M. Nekula

Nová moderní mluvnice současného českého jazyka je určena svým zpracováním učitelům, studentům všech typů škol, redaktorům, autorům, moderátorům a vůbec všem uživatelům jazyka, který se chtějí poučit o jazykové správnost... více


Pište správně česky - Poradna šílených korektorůPište správně česky - Poradna šílených korektorů2010, D. Behún

Tato kniha není teoretickým pojednáním o češtině jako ostatní knihy. Nedočtete se v ní o historii naší mateřštiny, o významných jazykozpytcích ani o jednotlivých jazykovědných oborech. Nenajdete v ní vyjmenovaná slova an... více


Čeština poklepem a poslechemČeština poklepem a poslechem1997, P. Eisner

Subjektivní, vtipně komentovaný výběr z české slovní zásoby, zkoumaný znalcem nejpovolanějším z úhlu historického, mluvnického, komparativního i citového. více


Jazykové jednohubkyJazykové jednohubky2014, J. Táborský

Kniha jazykových zajímavostí, kterou si oblíbí každý milovník českého jazyka. Jazykové jednohubky představují soubor tří set sloupků pojednávajících vtipně, ale zároveň odborně přesně, o tom nezajímavějším z naší slov... více


Povídky ke kávěPovídky ke kávě2015, H. Hrabáková

Povídky ke kávě aneb Jak přežít třicet let s jedním chlapem (a s jednou tchýní). Hana Hrabáková po tom, co s úspěchem publikovala své povídky časopisecky, nyní přichází oslovit čtenáře uceleným souborem humorných text... více


Rady Čechům, jak se hravě přiučiti češtiněRady Čechům, jak se hravě přiučiti češtině2002, P. Eisner

Pavel Eisner (1889-1958), Pražan ze židovské rodiny, v níž se mluvilo německy, ale která se hlásila i k českému národnímu hnutí, překladatel, esejista, kritik, novinář, ale hlavně člověk, který miloval češtinu a stal se ... více


Stručná mluvnice českáStručná mluvnice česká1998, A. Jedlička

Univerzální a osvědčená jazyková příručka pro žáky a učitele všech stupňů a druhů škol pomáhá dotvářet jazykový systém a rychle se orientovat při řešení jazykových problémů. Má schvalovací doložku MŠMT ČR.... více


Slovník floskulíSlovník floskulí2003, V. Just

Malá encyklopedie polistopadového newspeaku: klišé, slogany, hantýrky, tiky, partiové metafory, slovní smogy. Vladimír Just se častým obcováním s televizí, rozhlasem, novinami a časopisy nadýchal takového množství slo... více


Moje řeč: Fejtónky Dobré češtinyMoje řeč: Fejtónky Dobré češtiny2016, k. autorů

Jazykoví prznitelé, třeste se! Neduhy dnešní řeči, psaného projevu ii jazyka samotného pro vás s nadhledem a lehkostí rozebírají členové spolku Dobrá čeština, jehož členka byla v r. 2016 nominována na cenu Magnesia Liter... více


Proč mluvíme českyProč mluvíme česky2011, D. Krolupperová

Jak vznikají názvy měst a vesnic nebo příjmení? Co jsou to mrtvé jazyky? Jaké existují druhy písem? Co se dá vidět jazykohledem a co je uloženo ve slovomorně? To a spoustu jiných věcí o jazyce, řeči a písmu se děti dozví... více


Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnostSlovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost1978, k. autorů

Jednosvazkový Slovník spisovné češtiny vznikl úsilím kolektivu pracovníků Ústavu pro jazyk český ČSAV. (1. vydání) více


1 ...

Doporučené štítky

svahilština křížovky albánština knihy - dějiny, vývoj procvičování učiva pro začínající čtenáře synonyma staročeština žáci Bible