slovanské jazyky

štítky

18 knih


ProglasProglas2004, Viliam Turčány

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Obrazové písmo Slovienov: Staroslovienska bukvicaObrazové písmo Slovienov: Staroslovienska bukvica2017, Vladimír Laubert

Kniha Staroslovienska bukvica je svojím obsahom unikátna. Stáročia nikto nepopiera, že Slovieni aj na našom území mali svoj pôvodný písomný systém, ale vždy bol odvodzovaný od cudzincov. Teraz prichádza možnosť pochopiť,... více


Proglas. Preklady a básnické interpretácieProglas. Preklady a básnické interpretácie2012, Ľubomír Feldek

Konštantínov Proglas obohatený o preklady a interpretácie súčasných slovenských básnikov (Feldek, Buzássy, Haugová, Zambor, Džunková, Kuniak, Hevier, Ondrejička, Ondrejková, Jurolek, Podracká). "Lebo sú bez kníh nah... více
Úvod do studia slovanských jazykůÚvod do studia slovanských jazyků1955, Karel Horálek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Cvičebnice bulharštinyCvičebnice bulharštiny1955, Sáva Heřman

Z předmluvy: Naše osvobození v r.1945 a další vývoj nám ukázal, kolik nás ještě čeká úkolů na poli rozšiřování hospodářských a kulturních styků se Sovětským svazem a se zeměmi lidové demokracie. Nového významu nabyly i... více


Slavica v české řeči III/2Slavica v české řeči III/22012, kolektiv autorů

Pokračování záznamů překladů ze západoslovanských a jihoslovanských jazyků. K vydání připravili Jiří Bečka a Siegfried Ulbrecht. Kolektiv autorů Jiří Bečka, Marcel Černý, Hanuš Nykl, Zdena Koutenská, Jitka Taušová, Sieg... více


Slavica v české řeči III/1Slavica v české řeči III/12008, kolektiv autorů

Toto dílo, podobně jako předchozí Slavica v české řeči II. České překlady ze slovanských jazyků 1861–1890 (Praha 2002), vzniklo na základě rozsáhlé excerpce knižních publikací a článků v českých časopisech. Tato bibliogr... více


Slavica v české řeči II.Slavica v české řeči II.2002, kolektiv autorů

České překlady ze slovanských jazyků 1861–1890. K vydání připravil J. Bečka a kol. více


Slavica v české řeči I.Slavica v české řeči I.2002, kolektiv autorů

České překlady ze slovanských jazyků do roku 1860. Sestavil Josef Bečka s kolektivem. Druhé doplněné vydání připravili J. Bečka a K. Skwarska. více


Mluvnice současné ukrajinštiny.Mluvnice současné ukrajinštiny.2001, Oldřich Leška

Mluvnice je (po vydání Ukrajinsko-českého a česko-ukrajinského slovníku ) završením úsilí pražských ukrajinistů podat všestranný popis ukrajinského jazyka a jeho struktury na pozadí češtiny. Vzhledem k tomu, že se jedná ... více


Slovanské souvětíSlovanské souvětí1990, Helena Běličová

Práce zevrubně analyzuje a systémově popisuje soustavu souvětných typů současných slovanských jazyků. více


Rusko-česká ekvivalence propriálního lexikaRusko-česká ekvivalence propriálního lexika2017, Stanislava Špačková

Monografie z oblasti onomastiky a translatologie se snaží přinést komplexní pohled na poněkud opomíjenou problematiku převodu vlastních jmen, tzv. proprií, mezi češtinou a ruštinou a částečně i angličtinou a ruštinou. ... více


Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu - Kontrastivní analýzaSrbská frazeologie v českém a bulharském překladu - Kontrastivní analýza2016, Pavel Krejčí

Předkládaná monografie kontrastivním způsobem analyzuje české a bulharské překlady frazeologických jednotek ze dvou srbských prozaických děl: Mostu na Drině Iva Andriće (1945) a Chazarského slovníku Milorada Paviće (1984... více


Dva večery  - sborník slovenské a lužickosrbské poezieDva večery - sborník slovenské a lužickosrbské poezie2000, * antologie

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Veľkomoravský ProglasVeľkomoravský Proglas2016, Kristína Pavlovičová

O literatúre starších období nezriedka panuje názor, že v nej je už všetko jasné a uzavreté, bez možnosti objaviť niečo nové. Chronicky známe poznatky o nej sa už nepreverujú, ale mechanicky sa preberajú ako axiómy. Preh... více


1