slovanské jazyky

štítky

19 knih


O češtině s Karlem Olivou 91% O češtině s Karlem Olivou 2022, Ivana Karásková

Chcete vědět, jak vznikla vyjmenovaná slova, kde se vzalo kroužkované „ů“ nebo „oslí můstky“ a nakolik vážně byly míněny jazykové brusy typu čistonosoplena, knihovtipník a klapkobřinkotruhla? Co bylo motivem nepříliš pov... více


Proglas 70% Proglas 2004, Viliam Turčány

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Staroslovienska bukvica: Obrazové písmo Slovienov 33% Staroslovienska bukvica: Obrazové písmo Slovienov 2017, Vladimír Laubert

Kniha Staroslovienska bukvica je svojím obsahom unikátna. Stáročia nikto nepopiera, že Slovieni aj na našom území mali svoj pôvodný písomný systém, ale vždy bol odvodzovaný od cudzincov. Teraz prichádza možnosť pochopiť,... více
Proglas. Preklady a básnické interpretácie 90% Proglas. Preklady a básnické interpretácie 2012, Ľubomír Feldek

Konštantínov Proglas obohatený o preklady a interpretácie súčasných slovenských básnikov (Feldek, Buzássy, Haugová, Zambor, Džunková, Kuniak, Hevier, Ondrejička, Ondrejková, Jurolek, Podracká). "Lebo sú bez kníh nahé vše... více


Úvod do studia slovanských jazyků 60% Úvod do studia slovanských jazyků 1955, Karel Horálek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Cvičebnice bulharštiny 60% Cvičebnice bulharštiny 1955, Sáva Heřman

Z předmluvy: Naše osvobození v r.1945 a další vývoj nám ukázal, kolik nás ještě čeká úkolů na poli rozšiřování hospodářských a kulturních styků se Sovětským svazem a se zeměmi lidové demokracie. Nového významu nabyly i... více


Slovanské souvětí 0% Slovanské souvětí 1990, Helena Běličová

Práce zevrubně analyzuje a systémově popisuje soustavu souvětných typů současných slovanských jazyků. více


Veľkomoravský Proglas 0% Veľkomoravský Proglas 2016, Kristína Pavlovičová

O literatúre starších období nezriedka panuje názor, že v nej je už všetko jasné a uzavreté, bez možnosti objaviť niečo nové. Chronicky známe poznatky o nej sa už nepreverujú, ale mechanicky sa preberajú ako axiómy. Preh... více


Slovanské dialekty v jazykovém kontaktu % Slovanské dialekty v jazykovém kontaktu 2020, Michal Vašíček

Nářeční lexikum v pomezních oblastech v minulosti a současnosti. Tato kolektivní monografie obsahuje 27 studií věnovaných jazykovým kontaktům v pomezních dialektech na úrovni lexika. Autoři monografie jsou přední odborn... více


Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika 0% Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika 2017, Stanislava Špačková

Monografie z oblasti onomastiky a translatologie se snaží přinést komplexní pohled na poněkud opomíjenou problematiku převodu vlastních jmen, tzv. proprií, mezi češtinou a ruštinou a částečně i angličtinou a ruštinou. ... více


Slovanské spisovné jazyky v době obrození % Slovanské spisovné jazyky v době obrození 1975, kolektiv autorů

Studie zařazené do první části sborníku (spisovné jazyky slovanské v době obrození) se týkají počátků ruského spisovného jazyka, problémů ruského literárního jazyka 18. a 19. století, českého spisovného jazyka jako vzoru... více


Slavica v české řeči III/2 0% Slavica v české řeči III/2 2012, kolektiv autorů

Pokračování záznamů překladů ze západoslovanských a jihoslovanských jazyků. K vydání připravili Jiří Bečka a Siegfried Ulbrecht. Kolektiv autorů Jiří Bečka, Marcel Černý, Hanuš Nykl, Zdena Koutenská, Jitka Taušová, Sieg... více


Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu - Kontrastivní analýza 0% Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu - Kontrastivní analýza 2016, Pavel Krejčí

Předkládaná monografie kontrastivním způsobem analyzuje české a bulharské překlady frazeologických jednotek ze dvou srbských prozaických děl: Mostu na Drině Iva Andriće (1945) a Chazarského slovníku Milorada Paviće (1984... více


Tři příspěvky k slovanské etymologii % Tři příspěvky k slovanské etymologii 2022, Václav Polák

Svazek přináší tři slavisticko-etymologické texty Václava Poláka (1912–1981), podrobný soupis jeho prací a skicu jeho pohnutého života. více


Slavica v české řeči III/1 0% Slavica v české řeči III/1 2008, kolektiv autorů

Toto dílo, podobně jako předchozí Slavica v české řeči II. České překlady ze slovanských jazyků 1861–1890 (Praha 2002), vzniklo na základě rozsáhlé excerpce knižních publikací a článků v českých časopisech. Tato bibliogr... více


Dva večery  - sborník slovenské a lužickosrbské poezie 0% Dva večery - sborník slovenské a lužickosrbské poezie 2000, * antologie

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slavica v české řeči II. 0% Slavica v české řeči II. 2002, kolektiv autorů

České překlady ze slovanských jazyků 1861–1890. K vydání připravil J. Bečka a kol. více


Slavica v české řeči I. 0% Slavica v české řeči I. 2002, kolektiv autorů

České překlady ze slovanských jazyků do roku 1860. Sestavil Josef Bečka s kolektivem. Druhé doplněné vydání připravili J. Bečka a K. Skwarska. více


Mluvnice současné ukrajinštiny. 0% Mluvnice současné ukrajinštiny. 2001, Oldřich Leška

Mluvnice je (po vydání Ukrajinsko-českého a česko-ukrajinského slovníku ) završením úsilí pražských ukrajinistů podat všestranný popis ukrajinského jazyka a jeho struktury na pozadí češtiny. Vzhledem k tomu, že se jedná ... více