moravská nářečí

štítky

24 knih


Stařeček Pagáč vyprávjajú 98% Stařeček Pagáč vyprávjajú 1977, Zdeněk Galuška

Vybrané povídky z knih Slovácko sa súdí a Slovácko sa nesúdí. Humorné příběhy z někdejšího moravského Slovácka, podávané slováckým nářečím, přibližují rázovité strýce, povídavé tetky, furiantské šohaje a děvčice. více


Láska a smrt 80% Láska a smrt 1983, František Halas

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Malučký princ 94% Malučký princ 2021, Antoine de Saint-Exupéry

Malý princ se po brněnském hantecu dočkal i svého valašského vydání! Kultovní kniha francouzského spisovatele a pilota Antoina de Saint-Exupéryho byla přeložena do více než 300 jazyků a dialektů. Každý ji zná. Vášnivá... více
Opavština pro samouky 100% Opavština pro samouky 2017, Vít Skalička

Druhé vydání knihy. Jste odjinud? tato kniha Vás naučí: - porozumět, o čem je řeč mezi vaší přítelkyní a její babičkou; - domluvit se s místním řemeslníkem; - neztratit se na cestách po slezském venkově; - domluvit ... více


Velká kniha Hantecu 87% Velká kniha Hantecu 1999, Pavel Kopřiva

Kniha se skládá ze tří částí a je přehlednou ukázkou brněnského slangu. Část první literární obsahuje povídky nejen z dějin města Brna, ale jsou zde převyprávěny osobitou formou známé události, jejichž význam si čtenář s... více


Dolská nářečí na Moravě 100% Dolská nářečí na Moravě 1954, Jaromír Bělič

V prvních částech monografie vymezuje autor hranice oblasti dolských nářečí, tvořících přechodný pás mezi hanáčtinou a moravskou slovenštinou, podává podrobný popis a rozbor hláskosloví a tvarosloví těchto nářečí a všímá... více


Česko-prajzský slovník + Frky + Nadávky 80% Česko-prajzský slovník + Frky + Nadávky 2009, Lidie Rumanová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Nástin české dialektologie 100% Nástin české dialektologie 1972, Jaromír Bělič

Učebnice se zabývá popisem nespisovné mluvy a jejích růzností na území českého jazyka. Autor zde nejprve vysvětluje hlavní nářeční rozdíly v hláskách a v jejich rozvržení, v tvarosloví i některé další rozdíly a potom pod... více


Lašská slovní zásoba 100% Lašská slovní zásoba 2001, Zdeňka Sochová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Studie o východomoravské nářeční větě 100% Studie o východomoravské nářeční větě 1971, Věra Michálková

Tato kniha byla vydána v edici Česká nářečí (svazek č. 6). více


Slovník nářečí západního Opavska 100% Slovník nářečí západního Opavska 2015, Vít Skalička

Dialektologický slovník, věnující se popisu nářečí západního Opavska. více


Boskovické nářečí % Boskovické nářečí 1941, František Svěrák

Kniha se zabývá popisem a rozborem boskovického nářečí. více


Mluva a pořekadla z Kravař a okolí 0% Mluva a pořekadla z Kravař a okolí 2002, Lidie Rumanová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Hanácke těžko a pomalo – Praktická očebnice Hanáčtěne % Hanácke těžko a pomalo – Praktická očebnice Hanáčtěne 2020, Petr Linduška

Zatimco Hanák se velece levko naoči kerékolev světové jazek, tak Nehanák se Hanáčtěně nenaoči. Ale pokoset se o to muže. více


U čtyř dubů, tří vrb, pod zelenou střechou % U čtyř dubů, tří vrb, pod zelenou střechou 2019, Žofie Zejdová

Kniha „U čtyř dubů, tří vrb, pod zelenou střechou“ je pohádkovým příběhem havířského skřítka Tydlifona, který žije s vílou Květinkou a také jejich přátel vodníka Vrbičky, víly Rákosničky a dalších. Ti všichni spolu s dvě... více


Vałaské pěsničky II 0% Vałaské pěsničky II 1940, Arnošt Kubeša

Zpěvník valašských lidových písní, proti prvnímu dílu rozšířený o další dědiny. více


Slovník štramberského nářečí 0% Slovník štramberského nářečí 2008, Bohumil Kresta

Publikace byla vydána u příležitosti 650. výročí založení města Štramberka. více


Současný úzus běžně mluvené řeči na Opavsku 0% Současný úzus běžně mluvené řeči na Opavsku 2011, kolektiv autorů

Monografie zachycuje současný stav mluveného jazyka regionu Opavska z hlediska jednotlivých jazykových rovin (např. hláskoslovné, tvaroslovné, slovotvorné, syntaktické a pragmatické), zejména ale na lexikální úrovni. Pop... více


Slovník středomoravského nářečí horského typu 0% Slovník středomoravského nářečí horského typu 2008, Jarmila Vojtová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Horácké nářečí: Besedy s dědouškem Ondráčkem II. 0% Horácké nářečí: Besedy s dědouškem Ondráčkem II. 1967, Pavla Homolková - Křičková

Podtitul: Dřívější život na Horácku v zaniklém maršovském dialektu zaznamenala Pavla Křičková. více