Slezsko

štítek, 75 knih


Dějiny zemědělství v Rakouském Slezsku v letech 1848-1914Dějiny zemědělství v Rakouském Slezsku v letech 1848-19142008, K. Rodan

Publikace je zaměřena na dějiny agrární sektoru v prostoru tzv. Rakouského Slezska v historickém období 1848-1914. Jejím cílem je přiblížit čtenářům základní vývojové tendence v zemědělství v procesu modernizace a poukáz... více


Hrady českého SlezskaHrady českého Slezska2000, M. Wihoda

Práce přináší všestranné vyhodnocení vrcholně středověkých fortifikací-hradů (13.-15. stol.) na území české části historického Slezska, při zapojení archeologie, historie, dějin umění a celé řady dalších historických a p... více


Těšínsko známé i neznáméTěšínsko známé i neznámé2012, Z. Ondřeka

Kniha určená širšímu čtenářskému okruhu představuje Těšínské Slezsko v jeho historických hranicích se zaměřením na vysvětlení známých i méně známých či v obecném povědomí zcela neznámých historicko-geograficko-topografic... víceČeskoslovensko - sprievodcaČeskoslovensko - sprievodca1981, C. Rybár

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Město - zámek - krajinaMěsto - zámek - krajina2012, P. Šopák

Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku. Publikace vydána jako katalog ke stejnojmenné výstavě připravené Slezským zemským muzeem společně s partnerskými institucemi a konané v Opavě od 19.... více


Paměť SlezskaPaměť Slezska2011, P. Šopák

Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století. více


Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-19601967, L. Hosák

Přehled historického místopisu Moravy a Slezska v období feudalismu od roku 1848. více


Skvosty Čech, Moravy a SlezskaSkvosty Čech, Moravy a Slezska2012, P. David

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Těšínské SlezskoTěšínské Slezsko1946, F. Uhlíř

Část I-III, Studie z politiky národnostní a hospodářsko-sociální. Psáno v Londýně roku 1941. více


Šlechtická sídla na Frýdecko-MísteckuŠlechtická sídla na Frýdecko-Místecku2005, J. Tichánek

Po vydání velmi úspěšné knihy „Šlechtická sídla na Novojičínsku“, která vyšla autorům J. Tichánkovi a Z. Šerému na závěr roku 2003, vyšla v této době kniha, jež se stává jakýmsi „druhým“ dílem, věnovaným panským sídlům v... více


Šlechtická sídla na Těšínském SlezskuŠlechtická sídla na Těšínském Slezsku2005, M. Makowski

Výpravná publikace šlechtických sídel na Těšínském Slezsku včetně stručně popsáné historie Těšínska od středověku po současnost. Publikace obsahuje historické i současné pohledy na objekty, fotografie interiérů, podobizn... více


Dějiny Slezska v datechDějiny Slezska v datech2004, R. Žáček

Rudolf Žáček sestavil čtivě psanou příručku, která v chronologicky řazené podobě mapuje dějiny Slezska od nejstarších dob po současnost. Text je psán čtivě, s důrazem na politické dějiny, ale neopomíjí ani dějiny ekonomi... více


Hrady a zámky na Moravě a ve SlezskuHrady a zámky na Moravě a ve Slezsku2007, J. Rendek

Kniha představuje 90 nejvýznačnějších hradů a zámků z celé Moravy. Pojednání o jednotlivých památkách přinášejí základní stavebně-historickou, případně umělecko-historickou charakteristiku objektu i jeho vybavení, a zkra... více


Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I. díl: A-GMěsta a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I. díl: A-G1996, K. Kuča

Velkoformátová publikace encyklopedického charakteru podává podrobné informace o dějinách, průmyslu, architektuře, osídlení atd. všech obcí na území ČR. První díl uvádí obce jejichž název začíná písmeny A až G. Erby, ... více


MikrokosmosMikrokosmos2006, N. Davies

Aby předložili portrét střední Evropy, vytvořili Norman Davies a Roger Moorhouse studii o jednom z tamních nejbarvitějších měst, někdejším německém Breslau, které se po druhé světové válce stalo polskou Vratislaví. Tra... více


1 2 3 4 5 >

Doporučené štítky

sakrální architektura města křesťanství etnografie, národopis středověk dobové (historické) pohlednice sociální hnutí poezie průvodce mystika