šlechtické rody

štítky

238 knih


Ivanhoe 79% Ivanhoe 1969, Walter Scott

Ve středověké Anglii mezi sebou neustále zápasily o moc a nadvládu normanské a saské šlechtické rody. Wilfred z Ivanhoe, vyděděný syn saského zemana, miluje otcovu schovanku Rowenu, saskou princeznu. Ta se však má pr... více


Mitsuko 76% Mitsuko 2015, Vlasta Čiháková-Noshiro

Mitsuko Aoyama, provdaná ke konci 19. století za rakousko-uherského diplomata hraběte Heinricha Coudenhove-Kalergi, byla jednou z prvních Japonek, jež přicestovaly do Evropy. Hrabě Heinrich, manžel Mitsuko, o 15 let star... více


Krásna Hedviga 69% Krásna Hedviga 1935, Jožo Nižnánsky

V časoch najväčšej slávy Považského hradu boli lúpežní rytieri Ján a Rafael Podmanickovci. Tí sa dopočuli o krásnej Hedvige - dcére sliezskeho rytiera, verenici budatínskeho pána Jána Suňoga. Jadrom príbehu je boj týchto... více
Neblaze proslulý 81% Neblaze proslulý 2008, Virginia Henley

Autorka opět mistrně a barvitě vypráví příběh plný nejen romantických citů, ale věrných postav dobových šlechticů a dam, historických událostí a detailů fascinujícího středověkého života…Briana de Beauchamp, dcera Jory d... více


Vítek 74% Vítek 2004, Adalbert Stifter

Román rakouského spisovatele českého původu 1. pol. 19. století je první částí zamýšlené trilogie (Vítek, Záviš, Otokar) a zároveň i jeho posledním dílem. Děj rozsáhlé románové skladby je situovaný do autorova rodiště v... více


Alžbetin dvor 97% Alžbetin dvor 1981, Hana Zelinová

Názov prvej časti trilógie Hany Zelinovej Alžbetin dvor kryje sa s pomenovaním barokového kaštieľa v Turci, ktorý jeho majiteľ nazval podľa svojej krásnej mladej ženy Alžbety. Spisovateľka Hana Zelinová, znalkyňa prostre... více


Borgiovci - Príbeh renesančnej rodiny 87% Borgiovci - Príbeh renesančnej rodiny 2000, Joachim Brambach

Autor vykresľuje jasný a nezaujatý obraz členov rodu Borgiovcov, ich vzťahov a súvislostí na dramatickom pozadí renesančného Talianska i celej Európy na prelome 15. a 16. storočia. Obsah: Prológ, Pôvod Borgiovcov, Z Pen... více


Polyxena 79% Polyxena 1959, Nina Bonhardová

Třetí, závěrečný svazek volné trilogie (Tanec rabů, Selský mor), která je obrazem jižních Čech v době posledních Rožmberků, se odehrává koncem 16. století. Hlavní postavou tohoto svazku je Polyxena, manželka Viléma z Ro... více


Páni z Pernštejna: Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy 93% Páni z Pernštejna: Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy 2012, Petr Vorel

Historie pernštejnského rodu má v dějinách Čech a Moravy své nezastupitelné místo. Kniha je první ucelenou publikací podávající obraz jednoho z nejstarších domácích šlechtických rodů, který po celou dobu své historicky z... více


Evropské panovnické rody 94% Evropské panovnické rody 2016, Martina Winkelhofer

Martina Winkelhoferová, specialistka na dějiny 19. století se zaměřením na společenský vývoj středoevropských šlechtických rodů, osvětluje trhliny ve fasádě životního stylu tzv. „lepší společnosti“, které dokázal už tenk... více


Encyklopedie šlechtických rodů 97% Encyklopedie šlechtických rodů 2014, Pavel Juřík

Výpravná encyklopedická publikace přináší základní historické a genealogické informace o 150 významných šlechtických rodech působících v českých zemí. Pozoruhodné osudy několika set jejich příslušníků se skládají v mozai... více


Borgiové a jejich nepřátelé 85% Borgiové a jejich nepřátelé 2011, Christopher Hibbert

Renomovaný britský spisovatel Christopher Hibbert, který je autorem více než padesáti populárně historických knih a životopisů, měl ve zvláštní oblibě Itálii. Jistě i proto se rozhodl vylíčit, jak se španělskému rodu Bor... více


Vilém z Rožmberka - Politik smíru 93% Vilém z Rožmberka - Politik smíru 2011, Jaroslav Pánek

Kniha vystihuje souvislou linii životní dráhy Viléma z Rožmberka, jeho zápasů s odpůrci i jeho osobní drama, které spočívalo v neschopnosti zplodit s některou ze čtyř manželek potomka a nakonec i v nesmírném předlužení r... více


Slavníkovci - Mýtus českého dějepisectví 84% Slavníkovci - Mýtus českého dějepisectví 2004, Michal Lutovský

Dvojice autorů, první archeolog a historik, druhý numismatik, poutavě popisuje, jak z několika stručných zmínek v dobových pramenech postupně narůstal a stále košatěl příběh údajně "konkurenčního" knížecího rodu Přemyslo... více


Habsburkové v českých dějinách - Ve stínu tvých křídel 93% Habsburkové v českých dějinách - Ve stínu tvých křídel 2012, Jiří Rak

Obnovené a rozšířené vydání knihy o nejznámějším evropském panovnickém rodu z pera erudovaných českých historiků. Kniha usiluje o nezaujatý pohled na rod Habsburků, jejich vládu hodnotí v evropském kontextu a pozornost v... více


Modrá krev: Po stopách českých šlechtických rodů 94% Modrá krev: Po stopách českých šlechtických rodů 2023, Alena Činčerová

Unikátní cyklus České televize Modrá krev nyní v přehledném knižním zpracování! Nahlédněte do pohnutých osudů české aristokracie a poznejte sídla, která bývala jejich domovem. Potomci osmi známých šlechtických rodů, jej... více


Poslední Rožmberkové (Velmoži české renesance) 94% Poslední Rožmberkové (Velmoži české renesance) 1989, Jaroslav Pánek

Kniha přináší nezkreslený pohled na osudy Viléma a Petra Voka z Rožmberka. 1. vydání. více


Vraždy v rodě habsburském 69% Vraždy v rodě habsburském 2003, Sigrid-Maria Größing

Závist, zášť či mocichtivost maří lidské životy a otáčejí kolo dějin. Historie je plná krvavých příběhů; násilná smrt si vybrala svou daň i v rodě Habsburků, kde v důsledku nečekaných úmrtí došlo k řadě politických zvrat... více


Rožmberkové – První po českém králi 82% Rožmberkové – První po českém králi 2020, Pavel Juřík

Kniha přibližuje historii a význam nejvýznamnějšího českého panského rodu. Od Vítka I. z Prčic, prvního známého předka rodu Vítkovců zmíněného již v roce 1169, až po vymření rodu Rožmberků v roce 1611, zaujímali páni z R... více


Všechno je dar 83% Všechno je dar 2020, Natalie A. Rollko

Rod Kinských patří mezi nejstarší šlechtické rody u nás. Constantin Kinský vzpomíná na své dětství, nabízí pohled do zákulisí slavné rodiny, včetně exkluzivních fotografií z rodinného archivu. Důležitým tématem je rozvoj... více


Věčný oheň 73% Věčný oheň 1998, Beverly Byrne (p)

Romantický příběh, odehrávající se ve Španělsku v období napoleonských válek, vypráví příběh nevšední ženy a jejího setkání s příslušníky mocného rodu. více


Dvory velmožů s erbem růže: Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce 89% Dvory velmožů s erbem růže: Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce 2010, Václav Bůžek

Životní styl a kultura pozdně renesančních a manýristických dvorů posledních Rožmberků a pánů z Hradce. více


Dynastie Windsorů 76% Dynastie Windsorů 2022, Jean des Cars

Málokterý královský rod ovlivnil evropskou historii 20. století tolik jako ten britský. Významný francouzský historik sleduje dějiny rodu od konce 19. století, resp. od roku 1917, kdy král Jiří V. přijal rodové jméno Win... více


Šternberkové 74% Šternberkové 2013, Pavel Juřík

Panský rod v Čechách a na Moravě. Šternberkové jsou jedním z nejstarších a nevýznamnějších šlechtických rodů na území České republiky. Počátky rodu se datují do 1. poloviny 13. století a jeho představitelé se nesmazatel... více


Modrá krev: Minulost a přítomnost šlechtických rodů v českých zemích 83% Modrá krev: Minulost a přítomnost šlechtických rodů v českých zemích 1992, Petr Mašek

Osudy šlechtických rodin, jejichž výběr byl určen dvěma kritérii: šlechtickým stavem libovolné kategorie a vlastnictvím pozemkům v českých zemích po roce 1900. K takto vybraným rodinám bylo přiřazeno několik málo baronsk... více


Bohatýrské zvěsti 73% Bohatýrské zvěsti 1998, Adolf Wenig

Třiadvacet půvabných legend a pověstí, které zaznamenávají příběhy, vztahující se k jednotlivým českým šlechtickým erbům a jejich původu. více


Velikost člověka 64% Velikost člověka 2020, Marco Malvaldi

Rok 1493, Milán, vrchol renesance. Ve městě žije svérázný umělec a vynálezce Leonardo da Vinci, vegetarián píšící zprava doleva. Pověst všestranného genia již překročila Alpy a dostala se až k francouzskému dvoru. Povíd... více


Harmonia caelestis 87% Harmonia caelestis 2013, Péter Esterházy

Harmonia caelestis, to jsou dvě dějové linie: úvodní pestrá mozaika otců a tatínků a něco jako rodinná historie, jejíž hlavní postavou je rovněž otec. Péter Esterházy nijak zvlášť úzkostlivě nedbá na chronologii a o svýc... více


Kolowratové 72% Kolowratové 2016, Pavel Juřík

Věrně a stále. Monografie o jednom z nejstarších českých šlechtických rodů je určena pro širokou veřejnost, která se zajímá o historii šlechty, historii jako takovou i o dějiny hradů a zámků. Z rodu Kolowratů pocházely ... více


Karel Schwarzenberg: Životopis 73% Karel Schwarzenberg: Životopis 2007, Barbara Tóth

Kniha rakouské novinářky a spisovatelky Barbary Tóthové (* 1975) přibližuje čtenářům životní cestu Karla Schwarzenberga (* 1937), současného české ministra zahraničních věcí. V citlivě vykresleném portrétu sledujeme prvn... více


Czerninové 62% Czerninové 2021, Pavel Juřík

Czerninové patří k českým šlechtickým rodům, které již od 12. století ovlivňovali historii Království českého. Rozvětvili se do řady větví, ze kterých dodnes rostou čtyři: hradecká, vinořská, dymokurská a vrchlabská (Cze... více


Nejstarší Přemyslovci 100% Nejstarší Přemyslovci 1997, Emanuel Vlček

První díl monografie Fyzické osobnosti českých panovníků Antropologicko-lékařský průzkum tělesných pozůstatků historických osobností prvních sedmi generací knížecích Přemyslovců. Rozsáhlá monografie doplněná bohatým ilus... více


Habsburkové ve středověku: Od Rudolfa I. (1218–1291) do Fridricha III. (1415–1493) 80% Habsburkové ve středověku: Od Rudolfa I. (1218–1291) do Fridricha III. (1415–1493) 2003, Karl Friedrich Krieger

Habsburkové patřili od druhé poloviny 13. století k nejvýznačnějším soupeřům českých královských dynastií, Přemyslovců i Lucemburků. Do širšího evropského vědomí vstoupili až v osobě římského krále Rudolfa Habsburského (... více


Chotkové: Příběh úřednické šlechty 47% Chotkové: Příběh úřednické šlechty 2008, Ivo Cerman

Předkové hraběcího rodu Chotků živořili jako nezámožní zemané v západních a severních Čechách až do konce 17. století. Prvním slavným předkem se stal Antonín Chotek (+ 1754), který vyženil větší majetek a především zajis... více


Světy posledních Rožmberků 88% Světy posledních Rožmberků 2011, Václav Bůžek

Pestrá mozaika vztahů nejen v Království českém, ale i v celé Evropě. Kapitoly se zaměřují na intimní prostor Rožmberků za dveřmi soukromých komnat, na svět veřejný, na každodennost jejich šlechtických přátel i na život ... více


Evropa v rodině 80% Evropa v rodině 2010, Maria Czapska

Na pozadí historických události konce 19. a začátku 20. století liči autorka spletité osudy a životní příběhy řady svých předků a příbuzných, vesměs příslušníků aristokratických rodů pocházejících z Pobaltí, Ruska, Polsk... více


Rohanové: Raději zemřít nežli se poddat 94% Rohanové: Raději zemřít nežli se poddat 2022, Jana Jůzlová

Rohanové patřili k nejvýznamnějším francouzským šlechtickým rodům. Z jejich řad vzešli významní vojevůdci i podporovatelé umění, čtyři štrasburští biskupové a několik vychovatelek královských dětí. Po vypuknutí Velké fra... více


Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty. Svazek 1 90% Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty. Svazek 1 2001, August Sedláček

Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty jsou dokladem originální vědecké a grafické tvorby konce 19. století významného českého historika Augusta Sedláčka (1843-1926). Atlasy jsou určeny všem zájemcům o ... více


Rožmberkové - rod českých velmožů a jeho cesta dějinami 83% Rožmberkové - rod českých velmožů a jeho cesta dějinami 2011, Jaroslav Pánek

Texty se týkají historie rodu a jeho nejvýznamnějších představitelů i sídel, hospodářství, patronátu, mecenátu, různých druhů umění a všedního či svátečního života na rožmberském panství. Nebyly opomenuty ani zákruty pam... více


Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii 86% Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii 2013, Martin C. Putna

Pětačtyřicet studií se zaměřuje na výzkum schwarzenberského dědictví, historie významných osobností rodu a jejich veřejných aktivit od 17. do druhé poloviny 20. století. Schwarzenbergové výrazněji vstoupili do českýc... více