Ivanhoe

Ivanhoe https://www.databazeknih.cz/img/books/55_/5513/bmid_ivanhoe-xEd-5513.jpg 4 635 73

Ve středověké Anglii mezi sebou neustále zápasily o moc a nadvládu normanské a saské šlechtické rody. Wilfred z Ivanhoe, vyděděný syn saského zemana, miluje otcovu schovanku Rowenu, saskou princeznu. Ta se však má provdat za Athelstana, potomka krále, aby tak saská dynastie opět byla dosazena na anglický trůn. V městě Ashby se odehrává významné rytířské klání, na němž se střetávají normanští a saští šlechtici. Sjíždí se sem mnoho hostů z celé Anglie. Mezi hosty je též otec Wilfreda – Cedrik, Rowena, Athelstan a žid Izák s dcerou Rebekou. Klání se účastní mezi mnohými též Wilfred, který za pomoci neznámého Černého rytíře turnaj jedinců i skupin vyhrává. Sám je však zraněn. Při svlékání jeho brnění se objevuje, že je to Wilfred. Ujímá se ho židovka Rebeka, která ho nechává odnést do domu svého otce a ošetřuje ho. Druhého dne se Izák s Rebekou a Wilfredem připojují k Cedrikovu průvodu, který míří domů. Před lesem, který obývali zbojníci, vzal totiž Cedrik na Roweninu přímluvu oba židy pod ochranu. V noci všechny přepadli normanští páni a odvedli je na hrad jednoho svého druha. Zachránili se jen dva nevolníci, kteří hned začali připravovat záchranu ostatních. Pomoc jim přislíbil sám vůdce zbojníků a Černý rytíř, který v lese nocoval. S ostatními zbojníky zaútočili na hrad a podařilo se jim osvobodit zajaté. Sám Wilfred byl zachráněn Černým rytířem. Athelstan po ráně do hlavy klesl jako mrtvý. Rebeka jediná byla unesena z lásky templářským rytířem Bois-Guilbertem. Rebeka však jeho city neopětovala. Na Athelstanův pohřeb přijel za Cedrikem pozvaný Černý rytíř, kterému Cedrik za záchranu života přislíbil odměnu. Ukázalo se, že Černým rytířem je sám král Richard První, který se tajně vrátil do země, poté, co byl vykoupen ze zajetí. Chce, aby jeho odměnou bylo usmíření Cedrika se synem. Též se přimlouvá za sňatek Wilfreda s Rowenou, kteří se milují. Cedrik se jejich sňatku brání s ohledem na zesnulého. Naštěstí se objevuje Athelstan, který byl templářovou ranou jen omráčen a ne tedy zabit, jak se původně předpokládalo. Athelstan souhlasí se sňatkem Roweny a Wilfreda. Na hradním nádvoří se náhle objevuje nešťastný žid Izák se zprávou, že Rebeka bude odsouzena za čarodějnictví k upálení, pokud za její nevinu nebude někdo ochoten bojovat. Tak rozhodl velmistr templářů. Wilfred, jakožto její ochránce, se utkává se zástupcem templářů Bois-Guilbertem. Vítězství Wilfreda přináší Bois-Guilbertovi smrt. Rebeka je osvobozena. Wilfred se smiřuje s otcem a žení se s Rowenou, Izák s Rebekou odjíždí do Granady, aby v novém místě nalezli lepší a pevnější ochranu. Ilustrace M. Lix, Adrien Marie, Riou a H. Scott.... celý text

Žánr:
Literatura světová , Historické romány

Vydáno: , Albatros (ČR)
Originální název:

Ivanhoe , 1819


více info...

Komentáře (73)


HollyUndead
HollyUndead
30.01.2024 4 z 5

Moc se mi líbilo to naivní ztvárnění středověké Anglie nedlouho poté, co byla přemožena normanskými dobyvateli v čele s Vilémem. Scott tuto dobu popisuje velmi zdatně, z jeho líčení jsem si připadal, jako bych tam sám byl. Postavy mají jasně daný charakter již od chvíle, co se na scéně objeví a nijak se nevyvíjí. Popis je však velice zajímavý. Ať už se jedná o popis vztahu mezi Normany a Sasy, Židy a jinými národnostmi, zbojníky a panovníkem - vše ve mne budí zájem a úctu k autorovi, jak dokázal tyto vztahy popsat. Působí to reálně i nereálně zároveň. Občas jsem měl potíže s rozsáhlostí a samotným popisem, nicméně i tak tento historický román hodnotím jako velice zdařilý a příjemný.

Zentao
Zentao
06.01.2024 4 z 5

Konečně dočteno! Pohádka nejen pro děti, která budí nostalgii po době, která nikdy nebyla. Oceňuji na knize její čtivost – děj začne plynout rychle, když se prokoušete prvními pár stránkami. Postavy nejsou komplikované a neprochází příliš vývojem, ale to odpovídá žánru. Milé jsou i občasné vsuvky v latině a francouzštině, autorův komentář a snaha podívat se na středověké zvyklosti a názory kritičtěji. Kniha je fajn, ale určitě nejde o must read. Jinak Rebeka je za mne superhrdina hodný Malverovského komiksu.


lampernaqui
lampernaqui
16.10.2023 4 z 5

Klasický dobrodružný román, kde není nouze o padouchy, sličné dívky, náboženské rozbroje, vychytralé šašky, rytíře a rytířské souboje, Robina Hooda s jeho družinou v punčochách, scény jako vystřižené z divadelní hry Járy Cimrmana a tajemné cizince, jejichž odhalení možná fungovalo v době napsání tohoto románu. Ivanhoe se zde sice vyskytuje, ale spíše jako vedlejší postava. Četl jsem dvakrát a pokaždé jsem si u toho dobře odpočinul.

Rotin
Rotin
25.08.2023 3 z 5

Jedna z mnou udělených tří hvězdiček je za dvousetletou historii románu.

boxas
boxas
17.08.2023 4 z 5

Krásná kniha, ale člověk do ní musí jaksi dorůst. Četla jsem ji kdysi ještě v dobách základní školy a vzpomínám si, jak mě dojímal osud Izáka a jeho dcery Rebeky. Jak mi to přišlo vůči nim všechno nespravedlivé... Po letech jsem se ke knize vrátila a uvědomila si společenské, politické i historické souvislosti příběhu. Walter Scott totiž nenapsal "jen" romantický příběh, při pozorném čtení zjistíte, že je kritičtější vůči svým spolubližním, než by se dalo čekat.
P. S. Zkuste si pro zajímavost porovnat tuto knihu s Židovkou z Toleda
od Liona Feuchtwangera. Podle mne je Scott čtivější, ale Feuchtwanger autentičtější. Každopádně podle obou autorů nebyl život židů ve středověké Evropě žádný med.

Jellylorum
Jellylorum
09.07.2023 3 z 5

3,5 hvězdičky

Nofar197
Nofar197
23.11.2022 4 z 5

Prvních dvacet stránek se táhlo, pak už byl děj svižný a kniha se jen těžko odkládala. Mým oblíbencem byl šašek Wamba - jeho vtipné prupovidky si dodnes pamatuji a občas používám.

tomasblazek
tomasblazek
07.08.2022 3 z 5

(SPOILER) Romantický rytířský román Waltera Scotta (1771-1832) Ivanhoe (1820) jsem měl asi spíše chroustat v dětství, než teď na prahu padesátky. Ale kdybych začal číst v dětství, patrně bych ho pro jeho archaický, didaktický a „pomalý“ styl vůbec nedočetl. Dnes jsem si ho díky tomu naštěstí dokázal – a je to má vůbec první četba Waltera Scotta - částečně i vychutnat. Dlužno však říct, že spíše než pro příběh románu samotný je tomu tak pro jeho námět a místa dějů, ušlechtilý autorův jazyk a pro skutečně překrásné doprovodné ilustrace; zde ve vydání v Albatrosu z roku 1989 jde o pérovky od výtvarníků jmen Lix, Narie, Scott a Riou. :: Ivanhoe je vyprávěním z Anglie sklonku 12. století, kdy za vlády krále Richarda Lví srdce snaží se zmocnit vlády jeho bratr Jan a podmanění Sasové bojují proti nadvládě normanské šlechty. Klíčové události se začínají odvíjet na rytířském turnaji v Ashby, kam se sjíždí aktéři příběhu: saský šlechtic Cedrik, normanský templář Brian de Bois Guilbert, lakomý žid Izák, či maskovaný Wilfred z Ivanhoe i samotný král Richard. Krvavý boj může začít… :: Pokud je však v něčem síla Ivanhoeova románu, není to rozhodně v dobrodružnosti a akčnosti, tu nechť v něm dnešní čtenář nehledá. Všechny očekávané napínavé zápletky Scott pojímá velmi zběžně nebo ve vzdálených ohlasech, někdy dokonce formou dialogů, kdy si např. dvě postavy líčí v rozhovoru ničivou válečnou vřavu – dobývání hradu, jejíž krvavý děj právě probíhá nedaleko od nich. SPOILER Jednou z výjimek je například zdařilá klíčová scéna ze závěru románu, kdy domněle v bitvě zabitý poslední potomek saských králů lord Athelstane se zjevuje mezi svými druhy v pohřebním rubáši – byl totiž jen zraněn, omráčen a poté uvězněn svými odpůrci templáři v kryptě kostela, odkud se mu podařilo uprchnout. KONEC SPOILERU Děj Ivanhoea je samozřejmě zcela dostatečně popsán na jiných místech, já zde jen zmíním aspekty, které mě zaujaly. Je to pěkné líčení lidských charakterů – byť samozřejmě poměrně statických, postavy neprodělávají vývoj, spíše mění strany odpůrců bratrovražedného zápasu o moc nad rodící se Anglií. Malebné jsou postavy pasáka sviní Gurtha a potulného šaška Wamba hned z úvodní expozice románu, unikavý je charakter ikonického typu lichvářského, ale současně věčně týraného žida Izáka, dějem se jenom mihne populární zbojník Robin Hood, dramatický vnitřní zápas prodělává padouch a hrdina v jedné osobě Bois Guilbert. Dostatečně si užijeme líčení detailů drsného rytířského života, do detailů až podšívek Scott popisuje dobové odívání, zbroje a erby či podoby hradů, v nichž se děj odehrává. Až takřka úmorně dlouhá jsou líčení neustálých rytířských klání, která však na druhou stranu přibližují možná lépe než co jiného charakter doby a tehdejší sociální a kulturní život. :: Pro mě je krásnou scénou pobyt Černého rytíře (je jím samotný král Richard v přestrojení) v lesní poustevně s malou kapličkou, kde ho nerad ale přece pohostí podivný nevlídný a nápadně ramenatý poustevník, jímž není nikdo jiný než veselý bratr Tuck, jeden ze zbojníků Robina Hooda. Tuck ani král Richard svému protějšku nevěří ani nevyzradí své přestrojení, ale přesto spolu valně popijí víno a svorně si zapějí při harfě staroanglické písně. :: Scottův Ivanhoe se dá i dnes dobře číst, avšak čtenář ať určitě neočekává thriller, ale spíše rozmáchlé vyprávění protkané naučnými výlety do anglické historie a jejích obyčejů v časech raného středověku a bojích mezi Sasy a Normany, z nichž se teprve rodil budoucí anglický národ. :: Četl jsem, jak již zmíněno, vydání z roku 1989, kde pobaví i rozčílí nezbytný politicky uvědomělý doslov Radoslava Nenadála. Tam se dočteme, že Walter Scott se ve svých názorech dopustil řady omylů, jakože například stranil velkostatkářské šlechtě a nikoli nastupující třídě dělníků, a že jeho literatura byla typem únikářského umění, které se bohužel nevěnovalo popisování bojů chudých proti kapitalistické společnosti Scottovy doby. Ale naštěstí správně, píše dál Nenadál, psal Scott většinou proto, aby mohli jeho krajané v rozborech minulých společenských dějů nacházet „odpověď na ony nepochopitelné problémy, které se vynořovaly (ve Scottově době – pozn. tb) z řady hospodářských a společenských novot. Umělec, zvláště historický romanopisec, je totiž schopen postihnout uměleckým rozborem minulosti alespoň v hrubých rysech jistou zákonitost, s níž se vývoj společnosti odehrává. (…)“ A už je vymalováno, jsme doma u marxistické dialektiky a její dějinné nevyhnutelnosti třídních bojů. Nenadál vykonal ukázkový filosofický kotoul. Skoro je s podivem, že tyto extrakty musely (?) být v Československu vydávané jako přílepek klasické beletrie ještě v roce 1989. :: Milí staromilí, čtěte Ivanhoea, ale nepředstavujte si, že konzumujete napínavý román, ale spíše text starobylé divadelní hry. Alespoň mně se za použití tohoto malého podvodu na vlastní mysl přece jen příběh toho starého čackého rytíře strávil lépe.

Luigi1
Luigi1
27.07.2022 5 z 5

Boj anglického lidu.

Kabuky
Kabuky
27.05.2022 5 z 5

Oddychová četba.

willy9203
willy9203
12.04.2022 4 z 5

Sice se to jmenuje Ivanhoe, ale o tomto hrdinovi je spíše menší část (ale nějaké jméno si autor vybrat musel). Je to taková romantická záležitost až trochu pohádková. Mně ale, na rozdíl od některých jiných čtenářů, připadaly postavy hodně černobílé. Kdo byl zloduch, zůstal jím až do konce, a stejně i naopak. Děj byl pak sice docela rozvleklý, ale nebyla to nuda.

Bulba
Bulba
14.02.2022 5 z 5

Knihu jsem si přečetl znovu po asi 40 letech. Pokud se nikam nespěchá, tak stojí za přečtení - nejvíc se mi líbily dialogy různých postav, zvlášť ty, v nichž vystupuje pasák vepřů, šašek nebo žid Izák - připadal jsem si chvílemi jak na divadle.

Kontryhelka
Kontryhelka
22.01.2022 1 z 5

Přečteno na základce v rámci povinné četby.

Alma-Nacida
Alma-Nacida
16.01.2022 4 z 5

Zase jeden návrat do dob, kdy aby člověk prochodil celou veřejnou knihovnu, než našel dobrodružný historický román. :) Tak je to trochu naivní, no... ale co už, když ten Ivanhoe je taak čestný a rytířský. ;)

zarybnickylukas
zarybnickylukas
05.01.2022 5 z 5

Skvělá dobrodružná knížka. Pěkně psaná, s komplexnímu postavami, které vůbec nejsou černobílé. Taky bych se jí nebál označit jako nadčasovou, bojující proti lecjakým nesmyslným předsudkům:)

Věruška994
Věruška994
01.01.2022 5 z 5

Krásná kniha, bohatý jazyk, historický kontext, dobrodružství, vítězství dobra nad zlem, spravedlnosti nad bezprávím..... Čteno v dětství jedním dechem. Poprvé před zhlédnutím filmu s Liz Taylor, podruhé po filmu, kdy mi nabihaly mezi řádky jednotlivé obrazy z filmu. Paráda.

maryzka
maryzka
28.03.2021 1 z 5

Poprvé jsem o ní slyšela na škole, článek z této knihy mě nějak nezaujal, ale tuto knihu jsem dostala k něčemu no teprve teď jsem v rámci karantény do ní nahlédla, ale nějak mě nezaujala. I když vlastně pár témat k zamyšlení tam je: rozdělovat lidi podle toho jací jsou a odkud pochází.

Aati
Aati
17.03.2021 5 z 5

Příběh o rytířství, slabosti a odvaze, věrnosti a zradě. Romantika středověké Anglie, která se ve 12. století zmítala v bezvládí a mocenských půtkách. To je základ na historický román jako dělaný a pro čtenáře, který rád zabloudí do těchto romanticko-historických knižních koutů, velmi lákavá záležitost.

Trošku na vrub této knížce může být to, že se jedná z části o pohádkový příběh: dobro vítězí nad zlem, křivdy jsou smeteny ze stolu, padouši a hrdinové jsou povětšinou vykresleni jen v onom dobrém či zlém světle, děj je někdy předvídatelný... Na druhou stranu takové ladění mi do rytířského historického románu velmi dobře zapadlo. Je hezké, jak autor protkal osudy krále Richarda I. a anglické šlechty, družiny Robina Hooda, lásku dvou mladých lidí, ale i některá zajímavá historicko-společenská témata (život Židů ve středověku, normansko-saskou nevraživost, ale i žalostnou historii církve a jejich význačných řádů). Všechny tyto díly skládačky nezapomněl slepit dohromady vtipem. Pro mě velmi příjemný román, ke kterému se ráda vracím.

Josh
Josh
06.02.2021 4 z 5

Rytířské časy, dobrodružství, napětí, romantika. Poctivá spisovatelská práce někým snad označena jako obsáhlé popisy, ale kam pořád spěcháte? Kniha byla vydána v r.1819 a za více než 200 let měla čas „dozrát“. A co my, čtenáři 21.století, kteří stále někam spěcháme, 200 stran knihy je až moc, tak místo papírové knihy posloucháme nahrávky, od krimi přes thrillery po sci-fi…. Komu však uškodí se přenést do ticha přírody mezi zelené hvozdy, do doby, kdy slova jako statečnost, věrnost, šlechetnost měli obsah? Do doby soubojů, kdy o srdce žen bojovali muži svými svaly, se ctí a neuměli porušit slovo? Jen zkuste nahlas říci „Ivanhoe“ nebo „Richard Lví srdce“…

Jedna z mých osobních TOP knih. Ty, které se dědí v rodině, různá vydání se čtou s láskou několikrát za život:o)

Feanor
Feanor
08.12.2020 5 z 5

V mladosti sa mi páčil romantický Ivanhoe, po rokoch oceňujem skôr opisy života rôznorodých postáv a mojou favoritkou sa stala Rebeka.